Bc. Karel VANĚK

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

+420722745963

Děkanát PdF

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

ref. pro organizaci a řízení

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.