Mgr. Jiří Tesařík, Ph.D.

Employee photo
Contact
Telephone:
585631865, 736257710
Workplace:
Ústav lékařské biofyziky
Org. unit:
Lékařská fakulta
Workplace:
Centrum výpočetní techniky
Org. unit:
Univerzitní zařízení
Address:
Biskupské nám. 1 (ICUP)
Room number:
3.60A
Profession:
  • odborný asistent (Ústav lékařské biofyziky)
  • ved. odd. vývoje aplikací (Centrum výpočetní techniky)
ČLÁNEK
Doležal L., Mazura J., Tesařík J., Kolářová H., Korpas D., Binder S., Hálek J. Derivation of Sonograph Quality Parameters by the Use of Point Spread Function Analysis. Physiological Research (print). 2007.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Tesařík J. Vytvoření systému pro srovnání 3D kvalitativních parametrů sonografu. Vytvoření systému pro srovnání 3D kvalitativních parametrů sonografu. 2009.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Doležal L., Mazura J., Tesařík J., Kolářová H., Hálek J. FWHM analysis of sonographs PSF - significant quality parameter. Proceedings of the International Congress on Ultrasonics. 2008.
Tesařík J., Doležal L., Kollmann C. User interface disign practices in simple single page web applications. The First International Conference on the Applications of Digital. 2008.
ABSTRAKT
Doležal L., Mazura J., Tesařík J., Hálek J. Jsou vadné krystaly závažný problém kvality zobrazení elektronickými ultrazvukovými sondami? XXXII. Dni lekárskej biofyziky. 2009.
Tesařík J., Doležal L., Mazura J., Hálek J. Vyhodnocování 3D kvalitativních vlastností sonografů. XXXII. Dni lekárskej biofyziky. 2009.
Mazura J., Tesařík J., Doležal L. Analýza funkce rozptylu bodu v sonografu. Konference vědeckých prací studentů DSP. 2007.
Doležal L., Kollmann C., Mazura J., Tesařík J., Kolářová H., Hálek J. FWHM analysis of sonograph PSF - significant quality parameter. International Congress on Ultrasonics. 2007.
Doležal L., Mazura J., Tesařík J., Binder S., Hálek J., Kolářová H., Korpas D. Studie distribuce hodnot FWHM v sonografickém obraze a její význam pro hodnocení kvality sonografu. XXX.Dny lékařské biofyziky. 2007.
Tesařík J., Mazura J., Doležal L. Vyhodnocování výsledků měření kvality ultrasonografů. Konference vědeckých prací studentů DSP. 2007.
Tesařík J., Doležal L., Hálek J., Mazura J. Webová aplikace SonoTesty. XXX.Dny lékařské biofyziky. 2007.
Tesařík J., Doležal L., Hálek J., Mazura J. Webové aplikace, jejich použitelnost, současné technologie a trendy. XXX.Dny lékařské biofyziky. 2007.
Mazura J., Doležal L., Tesařík J. Point Spread Function in sonographed area. Bratislavské lekárske listy. 2006.
Doležal L., Mazura J., Tesařík J., Hálek J., Kolářová H. A new approach to an ultrasound imaging system evaluation using the point spread function. IFMBE Proceedings. 2005.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Mazura J., Doležal L., Tesařík J. . . .
Tesařík J., Doležal L., Mazura J. . Mezinárodní odborný veletrh VIENNA-TEC. 2006.
Doležal L., Kollmann C., Mazura J., Tesařík J., Hálek J. . . 2006.
Doležal L., Mazura J., Tesařík J. Možnosti měření kvality dvourozměrně B-zobrazujících sonografů. Praktická sonografie X. 2006.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Name Faculty Study programme Year of completion
List contains doctoral study graduates