Doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637702,585632861, 585632857
Pracoviště:
Ústav zdravotnického managementu
Org. jednotka:
Fakulta zdravotnických věd
Adresa:
tř. 17. listopadu 6
Místnost:
2.15
Pracovní zařazení:
docent
ČLÁNEK
Blažek J. Výuka ekonomie na Právnické fakultě MU v Brně. Ekonomická revue. 2003.
Blažek J. Karel Engliš, politik, vědec pedagog. Národohospodářský obzor. 2002.
Blažek J. Zdanění cenných papírů. Daně. 1998.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Blažek J. Pohled do historie výuky ekonomických předmětů na Právnické fakultě v Brně. Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny. 2006.
Blažek J. Konkurence jako ekonomická veličina. Konkurence na stavebním trhu v podmínkách integrující se Evropy. 2004.
Blažek J. Reforma veřejných financí. Financování veřejné sféry ve sjednocující se Evropě. 2003.
KNIHA - CELEK
Blažek J. Základy ekonomie. Základy ekonomie. 2002.
Blažek J. Bankovnictví. Bankovnictví. 1998.
SBORNÍK - CELEK
Blažek J. Iuridica 4. AUPO - Iuridica 4/2002. 2002.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.