Pokusnice – nová aplikace z Univerzity Palackého pomáhá učitelům chemie

Pondělí 7. prosinec 2020, 9:17 – Text: OK

 

Olomouc (7. prosince 2020) Odborníci z Univerzity Palackého v Olomouci (UP) vytvořili unikátní aplikaci pro učitele chemie na základních a středních školách, která jim pomůže se rychleji a snáze připravit na vyučovací hodinu. Aplikace nazvaná Pokusnice zahrnuje databáze ověřených výukových pokusů, chemikálií a laboratorního vybavení.

Pokusnice, která je přístupná z internetového prohlížeče, vznikla ve spolupráci Přírodovědecké fakulty UP (PřF UP) a Vědeckotechnického parku UP (VTP UP). Propojuje tři databáze: ověřené školní pokusy, seznam dostupných chemikálií a seznam laboratorního vybavení. Databáze pokusů obsahuje v současné době 100 návodů, které jsou přehledně řazeny podle různých kategorií. Učitelé tak mohou filtrovat pokusy podle oboru chemie nebo podle stupně vzdělávání, tedy které pokusy jsou určené pro základní a které pro střední školy. Mohou si také zvolit, zda chtějí zobrazit experimenty demonstrační, žákovské školní, nebo dokonce žákovské domácí. Navíc je k většině experimentů připojeno i instruktážní video z YouTube, které lze přímo v Pokusnici přehrát. Databáze pokusů se bude postupně rozšiřovat.

„Nápad na Pokusnici vznikl, když jsme měli na katedře uvítat mladé debrujáry z DDM Olomouc (debrujár je dítě, které se aktivně zajímá o vědu, techniku a přírodní vědy a je organizované v asociaci debrujárů – pozn. red.). Chtěli jsme pro ně jednorázově připravit laboratoře. Sami jsme ale museli složitě dohledávat, jaké pokusy s dětmi ze základní školy vlastně můžeme provádět. Také jsme narazili na to, že na některé nalezené pokusy nám chyběly chemikálie a kvůli jednorázové akci jsme je kupovat nechtěli. Uvědomili jsme si, že před podobnou výzvou stojí čas od času každý učitel chemie, který se žákům snaží chemickými demonstracemi látku přiblížit,“ popsal genezi nápadu Karel Berka z katedry fyzikální chemie PřF UP.

Díky propojení jednotlivých databází mohou pedagogové procházet seznamem experimentů a různě je filtrovat podle zadaných kritérií. Zároveň mají přehled o tom, jaké chemikálie mají nakoupené, kolik jich mají k dispozici a kde je mají umístěné. Všechny databáze jsou provázané tak, že na základě aktuálního stavu chemikálií a vybavení je možné ihned vybrat realizovatelný pokus.

Jednotlivé chemické pokusy jsou přehledně popsány. U každého je podrobný postup, včetně potřebného času, seznam potřebných chemikálií i pomůcek. Učitel má k dispozici také poznámky a postřehy pro správné provedení a informace o bezpečnosti. Díky přehledu o časové náročnosti pokusu si může pedagog lépe rozvrhnout celou hodinu. Aplikace tak usnadňuje převedení teoretických poznatků do praxe a ukazuje, jak lze chemii využít v nejrůznějších oblastech lidské činnosti. Žáci se navíc dozví, jak zacházet s chemickými látkami.

Aplikace „Pokusnice – hub chemických pokusů“ byla vytvořena v rámci řešení projektů Proof of Concept (PoC) z programu GAMA Technologické agentury ČR. Tyto projekty jsou zaměřeny na podporu vědeckých aktivit vedoucích ke komerčnímu uplatnění. „Web pokusnice.cz jsme se prvně pokoušeli realizovat samostatně, ale až možnost realizovat jej s podporou PoC projektů nám dodala tu správnou energii a směr k jeho definitivnímu dotažení do konce a spuštění. Díky vynikající partě studentů v realizačním týmu jsme společnými silami vytvořili unikátní aplikaci, pomocí které se zjednoduší příprava na výuku chemie a správa laboratoře. Aplikace je vhodná pro učitele chemie, ale s ohledem na současnou epidemickou situaci, kdy se výuka realizuje distančně, bychom ji rádi doplnili tak, aby obsahovala i pokusy, které si mohou žáci provést doma společně s rodiči,“ dodal Václav Bazgier z katedry fyzikální chemie PřF UP.

Aplikace může být vhodným nástrojem i pro zvýšení bezpečnosti. Její součástí je totiž databáze skladového hospodářství chemikálií a zahrnuje i seznam dostupného laboratorního vybavení. Umožnuje tak učitelům jednoduchým způsobem splnit zákonnou povinnost vést seznam chemických látek v laboratořích. U každé chemikálie, a stejně tak i u laboratorního vybavení, se eviduje dostupné množství a jejich přesné umístění. U látek jsou vždy popsány fyzikálně-chemické vlastnosti a informace o nebezpečnosti. Učitelům jsou k dispozici i 3D modely molekul, fotografie, základní příklady výroby či přípravy dané chemikálie, jejího využití, výskytu v přírodě apod. Učitelé tak mají na jednom místě všechny potřebné informace, které díky tomu nemusí zdlouhavě vyhledávat.

Aplikace Pokusnice je dostupná na webu www.pokusnice.cz.

 

Kontaktní osoba:
Bc. Martina Novotná | PR manažerka
Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci
E: martina.novotna@upol.cz | M: 739 249 010

Zpět