Mgr. Petr Šuta

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585637553

Děkanát PF

Právnická fakulta

Centrum výpočetní techniky

Univerzitní zařízení

tř. 17. listopadu 8

1.25

  • inženýr výpočetní techniky (Děkanát PF)
  • správce počítač. sítě (Centrum výpočetní techniky)

Šuta P. Komparace metod komunikace. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Iuridica. Vol. 1. 1999.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.