Univerzita Palackého jako jediná v České republice nabízí doktorský studijní program Psychologie práce a dopravní psychologie

Pondělí 4. leden 2021, 11:50

Olomouc (4. ledna 2021) – Skvělá příležitost pro psychology i ne-psychology se otevírá na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (FF UP). Všichni zájemci s ukončeným druhým stupněm vysokoškolského vzdělání se totiž mohou hlásit na nový doktorský studijní program Psychologie práce a dopravní psychologie. Přijímací zkoušky se uskuteční během května až června 2021.

Psychologie je jedním z nejlukrativnějších oborů současnosti a nové doktorské studium v její výseči nabízí dva možné směry: prvním je psychologie práce a organizace, druhým pak psychologie dopravy. Doktorand si během studia sám určí, ve kterém z nich se bude chtít profilovat a dále rozvíjet.

„Přijímací zkoušky se uskuteční během května až června, nicméně podávání přihlášek je otevřeno už nyní. Doporučuji zaslat přihlášku a všechny související přílohy, tedy zejména disertační záměr, co nejdřív. Především kvůli případné diskuzi ohledně záměru a výběru možného školitele. Řízení bude otevřeno všem zájemcům, kteří ukončili druhý stupeň vysokoškolského vzdělání. V tomto je, myslím, nabídka také velmi zajímavá. Přijmeme pak asi patnáct z nich,“ uvedl Matúš Šucha, garant nového oboru z katedry psychologie FF UP. Dodal, že studium bude možné absolvovat jak v prezenční, tak v kombinované formě, a to v českém i v anglickém jazyce.

„První rok studia bude stejný pro oba směry. Nabídneme obecný základ, například projektové řízení a diagnostiku. Ve druhém roce si pak doktorand zvolí, ve kterém směru chce pokračovat. Buď se bude profilovat v psychologii práce a organizace, nebo v psychologii dopravy. Obvyklá doba studia trvá čtyři roky,“ doplnil Matúš Šucha.

Cílem tohoto v České republice unikátního doktorského studijního programu je vychovat špičkové odborníky na aktuální a společensky důležitá témata z oblasti psychologie práce a organizace a dopravní psychologie. Absolventi budou kvalifikovanými odborníky s širokou škálou znalostí a dovedností, schopní systematické a kreativní vědecké, výzkumné, publikační, pedagogické, projektové a koncepční činnosti v různých oblastech psychologie – klinické, pedagogické, dopravní a psychologie práce a organizace. Studium nabídne zázemí vysoce prestižního vědeckého pracoviště katedry psychologie FF UP a také možnost pracovat v týmu s nejlepšími odborníky a učit se od nich na reálných projektech.

Získání mezinárodně uznávaného vědeckého titulu Ph.D. je často zárukou širší nabídky uplatnění v zahraničí či v rámci mezinárodních výzkumných týmů. Absolventi doktorských studijních programů navazují kontakty s řadou tuzemských i zahraničních odborníků, často absolvují i zajímavé zahraniční vědecko-výzkumné stáže a participují na výzkumných grantech a projektech. Více na stránkách phdpsych.upol.cz.

Kontaktní osoba:

Matúš Šucha | Katedra psychologie

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
E: matus.sucha@upol.cz | M: 777 597 665

Zpět