Tomáš Hanzlík: Aristomene Messenio

21. listopad 2022, 19:00–20:30

17. ročník hudebního festivalu Opera Schrattenbach

Giovanni Felice Sances (1600–1679), Tomáš Hanzlík (*1972)
Aristomene Messenio

Atto primo – 10. scéna

Atto secondo – Finále

Aristomene Messenio je drama per musica z roku 1670, komponované pro oslavu narozenin královny Marie Španělské. Z opery se zachovalo v soukromé knihovně císaře Leopolda I. pouze particello 1. a 2. aktu. Particello má podobu dvouhlasého výtahu obsahující vrchní melodii a basso continuo. Vícehlasy a sinfonie byly vytvořeny pouze na základě basové linky, podle označení con viole, a 2, a 3 atp. Třetí nedochovaný akt byl rekonstruován na základě libreta uloženého v Knihovně kongresu USA. Z opery uvádíme dvě ukázky: Milostný duet z 1. dějství a scénu se zjevením mrtvé milenky z konce 2. dějství.

Tisi, princ, synáček Alcida: Martin Ptáček – kontratenor
Leucippe, pravá dcera Licisca – později mrtvá vystupuje jako stín: Markéta Israel Večeřová – soprán

Děj opery Aristomene Messenio:
Messenští jsou v kruté válce se Spartou (Lakedainonií). Vyšlou Tisa do Delf s otázkou, co je třeba udělat, aby získali přízeň bohů a zvítězili: musí obětovat pannu. Vylosována je Liciskova dcera Cleta, kterou miluje messenský generál Aristomenes. Ti dva se odhodlají spolu uprchnout. Licisko obviněný z napomáhání v útěku nabízí k oběti druhou dceru Leucippe. Proti tomu se vzepře Tisi, jehož je tato dívka snoubenkou. Prohlásí, že již není panna. Licisko ji v tom okamžiku sám zabije. Tisi zešílí a tančí ve svých představách s duchy mrtvých. Mezitím prchající Aristomenes přepadne několik spartských matrón ve chvíli, kdy přinášejí oběti Cereře. Ty se však brání nástroji, které měly k obětování, zaženou Messenské na útěk a uvězní Aristomena. Antistia, jedna z kněžek Ceres, se do Aristomena zamiluje a pomůže mu uprchnout. Žalostí smyslů zbavený Tisi mezi skalami vzývá podsvětí, aby mu vrátilo Leucippe. Ta se mu ve snu zjeví, chlácholí ho a ukáže mu sochu s podobou Antistie, kterou označí za jeho budoucí manželku. Aristomenes je Spartskými znovu zajat, když čeká u řeky na Cletu. Je odsouzen a svržen do propasti. Když padá, zjeví se orlice a podpírá ho tak, že nedopadne tvrdě do údolí a nezemře. V údolí chytí lišku, která požírá mrtvoly odsouzených. Ta ho nakonec vyvede labyrintem skal na svobodu a vrací se k Messenským. Cleta se rovněž vrací do Messenie, aby byla obětována poté, co byl Aristomenes podruhé zajat. Spatřuje v tom nepřízeň bohů za to, že utekla. Antistia, která uprchla do Messenie před zlobou Sparťanů za propuštění Aristomena, prozradí Messenským, že Kléta byla jako kojenec vyměněna za zemřelé novorozeně Liciskovou manželkou a že pochází ve skutečnosti ze Sparty. Důkazem je medailon s tajným vzkazem. Bohové tedy byli usmířeni zabitím Leucippe, protože Tisi ve snaze uchránit ji před obětováním lhal o jejím panenství. Tisi požádá Antistii o ruku. 

Tomáš Hanzlík
Gloria (kantáta pro soprán, saxofon, kytaru, varhany a kontrabas) (1997)

Tomáš Hanzlík
Pudl a Pudr aneb Fantastické počátky barokního divadla v Čechách (opera disco-musical) (2022)

Libreto: Helena Koblischková
Hudba: Tomáš Hanzlík

Osoby a obsazení:
Carlo – Karel Cantanelli, básník, koželuh: Michal Marhold (bas)
Francesco – František Cantanelli, skladatel, novic jezuitského řádu: Ondřej Holub (tenor)
Lóra – Eleonóra, služka, bývalá herečka: Juliana Synková (soprán)
Salomena, majetná vdova z nižší šlechty: Martin Ptáček (alt)
Marie, dcera Salomeny: Markéta Israel Večeřová (soprán)
Vypravěč, Otec Hieronymus, Luigi Cantanelli, slavný herec a principál kočovné společnosti, otec bratrů, Hrabě Špork: Marek Řihák (tenor)
Jezuité, věřitelé, kolemjdoucí, sbory: HiFive – Tereza Gronychová (soprán), Kateřina Motáková (alt), Šimon Hron (tenor), Jan Sítař (baryton)

Damian orchestra:
Martin Stánec – sopránový saxofon
Marek Kubát – elektrická kytara
Kamila Dubská – klavír, varhany
Martin Smutný – klavír
Jakub Knápek – baskytara
Aleš Slaměník – bicí nástroje

Prolog
Exekutorská
Kouzlo
Hrachačka
Preludium a rozhovor
První lekce
Druhá lekce
Bylo jí tehdy čtrnáct let
Jedno téma I.
Co je to opera?
Tak zase nic
Camerata
Jedno téma II.
Missa brevissima (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei)
Epilog 


Do muzikálu Pudl a Pudr pro Geisslers Hofcomoedianten jsem měl původně psát pouze dvě části, které odkazují k historii hudebního divadla: Co je to opera? a Camerata. Ostatní čísla měl zhudebnit David Hlaváč ve stylu disco. David se však v průběhu příprav inscenace dostal do tvůrčí krize a tak mě principál GH Petr Hašek požádal, zda bych v krátkém čase nezhudebnil i ostatní části s tím, že výslednou popovou aranž dotvoří David Hlaváč. A tak se také stalo. Dnes má za sebou úspěšná komedie řadu repríz a všem toto představení ve Vile Štvanice vřele doporučuji. Důvodů, proč jsem se přesto rozhodl uvést původní znění hudby v koncertní verzi v rámci festivalu Opera Schrattenbach je několik: Jednak během inscenačních zkoušek došlo k vypuštění celé řady čísel, přičemž některá považuji z hlediska hudební závažnosti za klíčová. V příběhu jsem se identifikoval s postavou novice Františka, který hledá svůj hudební styl při kompozici korunovační mše. Ve výsledné inscenaci není jeho utkvělá melodie Mám zrovna v hlavě jedno téma a nemám v srdci klid, ani výsledná Missa brevissima, ze které zaznívají jen kratičké fragmenty. Vypuštěna byla část CamerataHrachačka a při novém aranžování odpadly ze všech částí instrumentální citace z Monteverdiho Orfea, které svými neofolklórními parafrázemi symbolizují ono italské semeno v české půdě. 

Festival pořádá Tvůrčí centrum Olomouc, z. s., ve spolupráci s Ensemble Damian, z. s., a Katedrou hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za finanční podpory Statutárního města Olomouc, Olomouckého kraje a Ministerstva kultury ČR.

Vstup na všechny produkce festivalu je volný.

Pořádá

Ensemble Damian, z. s.

Místo

Kaple Božího Těla, Umělecké centrum UP
Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)