PhDr. Pavel URBÁŠEK

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585631039, 585631055

Archiv UP

Rektorát UP

Biskupské nám. 1 (ICUP)

1.47A

Ředitel archivu

Soudobá historie - dějiny vysokých škol, orální historie, vojenské dějiny

ČLÁNEK
Urbášek P., Pavelková R. Vysokoškolští učitelé jako objekt a subjekt komunistického režimu. Východočeské listy historické. 2010.
Urbášek P. Jak "pancéřové divize" bránily socialismus. Listy : časopis pro politickou kulturu a dialog. 2006.
Urbášek P. Olomoucká normalizační ouvertura Jaromíra Hrbka. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica - Sborník prací historických. 2002.
Urbášek P. O financování olomouckých univerzitních insignií z let 1946 - 1948. Vlastivědný věstník moravský. 2001.
Urbášek P. Prof. MUDr. Antonín Mores. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2001.
Urbášek P. Učitelská a vědecká dráha prof. PhDr. Trapla v úředních dokumentech. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica - Sborník prací historických. 2000.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Urbášek P. Zločinec. Příklad Martina Leciána. Člověk na Moravě v první polovině 20. století. 2006.
Urbášek P. Diskontinuita jako určující faktor vývoje českých vysokých škol v letech 1970 - 1975. Věda v Československu v období normalizace (1970 - 1975). 2002.
KNIHA - CELEK
Fiala J., Urbášek P., Pojsl M., Kašpar Z., Mlčák L., Daniel L., Mašláň M. Univerzita v Olomouci 1573-2013. 2013.
Fiala J., Mlčák L., Kašpar Z., Pojsl M., Urbášek P. Univerzita v Olomouci 1573-2009. Univerzita v Olomouci 1573?2009. 2009.
Urbášek P. Vysokoškolský vzdělávací systém v letech tzv. normalizace. Vysokoškolský vzdělávací systém v letech tzv. normalizace. 2008.
Urbášek P., Pulec J.., Konečný K., Kalendovská J.. Kapitoly z dějin univerzitního školství na Moravě v letech 1945 - 1990. Kapitoly z dějin univerzitního školství na Moravě v letech 1945 - 1990. 2003.
KAPITOLA V KNIZE
Urbášek P. Olomoucká studentská revolta roku 1989. Olomouc v roce 1989. 2019.
Urbášek P. 1989. Olomoucké okamžiky. 2019.
Urbášek P. Olomoucká univerzita v době pražského jara. Olomouc v roce 1968. 2015.
Urbášek P. Základní kontury československého vzdělávacího systému v letech 1948–1989. XIII. Svatováclavské mezinárodní setkání v Jeseníku. Dějiny středního školství na Jesenicku. 2013.
Urbášek P. Čistky na českých vysokých školách v letech 1945-1990 Pokus o zobecňující pohled. Prověrky a jejich místo v komunistickém vládnutí : Československo 1948-1989. 2012.
Urbášek P. Vysokoškolští učitelé a vysokoškolské prostředí v letech tzv. normalizace. In . (Eds.) Obyčejní lidé--?! : pohled do života tzv. mlčící většiny. : životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. 2009.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
SBORNÍK - CELEK
Vaněk M., Urbášek P. Vítězové? Poražení? 1. díl. Vítězové? Poražení? 1. díl. 2005.
Vaněk M., Urbášek P. Vítězové? Poražení? 2. díl. Vítězové? Poražení? 2. díl. 2005.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)