Ing. Jiří ŠTENCL

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585635040, 585631793

Centrum inform. a vzděl. technologií

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

2.80

správce počítač. sítě+metodik

ČLÁNEK
Klement M., Štencl J. Elektronický dotazníkový systém určený pro sběr výzkumných dat v rámci LMS. Journal of Technology and Information Education. 2012.
Klement M., Štencl J. Elektronický dotazníkový systém určený pro sběr výzkumných dat v rámci LMS. Journal of Technology and Information Education. 2012.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Klement M., Chráska M., Štencl J. Tvorba nástroje pro sběr výzkumných dat v prostředílms unifor postaveného na platformě ajax a mysql. In Šebeň V., Macura D., Burger V., Iľkovič S. (Eds.) Technológie vzdělávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov. 2011.
KNIHA - CELEK
Klement M. Počítačové modelování pro technickou praxi – praktické aplikace. In Vintrová T., Bártek K., Šaloun P., Štencl J. (Eds.) 2021.
Klement M. Počítačové modelování pro technickou praxi – úvod do teorie. In Vintrová T., Bártek K., Šaloun P., Štencl J. (Eds.) 2021.
Klement M. Virtualizační technologie a jejich využití ve vzdělávání – provoz OS Windows server 2016. In Vintrová T., Bártek K., Šaloun P., Štencl J. (Eds.) 2021.
Klement M. Virtualizační technologie a jejich využití ve vzdělávání – provoz OS Windows 10. In Vintrová T., Bártek K., Šaloun P., Štencl J. (Eds.) 2021.
Klement M. Hardwarová a softwarová konfigurace PC - počítačové komponenty 1. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2020.
Klement M. Hardwarová a softwarová konfigurace PC - počítačové komponenty 2. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2020.
Klement M. Hardwarová a softwarová konfigurace PC - počítačové komponenty 3. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2020.
Klement M. Hardwarová a softwarová konfigurace PC - software. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2020.
Klement M. Hardwarová a softwarová konfigurace PC - Správa OS Windows 10. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2020.
Klement M. Hardwarová a softwarová konfigurace PC - VMware Workstation a instalace OS Windows 10. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2020.
Klement M. Technologie počítačových sítí - služby DNS, DHCP a síťové prvky. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2020.
Klement M. Technologie počítačových sítí - úvod do problematiky počítačových sítí. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2020.
Klement M., Bryndová L. Pokročilé kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2019. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2019.
Klement M., Bryndová L. Pokročilé kreslení 3D výkresů v AutoCADu 2019. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2019.
Klement M. Správa a provoz virtualizačního datacentra - pokročilé operace s VMware vSphere. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2019.
Klement M. Správa a provoz virtualizačního datacentra - základní operace s VMware vSphere. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2019.
Klement M., Bryndová L. Úvod do AutoCADu 2019. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2019.
Klement M. Virtualizační technologie - pokročilé operace pro práci s virtuálními stroji (VM). In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2019.
Klement M. Virtualizační technologie - základní operace pro práci s virtuálními stroji (VM). In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2019.
Klement M., Bryndová L. Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2019. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2019.
Klement M., Bryndová L. Základy kreslení 3D výkresů v AutoCADu 2019. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2019.
Bártek K. Základy MS Excel 2016. In Petříková E., Klement M., Nocar D., Štencl J. (Eds.) 2018.
Bártek K. Základy MS PowerPoint 2016. In Petříková E., Klement M., Nocar D., Štencl J. (Eds.) 2018.
Bártek K. Základy MS Word 2016. In Petříková E., Klement M., Nocar D., Štencl J. (Eds.) 2018.
Langer J., Regec V., Štencl J. Práce studenta v LMS Unifor. 2013.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.