Jiří Wiesner: Pastely

3. duben 2023, 18:00–18:30

Vernisáž výstavy

Termín: 3. 4. – 21. 4. 2023
Vernisáž: 3. 4. 2023 18:00
Místo: Umělecké centrum UP, 1. patro
Kurátorka: Beáta Vymlátilová

--------------------------------------------

Učitel na výtvarném oboru výchovy na ZUŠ Kroměříž. Během své praxe organizuje, pořádá nebo se spolupodílí na množství výstav a přehlídek dětského výtvarného projevu. Jedná se o akce pořádané ve spolupráci s městem Kroměříž a Muzeem Kroměřížska jako například „Švabinský očima mladých výtvarníků“, „Květná zahrada historická i současná“ (ve spolupráci s Klubem UNESCO Kroměříž), „Květy v Květné zahradě“ ve spolupráci s Arcibiskupským zámkem Kroměříž. Jako krajský metodik výtvarného oboru Zlínského kraje organizoval krajská kola přehlídek výtvarných oborů a spolupodílel se i na republikových přehlídkách ve Šternberku. Spoluorganizuje řadu oborových výstav ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska, (např. únor 2020 - „Natura semper viva“ a z podzimu 2022 „ZUŠKA, naše dáma stočtyřicetiletá“).

Ve své vlastní tvorbě se zabývá grafikou, další oblastí zájmu je krajina, ať už v podobě konkrétních motivů nebo v poloze poněkud abstrahovaných kompozic. Má za sebou řadu výtvarných realizací, např. naučná stezka pro ČSOP Divoky, nástěnná malba pro terénní ekologické středisko v Divokách, sochy pro Nadaci Živoucí světlo ve Střílkách. Vystavuje na spolkových výstavách SPVUK Kroměříž. Je zván na akce otrokovického spolku Rozumění (Podzimní salón, Výstava na louce). V roce 2016 a 2018 získal ocenění na Rokycanském bienále grafiky a v roce 2020 zde obsadil 3. místo. V únoru 2019 uspořádal svoji soubornou výstavu v Městské galerii v Otrokovicích. V lednu roku 2020 se účastnil výstavy „Grafika roku“ v Obecním domě v Praze a roku 2021 vystavoval na téže přehlídce v Císařské konírně na Pražském hradě.

Snad se dá říci, že zastřešujícím pojmenováním souboru vystavených pastelů je krajina. Je to krajina stylizovaná, trochu abstrahovaná, trochu snová, krajina oproštěná a přece plná barevnosti, náznaků – naznačených sdělení (Ararat, Archa, Rudé moře). V řadě obrazů se objevuje motiv moře, jehož barevnost se proměňuje v přímé souvislosti s významovým sdělením. Často je tu detail, akcent: postava, naznačený tvar lodi, postavený vůči rozlehlosti vodní plochy. Krajiny neztrácejí kontakt s vizuální realitou. Platí to i v řadě obrazů s motivem vrcholů – hor – kopců. Za sumárním zaobleným tvarem si lze promítnout všechny možné tvary, které může poutník na místě dalekého rozhledu v krajině spatřit. Je to zástupný tvar, který dává možnost kompozičními postupy, volbou barevností a využitím dalšího zjednodušeného prvku linie – cesty modelovat obrazové sdělení (Panorama, Soutěska).

Při prohlídce výstavy jako bychom procházeli proměňující se krajinou barev, tvarů a náznaků dějů, které vznikaly a rodily se ze silných prožitků konkrétních krajinných motivů, konkrétních míst. Jakoby tyto prožitky zarezonovaly s pocity a prožitky různých životních situací, které člověk zažívá. Autor tak diváka zve do svých vnitřních krajin a s napětím očekává, zda i v něm zpětně najdou odezvu.

Pořádá

Studium Artium při Katedře dějin umění FF

Místo

Chodba 1. patro, Umělecké centrum UP, Univerzitní 3
Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)