Mgr. Michal Mrázek, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585635821

Centrum celoživotního vzdělávání

Pedagogická fakulta

Katedra technické a informační výchovy

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

2.67A

  • (Centrum celoživotního vzdělávání)
  • asistent (Katedra technické a informační výchovy)

ČLÁNEK
Némethová S., Mrázek M. Programovanie CNC strojov - je to skutočné programovanie? Trendy ve vzdělávání. 2020.
Mrázek M., Basler J. Diverzifikace studentů podle prediktorů úspěšnosti v informaticky zaměřených SPOC kurzech. Journal of Technology and Information Education. 2019.
Basler J., Mrázek M. Genderové rozdíly ve využívání internetu mezi žáky gymnázií v České republice. Journal of Technology and Information Education. 2019.
Spurná J., Basler J., Mrázek M. Knihařství jako součást technické výchovy na základní škole. Trendy ve vzdělávání. 2019.
Mrázek M. Masivní otevřené online kurzy "MOOC" - jak vyhledávat kurzy. e-PEDAGOGIUM, nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice. 2019.
Basler J., Mrázek M. Současné tendence v oblasti počítačových her. Trendy ve vzdělávání. 2018.
Dostál P., Mrázek M., Slovák S., Švrčinová V. Realizace vzdělávací oblasti člověk a svět práce na 2. stupni základních škol. Journal of Technology and Information Education (online). 2017.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Basler J., Mrázek M. Internet Addiction among Grammar School Students in the Czech Republic. ICERI2019 Proceedings. 2019.
Basler J., Mrázek M. Computer Games and their Use by Secondary School Students in the Czech Republic. In Basler J. (Eds.) EDULEARN18 Proceedings. 2018.
Chráska M., Mrázek M. Opinions of University Students about Online Courses and their Use in Education. ICLEL 2018 Conference Proceeding Book. 2018.
Mrázek M. Vzdělávací strategie vysokoškolských studentů učitelských oborů v online kurzech zaměřených na informatické předměty. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XII. 2018.
ABSTRAKT
Basler J., Mrázek M. Agrese jako konsekvence hraní násilných počítačových her. Sborník abstraktů mezinárodní konference Trendy ve vzdělávání 2019. 2019.
Mrázek M., Basler J. Prediktory úspěchu studentů při absolvování spoc kurzu s informatickým vzdělávacím obsahem. Trendy ve vzdělávání: inovace ve školství – učitel jako aktér změny. 2019.
Chráska M., Basler J., Mrázek M. Hraní počítačových her během vyučování u žáků středních škol. Trendy ve vzdělávání 2018: Technika, informatika a inovace ve vzdělávání. 2018.
Chráska M., Basler J., Mrázek M. Využití didaktických počítačových her u žáků gymnázií. Trendy ve vzdělávání 2018. Technika, informatika a inovace ve vzdělávání napříč obory. 2018.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.