Ing. Filip AUINGER

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

 , +420734261373

Ústav pro výzkum a vývoj

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

4.18

ref. vědy a výzkumu

Přenos výsledků vědy a výzkumu do praxe a konzultace v oblasti duševního vlastnictví a marketingového plánování ve vědě a výzkumu.

PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Pechoušek J., Kouřil L., Schlattauer L., Auinger F. IronPhaseMetr - Prototyp zařízení pro měření vzorků. 2019.
Pechoušek J., Kouřil L., Kohout P., Novák P., Auinger F., Kubičková H. M2p Austinometr prototyp. 2017.
Pechoušek J., Kouřil L., Kohout P., Novák P., Auinger F., Kubičková H. Prstencový plynový detektor ionizujícího záření. 2016.
SOFTWARE
Krejčí J., Botek M., Prycl D., Auinger F. Systém pro řízení tréninku pomocí VSF. 2019.
OSTATNÍ
Petr J., Maier V., Švidrnoch M., Hárendarčíková L., Auinger F. Ochranná známka "Jedentest.cz". 2016.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.