Mgr. Kateřina LINDNEROVÁ

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585635032

Děkanát PdF

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

3.07

personální referent

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.