Odvolání zákazu pracovních cest

Pátek 24. duben 2020, 16:12

S ohledem na aktuální vývoj situace týkající se šíření nemoci COVID-19 a v souvislosti s uvolňováním krizových opatření Vládou České republiky odvolává rektor Jaroslav Miller zákaz tuzemských i zahraničních pracovních cest zaměstnanců UP, a to s platností od 27. 4. 2020.

Rozhodnutí o uskutečňování pracovních cest a o podmínkách, za nichž je možno pracovní cesty uskutečnit, je v gesci a kompetenci jednotlivých fakult a jejich děkanů; na univerzitních zařízeních pak na rozhodnutí jejich ředitelů.

Při plánování pracovních cest prosím nicméně zvažte, zdali je nezbytně nutné pracovní cestu uskutečnit – s ohledem na možné riziko nákazy a s ohledem na skutečnost, že Ministerstvo zahraničních věcí ČR cesty do zahraničí stále ještě nedoporučuje. Při plánování cest sledujte doporučení Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a specifika platná pro jednotlivé země. Je nutné se zamýšlet i nad možnými následky spojenými s návratem do České republiky (možná karanténa či nutnost podstoupit test), které jsou v tuto chvíli ne zcela jasné.

Při pracovních cestách dbejte všech aktuálně platných hygienických pravidel, používejte osobní ochranné pomůcky a dezinfekci.

Pracovní cesty bude možné realizovat po řádném schválení pracovní cesty v systému elektronických cestovních příkazů všemi schvalovateli.

Zpět