Osvícenský absolutismus a čeští židé

17. duben 2024, 17:00–18:30

Přednáška Ivety Cermanové z Cyklu judaistických přednášek pro veřejnost

PhDr. Iveta Cermanová, Ph.D., historička a judaistka, pracuje v Odboru židovských dějin Židovského muzea v Praze. Specializuje se na sociální a intelektuální dějiny českých Židů mezi lety 1750–1850, od r. 2007 působí jako vedoucí redaktorka časopisu Judaica Bohemiae.

Deset let vlády Josefa II. (1780–1790) představuje klíčovou dobu v dějinách Židů habsburské monarchie. Židovská problematika se historicky poprvé stala významnou součástí státní politiky a panovník neváhal s odkazem na blaho státu zasáhnout takřka do všech sfér života židovských poddaných. Vedle zvláštních, židovské minoritě adresovaných nařízení, tak činil prostřednictvím mnoha dalších všeobecně platných nařízení, jež na Židy dopadala stejně jako na ostatní obyvatele monarchie. Přednáška představí výsledky několikaletého výzkumu, zaměřeného na proměny života českých Židů za vlády Josefa II. Osvětlí okolnosti vydání, obsah i dopady dvorského dekretu z 19. října 1781 (tzv. tolerančního patentu) pro české Židy – prvního v řadě josefinských dokumentů, jež nově upravovaly postavení a život Židů v habsburské monarchii. Zvláštní pozornost zaměří na klíčovou oblast, skrze kterou stát usiloval změnit židovskou komunitu – židovské vzdělávání a jeho proměny na konci 18. století.     

Akce je realizována za podpory MŠMT v rámci projektu CRP 2024 Podpora strategicky významných programů na Filozofických fakultách UK, MU, UP.

Další informace

Facebooková událost

Místo

Centrum judaistických studií FF UP, tř. Svobody 26. uč. č. 2.36
Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)