Studenti se specifickými potřebami

Univerzita Palackého považuje za jednu ze svých priorit trvalou podporu péče o studenty se specifickými vzdělávacími potřebami a již několik let koncipuje a postupně realizuje systém, který vede k vyrovnání příležitostí ke studiu u uchazečů a studentů s různými druhy zdravotního postižení či znevýhodnění.

Díky činnosti Centra podpory studentů se specifickými potřebami se univerzitě daří poskytovat služby studentům se specifickými potřebami, kteří studují na některé z osmi fakult Univerzity Palackého. V současnosti zajišťujeme podporu více než 140 studentům se specifickými potřebami.

Podpora – jaká a pro koho?

Mohou se na nás obrátit především:

 • uchazeči o studium, studenti denního a dálkového studia a účastníci programů celoživotního vzdělávání se specifickými potřebami na všech fakultách UP (studenti se zrakovým či sluchovým postižením, s omezením hybnosti, se specifickými poruchami učení, s poruchou autistického spektra, s narušenou komunikační schopností, s psychickými či jinými obtížemi);
 • pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci UP;
 • učitelé středních škol, které zajímají možnosti vzdělávání studentů se specifickými potřebami;
 • intaktní studenti, kteří mohou využít služby centra v oblasti poradenství i proškolení v přístupech k osobám se specifickými potřebami.

Co nabízíme?

Našim cílem je zvýšit studijní komfort a zmírnit obtíže při studiu. Proto se snažíme zajišťovat:

 • asistenty na přepis/zápis přednášek a seminářů;
 • simultánní přepis;
 • asistenty na překonávání architektonických bariér;
 • průvodcovské služby;
 • nácvik prostorové orientace;
 • předčitatelské služby;
 • pedagogickou asistenci;
 • adaptaci studijních materiálů (digitalizace textů, převod do Braillova písma, zvětšování testů a textů);
 • časovou kompenzaci;
 • pomoc při vypracování individuálního vzdělávacího plánu (IVP);
 • zajištění individuální výuky;
 • školení STAGu a úvodní instrukce ke studiu;
 • půjčování pomůcek;
 • logopedickou intervenci;
 • zpracování zprávy z logopedického vyšetření;
 • tlumočníky do znakového jazyka, příp. znakované češtiny, a orální tlumočení;
 • konzultace k přijímacím zkouškám nebo konzultace se studenty, spolužáky či rodinou;
 • konzultace pro vysokoškolské pedagogy a ostatní pracovníky univerzity;
 • zpracování vyjádření centra (doporučení)…

Jak se k nám dostanete?

Z vlakového nádraží (stanice Olomouc hl. n.) tramvaje č. 2, 3, 4 a 6 - stanice Žižkovo náměstí (2. zastávka směrem do centra města). Z autobusového nádraží se k nám nejsnadněji dostanete tramvají č. 4.

Kam pro více informací?

Adresa

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami
Žižkovo nám.5
779 00 Olomouc

Kontakt:
Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D.
e-mail: lucia.pastierikova@upol.cz
tel.: (+420) 585 635 323
mobil: (+420) 739 245 678
web: www.cps.upol.cz

Užitečné odkazy

Směrnice rektora Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na UP

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)