prof. MUDr. Vít PROCHÁZKA, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585631007,588444330

Hemato-onkologická klinika

Lékařská fakulta

Křížkovského 8

2.33

profesor

VYBRANÉ PUBLIKACE
Rohoň P., Bělohlávková P., Čerňan M., Doubek M., Faber E., Folber F., Hluší A., Kuba A., Lysák D., Minařík J., Novák M., Palová M., Papajík T., Pika T., Procházka V., Rusiňáková Z., Strojil J., Szotkowski T., Žáčková D., Urbánek K., Žák P. Nové možnosti v léčbě vybraných hematologických onemocnění. 2016. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Procházka V. Interim PET in follicular lymphoma: more patience, please. ANNALS OF HEMATOLOGY. 2023.
Sýkorová A., Procházka V., Móciková H., Janíková A., Pytlík R., Belada D., Benešová K., Klener P., Ďuraš J., Smolej L. Burkitt lymphoma-a retrospective analysis of data from the Registry of the Czech Lymphoma Study Group with external validation of the Burkitt lymphoma International Prognostic Index. NEOPLASMA. 2022.
Janíková A., Michalka J., Chloupková R., Kopálová N., Campr V., Kamarádová K., Křen L., Belada D., Benešová K., Dlouhá J., Procházka V. Clinical value of ALK and CD30 expression in mature systemic T cell lymphomas: analysis from the Czech Lymphoma Study Group database (NIHIL). ANNALS OF HEMATOLOGY. 2022.
Móciková H., Pytlík R., Benešová K., Janíková A., Duras J., Sýkorová A., Steinerová K., Procházka V., Campr V., Belada D., Trněný M. Peripheral T-Cell Lymphomas Involving the Central Nervous System: A Report From the Czech Lymphoma Study Group Registry. Frontiers in Oncology. 2022.
Vodička P., Benešová K., Janíková A., Procházka V., Belada D., Móciková H., Steinerová K., Duras J., Karban J., Hanáčková V., Sýkorová A., Obr A., Trněný M. Polatuzumab vedotin plus bendamustine and rituximab in patients with relapsed/refractory diffuse large B-cell lymphoma in the real world. European Journal of Haematology. 2022.
Kredátusová A., Procházka V., Papajík T. Voľná nádorová DNA u pacientov s klasickým Hodgkinovým lymfómom. Transfuze a Hematologie Dnes. 2022.
Jirkuvová A., Procházka V., Obr A. Aktuální pohled na diagnostiku a lécbu primárních lymfomu centrálního nervového systému. Onkologie (Czech Republic). 2020.
Sýkorová A., Móciková H., Lukášová M., Koren J., Štěpánková P., Procházka V., Belada D., Klásková K., Gaherová Ľ., Chroust K., Burešová L., Marková J. Outcome of elderly patients with classical Hodgkin’s lymphoma. LEUKEMIA RESEARCH. 2020.
Procházka V., Henzlová L., Ptáček J., Papajík T. Interim FDG PET/CT in primary mediastinal diffuse large B-cell lymphoma: really almost useless procedure? EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING. 2018.
Procházka V., Gawande RS., Cayci Z., Froelich JW., Cao Q., Wilke C., Dusenbery K., Weisdorf DJ., Bachanova V. Positron Emission Tomography–Based Assessment of Metabolic Tumor Volume Predicts Survival after Autologous Hematopoietic Cell Transplantation for Hodgkin Lymphoma. Biology of Blood and Marrow Transplantation. 2018.
Klener P., Froňková E., Kalinová M., Belada D., Fosterová K., Pytlík R., Blahovcová P., Šimkovič M., Šálek D., Móciková H., Procházka V., Janíková A., Vašková M., Mejstříková E., Kodet R., Trka J., Trněný M. Potential loss of prognostic significance of minimal residual disease assessment after R-CHOP-based induction in elderly patients with mantle cell lymphoma in the era of rituximab maintenance. HEMATOLOGICAL ONCOLOGY. 2018.
Janíková A., Bortlíček Z., Campr V., Kopalová N., Benešová K., Hamouzová M., Belada D., Procházka V., Pytlík R., Vokurka S., Pirnos J., Ďuraš J., Móciková H., Mayer J., Trněný M. The incidence of biopsy-proven transformation in follicular lymphoma in the rituximab era. A retrospective analysis from the Czech Lymphoma Study Group (CLSG) database. Annals of Hematology (print). 2018.
Belada D., Procházka V., Janíková A., Campr V., Blahovcová P., Pytlík R., Sýkorová A., Klener P., Benešová K., Pirnos J., Ďuraš J., Móciková H., Trněný M. The influence of maintenance therapy of rituximab on the survival of elderly patients with follicular lymphoma. A retrospective analysis from the database of the Czech Lymphoma Study Group. LEUKEMIA RESEARCH. 2018.
Obr A., Procházka V., Jirkuvová A., Urbánková H., Kriegová E., Schneiderová P., Vatolíková M., Papajík T. TP53 Mutation and Complex Karyotype Portends a Dismal Prognosis in Patients With Mantle Cell Lymphoma. Clinical Lymphoma Myeloma & Leukemia. 2018.
Procházka V., Papajík T. Hodgkinův syndrom - současný stav léčby. Acta Medicinae. 2017.
Jarošová M., Hrubá M., Oltová A., Plevová K., Krůzová L., Kriegová E., Fillerová R., Koritakova E., Doubek M., Lysák D., Procházka V., Mráz M., Indrák K., Papajík T. Chromosome 6q deletion correlates with poor prognosis and low relative expression of FOXO3 in chronic lymphocytic leukemia patients. American Journal of Hematology. 2017.
Jarošová M., Hrubá M., Oltová A., Plevová K., Krůzová L., Kriegová E., Fillerová R., Koritakova E., Doubek M., Lysák D., Procházka V., Mráz M., Indrák K., Papajík T. Chromosome 6q deletion correlates with poor prognosis and low relative expression of FOXO3 in chronic lymphocytic leukemia patients: Deletion 6q in chronic lymphocytic leukemia. American Journal of Hematology. 2017.
Manukyan G., Papajík T., Gajdoš P., Mikulková Z., Urbanová R., Gabčová G., Kudělka M., Turcsányi P., Ryznerová P., Procházka V., Kriegová E. Neutrophils in chronic lymphocytic leukemia are permanently activated and have functional defects. Oncotarget. 2017.
Procházka V. Testikulární lymfomy - editorial. Vnitřní lékařství. 2017.
Henzlová L., Koranda P., Procházka V., Papajík T., Zapletalová J. Využití interim 18F-FDG PET/CT pro prognostickou stratifikaci pacientů s primárním mediastinálním velkobuněčným B-lymfomem. Nukleární medicína. 2017.
Musilová K., Deván J., Zlámalíková L., Křen L., Móciková H., Procházka V., Mayer J., Trněný M., Janíková A., Mráz M. Význam deregulace mikroRNA v molekulární patogenezi a histologické transformaci folikulárního lymfomu. Klinická onkologie. 2017.
Jarošová M., Kriegová E., Schneiderová P., Fillerová R., Procházka V., Mikešová M., Flodr P., Indrák K., Papajík T. A Novel Non-Immunoglobulin (non-Ig)/BCL6 Translocation in Diffuse Large B-Cell Lymphoma Involving Chromosome 10q11.21 Loci and Review on Clinical Consequences of BCL6 Rearrangements. Pathology and Oncology Research. 2016.
Obr A., Mikešová M., Jarošová M., Procházka V., Tessoulin B., Papajík T. Diagnostika a prognostické faktory lymfomu z buněk pláště. Transfuze a hematologie dnes. 2016.
Procházka V., Papajík T., Janíková A., Belada D., Kozák T., Šálek D., Sýkorová A., Móciková H., Campr V., Dlouhá J., Langová K., Fürst T., Trněný M. Frontline intensive chemotherapy improves outcome in young, high-risk patients with follicular lymphoma: pair-matched analysis from the Czech Lymphoma Study Group Database. Leukemia & Lymphoma. 2016.
Sýkorová A., Pytlík R., Móciková H., Belada D., Benešová K., Papajík T., Obořilová-Janíková A., Šálek D., Procházka V., Vokurka S., Campr V., Klener jr. P., Kubáčková K., Trněný M. Hodnocení klinického stadia a léčebné odpovědi u maligních lymfomů – doporučení Kooperativní lymfomové skupiny na základě revidovaných kritérií z roku 2014 (Luganská klasifikace). Klinická onkologie. 2016.
Janíková A., Bortlíček Z., Campr V., Kopalová N., Benešová K., Hamouzová J., Belada D., Procházka V., Pytlík R., Vokurka S., Pirnos J., Ďuraš J., Móciková H., Mayer J., Trněný M. Impact of rituximab maintenance and maintenance schedule on prognosis in first-line treatment of follicular lymphoma. Retrospective analysis from Czech Lymphoma Study Group (CLSG) database. Leukemia & Lymphoma. 2016.
Móciková H., Marková J., Gahérová Ľ., Král Z., Sýkorová A., Belada D., Procházka V., Martínková L., Papajík T., Kozák T. Léčba relabovaného a refrakterního Hodgkinova lymfomum - doporučení české studijní skupiny Hodgkinův Lymfom. Klinická onkologie. 2016.
Móciková H., Pytlík R., Sýkorová A., Janíková A., Procházka V., Vokurka S., Berková A., Belada D., Campr V., Burešová L., Trněný M. Role of rituximab in treatment of patients with primary central nervous system lymphoma: a retrospective analysis of the Czech lymphoma study group registry. Leukemia & Lymphoma. 2016.
Šimková I., Urbánek K., Procházka V., Konečný M., Gregar J., Geierová M., Procházka V., Buriánková E. Acute pancreatitis as the first manifestation of duodenal MALT lymphoma. Biomedical Papers-Olomouc. 2015.
Urbanová R., Humplíková L., Dřímalová H., Procházka V., Turcsányi P., Pikalová Z., Holzerová M., Krůzová L., Jarošová M., Urban J., Vrbková J., Indrák K., Papajík T. Biological and clinical characteristics of patients with chronic lymphocytic leukemia with the IGHV3-21 and IGHV1-69; analysis of data from a single center. Neoplasma. 2015.
Rohoň P., Bělohlávková P., Rusiňáková Z., Procházka V., Kadlčková E., Raida L., Zavřelová A., Jarošová M., Žák P., Indrák K. Manažment diagnostiky a liečby chronickej myelomonocytovej leukémie – pohľad z klinickej praxe. Onkologie. 2015.
Procházka V., Papajík T., Urbanová R. Obinutuzumab – nová možnost v cílené léčbě chronické lymfocytární leukemie. Farmakoterapie: diagetologie - alergologie - pneumologie - revmatologie. 2015.
Janíková A., Bortlíček Z., Campr V., Kopalová N., Benešová K., Belada D., Procházka V., Pytlík R., Vokurka S., Pirnos J., Duras J., Móciková H., Mayer J., Trněný M. Radiotherapy with rituximab may be better than radiotherapy alone in first line treatment of early-stage follicular lymphoma. Is it time to change the standard strategy? Leukemia & Lymphoma. 2015.
Procházka V., Pytlík R., Janíková A., Belada D., Šálek D., Papajík T., Campr V., Fürst T., Furstová J., Trněný M. A New Prognostic Score for Elderly Patients with Diffuse Large B-Cell Lymphoma Treated with R-CHOP: The Prognostic Role of Blood Monocyte and Lymphocyte Counts Is Absent. PLoS One. 2014.
Urbánková H., Papajík T., Plachý R., Holzerová M., Balcárková J., Divoká M., Procházka V., Pikalová Z., Indrák K., Jarošová M. Array-based karyotyping in chronic lymphocytic leukemia (CLL) detects new unbalanced abnormalities that escape conventional cytogenetics and CLL FISH panel. Biomedical Papers-Olomouc. 2014.
Procházka V., Prouzová Z., Papajík T. Brentuximab vedotin v léčbě relabovaného a refrakterního Hodgkinova lymfomu. Farmakoterapie: diagetologie - alergologie - pneumologie - revmatologie. 2014.
Raida L., Papajík T., Rusiňáková Z., Procházka V., Faber E., Mlčůchová D., Tuček P., Indrák K. Reduced relative dose intensity of primary chemotherapy does not influence prognosis of patients with Hodgkin lymphoma. Biomedical Papers-Olomouc. 2014.
Procházka V., Papajík T., Faber E., Raida L., Kapitáňová Z., Langová K., Prouzová Z., Jarošová M., Indrák K. Soluble interleukin-2 receptor level predicts survival in patients with follicular lymphoma treated with CHOP chemotherapy in the rituximab era. Leukemia & Lymphoma. 2014.
Papajík T., Mysliveček M., Urbanová R., Buriánková E., Kapitáňová Z., Procházka V., Turcsányi P., Formánek R., Henzlová L., Flodr P., Jarošová M., Indrák K. 2-[18F]fluoro-2-deoxy- D -glucose positron emission tomography/ computed tomography examination in patients with chronic lymphocytic leukemia may reveal Richter transformation. Leukemia & Lymphoma. 2014.
Smolej L., Procházka V., Špaček M., Obrtlíková P., Gumulec J., Vokurka S., Doubek M. Guidelines for alemtuzumab treatment in chronic lymphocytic leukaemia (CLL). Vnitřní lékařství. 2012.
PROCHÁZKA V., FABER E., RAIDA L., LANGOVÁ K., INDRÁK K., PAPAJÍK T. High baseline serum thymidine kinase 1 level predict unfavorable outcome in patients with folicular lymphoma. Leukemia & Lymphoma. 2012.
Procházka V., Raida L., Faber E., Indrák K., Kapitáňová Z., Langová K., Papajík T. High serum carbohydrate antigen-125 (CA-125) level predicts poor outcome in patients with follicular lymphoma independently of the FLIPI score. International Journal of Hematology. 2012.
Procházka V., Jarošová M., Prouzová Z., Nedomová R., Papajík T., Indrák K. Immune Escape Mechanisms in Diffuse Larce B-Cell Lymphoma. ISRN Immunology. 2012.
Papajík T., Procházka V., Urbanová R. Rituximab - patnáct let úspěšné mise v léčbě maligních lymfomů. Farmakoterapie: diagetologie - alergologie - pneumologie - revmatologie. 2012.
Kluin-Nelemans H., Hoster E., Herminine O., Walewski J., Procházka V. Treatment of older patients with mantle-cell lymphoma. New England Journal of Medicine. 2012.
PROCHÁZKA V., PAPAJÍK T., GAZDOVÁ J., DIVOKÁ M., ROŽMANOVÁ Š., FABER E., RAIDA L., KUČEROVÁ L., LANGOVÁ K., JAROŠOVÁ M., INDRÁK K. FcγRIIIA receptor genotype does not influence an outcome in patients with follicular lymphoma treated with risk-adapted immunochemotherapy. Neoplasma. 2011.
PROCHÁZKA V., PAPAJÍK T. Molecular Remission in Follicular Lymphoma: Is the Era of Residual Disease Monitoring Over? Journal of Clinical Oncology. 2011.
PROCHÁZKA V., PAPAJÍK T., JAROŠOVÁ M., INDRÁK K. Prognostic factors in follicular lymphoma in the rituximab era: How to identify a high-risk patient? Biomedical Papers-Olomouc. 2011.
Papajík T., Mysliveček M., Šedová Z., Buriánková E., Procházka V., Koranda P., Raida L., Kubová Z., Palová M., Kučerová L., Flodr P., Jarkovský J., Dušek L., Indrák K. Standardised uptake value of 18F-FDG on staging PET/CT in newly diagnosed patients with different subtypes of non-Hodgkin’s lymphoma. European Journal of Haematology. 2011.
PAPAJÍK T., MYSLIVEČEK M., SEDOVÁ Z., BURIÁNKOVÁ E., Procházka V., Raida L., Kubová Z., Neoral Č., Starostka D., Mikula P., Melichar B., Kučerová L., Tichý M., Indrák K. Synchronous second primary neoplasms detected by initial staging F-18 FDG PET/CT examination in patients with non-Hodgkin lymphoma. Clinical Nuclear Medicine. 2011.
Urbánková H., Holzerová M., Balcárková J., Raida L., Procházka V., Pikalová Z., Papajík T., Indrák K., Jarošová M. Array comparative genomic hybridization in the detection of chromosomal abnormalities in T-cell prolymphotic leukemia. Cancer Genetics and Cytogenetics. 2010.
Procházka V., Faber E., Raida L., Papajík T., Vondráková J., Rusiňáková Z., Kučerová L., Mysliveček M. Long-term outcome of patients with peripheral T-cell lymphoma treated with first-line intensive chemotherapy followed by autologous stem cell transplantation. Biomedical Papers-Olomouc. 2010.
Papajík T., Urbanová R., Procházka V. Monoklonální protilátky v léčbě chronické lymfocytární leukemie. Transfuze a hematologie dnes. 2010.
Papajík T., Mysliveček M., Šedová Z., Buriánková E., Procházka V., Kubová Z., Rusiňáková Z., Kučerová L., Tichý M., Starostka D., Indrák K. Neočekávané vedlejší nálezy při 18F-FDG-PET/CT hodnocení léčebné odpovědi či následném sledování pacientů léčených pro ne-hodgkinský lymfom. Transfuze a hematologie dnes. 2010.
Sýkorová A., Belada D., Smolej L., Pytlík R., Benešová K., Vášová I., Papajík T., Šálek D., Procházka V. Určování rozsahu onemocnění u non-Hodgkinových lymfomů – doporučení Kooperativní lymfomové skupiny. Klinická onkologie. 2010.
Procházka V., Kubová Z., Raida L., Papajík T., Pauček B., Indrák K. CEREBRAL SALT WASTING SYNDROME IN A PATIENT WITH PRIMARY CNS LYMPHOMA. Biomedical Papers-Olomouc. 2009.
Procházka V., Papajík T., Szotkowski T., Kubová Z., Rusiňáková Z., Indrák K. Cílená léčba hematoonkologikých chorob monoklonálními protilátkami. Postgraduální medicína. 2009.
Procházka V., Papajík T., Kubová Z., Tněný M., Kučerová L., Mysliveček M., Indrák K. Jak přistupovat k léčbě starších nemocných s difuzním velkobuněčným B-lymfomem. Optics Communications. 2009.
Procházka V., Faber E., Raida L., Vondráková J., Kučerová L., Jarošová M., Indrák K., Papajík T. Prolonged survival of patients with peripheral T-Cell lymphoma after first-line intensive sequential chemotherapy with autologous stem cell transplantation. Biomedical Papers-Olomouc. 2009.
Papajík T., Pikalová Z., Skoumalová I., Vondráková J., Faber E., Procházka V., Kubová Z., Kučerová L., Pavlík T., Dušek L., Indrák K. RITUXIMAB DOES NOT ADVERSELY AFFECT THE STEM CELL MOBILIZATION AND ENGRAFTMENT AFTER HIGH-DOSE THERAPY AND AUTOLOGOUS TRANSPLANTATION IN PATIENTS WITH DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA IN FIRST COMPLETE OR PARTIAL REMISSION. Biomedical Papers-Olomouc. 2009.
PAPAJÍK T., PIKALOVÁ Z., RAIDA L., SKOUMALOVÁ I., VONDRÁKOVÁ J., FABER E., PROCHÁZKA V., KUBOVÁ Z., KUCEROVÁ Z., PAVLÍK T., DUŠEK L., INDRÁK K. Rituximab Plus Intensive Chemotherapy Does Not Adversely Affect the Peripheral Stem Cell Mobilization and Engraftment after Hig-Dose Therapy and Autologous Stem Cell Transplantation is Patients with Diffuse Large B-Cell Lymphoma in First Complete or Partial Remission. Biomedical Papers-Olomouc. 2009.
TURCSÁNYI P., PROCHÁZKA V., URBANOVÁ R., PAPAJÍK T., RAIDA L. Toxoplazmová infekce centrálního nervového systému u nemocné v dlohodobé remisi Hodgkinova lymfomu. Optics Communications. 2009.
Turcsányi P., Procházka V., Urbanová R., Papajík T., Raida L. Toxoplazmová infekce centrálního nervového systému u nemocné v dlouhodobé remisi Hodgkinova lymfomu. Optics Communications. 2009.
Procházka V., Papajík T., Kubová Z., Novák M., Pikalová Z., Rožmanová Š., Jarošová M., Indrák K. Význam polymorfismu buněčné protinádorové imunity u pacientů s B-nehodgkinovým lymfomem léčených rituximabem. Transfuze a hematologie dnes. 2009.
Papajík T., Raida L., Faber E., Vondráková J., Procházka V., Kubová Z., Skoumalová I., Jarošová M., Kučerová L., Tichý M., Pauček B., Mysliveček M., Neoral Č., Oral I., Jarkovský J., Dušek L. High-dose therapy and autologous stem cell transplantation in patients with diffuse large B-cell lymphoma in first complete or partial remission. Neoplasma. 2008.
Urbánek K., Strojil J., Bukáčková L., Horák P., Konečný M., Procházka V., Marečková J. Informovanost, percepce rizik a compliance pacientů léčených systémovými glukokortikoidy: dotazníková studie. Klinická farmakologie a farmacie. 2008.
Urbánek K., Strojil J., Bukáčková L., Horák P., Konečný M., Procházka V., Marečková J. Informovanost, percepce rizik a compliance pacientů léčených systémovými glukokortikoidy: dotazníková studie. Klinická farmakologie a farmacie. 2008.
Papajík T., Raida L., Procházka V., Faber E., Vondráková J., Hluší A., Urbanová R., Kubová Z., Szotkowski T., Kučerová L., Mysliveček M., Štícha M., Pavlík T., Indrák K. Prognosticaly stratified treatment of diffuse large B-Cell lymphoma: 13 years of the Moravian experience. Haematologica: the hematology journal. 2008.
Papajík T., Raida L., Procházka V., Starostka D., Blahutová Š., Pták J., Repovský Š., Janek D., Farbiaková V., Šlézar J., Srovnalík K., Brejcha M., Hřebačková Z., Stavařová I., Pavlík T., Dušek L., Indrák K. Prognosticky stratifikovaná intenzita léčby a rituximab významně zlepšily přežití nemocných s difuzním B-velkobuněčným lymfomem. Transfuze a hematologie dnes. 2008.
Procházka V., Rožmanová Š., Procjuk R., Raida L., Faber E., Kučerová L., Jarošová M., Indrák K., Papajík T. Prognosticky stratifikovaná léčba pacientů s folikulárním lymfomem mladších 65 let. Transfuze a hematologie dnes. 2008.
Papajík T., Mysliveček M., Buriánková E., Šedová Z., Kubová Z., Procházka V., Koranda P., Indrák K. Přímé srovnání náležů 18FDG-PET a CT u nemocných s nově diagnostikovaným nonhodgkinským lymfomem vyšetřených pomocí 18 FDG-PET/CT. Vnitřní lékařství. 2008.
Papajík T., Pavlík T., Kučerová L., Kubová Z., Procházka V., Faber E., Raida L., Skoumalová I., Pikalová Z., Vondráková J., Dušek L., Indrák K. Rituximab v kombinaci s chemoterapií nelimituje sběr periferních kmenových buněk a jejich přihojení po vysoce dávkované terapii a autologní transplantaci u nemocných s difúzním B-velkobuněčným lymfomem. Vnitřní lékařství. 2008.
Kubová Z., Papajík T., Procházka V., Raida L., Hubáček J., Vondráková J., Urbanová R., Procházková J., Hluší A., Szotkowski T., Šedová Z., Lukeš J., Kučerová L., Štícha M., Pavlík T., Kajaba V., Indrák K. Význam prognostických faktorů u nemocných s difuzním B-velkobuněčným lymfomem nově diagnostikovaným a léčeným chemoterapií nebo chemoterapií v kombinaci s rituximabem. Vnitřní lékařství. 2008.
Šedová Z., Mysliveček M., Papajík T., Buriánková E., Procházka V., Kubová Z., Koranda P., Rusiňáková Z., Raida L., Kučerová L., Indrák K. Zajímavé 18FDG-PET-pozitivní vedlejší nálezy při PET/CT vyšetření u nemocných léčených pro nonhodgkinský lymfom. Vnitřní lékařství. 2008.
Papajík T., Raida L., Faber E., Procházka V., Vondráková J., Skoumalová I., Kubová Z., Jarošová M., Jarkovský J., Dušek L., Indrák K. High-dose therapy and autologous transplantation in poor prognosis patients with diffuse large B-cell lymphoma in first remission. Blood reviews. 2007.
Papajík T., Szotkowski T., Procházka V., Kubová Z., Heinzová V., Brejcha M., Drymlová J., Buriánková E., Koranda P., Mysliveček M., Kučerová L., Indrák K. Imunoterapie rituximabem v kombinaci s dexametazonem následovaná podáním 90Y-ibritumomab tiuxetanu u předléčených nemocných s relabovaným folikulárním lymfomem. Transfuze a hematologie dnes. 2007.
Hobzová M., Kolek V., Procházka V., Drašar V. Legionelové pneumonie ? soubor nemocných z Fakultní nemocnice Olomouc. Studia pneumologica et phthiseologica. 2007.
Procházka V., Trněný M., Pytlík R., Vášová I., Král Z., Belada D., Kozák T., Kubáčková K., Šiffnerová H., Matuška M., Lysý M., Bolomská I., Petráková K., Hamouzová M., Petrová M., Zapletalová J., Langová K. Peripheral T-Cell lymphoma, unspecified - the analysis of the data from the czech lymphoma study group (CLSG) registry. Biomedical Papers-Olomouc. 2007.
Papajík T., Procházka V., Raida L., Kubová Z., Mysliveček M., Drymlová J., Buriánková E., Kučerová L., Indrák K. Relapsed follicular lymphoma sequentially treated with ritusimab and 90-Y-ibritumomab tiuxetan. Biomedical Papers-Olomouc. 2007.
Papajík T., Urbanová R., Procházka V., Indrák K. Chronická B-lymfocytární leukemie Část III. Transfuze a hematologie dnes. 2006.
KNIHA - CELEK
Procházka V., Bachanová V., Deván J., Dědečková K., Faber E., Fürst T., Jarošová M., Mráz M., Papajík T., Polívka J., Raida L., Škrobánková A., Vencálek O., Campr V. Folikulární lymfom. 2017.
Belada D., Trněný M., Campr V., Dědečková K., Janíková A., Jindra P., Klener P., Král Z., Kubáčková K., Marková J., Móciková H., Pohlreich D., Polívka J., Procházka V., Pytlík R., Smolej L., Sýkorová A., Šálek D., Špaček M., Válková V., Vokurka S., Bučková H., Kabíčková E., Štěrba J. Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy. 2016.
Trněný M., Čermák J., Hájek R., Mayer J., Smolej L., Krejčí M., Faber E., Indrák K., Jarošová M., Minařík J., Procházka V., Rohoň P., Skoumalová I., Szotkowski T., Urbanová R. Léčebné postupy v hematologii. 2016.
Faber E., Gumulec J., Hluší A., Juráňová J., Minařík J., Papajík T., Procházka V., Rohoň P., Rusiňáková Z., Szotkowski T., Vondráková J., Zuchnická J. Základy hematologické diagnostiky (druhé přepracované vydání). 2015.
Indrák K., Adam Z., Bláha M., Divoký V., Faber E., Hluší A., Indráková J., Krč I., Krčová V., Mojzíková R., Papajík T., Pospíšilová D., Procházka V., Procházková J., Raida L., Szotkowski T., Ščudla V. Hematologie a transfúzní lékařství. 2014.
FABER E., JURÁŇOVÁ J., ZUCHNICKÁ J., PROCHÁZKA V., HLUŠÍ A., POSPÍŠILOVÁ D., MINAŘÍK J., PAPAJÍK T., SZOTKOWSKI T., VONDRÁKOVÁ J., RUSIŇÁKOVÁ Z., GUMULEC J., ŠČUDLA V. Základy hematologické diagnostiky. 2012.
KAPITOLA V KNIZE
FABER E., SZOTKOWSKI T., KAJABA V., JURÁŇOVÁ J., FLODR P., PROCHÁZKA V., PAPAJÍK T., HLUŠÍ A., VONDRÁKOVÁ J., DUJKOVÁ V. Innovation of microscope morphology education in hematology using internet virtual interactive method. Medical teaching with the use og advanced technology. 2010.
ABSTRAKT
Steinerová K., Jindra P., Lysák D., Procházka V. EXTRANODAL NATURAL KILLER (NK)/T-CELL LYMPHOMA, NASAL TYPE - CASE REPORT AND REVIEW OF CZECH LYMPHOMA STUDY GROUP (CLSG) DATABASE. Hematological Oncology (online). 2019.
Obr A., Klener P., Kriegová E., Zemanová Z., Urbánková H., Jirkuvová A., Petráčková A., Čudová B., Sedlaříková L., Procházka V., Papajík T., Trněný M. High TP53 Mutation Load Predicts Primary Refractory Mantle Cell Lymphoma. BLOOD. 2019.
Trněný M., Polgárová K., Janíková A., Procházka V. IS IT RADIOTHERAPY NECESSARY FOR PRIMARY MEDIASTINAL B‐CELL LYMPHOMA (PMBL) PATIENTS ACHIEVING PET NEGATIVITY AFTER IMMUNOCHEMOTHERAPY? Hematological Oncology (online). 2019.
Janíková A., Chloupková R., Klener P., Procházka V. T-CELL LYMPHOMA IN THE ELDERLY PATIENTS. WHO IS YOUNG, OLD, AND ELDERLY? Hematological Oncology (online). 2019.
Janíková A., Campr V., Klener P., Procházka V. LYMFOMY VE STÁŘÍ. Transfuze a Hematologie Dnes. 2018.
Procházka V., Belada D., Janíková A., Papajík T. ROLE AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE U NEMOCNÝCH S FOLIKULÁRNÍM LYMFOMEM PO ČASNÉM SELHÁNÍ LÉČBY – ANALÝZA DAT Z REGISTRU KLS. Transfuze a Hematologie Dnes. 2018.
Medvedíková M., Brychtová S., Nebojsa A., Palacký J., Procházka V., Mašek V. Spectral analysis of lymphatic tissue. ABSTRACT BOOK 2018 IMTM REACTOR. 2018.
Trněný M., Janíková A., Belada D., Procházka V. VÝZNAM VYSOKODÁVKOVANÉ TERAPIE S TRANSPLANTACÍ KRVETVORNÝCH BUNĚK (ASCT) V PRVNÍM RELAPSU FOLIKULÁRNÍHO LYMFOMU (FL). Transfuze a Hematologie Dnes. 2018.
Manukyan G., Papajík T., Gajdoš P., Mikulková Z., Urbanová R., Gabčová G., Kudělka M., Turcsányi P., Ryznerová P., Procházka V., Kriegová E. Impaired priming and increased ROS production by circulating neutrophils from patients with chronic lymphocytic leukemia. Journal of Clinical and Cellular Immunology. 2017.
Manukyan G., Papajík T., Gajdoš P., Mikulková Z., Urbanová R., Gabčová G., Kudělka M., Turcsányi P., Ryznerová P., Procházka V., Kriegová E. Neutrophils in chronic lymphocytic leukemia. Sborník abstrakt. 2017.
Kriegová E., Manukyan G., Mikulková Z., Gabčová G., Urbanová R., Gajdoš P., Kudělka M., Turcsányi P., Ryznerová P., Procházka V., Papajík T. Permanentní aktivace cirkulujících neutrofilů u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií. Klinická imunológia a alergológia. 2017.
Henzlová L., Koranda P., Buriánková E., Procházka V., Obr A., Papajík T., Zapletalová J. Semikvantitativní hodnocení interim 18F-FDG PET/CT u vybraných typů nehodgkinských lymfomů a jeho prognostický význam. Nukleární medicína. 2017.
Procházka V., Papajík T., Dihel M., Mikulková Z., Dýšková T., Prouzová Z., Kriegová E. Denzita HRS buněk a vztah mezi HRS buňkami a LAM (lymphoma-associated macrophages) ve vztahu k prognóze nemocných s Hodgkinovým lymfomem. Transfuze a hematologie dnes. 2016.
Kriegová E., Schneiderová P., Jarošová M., Procházka V., Fillerová R., Jiskrová E., Urbanová R., Papajík T. Detekce mutací v TP53 genu u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií pomocí sekvenování nové generace. Transfuze a hematologie dnes. 2016.
Mikulková Z., Manukyan G., Gabčová G., Papajík T., Urbanová R., Turcsányi P., Procházka V., Kriegová E. Profilování chemokinových receptorů CXCR3, CXCR4, CXCR5, CCR7 a CXCR7 u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií. Alergie. 2016.
Manukyan G., Papajík T., Gregorová P., Fillerová R., Urbanová R., Jarošová M., Jiskrová E., Turcsányi P., Procházka V., Kriegová E. Profilování chemokinových receptorů u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií. Transfuze a hematologie dnes. 2016.
Kriegová E., Dihel M., Mikulková Z., Dýšková T., Prouzová Z., Papajík T., Procházka V. Prognostický význam zastoupení HRS buněk a LAM (s lymfomem asociovaných makrofágů) u nemocných s Hodgkinovým lymfomem. Alergie. 2016.
Procházka V., Gawande RR., Cayci Z., Froelich J., Cao Q., Bachanova V. Strong predictive value of PET based metabolic tumor volume on survival after autologous HCT for Hodgkin lymphoma. Haematologica: the hematology journal. 2016.
Procházka V., Papajík T., Dýšková T., Dihel M., Prouzová Z., Kriegová E. The lymphoma associated macrophages-Hodgkin/Reed-Sternberg cells ratio is a poor prognostic factor in classic Hodgkin lymphoma petients. Haematologica: the hematology journal. 2016.
Papajík T., Kubová Z., Prouzová Z., Henzlová L., Jarošová M., Procházka V. Biologická charakteristika, klinické rysy, léčba a prognóza promárně mediastinálního B-velkobuněčného lymfomu. Suplement XVII: Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd. 2015.
Obr A., Procházka V., Henzlová L., Buriánková E., Papajík T., Kapitáňová Z. COMPLETE METABOLIC RESPONSE AFTER THERAPY INDEPENDENTLY PREDICTS OUTCOME IN MANTLE CELL LYMPHOMA PATIENTS. Hematological Oncology (online). 2015.
Schneiderová P., Jarošová M., Fillerová R., Dýšková T., Procházka V., Urbanová R., Papajík T., Kriegová E. Detekce klonální heterogenity u chronické lymfocytární leukemie pomocí hlubokého sekvenování nové generace. Sborník abstrakt OHD. 2015.
Procházka V., Dýšková T., Prouzová Z., Papajík T., Minařík J., Duras J., Michalka J., Sýkorová A., Mikula P., Raida L., Kriegová E. Low Hodgkin/Reed-Sternberg Cell Density Assessed with Automated Image Analysis Is a Poor Prognostic Factor in Classic Hodgkin Lymphoma Patients. Blood (print). 2015.
Cahlíková R., Dýšková T., Procházka V., Prouzová Z., Papajík T., Kriegová E. Relaps u pacientů s Hodgkinovým lymfomem je charakterizován nižší densitou CD30 HRS buněk a vyšším počtem HRS-asociovaných makrofágů. Klinická imunológia a alergológia. 2015.
Smolej L., Brychtová Y., Doubek M., Cmunt E., Špaček M., Belada D., Motyčková M., Zygulová I., Adamová D., Procházka V., Šimkovič M., Klásková K., Kozák T. Low-Dose FCR Is a Safe and Effective Treatment Option for Elderly/Comorbid Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia/Small Lymphocytic Lymphoma.Updated Results of Project Q-Lite By Czech CLL Study Group. Blood (print). 2014.
Klener P., Froňková E., Pytlík R., Kalinová M., Forsterová K., Belada D., Šimkovič M., Šálek D., Móciková H., Procházka V., Campr V., Jaksa R., Kubinyi J., Doležal J., Trka J., Trněný M. Observational Study Alternating R-CHOP21 and R-Cytarabine (3 3 Cycles) for Patients with Newly Diagnosed Mantle Cell Lymphoma Not Eligible for High-Dose Therapy: A Czech Lymphoma Study Group Trial Preliminary Results. Blood (print). 2014.
Procházka V., Henzlová L., Buriánková E., Prouzová Z., Obr A., Novák M., Minařík J., Indrák K., Papajík T. Prognostic Impact of Interim and Final PET in Primary Mediastinal Large B-Cell Lymphoma Treated with Intensive Etoposide-Based Therapy. Blood (print). 2014.
Schneiderová P., Procházka V., Tománková T., Papajík T., Jarošová M., Kriegová E. Rozdíly v sérových cytokinových profilech u indolentní a aktivní, relabující formy chronické lymfocytární leukemie. Sborník abstrakt OHD. 2014.
Jarošová M., Hrubá M., Oltová A., Urbánková H., Krůzová L., Kriegová E., Holzerová M., Procházka V., Urbanová R., Papajík T., Doubek M., Vozobulová V., Indrák K. Targeted array CGH used for determining minimally deleted region on chromosome 6Q in chronic lymphotic leukemia patients. Haematologica: the hematology journal. 2014.
Trněný M., Klener P., Belada D., Móciková H., Procházka V., Vokurka S., Pirnos J., Kubačková K., Duras J., Šálková J., Šálek D., Pytlík R., Barsová L., Kessler P., Boudová L., Campr V., Jakša R., Dlouhá J., Benešová K. The Outcome of Mantle Cell Lymphoma patients after Treatment Failure and Prognostic value of Secondary Mantle Cell International Prognostic Index (sec MIPI). Blood (print). 2014.
Procházka V., Šimková I., Urbánek K., Konečný M., Gregar J., Gaierová M., Procházka V., Buriánková E. Akutní pankreatitida jako primární manifestace MALT-lymfomu duodena. Sborník XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny. 2013.
Trněný M., Janíková A., Belada D., Procházka V., Móciková H., Pirnos J., Kubačková K., Matuška M., Lysý M., Barsová L., Benešová K., Campr V. Follicular lymphoma - natural course of relapsing disease in immunotherapy era. Haematologica: the hematology journal. 2013.
Procházka V., Trněný M., Janíková A., Belada D., Kozák T., Papajík T., Campr V., Šálek D., Pytlík R., Sýkorová A., Jankovská M., Dlouhá J. Frontline Intensive Chemotherapy Brings Survival Benefit In Young, Risky Patients With Follicular Lymphoma: Pair-Matched Analysis From The Czech Lymphoma Study Group (CLSG) Database. Blood (print). 2013.
Janíková A., Bortlíček Z., Campr V., Kren L., Belada D., Procházka V., Pytlík R., Pirnos J., Matuška M., Papajík T., Móciková H., Vokurka S., Mayer J., Trněný M. Impact of first line rituximab maintenance on prognosis in 362 follicular lymphoma patients. Results from Czech lymphoma group (CLG) database. Hematological Oncology (online). 2013.
Janíková A., Bortlíček Z., Campr V., Kren L., Belada D., Procházka V., Pytlík R., Pirnos J., Matuška M., Papajík T., Móciková H., Vokurka S., Mayer J., Trněný M. Impact Of Rituximab Maintenance Schedule On Prognosis In First Line Treatment Of Follicular Lymphoma. Retrospective Analysis From Czech Lymphoma Group (CLG) Database. Blood (print). 2013.
Smolej L., Brychtová Y., Cmunt E., Doubek M., Špaček M., Belada D., Motyčková M., Zygulová I., Adamová D., Procházka V., Simkovič M., Klásková K., Kozák T. LOW-DOSE FCR IN ELDERLY/COMORBID PATIENTS WITH CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA/SMALL LYMPHOCYTIC LYMPHOMA (CLL/SLL): UPDATED RESULTS OF PROJECT Q-LITE BY CZECH CLL STUDY GROUP. Haematologica: the hematology journal. 2013.
Janíková A., Benešová K., Bortlíček Z., Campr V., Kopalová N., Belada D., Procházka V., Pytlík R., Vokurka S., Pirnos J., Matuška M., Móciková H., Mayer J., Trněný M. Radiotherapy With Rituximab Is Better than Radiotherapy alone In First Line Treatment Of Localized Follicular Lymphoma. Time To Change a Standard Strategy? Blood (print). 2013.
Móciková H., Pytlík R., Sýkorová A., Janíková A., Procházka V., Vokurka S., Berková A., Trněný M. The addition of rituximab does not improve outcome of patients with primary CNS lymphoma. Hematological Oncology (online). 2013.
Nedomová R., Urbánková H., Papajík T., Kubová Z., Holzerová M., Mičková P., Reptová S., Procházka V., Flodr P., Indrák K., Jarošová M. Contribution of array comparative genomic hybridization to prognostic stratification in diffuse large B-cell lymphoma. Haematologica: the hematology journal. 2012.
d. ´Amore F., Leppä S., da Silva M., Relander T., De Nully Brown P., Weidmann E., Lauritzsen G., Pezzutto A., Van Hoff A., Van Gelder M., Doorduijn J., Procházka V. First Interim Efficacy and Safety Analysis of an International Phase III Randomized Trial in Newly Diagnosed Systemic Peripheral T-Cell Lymphoma Treated with Chemotherapy with or without Alemtuzumab and Consolidated by High Dose Therapy. Blood (print). 2012.
Procházka V. Klinické a biologické prognostické faktory maligních lymfomů. XVI. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd. 2012.
Smolej L., Brychtová Y., Špaček M., Doubek M., Motyčková M., Belada D., Cmunt E., Procházka V., Rohoň P., Poul H., Klásková K., Kozák T. LOW-DOSE FCR IN THE TREATMENT OF ELDERLY/COMORBID PATIENTS WITH CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA/SMALL LYMPHOCYTIC LYMPHOMA (CLL/SLL): UPDATED RESULTS OF PROJECT Q-LITE BY CZECH CLL STUDY GROUP. Haematologica: the hematology journal. 2012.
Procházka V., Indrák K., Papajík T., Bačovský J., Petrová P., Bartková M., Gronowitz S. MEASURING OF TOTAL CELL DIVISION (THYMIDINE-KINASE) ACTIVITY WITH NOVEL SENSITIVE NON-RADIOMETRIC METHOD IN NHL AND CLL: STRONG CORRELATION WITH DISEASE STAGE AND ACTIVITY. Haematologica: the hematology journal. 2012.
Procházka V., Papajík T., Flodr P., Látalová P., Prouzová Z., Nedomová R., Jarošová M., Divoký V., Indrák K. Programmed Death-1 Ligand Is Uniformly Expressed On Primary Mediastinal Diffuse Large B-Cell Lymphoma Cells with No Influence On Patient Survival. Blood (print). 2012.
Procházka V., Papajík T., Raida L., Faber E., Kapitáňová Z., Indrák K. Přínos intenzivní úvodní terapie u nemocných s rizikovým folikulárním lymfomem. XVI. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd. 2012.
Procházka V., Papajík T., Raida L., Faber E., Indrák K., Kučerová L. SOLUBLE INTERLEUKIN-2 RECEPTOR LEVEL PREDICTS SURVIVAL IN PATIENTS WITH FOLLICULAR LYMPHOMA. Haematologica: the hematology journal. 2012.
Procházka V., Papajík T., Raida L., Faber E., Indrák K., Kapitáňová Z., Rusiňáková Z., Kučerová L. UP-FRONT AUTOLOGOUS STEM CELL TRANSPLANTATION BRINGS SURVIVAL BENEFIT TO PATIENTS WITH POOR-RISK FOLLICULAR LYMPHOMA. Haematologica: the hematology journal. 2012.
KAPITÁŇOVÁ Z., MYSLIVEČEK M., PAPAJÍK T., BURIÁNKOVÁ E., PROCHÁZKA V., KORANDA P., KUBOVÁ Z., PALOVÁ M., INDRÁK K. 18 FDG - PET/CT a jeho využitie v hodnotení liečebnej odpovede u pacientov s B-bunkovými nonhodgkinskými lymfómami, ktorí boli liečení pomocou imunochemoterapie s použitím rituximabu. Interná medicína. 2011.
Urbanová R., Procházka V., Papajík T., Turcsanyi P., Plachý R., Schillerová L., Pikalová Z., Holzerová M., Jarošová M., Zapletalová J., Indrák K. Charakteristiky pacientů s B chronickou lymfatickou leukémií (B-CLL) se subgeny V1-69 a V3-21 IgVH. Transfuze a hematologie dnes. 2010.
Urbanová R., Procházka V., Papajík T., Plachý R., Pikalová Z., Holzerová M., Schillerová L., Divoká M., Jarošová M., Indrák K. Chronic lymphotic leukemia patients with V1-69 gene rearrangement have an unfavourable clinical outcome. Haematologica: the hematology journal. 2010.
Papajík T., Mysliveček M., Šedová Z., Buriánková E., Urbanová R., Koranda P., Turcsányi P., Procházka V., Pikalová Z., Kučerová L., Jarošová M., Indrák K. Možnosti a limity 18F-FDG PET/CT vyšetření u nemocných s chronickou lymfatickou leukémií s lymfomem z malých lymfocytů. Transfuze a hematologie dnes. 2010.
Urbanová R., Procházka V., Raida L., Hluší A., Pecůchová M., Papajík T., Indrák K. Toxoplasmosis in CNS: opportunistic infection with difficult diagnosability in a patient with idiopatic thrombopenic purpura treated with immunosuppressives on a long-term basis. Haematologica: the hematology journal. 2010.
Procházka V., Papajík T., Trněný M., Pytlík R., Vášová I., Šálek D., Belada D., Hrudková M., Kozák T., Kubáčková K., Šiffnerová H., Matuška M., Lysý M., Bolomská I., Petráková K., Otavová B., Přibylová J., Švecová J., Brejcha M., Starostka D., Petrová M. Analýza přežití nemocných s difúzním velkobuněčným B-lymfomem starších 60 let z registru Kooperativní lymfomové skupiny. Transfuze a hematologie dnes. 2009.
Kajaba V., Rozehnalová I., Procházka V. KLINICKÉ HODNOCENÍ NOVÝCH LÉČIV - MODERNÍ LÉČEBNÁ MOŽNOST PRO ONKOLOGICKÉ PACIENTY. Interná medicína. 2009.
Turcsányi P., Urbanová R., Procházka V., Plachý R., Pikalová Z., Papajík T., Indrák K., Jarošová M. Patients with B-chronic lymphatic leukemia and subgen V3-21 have variable clinical course, dependent on mutation status IgVh and cytogenetic changes. Haematologica: the hematology journal. 2009.
Procházka V., Kajaba V., Škrobánková A., Mjartanová D., Vodičková M. Pozdní následky onkologické léčby u pacientů s lymfoidními malignitami. Transfuze a hematologie dnes. 2009.
Kubová Z., Papajík T., Procházka V., Pavlík J., Indrák K. PROGNOSTIC VALUE OF THE SOLUBLE INTERLEUKIN-2 RECEPTOR IN. Haematologica: the hematology journal. 2009.
Kubová Z., Papajík T., Procházka V., Pavlik J., Indrák K. TREATMENT OF DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA: CHEMOTHERAPY. Haematologica: the hematology journal. 2009.
Procházka V., Kubová Z., Papajík T., Indrák K., Mysliveček M., Kučerová L., Buriánková I. 18F-FDG PET/CT předpovídá osud nemocných s lymfomem z T-buněk. Transfuze a hematologie dnes. 2009.
Procházka V., Trněný M., Benešová K., Papajík T. Autologní transplantace krvetvorných buněk u pacientů s perifernícm T-nehodgkinským lymfomem (PTCL): analýza dat z Národního registru transplantací krvetvorných buněk. Sborník abstrakt XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2007.
Strojil J., Bukáčková L., Konečný M., Horák P., Procházka V. Informovanost a compliance pacientů léčených glukokortikoidy - dotazniková studie. III. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE KLINICKÉ FARMAKOLOGIE Rožnov pod Radhoštěm 18.10. - 20.10.2007. 2007.
Papajík T., Procházka V., Kučerová L., Jarošová M., Pikalová Z., Indrák K. Lymfom z plášťových buněk - diagnostický a léčebné problém současné hemato-onkologie. Sborník abstrakt XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2007.
Papajík T., Procházka V., Vášová I., Belada D., Kozák T., Šiffnerová H., Kučerová L., Kodet R., Trněný M. Lymfom z plášťových buněk - od zpřesnění diagnostiky k hledání účinné terapie. Sborník abstrakt XIV. Jihočeské onkologické dny. 2007.
Novák M., Procházka V., Pikalová Z., Starostová L., Zbořilová R., Lapčíková A., Ježáková J. Sledování aktivace cytotoxických lymfocytů po podání rituximabu u pacientů s B-nehodgkinskými lymfomy. Sborník abstrakt XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2007.
Rožmanová Š., Procházka V., Papajík T., Jarošová M., Indrák K. Vztah polymorfismu FCGR3A genu a léčebné odpovědi u pacientů s folikulárním lymfomem léčených imunochemoterapií. Sborník abstrakt XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2007.
Papajík T., Kubová Z., Procházka V., Risiňáková Z., Kučerová L., Drymlová J., Buriánková E., Mysliveček M., Indrák K. 18FDG-PET negativní remise po sekvenčním podání rituximabu a 90Y-ibritumomab tiuxetanu u nemocných s relabujícím folikulárním lymfomem. Sborník abstrakt XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2007.
Procházka V., Kubová Z., Papajík T., Plachý R., Pikalová Z., Raida L., Kučerová L., Indrák K., Rožmanová Š. Achievement of molecular remission after first line treatment prolongs survival in follicular lymphoma patients. Haematologica: the hematology journal. 2006.
Papajík T., Raida L., Faber E., Procházka V., Vondráková J., Rožmanová Š., Kubová Z., Jarošová M., Kučerová L., Jarkovský J., Dušek L., Indrák K. Myeloablative chemotherapy and autologous stem cell transplantation in poor prognosis patients with advanced diffuse large B-cell and follicular lymphoma effective therapy in first remission. Haematologica: the hematology journal. 2006.
Papajík T., Faber E., Raida L., Procházka V., Vondráková J., Rožmanová Š., Jarošová M., Indrák K. Myeloablative chemotherapy and autologous stem cell Transplantation in poor prognosis patients with advanced follicular lymphoma - effective therapy in first complete or partial remission. Biology of Blood and Marrow Transplantation. 2006.
Procházka V., Faber E., Kolář M., Hubáček J., Raida L., Skoumalová I., Szotkowská R., Szotkowski T., Šimková R., Urbanová R., Vondráková J., Sičová K., Indrák K. Prospektivní sledování infekčních komplikací u intenzivně léčených pacientů s diagnózou akutní leukémie - zkušenosti olomouckého centra. Sborník abstrakt - 9. Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. 2005.
Procházka V., Bačovský J. Evolution of bone densitometry and specific markers of bone metabolism in patients with multiple myeloma. Abstract Book, 11th European Students´Conference at the Charité Berlin. 2000.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Papajík T., Pavlík T., Kučerová L., Kubová Z., Procházka V., Faber E., Raida L., Skoumalová I., Pikalová Z., Vondráková J., Dušek L., Indrák K. Rituximab v kombinaci s chemoterapií nelimituje sběr periferních kmenových buněk a jejich přihojení po ysoce dávkované terapii a autologní transplantaci u nemocných s difuzním B-velkobuněčným lymfomem. XXII.Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. .
Procházka V., Hanáčková V., Prouzová Z., Lukášová M. Nodulární Hodgkinův lymfom s lymfocytární predominancí. 2020.
Hanáčková V., Procházka V., Henzlová L., Urbánková H. Primárně mediastinální (tymický) B-velkobuněčný lymfom. 2020.
Urbanová R., Turcsányi P., Procházka V. Histiocytární sarkom – raritní forma transformace CLL. 2019.
Hanáčková V., Procházka V., Urbánková H., Papajík T., Slavík L., Juráňová J. Speciální vyšetřovací metody v hematoonkologii a jejich aplikace v klinické praxi. 2019.
Otáhal P., Janíková A., Belada D., Procházka V. OSUD NEMOCNÝCH S REFRAKTERNÍM DIFUZNÍM VELKOBUNĚČNÝM LYMFOMEM (DLBCL). 2018.
Urbanová R., Dřímalová H., Krůzová L., Holzerová M., Turcsányi P., Ryznerová P., Kubová Z., Procházka V., Jarošová M., Marešová I., Vrbková J., Papajík T. Asociace mutace SF3B1, rekurentních genetických aberací a stereotypního receptoru subset. 2015.
Papajík T., Kubová Z., Prouzová Z., Henzlová L., Jarošová M., Procházka V. Biologická charakteristika, klinické rysy, léčba a prognóza primárně mediastinálního B-velkobuněčného lymfomu. 2015.
Procházka V., Benešová K., Pytlík R., Papajík T., Janíková A., Belada D., Trněný M. Ibritumomab-tiuxetan v léčbě folikulárního lymfomu: analýza dat Kooperativní lymfomové skupiny. 2015.
Obr A., Procházka V., Henzlová L., Buriánková E., Papajík T., Kapitáňová Z. Kompletní metabolická odpověď po terapii jako nezávislý prediktor prognózy u pacientů s MCL. 2015.
Mikešová M., Holzerová M., Krůzová L., Procházka V., Prouzová Z., Flodr P., Papajík T., Jarošová M. Molekulárně-cytogenetická analýza souboru nemocných s difúzním velkobuněčným B-lymfomem. 2015.
Lukášová M., Procházka V., Raida L., Sičová K., Papajík T. Profnostické faktory Hodgkinova lamfomu v éře internzifikované terapie. 2015.
Lukášová M., Procházka V., Raida L., Sičová K., Papajík T. Prognostické faktory Hodgkinova lymfomu v éře intenzifikované terapie. 2015.
Machová R., Rohoň P., Procházka V. Diferenciální diagnostika leukopenie a leukocytózy. 2014.
Procházka V., Papajík T., Indrák K. Léčba starších nemocných s Hodgkinovým lymfomem. 2014.
Mikešová P., Nedomová R., Holzerová M., Flódr P., Procházka V., Kropáčková J., Hanzlíková J., Prekopová I., Papajík T., Jarošová M. FISH a aCGH u souboru nemocných s PMBCL. 2013.
Novák M., Procházka M., Procházková J., Lubušký M., Polák P., Slavík L., Úlehlová J., Procházka V., Pilka R. Flow Cytometric Assesment of Coagulation system activation by Tissue factor in pregnancy complications. 2013.
Trněný M., Janíková A., Belada D., Procházka V., Móciková H., Pirnos J., Kubáčková K., Matuška M., Lysý M., Barsová L., Benešová K., Campr V. Folikulární lymfom – průběh relapsů v závislosti na úvodní léčbě. 2013.
Procházka V., Papajík T., Trněný M., Belada D., Janíková A. Intenzivní úvodní terapie u rizikových nemocných s folikulárním lymfomem: má smysl v éře R-CHOP? 2013.
Móciková H., Pytlík R., Sýkorová A., Janíková A., Procházka V., Vokurka S., Berková A., Trněný M. Přidání rituximabu nezlepšuje prognózu u pacientů s primárním CNS lymfomem. 2013.
Raida L., Papajík T., Faber E., Hubáček J., Procházka V., Szotkowski T., Urbanová R., Hluší A., Procházková J., Rusiňáková Z., Rohoň P., Pikalová Z., Sičová K., Indrák K., Langová K. Dvacet let s cladribinem v léčbě vlasatobuněčných leukémií na Hemato-onkologické klinice LF UP a FN Olomouc. 2012.
Novák M., Procházka V., Urbanová R., Pikalová Z., Holzerová M., Humplíková L., Prouzová Z., Lapčíková A., Indrák K. Metachronní výskyt CLL u nemocné s neléčenou hairy cell leukémií. 2012.
Kubová Z., Papajík T., Obr A., Procházka V., Kapitáňová Z., Urbanová R., Turcsányi P., Raida L., Jarkovský J., Indrák K. Absolutní počet lymfocytů periferní krve jako jednoduchý prediktivní ukazatel u nově diagnostikovaných nemocných s difuzním B-velkobuněčným lymfomem. 2011.
Kapitáňová Z., Mysliveček M., Papajík T., Buriánková E., Procházka V., Koranda P., Rusiňáková Z., Henzlová L., Palová M., Indrák K. Hodnocení terapeutické odpovědi pomocí 18F-FDG PET/CT u nemocných s B-buněčnými ne-hodgkinskými lymfomy léčenými imunochemoterapií s použitím rituximabu. 2011.
Turcsányi P., Procházka V., Urbanová R., Papajík T. Léčba pacientů s B-chronickou lymfatickou leukemií alemtuzumabem na HOK FNOL 2005-2010. 2011.
Faber E., Juráňová J., Lapčíková A., Szotkowski T., Procházka V., Vondráková J., Papajík T., Indrák K., Kajaba V., Bulíková A., Hastka J., Kačírková P., Matýšková M., Mikulenková D., Mustjoki S., Voglová J., Zini G. QUALITY ASSESSMENT OF INTERNET MORPHOLOGY EDUCATION PROJECT BASED ON VIRTUAL MICROSCOPY. 2011.
Procházka V., Papajík T., Kubová Z., Faber E., Raida L., Indrák K. RIZIKU UZPŮSOBENÁ TERAPIE ZLEPŠUJE PŘEŽITÍ NEMOCNÝCH S FOLIKULÁRNÍM LYMFOMEM. 2011.
Raida L., Papajík T., Rusiňáková Z., Procházka V., Kubová Z., Szotkowski T., Urbanová R., Vondráková J., Hluší A., Procházková J., Faber E., Rohoň P., Sičová K., Indrák K., Langová K. Snížení dávkové denzity cytostatik v chemoterapeutických protokolech primární léčby neovlivňuje prognózu nemocných s Hodgkinovým lymfomem. 2011.
Procházka V., Faber E., Raida L., Papajík T., Rusiňáková Z., Šedová Z., Kubová Z., Kučerová L., Mysliveček M., Indrák K. DLOUHODOBÉ LÉČEBNÉ VÝSLEDKY NEMOCNÝCH S PERIFERNÍM T-LYMFOMEM LÉČENÝCH INTENZIVNÍ CHEMOTERAPIÍ A AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACÍ KRVETVORNÝCH BUNĚK. 2010.
Procházka V., Papajík T., Raida L., Kubová Z., Faber E., Indrák K., Jarošová M., Divoká M., Gazdová J., Šedová Z., Kučerová L. FCGRIIIA receptor genotype does not influence an outcome in patients with follicular lymphoma treated with risk adapted immunochemotherapy. 2010.
Procházka V., Trněný M., Pytlík R., Vášová I., Šálek D., Belada D., Sykorová A., Papajík T. KLINICKÝ OBRAZ A LÉČBA STARŠÍCH NEMOCNÝCH S DIFUZNÍM VELKOBUNĚČNÝM B-LYMFOMEM: ANALÝZA DAT 1425 PACIENTŮ ČESKÉHO LYMFOMOVÉHO PROJEKTU (CLP). 2010.
Procházka V., Papajík T., Faber E., Raida L., Rusiňáková Z., Kubová Z., Šedová Z., Kučerová L., Mysliveček M., Indrák K. Long-term outcome of patients with peripheral T-cell lymphoma treated with first-line intensive chemotherapy with autologous stem cell transplantation. 2010.
Papajík T., Mysliveček M., Šedová Z., Buriánková E., Urbanová R., Koranda P., Turcsányi P., Procházka V., Pikalová Z., Kučerová L., Jarošová M., Indrák K. Možnosti a limity 18F-FDG PET/CT vyšetření u nemocných s chronickou lymfocytární leukémií a lymfomem z malých lymfocytů. 2010.
Šedová Z., Buriánková E., Mysliveček M., Procházka V., Koranda P., Kučerová L., Flodr P., Jarkovský J., Indrák K., Papajík T. Přínos s porovnání hodnot SUV (standardized uptake value) u pacientů s různými histologickými podtypy lymfomů při vstupním 18F-FDG PET/CT vyšetření. 2010.
Papajík T., Mysliveček M., Buriánková E., Šedová Z., Procházka V., Koranda P., Kubová Z., Palová M. Standardized uptake value of 18F-FDG on PET/CT in newly diagnosed patients with non-Hodgkins lymphoma correlates with proliferative index on lymphoma cells. 2010.
Gazdová J., Procházka V., Papajík T., Raida L., Kubová Z., Faber E., Šedová Z., Kučerová L., Divoká M., Jarošová M., Indrák K. Vliv genotypu FCGRIIIA receptoru na léčebnou odpověď pacientů s folikulárním lymfomem léčených imunochemoterapií podle individuálního rizika. 2010.
Procházka V., Faber E., Papajík T., Urbanová R., Lapčíková A., Juráňová J., Jarošová M., Indrák K. Vztah cytologických charakteristik a cytogenetických změn u nemocných s chronickou lymfatickou leukémií. 2010.
Procházka V., Papajík T., Trněný M., Pytlík R., Vášová I., Šálek D., Belada D., Hrudková M., Kozák T., Kubáčková K., Šiffnerová H., Matuška M., Lysý M., Bolomská I., Petráková K., Otavová B., Přibylová J., Švecová J., Brejcha M., Starostka D., Petrová M. Analýza přežití nemocných s difúzním velkobuněčným B-lymfomem starších 60 let z registru Kooperativní lymfomové skupiny. 2009.
Procházka V. Folikulární lymfom a ložisko v plíci, kazuistika. Moravské lymfomové symposium. 2009.
Turcsányi P., Urbanová R., Procházka V., Plachý R., Pikalová Z., Papajík T., Indrák K., Jarošová M. Chronic lymphocytic leukaemia patients with V3-21 gene rearrangement have a variable clinical outcome depending on mutational status and cytogenetic features. XIII.iw on Chronic lymphotic leukemia. 2009.
Procházka V. Integrated 18F-FDG PET/CT may predict the outcome of patients with T-cell lymphomas. Haematologica: the hematology journal. 2009.
Procházka V., Kubová Z., Papajík T., Indrák K., Mysliveček T., Kučerová L., Buriánková E. INTEGRATED 18F-FDG PET/CT MAY PREDICT THE OUTCOME OF PATIENTS WITH T-CELL LYMPHOMAS. XXIII.Olomoucké hematologické dny. 2009.
Procházka V. Léčba agresívních lymfomů u starších nemocných. Moravské lymfomové symposium 2009. 2009.
Papajík T., Procházka V., Raida L., Faber E., Vondráková J., Kubová Z., Kučerová L., Mysliveček J., Sticha M., Pavlík T., Indrák K. Léčba nemocných s difúzním B-velkobuněčným lymfomem: chemoterapie s rituximabem zlepšuje prognózu nemocných ve všech věkových skupinách. Transfuze a hematologie dnes. 2009.
Papajík T., Procházka V., Raida L., Faber E., Kubová Z., Urbanová R., Hubáček J., Hluší A., Szotkowski T., Vondráková J., Kučerová L., Tichý M., Mysliveček M., Štícha M., Pavlík T., Indrák K. Léčba nemocných s difúzním B-velkobuněčným lymfomem:chemoterapie s rituximabem zlepšuje prognózu nemocných ve všech věkových skupinách. XXIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2009.
Urbanová R., Turcsányi P., Procházka V., Plachý R., Papajík T., Indrák K., Jarošová M. Pacienti s B chronickou lymfatickou leukémií s prokázanou mutací genu V3-21 mají variabilní klinický průběh v závislosti na mutačním stavu IgVH a přítomnosti cytogenetických změn. XXIII.Olomoucké hematologické dny. 2009.
Urbanová R., Turcsányi P., Procházka V., Plachý R., Papajík T., Indrák K., Jarošová M. Pacienti s B chronickou lymfatickou leukémií s prokázanou mutací genu V3-21 mají variabilní klinický průběh v závislosti na mutačním stavu IgVH a přítomnosti cytogenetických změn. XXIII.Olomoucké hematologické dny. 2009.
Papajík T., Mysliveček M., Procházka V., Mocíková H., Skopalová M., Koza V., Malán A., Chroust K., Buriánková E., Trněný M., Indrák K. Postavení 18F-FDG PET/CT ve stážování ne-hodgkinských lymfomů: zkušenosti prospektivního sledování nemocných 3 center v ČR. Interná medicína. 2009.
Procházka V., Papajík T., Kubová Z., Rožmanová Š., Jarošová M., Indrák K. Riziku uzpůsobená imunochemoterapie zlepšuje osud nemocných s folikulárním lymfomem středního a vysokého rizika. Haematologica: the hematology journal. 2009.
Procházka V. T-buněčné lymfoidní neoplázie ve světle WHO klasifikace 2008. Moravské lymfomové symposium 2009. 2009.
Papajík T., Procházka V., Raida L., Faber E., Vondráková J., Kubová Z., Kučerová L., Mysliveček M., Sticha M., Pavlík T., Indrák K. Treatment of diffuse large B-cell lymphoma: CHemotherapy with rituximab improved prognosis in all age groups. Haematologica: the hematology journal. 2009.
Papajík T., Mysliveček M., Procházka V., Mociková H., Skopalová M., Koza V., Malán A., Chroust K., Buriánková E., Trněný M., Indrák K. Value of 18F-FDG PET/CT for the staging of non-Hodgkins lymphoma: Significant improvement in the detection of nodal and extranodal lesions but marginal impact on disease stage. Haematologica: the hematology journal. 2009.
Kubová Z., Papajík T., Procházka V., Šedová Z., Pavlík T., Indrák K. Vliv primární lokalizace difúzního velkobuněčného B-lymfomu na léčebnou odpovědˇ po indukční terapii a na celkové přežití. XXIII.Olomoucké hematologické dny. 2009.
Papajík T., Mysliveček J., Procházka V., Mociková H., Skopalová M., Koza V., Malán A., Chroust K., Buriánková E., Trněný M., Indrák K. Význam 18F-FDG PET/CT pro stážování nehodgkinových lymfomů: významné zlepšení v detekci postižení lymfatických uzlin a mimouzlinových orgánů. Transfuze a hematologie dnes. 2009.
Novák M., Juráňová J., Procházka V., Pikalová Z., Indrák K. Zastoupení subpopulace BB9+ v populaci CD34+ buněk u pacientů stimulovaných filgrastimem ke sběru periferních kmenových buněk. XXIII.Olomoucké hematologické dny. 2009.
Procházka V. Novinky v léčbě maligních lymfomů. 4. Moravské Lymfomové Symposium. 2008.
Mihál V., Michalcová A., Procházka V., Redelsteiner C., Kvapil D., Staňa J. Save our live:Implementation of Emergency Medicine skills training into a medical faculty curriculum in the Czech Republik. Winter Sympozjum of Emergency Medicine and Intensive Care 2008. 2008.
Procházka V. In vivo účinek rituximabu - naše zkušenosti. Semináře HOK. 2007.
Procházka V., Kučerová L., Mysliveček M., Pauček B. Jak diagnostikujeme a léčíme maligní lymfomy (kasuistiky). 3. Moravské lymfomové symposium. 2007.
Procházka V. Moderní principy léčby nehodgkinských lymfomů. Setkání pacientů v rámci 3. Moravského lymfomového symposia. 2007.
Procházka V. Udržovací terapie rituximabem u folikulárních lymfomů. 3. Moravksé lymfomové symposium. 2007.
Procházka V. Výsledky intenzivní léčby nemocných s ne-hodgkinskými lymfomy na HOK FNO. Setkání pantcientů v rámci 3. Moravksého Lymfomového Symposia. 2007.
Kubová Z., Kučerová V., Procházka V., Papajík T. Imunohistochemické vyšetřen í v diagnostice a stanovení prognózy DLBCL. 2. Moravské Lymfomové Symposium. 2006.
Papajík T., Dušek L., Raida L., Svobodník A., Procházka V., Coufal O., Indrák K. LARIS - klinický registrační a informační systém maligních lymfomů. 2. Moravské Lymfomové Symposium. 2006.
Hobzová M., Procházka V., Vágnerová I., Drašar V. Legionelová pneumonie ve FN Olomouc. Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci. 2006.
Papajík T., Raida L., Faber E., Urbanová R., Vondráková J., Procházka V., Jarošová M., Indrák K. Moderní program diagnostiky a léčby lymfomů na HOK a prognóza nemocných v roce 2006. Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci. 2006.
Procházka V., Raida L. T-nehodgkinské lymfomy - diagnostické peripetie a léčebné možnosti. 2. Moravské Lymfomové Symposium. 2006.
Procházka V., Papajík T. Udržovací terapie rituximabem u folikulárních lymfomů. 2. Moravské Lymfomové Symposium. 2006.
Procházka V. Diferenciální diagnostika indolentních lymfoproliferací založená na analýze povrchových antigenů nádorových buněk. 14. tradiční pracovní setkání spolupracujících hematologických a onkologických pracovišť Střední a Severní Moravy. 2005.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
PAPAJÍK T., PROCHÁZKA V., STAROSTKA D. 7. Moravské lymfomové sympozium. 2011.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Procházka M., Procházka V., Maděřič D., Procházková J., Ľubušký M. Cerebral venous thrombosis in oral contraceptive (OCP) users. The 2nd International Symposium on Women´s Health Issues in Thrombosis and Haemostasis, Vienna, 2.-4.2. 2007. 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Procházka V., Urbanová R., Turcsányi P., Papajík T., Plachý R., Urbánková H., Jarošová M., Indrák K. CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKAEMIA PATIENTS WITH V3-21 GENE REARRANGEMENT HAVE A HIGHLY VARIABLE CLINICAL OUTCOME DEPENDING ON MUTATIONAL STATUS AND CYTOGENETIC FEATURES. 2009.
Papajík T., Vondráková J., Skoumalová I., Pikalová Z., Raida L., Faber E., Procházka V., Kubová Z., Kučerová L., Pavlík T., Dušek L., Indrák K. CHEMOTHERAPY COMBINED WITH RITUXIMAB DOES NOTADVERSELY AFFECT THE PERIPHERAL STEM CELL MOBILIZATIONAND ENGRAFTMENT AFTER HIGH-DOSE THERAPY ANDAUTOLOGOUS STEM CELL TRANSPLANTATION IN PATIENTS WITHDIFFUSE LARGE-B-CELL LYMPHOMA. Annals of Oncology. 2008.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
OBR LEF Onkologie 2018
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)