Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání je již tradičně součástí vzdělávací činnosti Univerzity Palackého v Olomouci, která nabízí programy v rámci celoživotního vzdělávání i rozmanité kurzy jak v oblasti profesního (kompetenčního), tak zájmového vzdělávání. Do tohoto typu učení se řadí veškeré vzdělávací aktivity realizované po celý život s cílem zlepšit znalosti, dovednosti a kvalifikovanost z hlediska osobního, občanského, sociálního i profesního života. Toto vzdělávání probíhá na jednotlivých fakultách a součástech Univerzity Palackého v Olomouci. Na portále celoživotního vzdělávání zájemci naleznou přehled aktuálních programů a kurzů na UP, online poradenství pro zájemce – nejen pro jednotlivce, ale také pro firmy či jiné instituce hledající různé příležitosti v oblasti celoživotního učení.

Adresa:
Oddělení dalšího vzdělávání
Univerzita Palackého v Olomouci
Biskupské náměstí 1
779 00 Olomouc
web: https://czv.upol.cz/