Doc. Ing. Jiří BLAŽEK, CSc.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585637702,585632861, 585632857

Ústav zdravotnického managementu

Fakulta zdravotnických věd

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

2.15

docent

ČLÁNEK
Blažek J. Výuka ekonomie na Právnické fakultě MU v Brně. Ekonomická revue. 2003.
Blažek J. Karel Engliš, politik, vědec pedagog. Národohospodářský obzor. 2002.
Blažek J. Zdanění cenných papírů. Daně. 1998.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Blažek J. Pohled do historie výuky ekonomických předmětů na Právnické fakultě v Brně. Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny. 2006.
Blažek J. Konkurence jako ekonomická veličina. Konkurence na stavebním trhu v podmínkách integrující se Evropy. 2004.
Blažek J. Reforma veřejných financí. Financování veřejné sféry ve sjednocující se Evropě. 2003.
KNIHA - CELEK
Bellová J., Zlámal J., Blažek J., Vévoda J., Vomáčka D., Vítek K. Management zdravotnictví I. 2019.
Blažek J. Základy ekonomie. Základy ekonomie. 2002.
Blažek J. Bankovnictví. Bankovnictví. 1998.
KAPITOLA V KNIZE
Blažek J. Péče o zdraví lidí v České republice. In Dokoupilová M., Bačík P., Bohanesová E. (Eds.) Management zdravotnictví I. 2019.
SBORNÍK - CELEK
Blažek J. Iuridica 4. AUPO - Iuridica 4/2002. 2002.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.