Mgr. Kateřina DVOŘÁKOVÁ, DiS.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585635009

Děkanát PdF

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

2.22

asistentka děkanky

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.