doc. PhDr.PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585635801,585635818

Katedra technické a informační výchovy

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

2.65

docent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Redakční rada

 • Journal of technology and information education (předseda, 2009–)

PhD. komise

 • Obhajoba doktorské práce dr. P. Pexy (člen, 2011–2011)

Vedení pedagogického týmu

 • Vedení pedagogického týmu v rámci projektu "Inovace předmětů zaměřených na využívání moderních informačních a komunikačních technologií ve výuce" (předseda, 2007–2008)
 • Vedení týmu pedagogů v rámci projektu "Modernizace oboru technická a informační výchova" (předseda, 2009–2011)
 • Vedení týmu pedagogů v rámci projektu "Rozvoj ICT kompetencí pedagogických pracovníků Olomouckého kraje pomocí e-Learningu" (předseda, 2009–2011)

Jiné komise a orgány

 • Grémium zpravodajů OPVK - osa 1.1 (předseda, 2011–2011)
 • Moderrní vzdělávání: technika a informační technologie (předseda, 2011–2011)
 • Vědecký výbor konference PROTECH 2010 (člen, 2010–2010)
 • Vědecký výbor Nové technologie ve vzdělávání (předseda, 2010–2010)
 • Člen zkušební komise pro příjmací řízení (člen, 2011–2011)
 • Vědecký výbor konference PROTECH 2011 (člen, 2011–2011)
 • Vědecká rada konference INFOTECH 2007 (předseda, 2007–2007)
 • Člen zkušební komise pro příjmací řízení (člen, 2008–2008)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Klement M., Dostál J., Kubrický J., Bártek K. ICT nástroje a učitelé: adorace či rezistence? In Hašková A., Chudý Š. (Eds.) 2017. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Částková P., Dostál J., Kropáč J., Janu M. Tvůrčí technické činnosti a tvořivost žáků ZŠ z pohledu genderu. In Částková P. (Eds.) Journal of Technology and Information Education (online). 2019.
Klement M. Dostupnost ICT nástrojů ve vzdělávání: Mýty či realita? In Dostál J., Nuangchalerm P., Nwangwu EC., Lau WW., Aberšek B. (Eds.) Journal of Technology and Information Education. 2017.
Dostál J., Kropáč J. General principles of shaping teaching content for informatics as a teaching subject. Turkish Online Journal of Educational Technology. 2017.
Wang X., Dostál J. Using e-books to motivate children’s learning of English as a second language. Ad Alta : journal of interdisciplinar research. 2017.
Dostál J. ICT Educational Materials Supporting the Inquiry-based Learning. ICT in Educational Design. 2016.
Kožuchová M., Dostál J. Inguiry-based Approach in Technical Education. Edukacja-Technika-Informatyka. 2016.
Prachagool V., Nuangchalerm P., Subramaniam G., Dostál J. Pedagogical Decision Making through the Lens of Teacher Preparation Program. Journal for the Education of Gifted Young Scientists. 2016.
Dostál J., Prachagool V. Technické vzdělávání na křižovatce - historie, současnost a perspektivy. Journal of Technology and Information Education. 2016.
Dostál J. Activating Devices and Their Use in e-Learning – Focussed on Handicapped Students. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015.
Dostál J. Badatelsky orientovaná výuka a kompetence učitele k její realizaci. Journal of Technology and Information Education. 2015.
Dostál J., Basler J. Computer Games and their Use in the Inquiry-Based Instruction. Turkish Online Journal of Educational Technology. 2015.
Dostál J. Intangible Cultural Heritage and Possibilities of its Development on the Basic Schools. Turkish Online Journal of Educational Technology. 2015.
Klement M., Dostál J. Multimediality and Interactivity - Traditional And Comtemporary Perception. Turkish Online Journal of Educational Technology. 2015.
Dostál J. Příspěvek k teorii řešení problémů. Trendy ve vzdělávání. 2015.
Basler J., Dostál J. Research of the Amount of Time Spent Playing Computer Games by Children at the Age of 11 and 14. Turkish Online Journal of Educational Technology. 2015.
Dostál J. The definition of the term “Inquiry-based instruction”. International Journal of Instruction. 2015.
Dostál J. Theory of Problem Solving. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015.
Dostál J. Traditional Toy and its Significance to a Child. Turkish Online Journal of Educational Technology. 2015.
Klement M., Dostál J. E-learning and its perception by university students. Journal of Educational Sciences & Psychology. 2014.
Dostál J., Klement M., Serafín Č. Activating resources and its use in e-learning. INTE 2013 Proceedings Book. 2013.
Klement M., Dostál J. E-Learning in the Life of Czech Universities. Revija za elementarno izobraževanje. 2013.
Dostál J. Experiment jako součást badatelsky orientované výuky. Trendy ve vzdělávání. 2013.
Dostál J., Klement M. Míra a způsoby využívání počítačů a internetu učiteli. Media4u Magazine. 2013.
Serafín Č., Dostál J., Havelka M., Kubrický J. Nástroje metodické podpory učitelů technických předmětů. Media4u Magazine. 2013.
Serafín Č., Dostál J., Havelka M., Kubrický J., Bánesz G., Lukáčová D., Hašková A., Sitáš J. Spoločná podpora technického vzdelávania na základných školách na Slovensku a v Čechách. Technológia vzdelávania. 2013.
Klement M., Dostál J. Tradiční a soudobé chápání multimediality a interaktivity. Trendy ve vzdělávání. 2013.
Dostál J., Serafín Č., Havelka M., Minarčík J. Assessment of Quality of Material Educational Tools for Technical Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2012.
Serafín Č., Dostál J., Havelka M., Kubrický J., Bánesz G., Lukáčová D., Hašková A., Sitáš J. Diseminace nástrojů metodické podpory učitelů technických předmětů. Inovační podnikání & transfer technologií. 2012.
Dostál J., Kopečková Z. Dispoziční uspořádání počítačové učebny – komparace a analýza možných řešení. Journal of Technology and Information Education. 2012.
Klement M., Dostál J. E-Learning in Tertiary Education from Students' Point of View. Problems of Education in the 21st Century. 2012.
Klement M., Dostál J., Chráska M. E-learning within the Framework of the Czech University System. Edukacja-Technika-Informatyka. 2012.
Klement M., Dostál J. Evaluating Electronic Learning Supports. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2012.
Serafín Č., Havelka M., Dostál J., Kubrický J. Metodická podpora učitelů technických předmětů v konstruktivistickém pojetí. Technika a vzdelávanie. 2012.
Serafín Č., Havelka M., Dostál J., Kubrický J. Nástroj metodické podpory učitelů obecně technických předmětů. Journal of Technology and Information Education. 2012.
Dostál J., Klement M. Počítačem podporované vzdělávání – výsledky výzkumné sondy. Journal of Technology and Information Education. 2012.
Dostál J., Klement M. Vybrané aspekty ochrany zdraví v e-vzdělávání. Media4u Magazine. 2012.
Dostál J., Hamplová M. Využití počítačů a počítačových her v předškolním vzdělávání. Journal of Technology and Information Education. 2012.
Dostál J. Modely, modelování a simulace ve vzdělávání. Journal of Technology and Information Education. 2011.
Dostál J. Verifikace a rekonstrukce systému učebních pomůcek v kontextu aktuálních trendů. Journal of Technology and Information Education. 2011.
Marešová H. Vzdělávání v Second Life. In DOSTÁL J. (Eds.) Journal of Technology and Information Education (online). 2011.
Klement M., Dostál J. E-learning a jeho uplatnění na PdF UP Olomouc. Journal of Technology and Information Education. 2010.
Dostál J. Interaktivní tabule ve výuce. Journal of Technology and Information Education. 2009.
Dostál J. Technická výchova a výchova k volbě povolání. Problemy Profesjologii. 2009.
Dostál J. Výukový software a počítačové hry - nástroje moderního vzdělávání. Journal of Technology and Information Education. 2009.
Dostál J. Hodnocení elektrotechnických stavebnic. e-Pedagogium (print). 2005.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Dostál J. Elektrotechnické stavebnice v technické výchově. Elektrotechnické stavebnice v technické výchově. 2006.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Bučková H., Dostál J. Analysis of educational content of the subject Informatics in selected countries of the European Union in the context of curricular changes in the Czech Republic. ICETA 2019 17th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. 2019.
Aziz A., Dostál J., Wang X. ICT Integration for Differentiating Instructional Strategies to Achieve the Desired Learning In Students. Proceedings of the 2019 3rd International Conference on Education and E-Learning. 2019.
Steingartner W., Haratim M., Dostál J. Software visualization of natural semantics of imperative languages - a teaching tool. INFORMATICS 2019. 2019.
Bučková H., Dostál J. Teachers' attitudes towards implementing coding at schools. INFORMATICS 2019. 2019.
Částková P., Dostál J. Technical Creativity of Pupils in the Gender Context. In Chova LG., A. López M., I. Candel T. (Eds.) ICERI2019 Proceedings. 2019.
Wang X., Dostál J., Bučková H. The use of interactive whiteboards for English foreign language education. Proceedings of the 11th International Conference on Computer Supported Education. 2019.
Wang X., Dostál J., Aziz A. Using Modern Technology to Improve English Teaching and Learning. 12th International Conference Innovation in Language Learning Proceedings. 2019.
Wang X., Dostál J. Study of Future EFL Teachers’ ICT Competence and Its Development Under the TPCK Framework. Emerging Technologies for Education. 2018.
Wang X., Dostál J. Using a Mind Map to Learn English Vocabulary. ICEEL 2018 Proceedings. 2018.
Wang X., Dostál J. Using Digital Educational Games for English Foreign Language Learning. EDULEARN18 Proceedings. 2018.
Dostál J., Wang X., Steingartner W., Nuangchalerm P. Digital intelligence - new concept in context of future of school education. ICERI2017 Proceedings. 2017.
Dostál J., Wang X., Nuangchalerm P. Experiments in education supported by computer use: Teachers' attitudes towards computers. CSEDU 2017 Proceedings of the 9th International Conference on Computer Supported Education. 2017.
Wang X., Dostál J. Flipped class promoting oral English as foreign language teaching. ICERI2017 Proceedings. 2017.
Klement M., Bártek K., Dostál J. Models of Use of ICT Tools and Teachers‘ Attitudes to them. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) EDULEARN17 Proceedings. 2017.
Bučková H., Dostál J. Modern approach to computing teaching based on CODE.ORG. ICERI2017 Proceedings. 2017.
Dostál J., Wang X., Nuangchalerm P., Brosch A., Steingartner W. Researching Computing Teachers’ Attitudes Towards Changes in the Curriculum Content – an Innovative Approach or Resistance? 2017 Second International Conference on Informatics and Computing (ICIC). 2017.
Steingartner W., Eldojali MAM., Radaković D., Dostál J. Software support for course in Semantics of programming languages. Informatics 2017. 2017.
Dostál J. Teachers' Key Competences for Ensuring Inquiry-based Education. LUMEN Proceedings. New Approaches in Social and Humanistic Sciences. 2017.
Wang X., Dostál J. Analysis of Options Promoting Education of English Through ICT. ASSHM 2016 Proceedings. 2016.
Dostál J., Nuangchalerm P., Stebila J., Bal B. Possibilities of Inducing Pupils’ Inquiry Activities during Instruction. Proceedings of the 8th International Conference on Computer Supported Education. 2016.
Klement M., Dostál J. Theory of Learning and e-Learning. In Chova L., Martínez L., Torres C. (Eds.) INTED2016 Proceedings. 2016.
Dostál J. Emotional Experiencing of a Pupil during the Solving of the Didactic Problems. 6th International Conference LUMEN 2015. Rethinking Social Action. Core Values. 2015.
Dostál J. Inquiry-Based Education in Pre-Primary School. ICERI2015 Proceedings. 2015.
Dostál J., Klement M. Inquiry-based Instruction and Relating Appeals of Pedagogical Theories and Practices. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015.
Serafín Č., Dostál J., Havelka M. Inquiry-Based Instruction in the Context of Constructivism. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015.
Dostál J. Remote and virtual laboratory as a modern instrument for induction of the pupils' inquiry activities with emphasis on the technical and science-based subjects. 3d International Conference on Advanced Information and Communication Technology for Education (ICAICTE 2015). 2015.
Dostál J. The Draft of the Competencial Model of the Teacher in the Context of the Inquiry-Based Instruction. The Proceedings of 5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. 2015.
Klement M., Dostál J., Marešová H. Elements of electronic teaching materials with respect to student’s cognitive learning styles. In . (Eds.) Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014.
Dostál J., Havelka M., Serafín Č. Inquiry-Based Instruction and its Use in Engineer Training. 1st International Congress and Exhibition on Current Trends on Science and Technology Education. 2014.
Klement M., Dostál J. Students and e-learning: a longitudinal research study into university students' opinions on e-learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014.
Dostál J., Klement M., Serafín Č. Activating Resources and its Use in e-learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2013.
Serafín Č., Havelka M., Dostál J., Marešová H., Kropáč J. Evaluation of Technology Including Effects of Using Technology When Teaching. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2013.
Klement M., Dostál J. Vliv stylů učení na preferenci strukturálních prvků elektronických studijních opor z pohledu studentů. In Bílek M., Semrád J. (Eds.) Sborník příspěvků XXI. celostátní konference ČAPV Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. 2013.
Klement M., Chráska M., Dostál J. The Electronic Learning Supports' Evaluation System. In Stoffová V. (Eds.) Nové technológie vo vede, výskume a v edukácii. 2012.
DÖMISCHOVÁ I. Interaktivní cvičení ve výuce německého jazyka. In DOSTÁL J. (Eds.) NOVÉ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ. 2011.
Dömischová I., Havelka M., Čechová J. Interaktivní tabule ve výuce na základní škole. In Dostál J. (Eds.) Moderní vzdělávání. Technika a informační technologie. 2011.
DOSTÁL J., KLEMENT M. Jak hodnotí žáci základních škol využívání interaktivních tabulí? In KLEMENT M., DOSTÁL J., SERAFÍN Č., CHRÁSKA M. (Eds.) PROTECH 2011. 2011.
DOSTÁL J., KLEMENT M. Jak hodnotí žáci základních škol využívání interaktivních tabulí? In KLEMENT M., DOSTÁL J., SERAFÍN Č., CHRÁSKA M. (Eds.) PROTECH 2011. 2011.
KLEMENT M. TŘI ROKY PROJEKTU „IVOŠ“. In KLEMENT M., DOSTÁL J., CHRÁSKA M., SERAFÍN Č. (Eds.) PROTECH 2011. 2011.
MAREŠOVÁ H., KLEMENT M. Virtuální světy ve vzdělávání. In DOSTÁL J. (Eds.) Nové technologie ve vzdělávání: vzdělávací software a interaktivní tabule. 2011.
Dostál J. Využití interaktivní tabule ve výuce. In . (Eds.) PROTECH 2010 - Konference interaktivní výuky. 2010.
Dostál J. ICT kompetence pro příští generaci učitelů. Trendy ve vzdělávání 2009. Iinformační technologie a technické vzdělávání. 2009.
Dostál J., Valouchová O. Inovace oboru Technická a informační výchova. Metody popularizace vědy 2009. 2009.
Dostál J., Valouchová O. Inovace technické a informační výchovy. DIDMATTECH 2009. 2009.
Dostál J. Interaktivní tabule ve vzdělávání. Edukacja - Technika - Informatyka. 2009.
Dostál J. Možnosti využití výukového freeware. Počítač ve škole 2009. 2009.
Dostál J. Počítačové hry ve vzdělávání. Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelania. 2009.
Dostál J., Valouchová O. Rozvoj ICT kompetencí pedagogických pracovníků Olomouckého kraje. Metody popularizace vědy 2009. 2009.
Dostál J. Rozvoj informační gramotnosti a celoživotní vzdělávání. Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. 2009.
Dostál J. Tvorba multimediální učební pomůcky pro předmět speciální didaktické praktikum. Trendy ve vzdělávání - informační technologie a technické vzdělávání. 2009.
Dostál J. Historie elektrotechnických stavebnic. International Colloquium on the Management of Educational Process. 2008.
-Dostál J. COMPUTER LITERACY DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL WORKERS. Information and Communication Technology in Education. 2007.
Dostál J. Didaktické možnosti využívání virtuálních počítačů ve výuce. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 2007.
Dostál J. ICT kompetence pedagogických pracovníků a jejich rozvoj v rámci pregraduálního a celoživotního vzdělávání. INFOTECH 2007 - Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. 2007.
Dostál J. Informační a počítačová gramotnost - klíčové pojmy informační výchovy. INFOTECH 2007 - Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. 2007.
Hanzalová J., Křížovská I., -Dostál J. Informační gramotnost budoucích aktérů edukačního procesu. Technika - informatyka - edukacja. 2007.
Hanzalová J., Křížovská I., Dostál J. INFORMAČNÍ GRAMOTNOST BUDOUCÍCH AKTÉRŮ EDUKAČNÍHO PROCESU. TECHNIKA-INFORMATIKA-EDUKACJA. TOM VIII. 2007.
Dostál J. Inovace předmětů zaměřených na využívání moderních informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání. DIDZA - 4. žilinská didaktická konference s mezinárodní účastí. 2007.
Dostál J. Školní informační systémy. INFOTECH 2007 - Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. 2007.
Dostál J. Učební pomůcky a uplatňování zásady názornosti v moderním vzdělávání. International Colloquium on the Management of Educational Process. 2007.
Szotkowski R., Dostál J. Využití počítače a dataprojektoru při výuce na základní škole - výsledky výzkumu. DIDZA - 4. žilinská didaktická konference s mezinárodní účastí. 2007.
Szotkowski R., Dostál J. Využití počítače a dataprojektoru při výuce na základní škole - výsledky výzkumu. In . (Eds.) DIDZA - 4. žilinská didaktická konference s mezinárodní účastí. 2007.
Dostál J. Elektrotechnické stavebnice ve výuce - aktuální stav. International Colloquium on the Acquisition Process Management. 2006.
Dostál J. Využití jednofaktorové analýzy rozptylu při výzkumu elektrotechnických stavebnic. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 2006.
Dostál J. Analýza metodologických přístupů užitých ve výzkumech elektrotechnických stavebnic. Pedagogický výzkum: Reflexe společenských potřeb a očekávání? 2005.
Dostál J. Efektivnost výuky s využitím elektrotechnických stavebnic. Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. 2005.
Dostál J. Elektrotechnická schémata ve výuce. SEKEL 2005. 2005.
Dostál J. Elektrotechnické stavebnice v technické výchově - vybrané aspekty. Technika - informatyka - edukacja. 2005.
Dostál J. Elektrotechnické stavebnice ve fyzice. VI. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. 2005.
Dostál J. Možnosti využití a funkce elektrotechnických stavebnic ve výuce. Trendy technického vzdělávání. 2005.
Szotkowski R., Dostál J. Nástin možností využití multimédií ve výuce. Audio Technologies and Processing. 2005.
Dostál J. Názorná výuka elektrických obvodů. STO-9 Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky. 2005.
Dostál J. Ověřování systému pro hodnocení elektrotechnických stavebnic. Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. 2005.
Dostál J. Počítač ve výuce elektrotechnických předmětů. International Colloquium on the Acquisition Process Management. 2005.
Dostál J. Příklad užití jednofaktorové analýzy rozptylu v pedagogickém výzkumu. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů III. 2005.
Dostál J. Současný stav terminologických prací s akcentem na stavebnice pro elektrotechniku. Univarzita tradiční a netradiční ve výuce. 2005.
Dostál J. Typová variabilita elektrotechnických stavebnic. International Colloquium on the Acquisition Process Management. 2005.
Dostál J. Zásada názornosti ve výuce o elektřině a magnetismu - aplikační možnosti elektrotechnických stavebnic. 4. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických. 2005.
Dostál J. Žák ve vztahu k elektrotechnickým stavebnicím na středních školách. Retrospektíva a perspektívy v edukácii - 2. diel. 2005.
Dostál J. Aspekty elektrotechnických stavebnic ve vztahu kompatibility ve vztahu kompatibility s počítačem. Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdělania. 2004.
Dostál J. Elektrotechnické stavebnice na středních školách: současný stav. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů II. 2004.
Dostál J. Interakční a komunikační vztahy ve výuce s využitím elektrotechnických stavebnic. XVII. Didmattech 2004 / Technika - informatyka - edukacja. 2004.
Dostál J., Serafín Č. Role a místo elektrotechnických stavebnic v elektrotechnickém vyšším sekundárním vzdělávání. International Colloquium on the Acquisition Process Management. 2004.
Dostál J. Materiální didaktické prostředky jako součást kurikula - akcent na aplikaci elektrotechnických stavebnic na vyšších sekundárních školách. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů III. 2003.
Dostál J. Multimédia ve výuce jaderné energetiky na 2. stupni ZŠ. Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech (dodatky). 2003.
Dostál J. Speciální didaktické praktikum z elektrotechniky - vytváření dovednosti didaktické analýzy elektrotechnických stavebnic. Trendy soudobé výuky didaktických disciplín na vysokých školách. 2003.
Dostál J. Termín a jeho definice ve výkladových, terminologických a naučných slovnících. Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech (dodatky). 2003.
Dostál J. Vzájemné vztahy mezi pojmy v technické výchově. Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech (dodatky). 2003.
KNIHA - CELEK
Klement M., Dostál J. e-Learning možnosti a jeho aplikace prostřednictvím aktivizace studujících. In Loutocký O., Chudý Š., Bártek K., Janu M. (Eds.) 2018.
Stoffová V., Havelka M. Práca s robotickými stavebnicami na 2. stupni ZŠ. Zbierka riešených úloh. In Dostál J., Gabaľová V. (Eds.) 2018.
Kožuchová M., Dostál J., Nemcová J., Hrubá M. Školský klub detí z pohľadu vychovávateľov. 2018.
Klement M., Dostál J. Teorie, východiska, principy a rozvoj distančního vzdělávání realizovaného formou e-learningu. In Loutocký O., Chudý Š., Bártek K., Janu M. (Eds.) 2018.
Klement M., Dostál J., Bártek K. Perception and Possibilities of ICT Tools in the Education from the Teachers’ Perspective. In Walat V., Molnár J. (Eds.) 2017.
Dostál J., Hašková A., Kožuchová M., Kropáč J., Ďuriš M., Honzíková J., Částková P., Žilková K., Stebila J., Uhrinová M., Bendík M., Fadrhonc J. Technické vzdělávání na základních školách v kontextu společenských a technologických změn. 2017.
Klement M., Chráska M., Dostál J., Marešová H. E-learning: elektronické studijní opory a jejich hodnocení. 2012.
Klement M., Chráska M., Dostál J., Marešová H. E-learning: elektronické studijní opory a jejich hodnocení. 2012.
KLEMENT M. Bezdrátové sítě ve vzdělávání. In DOSTÁL J., LAVRINČÍK J., KUBRICKÝ J. (Eds.) 2011.
DOSTÁL J., KLEMENT M., KLEMENT J. Metody realizace a hodnocení interaktivní výuky. 2011.
KLEMENT M., DOSTÁL J., LAVRINČÍK J., BÁRTEK K. Učebnice interaktivní výuky s využitím multimediální učebny. 2011.
Bártková E., BÁRTEK K. Úvod do informačních technologií III. In Nocar D., Dostál J., Lavrinčík J. (Eds.) 2011.
DOSTÁL J. Výukové programy. 2011.
Dostál J. Elektrotechnické stavebnice (teorie a výsledky výzkumu). Elektrotechnické stavebnice (teorie a výsledky výzkumu). 2008.
Dostál J. Elektrotechnika 1 - Úvod do elektrotechniky. Elektrotechnika 1 - Úvod do elektrotechniky. 2008.
Dostál J. Učební pomůcky a zásada názornosti. Učební pomůcky a zásada názornosti. 2008.
Dostál J. Využití virtuálního počítače ve vzdělávání. Využití virtuálního počítače ve vzdělávání. 2008.
Dostál J. Databázové systémy 1. Databázové systémy 1. 2007.
Dostál J. Databázové systémy 2. Databázové systémy 2. 2007.
Dostál J. Databázové systémy 3. Databázové systémy 3. 2007.
Dostál J. Databázové systémy 4. Databázové systémy 4. 2007.
Dostál J. Databázové systémy 5. Databázové systémy 5. 2007.
Dostál J. Multimediální a prezentační tvorba 1. Multimediální a prezentační tvorba 1. 2007.
Dostál J. Multimediální a prezentační tvorba 2. Multimediální a prezentační tvorba 2. 2007.
Dostál J. Multimediální a prezentační tvorba 3. Multimediální a prezentační tvorba 3. 2007.
Dostál J. Počítač ve vzdělávání - modul 1. Počítač ve vzdělávání - modul 1. 2007.
Dostál J. Počítač ve vzdělávání - modul 2. Počítač ve vzdělávání - modul 2. 2007.
Dostál J. Tvorba a správa webu 1. Tvorba a správa webu 1. 2007.
Dostál J. Tvorba a správa webu 2. Tvorba a správa webu 2. 2007.
Dostál J. Tvorba a správa webu 3. Tvorba a správa webu 3. 2007.
Dostál J. Tvorba a správa webu 4. Tvorba a správa webu 4. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Koreňová L., Kožuchová M., Dostál J., Lavizca Z. Applications of Augmented Reality Apps in Teaching Technical Skills Courses. Augmented Reality in Educational Settings. 2019.
Dostál J. Uplatňování badatelských aktivit v předškolním vzdělávání. Polytechnické vzdělávání v prostředí mateřské školy. 2015.
Chrappán M., Dostál J., Gunčaga J., Havelka M., Buda M., Chráska M., Nagy Z., Klement M., Kropáč J., Serafín Č. Curricula and values in teacher training in Slovakia, Hungary and Czech Republic. Comparative Research on Teacher Education. 2014.
Dostál J. Výchova k volbě povolání. Trendy ve vzdělávání. 2008.
Dostál J. eTwinning a spolupráce škol v Evropě. XX. DIDMATTECH 2007. 2007.
ABSTRAKT
Klement M. Ověření taxonomie učitelů z pohledu využívání a postojů k ICT nástrojům. In Dostál J. (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2018. 2018.
Klement M., Dostál J. EVALUATING ELECTRONIC LEARNING SUPPORTS. International Conference on Education and Educational Psychology. 2012.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Serafín Č., Chráska M., Klement M., Havelka M., Kropáč J., Janu M., Dostál J., Kubrický J., Blažková H., Procházková I., Kvapil L. Trendy ve vzdělávání. 2010.
Dostál J., Szotkowski R., Blažková H., Pavlas J., Hanzalová J., Křížovská I., Kolovrátníková E. INFOTECH 2007 – Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. 2007.
SBORNÍK - CELEK
Klement M., Šaloun P., Dostál J., Sedláček M., Částková P., Basler J. Trendy ve vzdělávání 2020 – sborník abstraktů mezinárodní konference. 2020.
Infotech 2007 - moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. In Dostál J. (Eds.) INFOTECH 2007 - Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. 2007.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Klement M., Dragon T. Názory učitelů informatiky na implementaci tematického celku algoritmizace a programování do výuky. In Klement M., Šaloun P., Dostál J., Sedláček M., Částková P., Basler J. (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2020. 2020.
Klement M., Kotouč T. Tvorba softwarového nástroje pro správu a evidenci výstupů pedagogických praxí v rámci systému studijní agendy STAG. In Klement M., Šaloun P., Dostál J., Sedláček M., Částková P., Basler J. (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2020. 2020.
Dostál J. Osnovy kurzů distančního vzdělávání 1. Osnovy kurzů distančního vzdělávání 1. 2009.
Dostál J. Pojmové mapy kurzů distančního vzdělávání 1. Pojmové mapy kurzů distančního vzdělávání 1. 2009.
Dostál J. Elektrotechnické stavebnice - portál o elektrotechnických, elektronických, robotických a konstrukčních stavebnicích. Elektrotechnické stavebnice - portál o elektrotechnických, elektronických, robotických a konstrukčních stavebnicích. 2004.
RECENZE
Dostál J. Informační a komunikační technologie ve škole. Journal of Technology and Information Education. 2010.
Dostál J. Nová učebnice praktické elektrotechniky pro střední školy. Trendy technického vzdělávání 2004. 2004.
Dostál J. Učebnice elektrotechniky pro žáky středních elektrotechnických škol. Trendy technického vzdělávání 2004. 2004.
OPONENTSKÝ POSUDEK
DOSTÁL J. Analýza historického vývoje počítačů. Oponentský posudek diplomové práce. 2011.
DOSTÁL J. Oponentský posudek FRVŠ. Oponentský posudek FRVŠ. 2011.
PROJEKT
Serafín Č., Havelka M., Dostál J., Kubrický J. Diseminace nástrojů metodické podpory učitelů technických předmětů. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. 2012.
DOSTÁL J. Modernizace oboru technická a informační výchova. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 2011.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
DOSTÁL J. Journal of Technology and Information Education. Journal of Technology and Information Education. 2011.
Dostál J. Journal of Technology and Information Education. Journal of Technology and Information Education. 2009.
Dostál J. Journal of Technology and Information Education. Journal of Technology and Information Education. 2009.
VEDENÍ PRÁCE
DOSTÁL J. Analýza historického vývoje počítačů. Bakalářská diplomová práce. 2011.
DOSTÁL J. Možnosti tvorby a využití interaktivních učebních pomůcek. Magisterská diplomová práce. 2011.
DOSTÁL J. Role didaktických počítačových her na druhém stupni ZŠ. Magisterská diplomová práce. 2011.
Dostál J. Analýza programů vhodných pro tvorbu výukových prezentací. Analýza programů vhodných pro tvorbu výukových prezentací. 2009.
Dostál J. Výuka tvorby databází prostřednictvím MS Access. Výuka tvorby databází prostřednictvím MS Access. 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Hana BUČKOVÁ PDF Specializace v pedagogice 2020
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.