PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637003,585637165, 739249028
Pracoviště:
Oddělení dalšího vzdělávání
Org. jednotka:
Rektorát UP
Pracoviště:
Katedra křesťanské výchovy
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
Univerzitní 22
Místnost:
3.01
Pracovní zařazení:
  • Analytik+koordinátor pro řízení CŽV (Oddělení dalšího vzdělávání)
  • odborný asistent - proděkan (Katedra křesťanské výchovy)
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  • Člen AS UP/komise AS UP (1. 6. 2014 – )
  • Proděkan (10. 10. 2018 – )
Vědecká společnost
  • Paidagogos - společnost pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání, o.s. (předseda, 2007–)
  • Česká pedagogická společnost (člen, 2005–)
  • Philosophy of Education Society (člen, 2005–)
  • Philosophy of Education Society of Great Britain (člen, 2003–)
Redakční rada
  • Paidagogos - časopis pro pedagogiku a s ní související vědy (předseda, 2000–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Pospíšil J., Špatenková N., Pospíšilová H. Curriculum Adjustments For Increasing The Efficiency Of Ict Education Of The Elderly According To Their Ict Proficiency. ICERI2017 Proceedings. 2017. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Pospíšilová H., Pospíšil J., Špatenková N. The Influence Of Parents And Other People On Informal Learning And Non-Formal Education Of Children 11–15 Years Old. 10th annual International Conference of Education, Research and Innovation. 2017. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Pospíšil J., Pospíšilová H., Špatenková N. GENERAL ATTITUDES TO THE FAITH, RELIGION, ETHICS AND SOLIDARITY AMONG THE CZECH ADULTS. In . (Eds.) rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, www.sgemsocial.org, SGEM2016 Conference Proceedings,. 2016. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
ČLÁNEK
Öbrink Hobzová M., Sobková P., Pospíšil J. Motivation to Participate in Language Education Among Adult Immigrants in The Czech Republic And Sweden. Educational Alternatives. 2015.
Pospíšil J., Pospíšilová H., Öbrink Hobzová M., Sobková P. Perspectives of Online Education in the Czech Republic. Educational Alternatives. 2015.
Potměšil M., Pospíšil J. Resilience factors in families of children with hearing impairment. Psychologia Rozwojowa. 2013.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Pospíšil J., Špatenková N. ICT PROFICIENCY OF SENIORS IN COMPARISON WITH OTHER ADULTS GROUPS. In . (Eds.) SGEM2016 Conference Proceedings. 2016.
Pospíšil J., Pospíšilová H., Špatenková N. Preferences of Themes of Online Courses Depending on Gender and Age. In . (Eds.) 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF EDUCATION, RESEARCH AND INNOVATION. 2016.
POSPÍŠIL J. Cíle výchovy v pluralitní společnosti. In . (Eds.) Kontexty filozofie výchovy v historickej a súčasnej perspektíve. 2011.
Pospíšilová H., POSPÍŠIL J., Potměšilová P. Profesní příprava sociálních pedagogů na CMTF UP v Olomouci: skutečnost a očekávání. In Bargel M. (Eds.) Socialání pedagogika v souvislostech globální krize. 2011.
Öbrink Hobzová M., Sobková P. Případové studie imigrantů v České republice. In Pospíšil J., Roubalová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2010: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2010.
Tavel P., Šárníková G. Spirituálne a filozofické témy pri praktickej práci s mladými ľudmi. In Pospíšil J., Roubalová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2010: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2010.
Orlovská M., Roubalová M. Učitelé a hodnoty – životní postoj učitele a předávání hodnot. In Pospíšil J., Roubalová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2010: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2010.
Tavel P. Úloha a prínos starých rodičov pre vnúčatá. In Pospíšil J., Roubalová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2008. Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2009.
Pospíšil J. Etická paradigmata a současná výchova. Výchova, škola, spoločnosť - minulosť a súčasnosť. 2007.
Pospíšil J., Smékalová L. Kurikulum jako filosofický problém a didaktická kategorie. Fórum o premenách školy v 21. storočí : Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní. 2007.
Pospíšil J. Model of Learning Object Aggregation. Information and Communication Technology in Education. 2007.
Pospíšil J. Věda a výchova z epistemologického hlediska. Problém hraníc medzi filozofiou, umením a vedou. 2007.
Pospíšil J. Distance Learning Implementation at St. Cyril & Methodius Faculty of Theology, Palacky University. Information and Communication Technology in Education. 2006.
Pospíšil J. Formace tutora v distančním vzdělávání. Kľúčové kompetencie andragóga a ďalších profesionálov v oblasti edukácie dospelých. 2006.
Pospíšil J. Etická dimenze výchovného cíle. Univerzita tradiční a netradiční ve výuce. 2005.
Pospíšil J. Kvalitativní a kvantitativní metodologie z pohledu filosofie vědy. Pedagogický výzkum: Reflexe společenských potřeb a očekávání? 2005.
Pospíšil J. Filosofické kořeny a vybrané problémy současného pedagogického paradigmatu. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů I. 2004.
Pospíšil J. Filosofie vědy a její vztah k pedagogice. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů II. 2004.
KNIHA - CELEK
Pospíšil J., Pospíšilová H., Trochtová LS. Katalog volnočasových aktivit verze 4.0.0. In Knotová D., Lohrová K. (Eds.) 2018.
Valenta M., Krahulcová K., Veitová L., Vávra J., Růžička M., Pospíšil J. Dramaterapeutická intervence u osob se závislostí. In Valenta M. (Eds.) 2017.
Potměšilová P., Pospíšil J., Sobková P., Öbrink Hobzová M., Pospíšilová H., Fojtíková Roubalová M., Trochtová L., Straková V., Najzarová K. Sociální pedagogika v teorii a praxi. 2013.
Pospíšil J. Filosofická východiska cílů výchovy a vzdělávání v období novověkého obratu. Filosofická východiska cílů výchovy a vzdělávání v období novověkého obratu. 2009.
Didaktika distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy. In Podškubková J., Pospíšil J. (Eds.) Didaktika distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy. 2006.
Podškubková J., Pospíšil J. Didaktika distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy. Didaktika distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Pospíšil J., Špatenková N. Čeští senioři a ICT: výsledky empirického šetření. EDUKACJA I KOMPETENCJE SENIORÓW. 2016.
Pospíšil J., Šímová E., Prokešová D. Hodnotový systém a trávení volného času současné dospívající generace. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
Adamcová L., Ševrová L., Pospíšil J. Rodina a její vliv na prožívání volného času dětí: dvě případové studie. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
Pospíšil J., Pospíšilová H. Management distanční formy vzdělávání. Didaktika distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy. 2006.
Pospíšil J. Nástroje distančního vzdělávání. Didaktika distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy. 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Pospíšil J., Pospíšilová H., Roubalová M., Smahel R., Hobzová M., Sobková P., Tavel P. Mládež a hodnoty 2008: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2008.
SBORNÍK - CELEK
Mládež a hodnoty 2008: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. In Pospíšil J., Roubalová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2008: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2009.
Mládež a hodnoty 2007: výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. In Pospíšil J., Roubalová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2007 : výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2008.
Miscelanea doctorandica I. In Klapil P., Pospíšil J. (Eds.) Miscelanea doctorandica I. 2004.
SOFTWARE
Pospíšil J., Drábek I., Staněk J. Vzdělávací portál Cyrilometodějské teologické fakulty UP - modul konferenčního servisu. Vzdělávací portál Cyrilometodějské teologické fakulty UP - modul konferenčního servisu. 2008.
Pospíšil J., Staněk J., Drábek I. Vzdělávací portál Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vzdělávací portál Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 2006.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.