doc. PhDr. Hana MAREŠOVÁ, Ph.D., MBA

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585631091, 585635607, , 585631010, 585635006

Oddělení strategie a kvality

Rektorát UP

Katedra českého jazyka a literatury

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

3.57

 • Vedoucí OSK + manažer řízení kvality (Oddělení strategie a kvality)
 • docent (Katedra českého jazyka a literatury)

vedoucí Oddělení strategie a kvality, Rektorát UP (2021-dosud) prorektorka pro strategické plánování a kvalitu (2018-2021) proděkanka pro organizaci, rozvoj a celoživotní vzdělávání PdF UP (2014-2016) proděkanka pro studijní záležitosti a celoživotní vzdělávání (2011-2014) vedoucí Centra inovací ve vzdělávání CCV PdF UP vedoucí Odboru ICT vzdělávání Centra celoživotního vzdělávání PdF UP ředitelka Školicího střediska SIPVZ na PdF UP lektorka MŠMT v rámci SIPVZ řešitelka grantových úkolů hodnotitelka evropských projektů Horizon (Evropská komise) posuzovatelka grantových žádostí GAČR, FRVŠ realizace a správa webových stran katedry přednášky pro veřejnost (občanské sdružení Exulant) semináře pro učitele ZŠ a SŠ (Národní institut pro další vzdělávání Ostrava a Olomouc) výuka na Katedře žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - přednášky a semináře povinně volitelného předmětu Nová média a kyberkultura

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Proděkan (1. 1. 2011 – 31. 1. 2014)
 • Proděkan (1. 2. 2014 – 30. 9. 2016)
 • Prorektor (31. 1. 2018 – 31. 1. 2022)

Vědecká společnost

 • International Association for the Improvement of Mother Tongue Education (IAIMTE) (člen, 2009–)
 • Česká pedagogická společnost (ČPS) (člen, 2010–)
 • Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) (člen, 2010–)

Výbor vědecké společnosti

 • Česká asociace distančního univerzitního vzdělávání (člen, 2016–)

Odborná komise

 • Pracovní skupina pro Strategický plán rozvoje města Olomouce (člen, 2017–)
 • Konsorcium fakult vzdělávajících učitele - pracovní skupina ministryně školství pro přípravu kariérního systému učitelů (člen, 2015–2016)
 • Krajský akční plán vzdělávání Olomouckého kraje - pracovní skupina pro odborné vzdělávání a kariérové poradenství (člen, 2016–)
 • Místní akční plán vzdělávání ORP Uničov (člen, 2016–)
 • Místní akční plán vzdělávání ORP Přerov (člen, 2016–)
 • Místní akční plán vzdělávání ORP Olomouc (člen, 2016–)
 • Komise interního grantu Centra celoživotního vzdělávání PdF UP (předseda, 2014–)
 • Pracovní skupina pro tvorbu integrované strategie (ITI) pro Olomouckou aglomeraci (Magistrát města Olomouce) (člen, 2014–)
 • Pracovní skupina - Inovační platforma Budování partnerství pro inovace (příprava regionální RIS3 strategie Olomouckého kraje) (člen, 2014–)
 • Pracovní skupina pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (člen, 2014–)
 • Pracovní skupina MŠMT pro přípravu OP VVV - oblast Podpora iniciativy, podnikavosti a podnikatelských dovedností (člen, 2014–)
 • Komise interního grantu Centra celoživotního vzdělávání PdF UP (předseda, 2012–)
 • Komise interního grantu Centra celoživotního vzdělávání PdF UP (předseda, 2013–)
 • Koordinační rada pro celoživotní vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci (člen, 2013–)
 • Komise interního grantu Centra celoživoního vzdělávání PdF UP (předseda, 2011–2011)
 • Komise pro státní rigorózní zkoušky Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta UP (člen, 2007–)

Mezinárodní organizace

 • Evropská vesmírná agentura (ESA) - kancelář ESERO ČR (člen, 2015–)
 • Exulant, z.s. (člen, 1996–)

Redakční rada

 • Žurnál UP (člen, 2010–)

Oborová rada

 • Doktorský studijní program Didaktika literatury (člen, 2016–)
 • Doktorský studijní program Pedagogika (člen, 2015–)

Státnicová komise

 • Komise pro SZZ - rozšiřující studium (člen, 2012–)
 • Komise pro SZZ - magisterské studium (člen, 2012–)
 • Komise pro SZZ - bakalářské studium (člen, 2012–)
 • Komise pro SZZ - rozšiřující studium (člen, 2011–)
 • Komise pro SZZ - magisterské studium (člen, 2011–)
 • Komise pro SZZ - bakalářské studium (člen, 2011–)
 • Komise pro SZZ - rozšiřující studium (člen, 2010–)
 • Komise pro SZZ - střední školy (člen, 2010–)
 • Komise pro SZZ - magisterské studium (člen, 2010–)
 • Komise pro SZZ - bakalářské studium (člen, 2010–)
 • Komise pro státní závěrečné zkoušky rozřišujícího studia (člen, 2007–)
 • Učitelství pro střední školy (člen, 2007–)
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ (člen, 2003–)

Vedení vědeckého týmu

 • Projekt FRVŠ - Inovace předmětu Nová média a kyberkultura (předseda, 2010–)
 • Projekt ESF - Kurzy ICT pro pedagogické pracovníky reg.č. CZ.1.07/1.3.00/14.0011 (předseda, 2010–)

Vedení pedagogického týmu

 • Vedoucí Centra inovací ve vzdělávání CCV PdF UP (předseda, 2013–)
 • Vedoucí odboru ICT vzdělávání Centra celoživotního vzdělávání PdF UP (předseda, 2007–)
 • Ředitelka Školicího střediska SIPVZ na PdF UP (předseda, 2006–2007)

Jiné komise a orgány

 • Pedagogická komora - spolek (člen, 2017–)
 • Správní rada OK4Inovace - sdružení právnických osob Olomouckého kraje (člen, 2017–)
 • Kolegium děkana PdF UP (člen, 2014–)
 • Disciplinární komise Pedagogické fakulty Univerzity Palackého (předseda, 2014–)
 • Komise pro rigorózní řízení (člen, 2010–)
 • Komise pro výběrová řízení projektů ESF UP (člen, 2010–)
 • Kolegium děkanky PdF UP (člen, 2011–)
 • Jednota školských informatiků (člen, 2005–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Křeménková L., Novotný JS., Marešová HM. Teoretická východiska pro tvorbu modelu potenciálu podnikatelských kompetencí. Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání. 2017. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Marešová H., Ecler D. Educational Potential of 3d Multi-User Virtual Environments. Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání. 2022.
Marešová H., Šulc P. Online výuka češtiny jakožto cizího jazyka. Jazyk - literatura - komunikace. 2022.
Lei Y., Marešová H., Chudý Š. Success and Failure: Real Stories of Teacher’s Problem Solving. JOURNAL OF TEACHER EDUCATION. 2019.
Lei Y., Marešová H. The Use of QQ in EFL Education and Teaching: A Review of Literature. Trendy ve vzdělávání. 2018.
Lei Y., Marešová H. THE USE OF QQ IN EFL TEACHING AND LEARNING: A LITERATURE REVIEW. Trendy ve vzdělávání. 2018.
Dluhošová M., Marešová H. Názorné vyučování (nejen) českého jazyka ve virtuálním vzdělávacím prostředí. Jazyk - Literatura - Komunikace. 2017.
Marešová H., Hejsek L. Didactic Limits of Teaching in Virtual Environments. The Anthropologist. 2016.
Marešová H., Dluhošová M. Jazykové vzdělávání ve virtuálním prostředí. Jazyk - literatura - komunikace. 2016.
Marešová H. Rozvoj klíčových kompetencí žáků v rámci osobnostní a sociální výchovy. Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2016.
Marešová H., Dluhošová M. 3D Multiuser Virtual Environment in Mother Tongue Education. Grant journal. 2016.
Machowská V., Marešová H. Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci získalo mezinárodní certifikát kvality ISO 9001. Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání. 2013.
Marešová H., Klement M. Současné trendy rozvoje e-learningového vzdělávání. Trendy ve vzdělávání. 2013.
Marešová H., Klement M. VIRTUÁLNÍ SVĚTY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Journal of Technology and Information Education. 2011.
Marešová H. Vzdělávání v Second Life. In DOSTÁL J. (Eds.) Journal of Technology and Information Education (online). 2011.
MAREŠOVÁ H. E-learning in the courses of life long learning. Education With Internet Technology - EWIT. 2010.
Marešová H. E-learning v multiuživatelském virtuálním prostředí. Journal of Technology and Information Education. 2009.
Marešová H. Proměny lineárního textu ve 21. století (1. část). Knihovnický zpravodaj Vysočina. 2008.
Marešová H. Proměny lineárního textu ve 21. století (2. část). Knihovnický zpravodaj Vysočina. 2008.
Marešová H. Hypertext v prostředí českého internetu. Čeština doma a ve světě. 2006.
Marešová H. K hypertextové struktuře. Čeština doma a ve světě. 2006.
Marešová H. Mateřský jazyk a informační technologie. Veřejná správa. 2006.
Marešová H. O zelovské češtině. Exulant. 2002.
MAREŠOVÁ H. Není kolokvium jako kolokvium. Aluze. 1998.
Marešová H. Stavba dramatu je dobrým studijním materiálem. Hanácké noviny. 1997.
MAREŠOVÁ H. Vnitřní vitráže Františka Všetičky. Hanácké noviny. 1997.
DISERTAČNÍ PRÁCE
MAREŠOVÁ H. Jazyk české enklávy v polském Zelově. In HÁDEK K. (Eds.) 2001.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Marešová H., Šulc P. Online Educational Tools and Language Teaching. International Conference on Education, Distance Education, Instructional and Educational Technology. 2022.
Marešová H., Ecler D., Menšíková M. 3D Multi-user Virtual Environment in Language Teaching. Open Learning and Distance Education. 2022.
Marešová H., Ecler D., Menšíková M. Jazyková výuka v 3D multiuživatelském virtuálním prostředí. Proceedings of XXXIV. DidMatTech 2021 Conference. 2021.
Šulc P., Marešová H., Nosková L. Online vzdělávací nástroje a literární výchova. Nouze ve vzdělávání. 2021.
Marešová H., Ecler D., Menšíková M. To the Psychological Aspects of Language Teaching in 3D Multiuser Virtual Environment. NORDSCI International Conference 2021, Book 1, Conference Proceedings. 2021.
Marešová H., Menšíková M. Teaching of Mother Tongue in 3D Virtual Environment. In Bekirogullari Z. (Eds.) The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2019.
Tang Q., Lei Y., Laitochová J., Marešová H. A Bottom-up ICT Training Approach for Teachers. Proceedings of 2018 International Conference on Distance Education and Learning. 2018.
Lei Y., Marešová H. Teacher Problem Solving: A Literature Review. In . (Eds.) Interkulturní perspektivy studentů doktorských programů a jejich příprava se zaměřením na mezioborovou pestrost. 2018.
Dluhošová M., Marešová H. Virtuální výuka ve světle odpovědí studentů. In . (Eds.) "Odumírání lidskosti? Výchovné výzvy v současné škole". 2017.
Marešová H., Dluhošová M. Jazykové vzdělávání v 3D multiuživatelském virtuálním prostředí. Evropské pedagogické fórum 2016 - Reflexe pedagogiky a psychologie. 2016.
Marešová H., Dluhošová M. Language Education in 3D Multiuser Virtual Environment. International Academic Conference on Social Sciences and Humanities. 2016.
Dluhošová M., Marešová H. Virtual Teaching: Students’ Experience at the Faculty of Education of the Palacký University. International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning in Bratislava Slovakia 2016. 2016.
Hejsek L., Kopecký K., Kusá J., Polák M., Marešová H. Literacy in relation to cognitive theories and models of information processing. In . (Eds.) SGEM2015 Conference Proceedings. 2015.
Kopecký K., Hejsek L., Kusá J., Polák M., Marešová H. Specifics of Children Communication and online Aggressors within the online Assaults on Children (Analysis of Selected Utterances). SGEM2015 Conference Proceedings. 2015.
Kusá J., Kopecký K., Hejsek L., Polák M., Marešová H. Writing as a way of development of communication competence and thinking of young language users. SGEM2015 Conference Proceedings. 2015.
Klement M., Dostál J., Marešová H. Elements of electronic teaching materials with respect to student’s cognitive learning styles. In . (Eds.) Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014.
Hejsek L., Polák M., Kopecký K., Kusá J., Marešová H. Chosen aspects of reading literacy development in lower secondary schools in the Czech Republic. SGEM2014 Conference Proceedings. 2014.
Polák M., Hejsek L., Kopecký K., Kusá J., Marešová H. Integration of Knowledge as One of the Basic Principles of the Current Teachings in the Czech Republic. SGEM2014 Conference Proceedings. 2014.
Vala J., Marešová H. The comparison of reception of selected poems by students from varied schools. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014.
Dluhošová M., Marešová H. Výuka mateřského jazyka v multiuživatelském virtuálním prostředí. Zborník prispevkov. Inovacie vo výchove a vzdelávaní - Trendy v odborovej didaktike. 2014.
Serafín Č., Havelka M., Dostál J., Marešová H., Kropáč J. Evaluation of Technology Including Effects of Using Technology When Teaching. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2013.
Marešová H., Klement M. Multiuser virtual environments and people with special needs. In Peňáz P. (Eds.) Proceedings of the Conference Universal Learning Design, vol. 2. 2013.
Marešová H., Klement M., Pustinová Z. Virtual Worlds in the Mother Tongue Teachers Education. In Nicholas van Orden . (Eds.) Navigating Cybercultures. 2013.
Klement M., Langer J., Marešová H. Approaches to Creating E-learning Educational Tools Reflecting the Students with Special Needs. In Karshmer A. (Eds.) Proceedings of the Conference Universal Learning Design. 2012.
Obenausová S. ICT A WEB 2.0 pro učitele angličtiny. In Marešová H., Hejsek L. (Eds.) ICT ve vzdělávání. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 2012.
Marešová H., Klement M. ICT kompetence učitelů a vzdělávání v informačním věku. In Ježková V. (Eds.) XX. výroční konference ČAPV - Kvalita ve vzdělávání. 2012.
MAREŠOVÁ H. Possible Uses of a Multi-User Virtual Environment in the Education of Persons with Special Needs. In . (Eds.) Universal Learning Design Proceedings of the Conference. 2012.
Pustinová Z. Research on ICT Competencies of Mother Tongue Teachers in the Czech Republic. In Marešová H. (Eds.) LICE-2012 Proceedings. 2012.
Marešová H., Mareš J. Rozvoj ICT kompetencí učitelů na Univerzitě Palackého. In Marešová H., Hejsek L. (Eds.) ICT ve vzdělávání. 2012.
Marešová H., Klement M. Současné trendy rozvoje e-learningového vzdělávání. Trendy ve vzdělávání 2012. 2012.
MAREŠOVÁ H. ICT kompetence učitelů. In . (Eds.) Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Sborník příspěvků XVIII. celostátní konference ČAPV. 2011.
Pustinová Z. ICT kompetence učitelů mateřského jazyka v České republice a Velké Británii. In MAREŠOVÁ H. (Eds.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů DSP VIII. 2011.
MAREŠOVÁ H. K ICT kompetencím budoucích učitelů mateřského jazyka. In . (Eds.) Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. 2011.
MAREŠOVÁ H. K jazykové komunikaci v sociálních sítích. In . (Eds.) Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. 2011.
MAREŠOVÁ H., KLEMENT M. Virtuální světy ve vzdělávání. In DOSTÁL J. (Eds.) Nové technologie ve vzdělávání: vzdělávací software a interaktivní tabule. 2011.
Marešová H. E-learning in the courses of life long learning. In . (Eds.) Divai 2010 - Distance Learning in Applied Informatics. Conference Proceedings. 2010.
Marešová H. K využití hypertextu ve výuce literatury a slohu. In . (Eds.) Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2010.
Marešová H. K využití kyberkultury v mediální výchově žáků. In . (Eds.) Slovo o slove. 2010.
Marešová H. K využití webu 2.0 ve výuce. In . (Eds.) Slovo o slove. 2010.
Öbrink Hobzová M. Metoda TEAM-TEACHINGU ve výuce češtiny na Bilingvní škole spolku Komenský ve Vídni. In Marešová H. (Eds.) Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2010.
Marešová H., Sláma J. New Media Literacies of Future Mother Tongue Teachers. In . (Eds.) New Media and the Politics of Online Communities. 2010.
Marešová H. Rozvoj ICT kompetencí pedagogických pracovníků. In Kopecký K. (Eds.) Rizikové chování v kyberprostoru. 2010.
Marešová H. Jazykové vzdělávání v multiuživatelském virtuálním prostředí. Trendy ve vzdělávání 2009. 2009.
Marešová H. K současné jazykové situaci české enklávy v polském Zelově. Jezyki zachodonioslowiańskie w XXI wieku. 2009.
Marešová H. Nástroje Webu 2.0 ve výuce. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2009.
Marešová H. Nástroje webu 2.0 ve vzdělávání. Trendy ve vzdělávání. 2009.
Marešová H. The Role of information and communication technologies in the Czech Language Education. Johannes Amos Comenius. The Legacy to the Culture of Education. 2009.
Krčma J., Marešová H. Audiovizuální prezentace při výuce slovenského jazyka. Prostriedky edukácie v škole 21. storočia. 2008.
KRČMA J., MAREŠOVÁ H. Audiovizulání prezentace při výuce slovenského jazyka. In . (Eds.) Prostriedky edukácie v škole 21. storočia. 2008.
Marešová H. ICT ve výuce na 1. stupni - internetové zdroje. Slovo o slove. 2008.
Marešová H. ICT ve výuce na 1. stupni - multimedia. Slovo o slove. 2008.
Marešová H. K sémiotickým aspektům hypertextu. Člověk - jazyk - text. Sborník z mezinárodní lingvistické konference Člověk - jazyk - komunikace. 2008.
Marešová H. Kreativita v internetové síti. Eurolitteraria a Eurolingua. 2008.
Marešová H. Kyberkultura jako součást mediální výchovy. In . (Eds.) Počítač ve škole 2008. 2008.
MAREŠOVÁ H. Kyberkultura jako součást mediální výchovy na základní škole. In . (Eds.) Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2008.
Marešová H. Multiuživatelské virtuální prostředí ve výuce jazyka a literatury. Multiuživatelské virtuální prostředí ve výuce jazyka a literatury. Sborník z mezinárosní konference Inovácie v obsahu a procese vyučovania jazyka a literatúry. 2008.
Marešová H. Nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání. Trendy ve vzdělávání. 2008.
Marešová H. Netartové projekty. Intermedialita: slovo - obraz - zvuk. 2008.
Marešová H. The Role of the Mother Tongue Teaching in New Literacy Education. Valuing individual and shared learning: the role of ICT. 2008.
Marešová H., Mašláňová A. ICT vzdělávání učitelů českého jazyka v rámci SIPVZ - modul P: ICT ve výuce českého jazyka a literatury. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2007.
Marešová H. ICT vzdělávání učitelů základních a středních škol na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. INFOTECH 2007 - Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. 2007.
Marešová H. Information and Communication Technology in the Education of (Future) Mother Tongue Teachers. Information and Communication Technology in Education. 2007.
MAREŠOVÁ H. Modul SIPVZ - ICT ve výuce českého jazyka. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2007.
MAREŠOVÁ H. Proměny lineárního čtení (textu) ve 21. století. In . (Eds.) Kniha ve 21. století. 2007.
Marešová H. Český protestantismus v polském Zelově. Osobnost v církvi a politice. 2006.
Marešová H. Hypertext ve výuce českého jazyka. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2006.
MAREŠOVÁ H. Semináře ICT ve výuce budoucích učitelů českého jazyka. In . (Eds.) Počítač ve škole. 2006.
Marešová H. České etnikum v Polsku. Sborník konference Čeština - jazyk slovanský. 2005.
Marešová H. Klasická učebnice v elektronickém věku. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2005.
MAREŠOVÁ H. Vliv hypertextu na proces čtení. In Šimková M. (Eds.) Varia 12. Zborník materiálov z 12. kolokvia mladých jazykovedcov. 2005.
Marešová H. Využití ICT v ČJL. POŠKOLE 2005. Sborník Národní konference o počítačích ve škole. 2005.
Marešová H. Využití informačních technologií ve výuce českého jazyka. Sborník z workshopu Využití dotykové tabule ve výuce českého jazyka a literatury. 2005.
Marešová H. Internet ve výuce českého jazyka (zkušenosti ze semináře Internet a multimedia ve výuce českého jazyka). Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2004.
Marešová H., Mareš J. Kognitivní funkce a struktura textu. Vztah langue a parole v perspektivě "interaktivního obratu" v lingvistickém zkoumání. Sborník příspěvků z 3. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů. 2004.
MAREŠOVÁ H. Dozrál čas na e-školu? (K využití výpočetní techniky v hodinách českého jazyka). In . (Eds.) Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2003.
Marešová H. Dozrál čas na e-školu? (K využití výpočetní techniky v hodinách českého jazyka). Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2003.
Marešová H. České enklávy v Evropě. Čeština ? jazyk slovanský. Sborník prací z mezinárodní vědecké konference. 2001.
Marešová H. K definici bilingvismu. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Studia Philologica. 2001.
Marešová H., Mlčoch M. K problematice rozvíjení čtenářských dovedností dětí se sníženou jazykovou kompetencí. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi.Cesty ke komunikaci. 2001.
Marešová H. Problematika bilingvismu. Varia VIII. 1999.
KNIHA - CELEK
Řeřichová V., Vicherková D., Sladová J., Cibáková D., Polák M., Marešová H., Kopecký K., Hejsek L. Úroveň čtenářských strategií patnáctiletých žáků na konci základního vzdělávání. 2016.
Marešová H. Dialekty v komunikaci. 2013.
Klement M., Chráska M., Dostál J., Marešová H. E-learning: elektronické studijní opory a jejich hodnocení. 2012.
Klement M., Chráska M., Dostál J., Marešová H. E-learning: elektronické studijní opory a jejich hodnocení. 2012.
Marešová H. Základy historické mluvnice češtiny. Základy historické mluvnice češtiny. 2009.
Marešová H. Příruční slovníček zelovské češtiny. Příruční slovníček zelovské češtiny. 2003.
KAPITOLA V KNIZE
Andrejsková J., Fic I., Kočí K., Macháček J., Marešová H., Mlčoch M., Mlčochová E., Polák M., Müller L., Rumpelová I., Szczyrba Z., Tichý D. Mediální výchova - nástroj rozvoje klíčových kompetencí. Mediální výchova - nástroj rozvoje klíčových kompetencí. 2012.
MAREŠOVÁ H. ICT kompetence a mediální a komunikační výchova. Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích. 2011.
MAREŠOVÁ H. ICT kompetence a mediální a komunikační výchova na základní škole. Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích. 2011.
MAREŠOVÁ H. Kurzy ICT pro pedagogické pracovníky - projekt ESF. Trendy ve vzdělávání - informační technoogie a technické vzdělávání. 2010.
ABSTRAKT
Marešová H., Klement M. ICT kompetence učitelů a vzdělávání v informačním věku. In Ježková V. (Eds.) Kvalita ve vzdělávání: XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2012.
MAREŠOVÁ H. ICT kompetence a mediální a komunikační výchova. Přírava a realiizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích. 2011.
Marešová H. E-learning in the courses of life long learning. Divai 2010 - Distance Learning in Applied Informatics. Abstracts Proceedings. 2010.
Marešová H. ICT kompetence učitelů. Sborník asbraktů VIII. celostátní konference ČAPV. Kam směřuje současný pedagogický výzkum? 2010.
Marešová H. New Media Literacies of Future Mother Tongue Teachers. Cybercultures, with Digital Memories (abstracts). Exploring Critical Issues. 2010.
Marešová H. Multiuživatelské virtuální prostředí ve výuce jazyka a literatury. Inovácie v obsahu a procese vyučovania jazyka a literatúry. 2008.
Marešová H. The Role of ICT in the Czech Language Education. The Legacy of Johannes Amos Comenius to the Culture of Education. 2008.
Marešová H. The Role of the Mother Tongue Teaching in New Literacy Education. Valuing individual and shared learning: the role of ICT. Book of Abstracts. 2008.
Marešová H. The Role of the Mother Tongue Teaching in New Literacy Education. Valuing individual and shared learning: the role of ICT. Book of Abstracts. 2008.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Bilík P., Krech J., Bartoňová E., Marešová H. K problematice práce 4.0 a vzdělávání. 2018.
Marešová H., Rudolf J. Inovace vzdělávání v Olomouckém kraji. 2014.
Marešová H. ICT ve vzdělávání. 2012.
SBORNÍK - CELEK
Marešová H., Hejsek L. ICT ve vzdělávání. 2012.
Marešová H., Macoun T. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2009.
Marešová H., Macoun T. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2008.
Marešová H. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2007.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Marešová H. Centrum inovací ve vzdělávání. Centrum inovací ve vzdělávání. 2013.
Marešová H., Kopecký K. Kurzy ICT ve výuce pro pedagogické pracovníky (elektronická prezentace). Kurzy ICT ve výuce pro pedagogické pracovníky. 2013.
Marešová H. New Skills and Jobs - Olomouc Region, Czech Republic. REALM – Regional Adult Learning Multipliers and the Europe 2020 Flagship Initiatives. 2012.
Marešová H. Základy historické mluvnice. Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ. 2012.
Marešová H. ICT kompetence učitelů. ICT kompetence učitelů. 2010.
Marešová H. Internetové stránky Odboru ICT vzdělávání Centra celoživotního vzdělávání. Internetové stránky Odboru ICT vzdělávání Centra celoživotního vzdělávání. 2010.
Marešová H. Lexikologie. Lexikologie. 2010.
Marešová H. New Media Literacies of Future Mother Tongue Teachers. New Media Literacies of Future Mother Tongue Tearchers. 2010.
Marešová H. Základy historické mluvnice a dialektologie. Základy slavistiky a staroslověnštiny a historické mluvnice a dialektologie. 2010.
Marešová H. Základy slavistiky a staroslověnštiny. Základy slavistiky a staroslověnštiny a historické mluvnice a dialektologie. 2010.
Marešová H. Nová média a kyberkultura. Nová média a kyberkultura. 2008.
Marešová H. ICT ve výuce českého jazyka a literatury. E-gram. Portál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 2006.
Marešová H. ICT ve výuce českého jazyka a literatury. E-gram - portál Státní informační politiky ve vzdělávání. 2006.
SOFTWARE
RECENZE
MAREŠOVÁ H. Blahušová, Denisa: Fenomén regionalismu v rámci RVP a možnosti jeho využití v hodinách literární výchovy. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VIII. Sborník z VIII. ročníku konference. 2011.
MAREŠOVÁ H. Cibáková, Dana: Stimulovanie porozumenia vecného textu pri vyučovaní materinského jazyka. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VIII. sborník z VIII. ročníku konference. 2011.
MAREŠOVÁ H. Galisová, Vlasta: K dětským řečovým projevům ve školském prostředí. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VIII. sborník z VIII. ročníku konference. 2011.
MAREŠOVÁ H. Halašová, Ivana: Nové pohľady na učivo zo slovenského jazyka. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VIII. sborník z VIII. ročníku konference. 2011.
MAREŠOVÁ H. Hejsek, Lukáš: Uplatňování komunikační výchovy na 2. stupni ZŠ. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VIII. sborník z VIII. ročníku konference. 2011.
MAREŠOVÁ H. Malenovský, Martin: Zjišťování profilu studentů nastupujících na učitelství českého jazyka a literatury. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VIII. sborník z VIII. ročníku konference. 2011.
MAREŠOVÁ H. Pustinová, Zuzana: ICT kompetence učitelů mateřského jazyka v České republice a Velké Británii. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VIII. sborník z VIII. ročníku konference. 2011.
Marešová H. Čitateľský zážitok a morálne vedomie žiaka 2. ročníka ZŠ (M. Kohútová). Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII. Sborník příspěvků ze VII. ročníku konference konané dne 23. listopadu 2009. 2010.
Marešová H. Pedagogicko-didaktické parametry vybraných čítanek pro 2. stupeň ZŠ (M. Gregor). Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII. Sborník příspěvků ze VII. ročníku konference konané dne 23. listopadu 2009. 2010.
Marešová H. Příklady netradičních syntaktických cvičení ve výuce českého jazyka na ZŠ (K. Hurtíková). Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII. Sborník příspěvků ze VII. ročníku konference konané dne 23. listopadu 2009. 2010.
Marešová H. Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiaka primárnej školy v transkurikulárnych súvislostiach (D. Cibáková). Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII. Sborník příspěvků ze VII. ročníku konference konané dne 23. listopadu 2009. 2010.
Marešová H. Rozvoj slovní zásoby v učebnicích českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ (R. Šink). Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII. Sborník příspěvků ze VII. ročníku konference konané dne 23. listopadu 2009. 2010.
Marešová H. Vybrané aspekty slovní zásoby žáků základních škol (K. Kmentová). Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII. Sborník příspěvků ze VII. ročníku konference konané dne 23. listopadu 2009. 2010.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
PROJEKT
Marešová H., Kopecký K., Valentová R. Inovativní e-learningový nástroj pro vzdělávání žáků-cizinců v oblasti českého jazyka. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 2017.
Marešová H., Krákora P., Valentová R., Garnier D. Shaping Characters. Basingstoke Dean and Borough Council, Basingstoke, United Kingdom. 2017.
Marešová H., Machowská V. Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v Olomouckém kraji. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 2014.
Marešová H. Rozvoj podnikatelských dovedností žáků. Olomoucký kraj. 2014.
Marešová H. Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 2014.
Pustinová Z., Marešová H. Implementace ICT do výuky mateřského jazyka. Univerzita Palackého v Olomouci. 2013.
Machowská V., Marešová H. Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků Olomouckého kraje. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 2013.
Mikulíková V. Herní náměty pro výuku vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. In MAREŠOVÁ H., Křížová V., Malenovský M. (Eds.) Univerzita Palackého v Olomouci. 2012.
Pustinová Z. Výzkum ICT kompetencí učitelů mateřského jazyka v Olomouckém a Východočeském kraji. In MAREŠOVÁ H. (Eds.) Univerzita Palackého v Olomouci. 2012.
MAREŠOVÁ H. Inovace studijního předmětu Nová média a kyberkultura. Fond rozvoje vysokých škol. 2011.
NOCAR D., MAREŠOVÁ H., HANZEL P. Rozvoj a inovace počítačových učeben. Agentura rady vysokých škol. 2011.
MAREŠOVÁ H. Kurzy ICT ve výuce pro pedagogické pracovníky. EK - projekt ESF - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 2010.
MAREŠOVÁ H., KLEMENT M., ZOUHAROVÁ M. On-line podpora školicího střediska MŠMT v rámci SIPVZ na Pedagogické fakultě UP. Univerzita Palackého v Olomouci. 2006.
MAREŠOVÁ H., MLČOCH M., POLÁK M. Informační a poradenské centrum pro studenty oboru český jazyk. Univerzita Palackého v Olomouci. 2002.
MAREŠOVÁ H., MLČOCH M., SOURALOVÁ E., POLÁK M. Rozvíjení čtenářských dovedností dětí se surdopedickou vadou. Univerzita Palackého v Olomouci. 2000.
VEDENÍ PRÁCE
Marešová H. ICT kompetence učitelů mateřského jazyka na základní škole. Magisterská diplomová práce. 2013.
Marešová H. Interaktivní tabule a její využití v hodinách českého jazyka. Magisterská diplomová práce. 2013.
Marešová H. Interaktivní učebnice ve výuce českého jazyka. Magisterská diplomová práce. 2013.
Marešová H. Tvorba webových stránek pro učitele - metodická podpora. Magisterská diplomová práce. 2013.
Marešová H. Biblické texty v čítankách pro 2. stupeň ZŠ. Magisterská diplomová práce. 2012.
Marešová H. Mluva na Valašskoklobucku s přihlédnutím k lexikální rovině. Bakalářská diplomová práce. 2012.
Marešová H. Pozice internetového televizního vysílání na českém mediálním trhu. Magisterská diplomová práce. 2012.
Marešová H. Aspekt dívčích časopisů v průřezovém tématu mediální výchova. Aspekt dívčích časopisů v průřezovém tématu mediální výchova. 2009.
Marešová H. České fanfiction na internetu. České fanfiction na internetu. 2009.
Marešová H. Informační technologie ve výuce českého jazyka a literatury. Informační technologie ve výuce českého jazyka a literatury. 2009.
Marešová H. Mluva nejmladší generace v Moravské Nové Vsi. Mluva nejmladší generace v Moravské Nové Vsi. 2009.
Marešová H. Multimediální prezentace ve výuce literatury na střední škole. Multimediální prezentace ve výuce literatury na střední škole. 2009.
Marešová H. Současná mluva na Nové Lhotě. Současná mluva na Nové Lhotě. 2009.
Marešová H. Vyjmenovaná slova. Vyjmenovaná slova. 2009.
Marešová H. Využití multimédií ve výuce českého jazyka. Využití multimédií ve výuce českého jazyka. 2009.
Marešová H. Česká křestní jména. Česká křestní jména. 2008.
Marešová H. Historie a vývoj valašského nářečí. Historie a vývoj valašského nářečí. 2008.
Marešová H. Mluva nejmladší generace na Jablunkovsku. Mluva nejmladší generace na Jablunkovsku. 2008.
Marešová H. Mluva nejmladší generace na Kosířsku. Mluva nejmladší generace na Kosířsku. 2008.
Marešová H. Mluva nejmladší generace na Valašsku. Mluva nejmladší generace na Valašsku. 2008.
Marešová H. Využití interaktivní tabule ve výuce českého jazyka. Využití interaktivní tabule ve výuce českého jazyka. 2008.
Marešová H. Klasická žurnalistika versus internetová žurnalistika a jejich jazyk. Klasická žurnalistika versus internetová žurnalistika a jejich jazyk. 2007.
Marešová H. Mluva nejmladší generace na Třebíčsku. Mluva nejmladší generace na Třebíčsku. 2007.
Marešová H. Slovácké nářečí v mluvě nejmladší generace v Obci Kunovice. Slovácké nářečí v mluvě nejmladší generace v Obci Kunovice. 2007.
Marešová H. Současný stav českých enkláv v postkomunistických zemích. Současný stav českých enkláv v postkomunistických zemích. 2007.
Marešová H. Valašské nářečí v mluvě nejmladší generace v obci Mořkov. Valašské nářečí v mluvě nejmladší generace v obci Mořkov. 2007.
Marešová H. Hypertext v učebním procesu na základní škole. Hypertext v učebním procesu na základní škole. 2006.
Marešová H. Mluva nejmladší generace na Moravskobudějovicku. Mluva nejmladší generace na Moravskobudějovicku. 2006.
Marešová H. Srozumitelnost pojmů z oblasti informačních technologií. Srozumitelnost pojmů z oblasti informačních technologií. 2006.
Marešová H. Výukové programy ve výuce českého jazyka na 2. stupni ZŠ. Výukové programy ve výuce českého jazyka na 2. stupni ZŠ. 2006.
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
MAREŠOVÁ H. K teorii a praxi hypertextu. 2005.
ZPRÁVA
Marešová H., Rudolf J., Hladík T. Výchova k podnikavosti. 2014.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
MENŠÍKOVÁ PDF Pedagogika 2018
LEI PDF Education 2020
MAŠLÁŇOVÁ PDF Pedagogika 2015
MAŠLÁŇOVÁ PDF Pedagogika 2015
HEJSEK PDF Pedagogika 2014
WANG PDF Education 2023
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)