Doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637702,585632861, 585632857
Pracoviště:
Ústav zdravotnického managementu
Org. jednotka:
Fakulta zdravotnických věd
Adresa:
tř. 17. listopadu 6
Místnost:
2.15
Pracovní zařazení:
docent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  ČLÁNEK
  Blažek J. Výuka ekonomie na Právnické fakultě MU v Brně. Ekonomická revue. 2003.
  Blažek J. Daňová soustava ČR a vstup do EU. Daně. 2002.
  Blažek J. Karel Engliš, politik, vědec pedagog. Národohospodářský obzor. 2002.
  Blažek J. Zdanění cenných papírů. Daně. 1998.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Blažek J. Pohled do historie výuky ekonomických předmětů na Právnické fakultě v Brně. Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny. 2006.
  Blažek J. Konkurence jako ekonomická veličina. Konkurence na stavebním trhu v podmínkách integrující se Evropy. 2004.
  Blažek J. Reforma veřejných financí. Financování veřejné sféry ve sjednocující se Evropě. 2003.
  KNIHA - CELEK
  Blažek J. Základy ekonomie. Základy ekonomie. 2002.
  Blažek J. Bankovnictví. Bankovnictví. 1998.
  SBORNÍK - CELEK
  Blažek J. Iuridica 4. AUPO - Iuridica 4/2002. 2002.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Úvod do managementu OSE/ORK12 ZS 3
  Úvod do managementu OSE/ORA12 ZS Se 2
  Úvod do managementu OSE/ORK12 ZS Se 3
  Úvod do managementu OSE/ORA12 ZS 1
  Zdravotní politika, zdravotnické systémy MNG/IPK01 ZS Se 12
  Zdravotnické instituce MNG/ORB15 LS 0
  Zdravotnické instituce MNG/ORK15 LS 3
  Zdravotnické instituce MNG/ORK15 LS Se 3
  Zdravotnické instituce MNG/ORB15 LS Se 0