Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení ze dne 7.1.2021 o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení STUPKOVÁ EVA, osobní číslo D180617, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. D180617/31-01-2021/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 7.1.2021, oznámení bude sňato dne 22.1.2021
  • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení MOUCHA MARTIN, osobní číslo D190426, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. D190426/30-11-2020/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 7.1.2021, oznámení bude sňato dne 22.1.2021
  • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení RUSEVOVÁ NORA, osobní číslo F190211, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. F190211/30-11-2020/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 7.1.2021, oznámení bude sňato dne 22.1.2021
  • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení IENAKI OKSANA, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. UPOL-205174/9410-2020 uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 7.1.2021, oznámení bude sňato dne 22.1.2021
  • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení ABDELRAUF KHALED, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. UPOL-106784/9410-2020 uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 7.1.2021, oznámení bude sňato dne 22.1.2021
  • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení MAWLOOD FERMAN, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. UPOL-147294/9410-2020 uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 7.1.2021, oznámení bude sňato dne 22.1.2021

Oznámení ze dne 14.1.2021 o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení LACEK PETR, osobní číslo T18308, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. T18308-II/31-01-2021-R/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 14.1.2021, oznámení bude sňato dne 29.1.2021