duben 2020

15. duben 2020, 13:00–16:00
Zasedání Akademického senátu UP
Zasedání AS UP se uskuteční ve speciálním režimu