Čeština pro cizince v moderním hávu. Univerzita Palackého vydává další díl ze série učebnic Czech it UP

Čtvrtek 17. prosinec 2020, 9:35 – Text: OK

Olomouc (17. prosince 2020) – Rakousko, Ukrajina, Polsko, Německo, Španělsko, Rumunsko, Finsko, Rusko, Tchaj-wan a samozřejmě také Česko. Tam všude už se učí někteří pokročilejší cizinci česky z učebnice Czech it UP, kterou Univerzita Palackého v Olomouci (UP) vydala pro jazykovou úroveň C1 letos v únoru. Šlo o první ze série nového konceptu učebnic češtiny pro cizince. Vydavatelství UP nyní přidává další dílek skládačky – tentokrát pro jazykovou úroveň B2.

První učebnici pro úroveň C1 si velmi rychle oblíbili studenti i lektoři. Pracovali s ní např. na letošní Letní škole slovanských studií v Olomouci nebo v semestrální výuce na Filozofické fakultě UP a zpětná vazba byla velmi pozitivní. Věříme, že úspěch bude mít i učebnice pro úroveň B2, která vychází ze stejné koncepce. Velký důraz tentokrát klademe na seznamování cizinců s mluvenou češtinou a s dalšími varietami našeho národního jazyka, což je pro nerodilé mluvčí užitečné, atraktivní, ale současně velmi obtížné téma.“ prozradila Darina Hradilová z katedry bohemistiky Filozofické fakulty UP, vedoucí autorského kolektivu obou dvou učebnic.

Czech it UP s pořadovým číslem čtyři tak i tentokrát využívá oxfordského stylu jazykových učebnic, kdy je každé téma „časopisecky“ ukotveno na dvou protilehlých stránkách. Studenti se při práci s knihou učí komunikovat nejen o tradičních tématech, ale také o těch aktuálních, která učebnici přibližují současné mladé generaci. Mohou diskutovat o rovnoprávnosti žen a mužů, o kulturních rozdílech ve vnímání a trávení volného času, o otázkách víry nebo o tom, co se v různých kulturách považuje za zdvořilé.

Jednou z našich vizí je dlouhodobě mimo jiné také snaha o posílení role Univerzity Palackého v oblasti výuky češtiny pro cizince, v níž má Olomouc hlubokou tradici. Vydání dalšího dílu učebnice série Czech it UP je dalším krůčkem k naplnění tohoto cíle. Věřím, že se nám Czech it UP podaří dostat do dalších koutů světa a že se nám zároveň po odeznění nešťastných pandemických časů podaří rozvinout i další naše aktivity pro zahraniční studenty,“ vyslovil přání Martin Kudláček, prorektor UP pro zahraničí.

Před rokem 2020 ovlivněném pandemií covidu-19 totiž UP zaznamenávala rok od roku větší zájem ze strany zahraničních studentů o studium v Olomouci. Na to snad univerzita bude moct brzy navázat a realizovat své další plány, odrážející se mimo jiné také v přijetí do prestižní mezinárodní aliance univerzit Aurora.

Stejně jako učebnice pro úroveň C1 je i nová učebnice pro level B2 propojena s webovou stránkou czechitup.eu, na níž studenti a učitelé najdou dodatečné audiovizuální materiály. Tvůrčí tým se držel již osvědčené filozofie, a znovu tak natočil pracovní autorská videa a audio nahrávky pro každou kapitolu. Samozřejmostí jsou také autorské fotografie v učebnici samotné a svěží a snadno zapamatovatelná grafika.

Ze série Czech it UP máme velkou radost. Učebnice splňují nejpřísnější měřítka z hlediska formy i obsahu a zároveň přinášejí do učebnic češtiny pro cizince zajímavý nový šmrnc. Věřím, že až celou sérii v příštím roce zkompletujeme, stane se jednou z nejoblíbenějších na českém trhu,“ doplnil Aleš Prstek, ředitel Vydavatelství UP.

Celá série Czech it UP by mohla být podle plánů kompletní v roce 2021. K dosud vydaným dílům pro úrovně C1 a B2 přibude v únoru roku 2021 učebnice z opačného pólu náročnosti, a sice pro úplně začátečníky (A1). Zbylé dvě učebnice (A2 a B1) pak sérii uzavřou.

Podrobnější informace najdete na stránkách czechitup.eu.

 

Kontaktní osoba:
Aleš Prstek | ředitel Vydavatelství UP
Univerzita Palackého v Olomouci
E: ales.prstek@upol.cz | M: 731 663 195

Zpět