květen 2020

12. květen 2020
Smart and Healthy Ageing through People Engaging in Supportive Systems
SHAPES Dialogue online workshop
13. květen 2020, 13:00–14:00
Online setkání se zájemci o doktorské studium na PF UP
Informační schůzka
20. květen 2020, 13:00–16:00
Zasedání Akademického senátu UP
Řádné zasedání Akademického senátu UP, videokonferenční jednání
20. květen 2020, 13:00–16:00
Videokonference Akademického senátu FF UP
Druhá videokonference Akademického senátu FF UP, která se bude zabývat především ekonomickou agendou
26. květen 2020, 13:00–15:00
Zasedání Akademického senátu PF UP
Řádné zasedání AS PF UP, videokonferenční jednání
28. květen 2020, 15:30–17:30
Voda známá i neznámá
Ekovýchovný program v Botanické zahradě UP