doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA

Avatar
Contact

585632882,585632850, 585632880

Ústav radiologických metod

Fakulta zdravotnických věd

Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy)

2.033

docent

ČLÁNEK
Sedláčková Z., Heřman M., Salzman R., Vomáčka J. Náhodné nálezy ve štítné žláze u zdravých dospělých při vyšetření ultrazvukem. Ceska Radiologie. 2018.
Heřman J., Sedláčková Z., Vachutka J., Fürst T., Salzman R., Vomáčka J., Heřman M. Differential Diagnosis of Parotid Gland Tumors: Role of Shear Wave Elastography. BioMed Research International. 2017.
Heřman J., Sedláčková Z., Vachutka J., Fürst T., Salzman R., Vomáčka J. Shear Wave Elastography Parameters of Normal Soft Tissues of the Neck. Biomedical Papers-Olomouc. 2017.
Král V., Klein J., Havlík R., Vomáčka J., Utíkal P., Vrba R. Peripheral portosystemic shunt and its selectivity changes measured on duplex ultrasound. Hepato-Gastroenterology. 2005.
Klein J., Král V., Aujeský R., Bohanes T., Konečný M., Procházka V., Vomáčka J. Atypické portokavální anastomózy pro krvácení při portální hypertenzi. Rozhledy v chirurgii. 2004.
Stárek I., Mihál V., Novák Z., Pospíšilová D., Vomáčka J., Vokurka J. Pediatric tumors of the parapharyngeal space. Three case reports and a literature review. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2004.
Stárek I., Mihál V., Wiedermann J., Vomáčka J., Pospíšilová D., Vlčková I. Onemocnění parafaryngeálního prostoru u dětí. Česko-slovenská pediatrie. 2003.
Stárek I., Kincl J., Kučerová L., Skálová A., Vomáčka J. Regrese oboustranného Warthinova tumoru po aspirační biopsii tenkou jehlou. ( Kazuistické sdělení ). Otorinolaryngologie a foniatrie. 2003.
Stárek I., Vomáčka J., Hradil J. Poznámky k biologickým vlastnostem Wathinova tumoru. Choroby hlavy a krku. 2002.
Klein J., Bohanes T., Neoral Č., Dráč P., Vomáčka J., Král V. Videothoracoscopic diagnosis and treatment of diaphragmatic rupture combined with splenic injury. European Journal of Trauma. 2002.
Houserková D., Hartlová M., Dušková M., Vomáčka J., Černá M., El Sheikh H. Význam aspirační punkce tenkou jehlou v diagnostice komplexních cyst prsní žlázy. Česká radiologie. 2002.
Opichalová D., Ščudla V., Vomáčka J., Dušek J., Mačák J., Bačovský J. Multifokální osteosklerotický plazmocytom s polyneuropatií - POEMS syndrom. Česká revmatologie. 2001.
Klein J., Král V., Aujeský R., Utíkal P., Fryšák Z., Vomáčka J. Vliv portosystemické spojky na míru splenického útlumu. Rozhledy v chirurgii. 2001.
Stárek I., Bystroň J., Čuřík R., Vomáčka J., Komínek P. Autoimunitní choroby v otorinolaryngologii. I. autoimunitní sialadenitidy a recidivující polychondritida. Choroby hlavy a krku. 2000.
Stárek I., Bystroň J., Čuřík R., Vomáčka J., Komínek P. Autoimunitní choroby v otorinolaryngologii. II. autoimunitní vaskulitidy. Choroby hlavy a krku. 2000.
Stárek I., Holibka V., Vomáčka J., Brož M., Vidura R. Nervus laryngeus non-recurrens v chirurgii štítné žlázy. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2000.
Vomáčka J., Stárek I., Brázda A., Michálková K., Houserková D. Role ultrasonografie v diagnostice urgentních stavů orofaciální oblasti a krku. Česká radiologie. 2000.
Vomáčka J., Stárek I., Brázda A. Rolle der Ultrasonographie in der Diagnostik der Ohrspeicheldrüsentraumen. Ultraschall in der Medizin. 2000.
Vomáčka J., Stárek I., Michálková K., Houserková D., Brož M. Ultrasonografická diagnostika cervikálních lymfadenopatií. Česká radiologie. 1999.
Vomáčka J., Hartlová M. Barevně kódovaná duplexní sonografie ložiskových lézí prsu. Česká radiologie. 1998.
Hartlová M., Heřman M., Houserková D., Köcher M., Vomáčka J. Diagnostický algoritmus zobrazovacích metod u onemocnění prsu. Česká radiologie. 1998.
Sedláková M., Klačanský J., Vomáčka J., Nekula J., Herzig R. Neobvyklá komplikace akutního zánětu středního ucha. Choroby hlavy a krku. 1998.
Vomáčka J., Houserková D., Michálková K., Hartlová M., Stárek I. Role barevně kódované duplexní sonografie v diagnostice uzlinových syndromů na krku. Česká radiologie. 1998.
Vomáčka J., Michálková K., Dušková M., Hartlová M. Ultrasonografická diagnostika maligních lézí štítné žlázy. Česká radiologie. 1998.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Hartlová M., Houserková D., Köcher M., Michálková K., Vomáčka J. Postavení USG v diagnostickém algoritmu zobrazovacích metod u onemocnění prsu. Abstrakta, 3. odborná konferencia Slovenská sonografia ´99, Piešťany. 1999.
Houserková D., Hartlová M., Vomáčka J., Matlochová J. Význam ultrazvukového vyšetření u žen s dlouhodobou HRT. Abstrakta, 3. odborná konferencia Slovenská sonografia ´99, Piešťany. 1999.
KNIHA - CELEK
Bačík P., Bellová J., Jedličková I., Langová K., Mikšová Z., Šamaj M., Vomáčka J., Zapletalová J., Zlámal J. The Basics of Management for the Followers of Health Sciences. 2017.
Vomáčka J., Kozák J., Nekula J. Zobrazovací metody pro radilogické asistenty. 2015.
Zlámal J., Vomáčka J., Mikšová Z., Šamaj M., Jedličková I., Langová K., Zapletalová J., Bellová J., Bačík P. Základy managementu pro posluchače zdravotnických oborů. 2014.
Vomáčka J., Nekula J., Kozák J. Zobrazovací metody pro radiologické asistenty. 2012.
KAPITOLA V KNIZE
Vomáčka J., Černý L. Diagnostika onemocnění slinných žláz. Choroby slinných žláz. 2000.
ABSTRAKT
Vomáčka J. Realtimová ultrazvuková elastografie jaterní fibrózy a cirhózy. IX. Kurz UZ techniky, Ultrazvukový kongres. 2016.
Vomáčka J., Aiglová K. Real-timová sonoelastografie jaterní fibrózy a cirhózy. Kurz UZ techniky - Ultrazvukový kongres. 2015.
Heřmanová Z., Vomáčka J., Heřman J., Salzman R. Incidentální nálezy na štítné žláze u zdravých dobrovolníků. Česká radiologie. 2014.
Vomáčka J. Ultrasonografická diagnostika velkých slinných žláz. Kurz UZ techniky - Ultrazvukový kongres. 2014.
Vomáčka J., Stárek I., Salzman R., Heřmanová Z. Ultrazvuková elastografie velkých slinných žláz. Česká radiologie. 2014.
Vytřasová M., Opichalová D., Vomáčka J., Bačovský J., Ščudla V. Long-term follow-up of a patient with POEMS syndrome. Haematologica: the hematology journal. 2005.
Študent V., Fiala R., Záťura F., Vomáčka J., Fryšák Z., Kolář Z. Transperitoneal laparoscopic versus open adrenalectomy for adrenal tumors: a comparative study. BJU International. 2004.
Klein J., Král V., Bohanes T., Horák D., Mikulášová J., Buriánková E., Vomáčka J. Is direct splenoportography necessary before surgery for portal hypertension? Biomedical Papers-Olomouc. 2003.
Študent V., Záťura F., Vomáčka J., Fryšák Z. Laparoskopická adrenalektomie. Diabetologie metabolismus endokrinologie výživa. 2003.
Študent V., Záťura F., Vomáčka J., Fryšák Z. Laparoskopická adrenalektomie - naše 5leté zkušenosti. Česká urologie. 2003.
Klein J., Král V., Aujeský R., Bohanes T., Konečný M., Procházka V., Tozzi I., Vomáčka J. Unusual surgical approaches to manage bleeding in portal hypertension. Biomedical Papers-Olomouc. 2003.
Vomáčka J., Krobot A., Šišola I. Barevně kódovaná duplexní sonografie arteria circumflexa humeri posterior u syndromu "perihumeroscapulitidy". Abstrakta, Praktická ultrasonografie VII. 2000.
Vomáčka J., Klein J., Král V., Šišola I., Buriánková E. Barevně kódovaná duplexní sonografie portokaválních spojek. Abstrakta, Praktická ultrasonografie VII. 2000.
Stárek I., Vomáčka J., Vidura R., Brož M. Ultrasonografie - nová možnost v předoperační detekci n. laryngeus non.-recurrens? Sborník abstrakt, 63. kongres Čes. spol. otolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. 2000.
Klein J., Král V., Bohanes T., Aujeský R., Utíkal P., Vomáčka J., Fryšák Z., Musil D. Vliv portosystemické spojky na míru splenického útlumu. Abstrakta XXX. Májových hepatologických dnů. 2000.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Vomáčka J., Stárek I., Sedláčková Z., Heřman M., Salzman R. The Value Shear Wave Elastography in the Differential Diagnosis of Malignant Cervical Lymphadenopathies. 2019.
Vomáčka J., Sedláčková Z., Aiglová K. Elastografie jater. 2018.
Vomáčka J., Sedláčková Z., Stárek I., Heřman M. Shear Wave Elastography in the Differential Diagnosis of Parotid Tumours. 2018.
Vomáčka J., Dráč P. Ultrasonografie v urgentmí traumatologii. 2018.
Vomáčka J. Role UZ. 2016.
Heřmanová Z., Vomáčka J., Heřman J., Salzman R. Incidentální nálezy na štítné žláze u zdravých dobrovolníků. 2014.
Vomáčka J., Stárek I., Salzman R., Heřmanová Z. Ultrazvuková elastografie velkých slinných žláz. 2014.
Študent V., Fiala R., Záťura F., Vomáčka J., Vidlář A., Kolář Z. . 23. Světový Endourologický kongres Amsterdam. 2005.
Študent V., Fiala R., Záťura F., Vomáčka J., Vidlář A., Kolář Z. Laparoskopická adrenalektomie a její srovnání s otevřenou adrenalektomií. Výroční konference České urologické společnosti. 2005.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Študent V., Fiala R., Záťura F., Vomáčka J., Vidlář A., Kolář Z. Laparoscopic adrenalectomy is superior to open surgery: a comparative study. 23. světový endourologický kongres. 2005.
Študent V., Fiala R., Záťura F., Vomáčka J., Vidlář A., Kolář Z. Laparoskopická adrenalektomie a její srovnání s otevřenou adrenalektomií. Výroční konference České urologické společnosti. 2005.
Študent V., Záťura F., Vomáčka J., Fryšák Z. Indikace a technické aspekty laparoskopické adrenalektomie. ultranet.upol.cz -Výroční konference České urologické společnosti JEP. 2004.
Študent V., Fiala R., Záťura F., Vomáčka J., Fryšák Z., Kolář Z. Transperitoneal laparoscopic versus open adrenalectomy for adrenal tumors: a comparative study. ultranet.upol.cz -27th Congress of the Société Internationale D´ Urologie (SIU). 2004.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Študent V., Fiala R., Záťura F., Vomáčka J., Fryšák Z., Kolář Z. . 2004.
Študent V., Záťura F., Vomáčka J., Fryšák Z. Indikace a technické aspekty laparoskopické adrenalektomie. 2004.
PROJEKT
Školoudík D., Janout V., Vomáčka J., Janoutová J. Hemodynamický fantom jako nástroj výzkumu a vývoje v diagnostice nestabilního ateromu. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. 2018.
Roubec M., Ambrož P., Machaczka O., Zatloukalová A., Krulová P., Školoudík D., Janout V., Janoutová J., Kisvetrová H., Vomáčka J., Konečný P. The influence of atherosclerosis on the development of dementia and the possibility of its non-pharmacological influence. FZV UP. 2018.
Kozák J., Vomáčka J. Kvalita života pacientů s kořenovým syndromem bederní páteře. Univerzita Palackého. 2017.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Name Faculty Study programme Year of completion
Michaela VÁVROVÁ LEF Zobrazovací metody 2009
List contains doctoral study graduates