Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého má nový Ekozookoutek, je v něm přes sto třicet živočichů

Pátek 18. prosinec 2020, 16:03 – Text: OK

Olomouc (18. prosince 2020) – Studentům i veřejnosti bude zpřístupněn nový Ekozookoutek, který ve svém areálu v Olomouci-Holici vybudovala katedra ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Návštěvníci budou moci nahlédnout do vivárií s přibližně šedesáti druhy bezobratlých živočichů a sedmdesáti druhy obratlovců, a to od měkkýšů až po savce. K vidění jsou tuzemské i exotické druhy zvířat.

Ekozookoutek vznikl z iniciativy Martina Rulíka, Ivana Hadriána Tufa a Lukáše Webera z katedry ekologie a životního prostředí, kteří postupně vybudovali akvária a terária pro různé druhy živočichů. „Ekozookoutek může obohatit výuku studentů a mohl by zaujmout i žáky základních a středních škol. V případě zájmu pro ně můžeme založit i kroužek mladých přírodovědců. V něm by se děti dozvěděly zajímavosti z oborů biologie, ekologie a ochrana životního prostředí,“ uvedl Bořivoj Šarapatka, vedoucí katedry ekologie a životního prostředí.

 

V Ekozookoutku jsou k vidění například africké stromové ještěrky rodu Gastropholis, jedovatá užovka heterodon nosatý či ryba nazvaná rypoun Petersonův, která pro orientaci využívá elektrické signály. Spatřit lze i axolotla páskovaného, což je jeden z největších druhů axolotlů, který mimo jiné vděčí za jméno Aztékům. Slovo āxōlōtl [ášólótl] je složené ze slova ātl (voda) a jména boha abnormit Xolotla. „Návštěvníky jistě zaujme i jihoamerický vačnatec, který dokáže zahojit poškozenou míchu, sedmnáct druhů švábů nebo želva nádherná žlutolící, která je schopná přežít zimu i v našich podmínkách,“ popsal Ivan Hadrián Tuf.

 

Do budoucna katedra ekologie a životního prostředí uvažuje o rozšíření Ekozookoutku. „Příští rok by tak mohla být sbírka obohacena o naše druhy členovců, měkkýšů, kroužkovců, obojživelníků a plazů. Jsme rádi, že vzniklo místo, ve kterém se budou potkávat nejen studenti, ale i děti, učitelé a další lidé se zájmem o přírodu a ekologii,“ doplnil Lukáš Weber, podle kterého se studenti díky Ekozookoutku mohou seznámit se zástupci mnoha skupin živočichů probíraných na přednáškách a cvičeních.

 

Vznik Ekozookoutku byl podpořen i projektem Inovace výuky zoologických předmětů katedry ekologie a ŽP, který umožnil nákup potřebného vybavení. Samotná zvířata pocházejí zejména ze soukromých prostředků členů katedry nebo byla darována a zapůjčena partnery, mezi kterými je Zoologická zahrada Olomouc, Ornis Přerov, Insect-Farm či Natura servis v Hradci Králové. „Spolupráce funguje i v několika dalších rovinách. Studenti oboru Ekologie a ochrana životního prostředí pomáhají jako dobrovolníci v zoologické zahradě, mohou zde řešit své bakalářské a diplomové práce. Podílejí se také na popularizaci vědy a výzkumu v rámci různých akcí. Pevně doufáme, že v takto nastavené spolupráci budeme pokračovat a rozvíjet ji,“ dodal Pavel Javůrek ze Zoologické zahrady Olomouc.

 

 

 

Kontaktní osoba:
Šárka Chovancová | redaktorka
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
E: sarka.chovancova@upol.cz | M: 776 095 547

Zpět