Mgr. Dana JURKOVÁ

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585635016

Ústav pro výzkum a vývoj

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

4.18

ref. vědy a výzkumu

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.