Právní ochrana duševního vlastnictví

21. květen 2024, 10:00–13:30

Prezenční seminář

Seminář je prakticky zaměřen na základní otázky ochrany práv duševního vlastnictví z hlediska platného českého práva a judikatury. Účastníci budou seznámeni s novým legislativním a judikaturním vývojem u nás. Dílčí pozornost bude věnována zajišťování důkazů, znaleckým posudkům a dalším praktickým otázkám ochrany práv autorských, vzorových, patentových a dalších, a to vše i ve spojení s ochranou před nekalou soutěží. Seminář se bude věnovat také poslední novele autorského zákona z prosince 2022.

Seminář je určen pro advokáty a jiné právníky, advokátní koncipienty, patentové zástupce, asistenty patentových zástupců, pracovníky oddělení vědy a výzkumu a další zájemce o ochranu duševního vlastnictví z praxe.

Lektor: prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.,
vedoucí katedry soukromého práva a civilního procesu, vedoucí Centra práva duševního vlastnictví na PF UP, odborník na autorské právo. Zastupoval Česko ve Vysoké skupině autorskoprávních odborníků Komise Evropských společenství, dále působil v konzultačním a poradním orgánu prezidenta České republiky, v rozkladové komisi Úřadu průmyslového vlastnictví, v řídícím výboru k novému občanskému zákoníku a v rekodifikační a aplikační komisi, v komisi Legislativní rady vlády pro občanské právo a v akademickém sněmu Akademie věd České republiky. Patří mezi spoluautory českého autorského zákona z roku 2000. Byl vyhlášen Právníkem roku 2006 v kategorii právo duševního vlastnictví.

Přihlášení

Místo

Právnická fakulta UP, tř. 17. listopadu 8, budova B, Malý sál 2
Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)