Bc. Hana ŠIMKOVÁ

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585635098

Děkanát PdF

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

2.47

ref. pro organizaci a řízení

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.