PhDr. Jana KVINTOVÁ, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585635201

Katedra psychologie a patopsychologie

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

4.27

odborný asistent - proděkan

Výukové předměty: -patopsychologie -psychoterapie -psychologie zdraví - stres a duševní hygiena

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • obor Special Education (člen, 2011–2018)
ČLÁNEK
Váchová L., Dostálová Sedláková E., Kvintová J. Academic Self-efficacy as a Precondition for Critical Thinking in University Students. Pegem Egitim ve Ogretim Dergisi. 2023.
Dočkalová J., Kvintová J., Plevová I. Analysis of coping strategies in teaching assistant. 2023.
Dočkalová J., Kvintová J., Hájková R., Dobešová Cakirpaloglu S. The Profile of a Teaching Assistant in the Context of Personality Traits in the Olomouc Region. e-Pedagogium (online). 2023.
Dočkalová J., Hájková R., Kvintová J. Pilot Study Examining the Readiness of the Teaching Assistant. European Journal of Behavior Analysis. 2022.
Kvintová J., Váchová L., Cuberek R., Petrová J., Stuchlíková I., Dobešová Cakirpaloglu S., Pugnerová M., Balátová K., Lemrová S., Vítečková M., Plevová I. Preschoolers’ Attitudes, School Motivation, and Executive functions in the Context of Various Types of Kindergarten. Frontiers in Psychology. 2022.
Dočkalová J., Zhao X., Kvintová J. The Relationship between Problematic Internet Use and Depression, Anxiety in University Students: a Systematic Review. e-PEDAGOGIUM, nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice. 2022.
Lojdová M., Kvintová J., Štěrbová D., Krol P. Assessment of life satisfaction and their selected components in relation to the level of physical activity of Czech university students. Journal of Physical Education and Sport. 2021.
Křeménková L., Novotný JS., Kvintová J. Two Waves of COVID-19 in University Setting: Mental Health and Underlying Risk Factors. Frontiers in Psychology. 2021.
Turčan P., Procházka M., Pokorný P., Kvintová J., Sigmund M., Sedlatá Jurásková E. Desire for Parenthood and Associated Trends in Czech Lesbian Women. Sexual Medicine. 2020.
Čech T., Kvintová J., Dobešová Cakirpaloglu S. Causes of bullying in the workplace among primary school teachers. Global Journal of Guidance and Counseling in Schools: Current Perspectives. 2018.
Čech T., Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J. Mobbing a jeho role ve vnímání klimatu školy učiteli. Orbis Scholae. 2018.
Kudláček M., Sigmund M., Kvintová J., Junek T. Urban-Rural Contrasts in Attitudes, Motives and Sport Preferences in Adolescents. e-Pedagogium (print). 2017.
Kvintová J., Kudláček M., Sigmundová D. Active lifestyle as a determinant of life satisfaction among University students. The Anthropologist. 2016.
Sigmund M., Kutáč P., Kudláček M., Kvintová J., Kohn S., Sigmundová D. Assessment of physical parameters and age of current Canadian-American National Hockey League (NHL) ice hockey players in relation to gaming position and player success. Journal of Physical Education and Sport. 2016.
Kvintová J., Sigmund M., Kudláček M., Dostálová I. Selected aspects of lifestyle of active boys in the older school age. e-Pedagogium (print). 2016.
Kvintová J., Sigmund M., Kudláček M., Dostálová I. Subjective evaluation of health and preventive care of the musculoskeletal system among current high school students. e-Pedagogium (print). 2016.
Sigmund M., Sigmundová D., Kvintová J. Basic physical profile of current Czech elite male ice hockey players – reference values. Life Science Journal. 2015.
Dostálová I., Svozil Z., Sigmund M., Kvintová J., Baše J. Evaluation of quality of university education exemplified by the Faculty of Physical Culture, Palacký University, Olomouc. e-Pedagogium (print). 2015.
Chudý Š., Neumeister P., Jůvová A., Plischke J., Kvintová J. Reflection of Constructivist Theories i n Current Educational Practice. Universal Journal of Educational Research. 2015.
Sigmund M., Kvintová J., Hanuš R., Bartková L., Hobza V. Achievement motivation and its structure in middle and top managers in the pharmaceutical industry in the Czech Republic. Ekonomika a management. 2014.
Sigmund M., Kvintová J., Pugnerová M., Hřebíčková H. Comparison of live satisfaction and its components in current teachers and selected profession groups. e-Pedagogium (print). 2014.
Dostálová I., Sigmund M., Kvintová J. Theoretical and practical aspects of health physical education in the Czech Republic. e-Pedagogium (print). 2013.
Kvintová J., Sigmund M. Psychosocial aspects of stress in current university students. e-Pedagogium (print). 2012.
KVINTOVÁ J. Psychological and Social Issues of the Romany Minority. e-Pedagogium (online). 2008.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kvintová J., Váchová L., Bucharová M., Pugnerová M., Plevová I., Novotný JS., Cuberek R. Preschoolers' home learning activities in relation to different types of kindergartens. EDULEARN23 Proceedings. 2023.
Petrová J., Fasnerová M., Kvintová J., Váchová L. Adaptation Process of Pupils after Starting Primary School. EDULEARN22 Proceedings. 2022.
Plevová I., Váchová L., Pugnerová M., Kavková V., Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J., Kvapilová B. Burnout Syndrome and Stress Management of Teachers. ICERI2022 Proceedings. 2022.
Váchová L., Kvintová J., Novotný JS., Cuberek R., Petrová J. Selected Family Characteristics in Relation to the Choice of the Child's Preschool Education. EDULEARN22 Proceedings. 2022.
Dočkalová J., Kvintová J. Strategie zvládání stresu u asistentů pedagoga v kontextu osobnostních rysů. Sborník z XI. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd. 2022.
Pugnerová M., Plevová I., Váchová L., Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J., Dočkalová J. The Experience of Mobbing and the Negative Impact on the Perceived Personal Discomfort in Primary School Teachers. ICERI2022 Proceedings. 2022.
Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J., Balátová K., Plevová I., Dočkalová J. The Prevalence of Internet Addiction in Pre-Service Teachers. EDULEARN21 Proceedings. 2021.
Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S., Kvintová J., Zhao X. The Prevalence of Internet Addiction in Pre-Service Teachers of Generation X And Y. ICLEL21 Conference proceeding book. 2021.
Dočkalová J., Kvintová J., Plevová I., Dobešová Cakirpaloglu S. The Relationship between Problematic Internet Use and Life Satisfaction in University Students: a Systematic Review. ICERI2021 Proceedings. 2021.
Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J., Lemrová S., Hájková R. Internet Addiction and Personality among College Students of Generation Y and Z. EDULEARN20 Proceedings. 2020.
Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J., Lemrová S., Purmenská T. Internet Addiction in Students belonging to Generation Y and Z and its Relation to Depression. EDULEARN20 Proceedings. 2020.
Kvintová J., Dobešová Cakirpaloglu S., Hájková R. Relationship between Internet Addiction, Life Satisfaction and Anxiety in Pre-Service Teachers of Generation Z. EDULEARN20 Proceedings. 2020.
Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J., Plevová I., Sedláková E. The Relationship Between Internet Addiction, Personality, and Depression in Pre-service Teachers of Generation Y and Z. In Titrek O., SEZEN-GULTEKIN G. (Eds.) ICLEL 20 Conference Book. 2020.
Lemrová S., Kvintová J., Plevová I. Attitudes towards Money, Financial Literacy and Economic Socialization. ICERI2019 Proceedings. 2019.
Lemrová S., Kvintová J. Education of Children in Context of Economic Socialization. EDULEARN19 Proceedings. 2019.
Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J., Hájková R. Relationship between Internet Addiction and Self-Esteem with Anxiety in Pre-Service Teachers. ICERI2019 Proceedings. 2019.
Kvintová J., Dobešová Cakirpaloglu S. Self-Esteem, Social Network Use and Life Satisfaction among College Students of Generation XY and Z. ICERI2019 Proceedings. 2019.
Dobešová Cakirpaloglu S., Čech T., Kvintová J. The Relationship between Coping Strategies and School Climate Perception among Secondary School Teachers. EDULEARN19 Proceedings. 2019.
Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J. The Relationship between Personality and Internet Addiction among Pre-Service Teachers. EDULEARN19 Proceedings. 2019.
Křeménková L., Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J., Zouharová M. The Relationship between Personality Traits and Anxiousness. In Bekirogullari Z., Minas M., Thambusamy R. (Eds.) The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2019.
Dobešová Cakirpaloglu S., Čech T., Kvintová J. The Impact of Workplace Bullying on Self-Esteem among Elementary School Teachers. EDULEARN18 Proceedings. 2018.
Kvintová J., Dobešová Cakirpaloglu S., Čech T. The Perception of School Climate by Workplace Bullying Victims and Bystanders. EDULEARN18 Proceedings. 2018.
Dofková R., Kvintová J. Webb efficacy scale applied to pre-service elementary school maths teachers. EDULEARN18 Proceedings. 2018.
Plevová I., Pugnerová M., Kvintová J. A Qualitative Analysis of the Attitudes of University Students to University Teachers. In . (Eds.) ICERI2017 Proceedings. 2017.
Dofková R., Kvintová J. Development of the Attitude to Mathematics in Future Primary School Teachers as a Determinant of their Self-Efficacy. In Chova G., Martínez L., Torres C. (Eds.) EDULEARN17 Proceedings. 2017.
Kvintová J., Dobešová Cakirpaloglu S., Chrásková M. Perceived Life Satisfaction and Burntout Syndrome among Teachers. ICLEL 17 Conference Proceeding Book. 2017.
Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J. Relationship between Social Network Use and Self- Esteem among Pre-Service Teachers. EDULEARN17 Proceedings. 2017.
Kvintová J., Dobešová Cakirpaloglu S., Szotkowski R. Social Network Use and Pre-Service Teachers Life Satisfaction and Self-Esteem. INTED2017 Proceedings. 2017.
Dobešová Cakirpaloglu S., Čech T., Kvintová J. The incidence of workplace bullying in Czech teachers. In da Silva Pereira PA., Titrek O., Sezen-Gultekin G. (Eds.) ICLEL 2017 Proceeding Book. 2017.
Čech T., Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J. Workplace bullying - coping strategies of teachers. In da Silva Pereira PA., Titrek O., Sezen-Gultekin G. (Eds.) ICLEL 2017 Proceeding Book. 2017.
Čech T., Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J. Workplace Bullying as a Social Phenomenon Affecting the Quality of Life and Social Relations. Proceedings of the 6th Global Conference on Business and Social Science Series. 2017.
Chrásková M., Kvintová J. Attitudes of Czech University Students to a Healthy Lifestyle. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2016.
Kvintová J., Sigmund M., Kohn S., Dobešová Cakirpaloglu S. Comparative study of life satisfaction and their components in current University Czech and American students. ICERI2016 Proceedings. 2016.
Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J. Conformity and risk behaviour among Czech and American Adolescents. EDULEARN16 Proceedings. 2016.
Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S., Kvintová J., Vévodová Š. Conformity, Peer Pressure, Popularity and Risk Behavior among Adolescents. ICERI2016 Proceedings. 2016.
Tomanová J., Kvintová J. Gender Differences in Selected Aspects of Healthy Diet in the Educational Process. In . (Eds.) SGEM2016 Conference Proceedings. 2016.
Tomanová J., Kvintová J. Gender Differences in Subjective Perception and Evaluation of Own Body. In . (Eds.) SGEM2016 Conference Proceedings. 2016.
Lemrová S., Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J., Vévodová Š. Needs, Values and Attitudes of Czech Teachers in the Context of their Profession. ICERI2016 Proceedings. 2016.
Zouharová M., Kvintová J., Chrásková M. Quality of sleep and sleeping habits among pre-service teachers. ICERI2016 Proceedings. 2016.
Kvintová J., Sigmund M., Pugnerová M., Sigmundová D. Selected personality traits, life satisfaction and its components in current female teachers with respect to the length of teaching experience. In . (Eds.) EDULEARN15 Proceedings. 2015.
Jůvová A., Chudý Š., Neumeister P., Plischke J., Kvintová J. Reflection od constructivist theories in current educational practice. Conference Proceedings. 2014.
Fasnerová M., Petrová J. Diagnostická a autodiagnostická kompetence učitele primární školy. In Dařílek P., Kvintová J. (Eds.) Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství VIII. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 2012.
Marciánová V. Dobrovolnictví jako možnost podpory rozvoje sociálních kompetencí ohrožených dětí v ústavní péči. In Dařílek P., Kvintová J. (Eds.) Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství VIII. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 2012.
Urbanovská E. Přístup k volnému času a hodnotám u dnešní mládeže. In Kvintová J. (Eds.) Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství VIII. 2012.
Urbanovská E., Kašpárková Z. Psychická zátěž a syndrom vyhoření u sociálních pracovníků v České republice (vyjma Olomoucký a Pardubický kraj). In Kvintová J. (Eds.) Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství VIII. 2012.
KVINTOVÁ J., PUGNEROVÁ M. Life-satisfaction of Teachers in Elementary Schools. Young Psychologists: Ideas-Possibilities-Future.Collection of studies. 2008.
KVINTOVÁ J. Matrimonial and Family Counseling in the Czech Republic. Xth Europien congress of Psychology. 2007.
KNIHA - CELEK
Pugnerová M., Plevová I., Kvintová J., Křeménková L., Lemrová S., Dobešová Cakirpaloglu S. Psychologie pro studenty pedagogických oborů. 2019.
Pugnerová M., Kvintová J. Přehled poruch psychického vývoje. 2016.
Sigmund M., Kvintová J., Šafář M. Vybrané kapitoly z manažerské psychologie. 2014.
KVINTOVÁ J., Hornová L., VODIČKOVÁ M., ZOUHAR V., JURKOVIČOVÁ P. Czech study abroad program- handout. The Czech Study Abroad Program- Handout. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Čech T., Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J. Teacher as a victim of bullying in the workplace. Global Perspectives on Education Research. 2018.
PUGNEROVÁ M., KVINTOVÁ J. Problematika romského etnika. Človek v spoločnosti. 2008.
ABSTRAKT
Dočkalová J., Hájková R., Plevová I., Kvintová J. Analýza praktické připravenosti asistenta pedagoga v kontextu behaviorální analýzy. DOKOPY 2022, Zborník rozšířených abstraktov. 2022.
Turčan P., Pokorný P., Kvintová J., Sigmund M., Procházka M. Current Desire for Motherhood and its Fulfilment in Czech Lesbian Females. Journal of Sexual Medicine. 2017.
Turčan P., Pokorný P., Kvintová J., Procházka M. Evaluation of radial extracorporeal shock wave therapy in the treatment of chronic pelvic pain syndrome. The Journal of Sexual Medicine. 2016.
Turčan P., Pokorný P., Kvintová J., Sigmund M., Procházka M. Possibilities of realization and fulfillment of the desire for reproduction in Czech lesbian women. Proceedings of the 17th Annual Congress of the European Society for Sexual Medicine, Copenhagen, Denmark, February 5–7, 2015. 2015.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Dočkalová J., Hájková R., Plevová I., Kvintová J. ANALÝZA PRAKTICKÉ PŘIPRAVENOSTI ASISTENTA PEDAGOGA V KONTEXTU BEHAVIORÁLNÍ ANALÝZY. 2022.
Dočkalová J., Hájková R., Kvintová J. Pilot study examining the readiness of the teaching assistant. 2022.
Čech T., Kvintová J., Dobešová Cakirpaloglu S. Causes of bullying at the workplace among primary school teachers. 2018.
Čech T., Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J. Klima školy a jeho vnímání učiteli základních škol. 2018.
Čech T., Kvintová J., Dobešová Cakirpaloglu S. Teacher as a victim of bullying in the workplace. 2018.
Dobešová Cakirpaloglu S., Čech T., Kvintová J. The Impact of Workplace Bullying on Self-Esteem among Elementary School Teachers. 2018.
Kvintová J., Dobešová Cakirpaloglu S., Čech T. The Perception of School Climate by Workplace Bullying Victims and Bystanders. 2018.
Kvintová J., Dobešová Cakirpaloglu S., Chrásková M. Perceived Life Satisfaction and Burnout Syndrome Among Teachers. 2017.
Dobešová Cakirpaloglu S., Čech T., Kvintová J. The Incidence of Workplace Bullying in Czech Teachers. 2017.
Čech T., Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J. Workplace Bullying Coping Strategies of Teachers. 2017.
Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S., Kvintová J., Vévodová Š. Conformity, peer pressure, popularity and risk behavior among adolescents. 2016.
Kohn SJ., Kelly H., Camille G., Kvintová J., Hebert B., Cray S., Tatler-Burgess A. Satisficing, Time Perception, And Decision-Making Among Older And Younger Adults. 2013.
Kvintová J. Abnormal psychology 8. 2012.
Brychta T., Sigmund M., Kvintová J., Brychtová S., Ševčíková J. Subjektivní vnímání kvality života u pacientů s diagnózou diabetes mellitus 2. typu – pilotní studie. 2012.
KVINTOVÁ J. Abnormal Psychology. 2011.
KVINTOVÁ J. Abnormal Psychology. Psychopatologie - soubor přednášek v rámci kurzu. 2009.
KVINTOVÁ J., King A., Wiley L., Bauer R. Job satisfaction, teaching and perceived health. 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Hřivnová M., Rašková M., Opletalová A., Kvintová J., Slaná Reissmannová J., Nejedlá M. Den zdraví na Pedagogické fakultě. 2019.
Hřivnová M., Rašková M., Opletalová A., Kvintová J., Cichá M., Slaná Reissmannová J., Nejedlá M. Vánoce a zdraví 2019. 2019.
OPONENTSKÝ POSUDEK
ZPRÁVA
Kopecký K., Szotkowski R., Voráč D., Kvintová J., Křeménková L. Děti a kult krásy v online světě (výzkum). 2022.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)