Mgr. Martin Raus, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585634843,585631867

Centrum výpočetní techniky

Univerzitní zařízení

CRH-Odd. biochemie proteinů a proteomiky

Přírodovědecká fakulta

Šlechtitelů 27 - objekt F2 (CRH)

1.13

  • Správce aplikací (Centrum výpočetní techniky)
  • věd. prac. ob. biochemie, biofyziky (CRH-Odd. biochemie proteinů a proteomiky)

ČLÁNEK
Šebela M., Jahodářová E., Raus M., Lenobel R., Hašler P. Intact cell MALDI-TOF mass spectrometric analysis of Chroococcidiopsis cyanobacteria for taxonomic purposes and identification of marker proteins. In Šebela M. (Eds.) PLoS One. 2018.
Beinhauer J., Raus M., Hanzalová .., Horčička P., Šebela M. Intact spore MALDI-TOF mass spectrometry and proteomic analysis of Puccinia pathogenic fungi. Biochimica et Biophysica Acta - Proteins and Proteomics. 2016.
Dyčka F., Franc V., Fryčák P., Raus M., Řehulka P., Lenobel R., Allmaier G., Marchetti-Deschmann .., Šebela M. Evaluation of pseudotrypsin cleavage specificity towards proteins by MALDI-TOF mass spectrometry. Protein and Peptide Letters. 2015.
Helmel M., Marchetti-Deschmann M., Raus M., Posch AE., Herwig C., Šebela M., Allmaier G. Intact cell mass spectrometry as a progress tracking tool for batch and fed-batch fermentation processes. Analytical Biochemistry. 2015.
Chalupová J., Raus M., Sedlářová M., Šebela M. Identification of fungal microorganisms by MALDI-TOF mass spectrometry. Biotechnology Advances. 2014.
Raus M., Šebela M. BIOSPEAN: A freeware tool for processing spectra from MALDI intact cell/spore mass spectrometry. Journal of Proteomics and Bioinformatics. 2013.
Raus M., Kopečný D., Šebela M. Programová aplikace pro předpověď výsledků štěpení proteinů. Chemické listy. 2013.
Šebela M., Řehulka P., Kábrt J., Řehulková H., Oždian T., Raus M., Franc V., Chmelík J. Identification of N-glycosylation in prolyl endoprotease from Aspergillus niger and evaluation of the enzyme for its possible application in proteomics. Journal of Mass Spectrometry. 2009.
ABSTRAKT
Šebela M., Řehulka P., Kábrt J., Řehulková H., Oždian T., Raus M., Vojtěch V., Josef J. Identification of N-glycosylation in prolyl endoprotease from Aspergillus niger and evaluation of the enzyme for its possible application in proteomics. Cukrblik 2009: Current Chemistry and Biochemistry of Carbohydrates, April 16. Masaryk University, Brno, Czech Republic; Abstract Book. 2009.
Šebela M., Řehulka P., Kábrt J., Raus M., Řehulková H., Oždian T., Franc V., Chmelík J. Identification of N-glycosylation in prolyl endoprotease from Aspergillus niger and evaluation of the enzyme for its possible application in proteomics. 18th International Mass Spectrometry Conference. 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.