Návody

Portál UP

Portál UP (portal.upol.cz) ti bude po následující roky hlavním virtuálním rozcestníkem a pomocníkem. Je to vstupní brána ke všemu důležitému na univerzitě. Jako student UP ho budeš využívat téměř denně, proto doporučujeme proklikat si jej, ať získáš představu, co všechno obsahuje. Vyplatí se taky nastavit si stránku portálu jako jednu z domovských stránek. Na portálu jednoduše najdeš většinu z toho, co potřebuješ.

Co najdeš na Portálu?

 • vyhledávání osob (kontakty na spolužáky i zaměstnance, e-mailové adresy, telefonní čísla),
 • přístup do studijní agendy (STAG),
 • objednávání jídla v menze
 • odkazy na webová rozhraní pro čtení univerzitní e-mailové pošty.
 • odkaz na mapy a plány univerzitních budov,
 • odkaz ke stažení kancelářského balíku Microsoft Office (aktuální verze, zdarma pro studenty UP)
 • přístup k aplikacím (EDIS, Moodle, Erasmus+, přístup do ubytovacího systému).

Portál má některé rubriky a informace veřejné a jiné neveřejné, viditelné až po přihlášení. Po přihlášení můžeš aktivně přistupovat k některým službám. Užitečné info najdeš rovněž na univerzitní Wiki, kde jsou pravidelně aktualizované manuály, které ti pomůžou nejen s připojením k internetu, ale i s přístupem k informačním databázím nebo licencím software.

Identifikační karta

Jako náš/naše student/ka získáváš ještě před nástupem do studia průkaz vysokoškolského studenta! A to buď mezinárodní průkaz ISIC, nebo standardní modrou kartu UP. Typ karty si vybereš ještě před nástupem ke studiu ve své elektronické přihlášce. Zde vložíš do žádosti o kartu svoji dokladovou fotografii (ne foto z dovolené) a uhradíš platbu online. ISIC průkaz je na UP určen pro studenty denního studia a slouží jako průkaz studenta školy a zároveň jako mezinárodní průkaz studenta, se kterým navíc můžeš uplatňovat velké množství výhod a slev mimo UP a v zahraničí. Druhý typ je standardní karta UP, ta platí pouze jako průkaz studenta UP a nelze na ni uplatňovat žádné slevy. K objednávání jídla v menze, půjčování knih v knihovně či ke kopírování dokumentů na kopírce však poslouží stejně jako ISIC karta.

Protože budeš svoji identifikační kartu (průkaz) používat několikrát denně, tvé první kroky povedou do Zbrojnice na Centru výpočetní techniky UP, kde si ji převezmeš. Výdej karet začíná v září, týden před zahájením akademického roku. O tom, že máš kartu vytisknutou, tě budeme informovat mailem. Mail bude obsahovat informace o tom, jak si rezervovat termín pro vyzvednutí karty a které dokumenty je dobré si dopředu prostudovat. Podrobné informace, jak postupovat při vyřízení identifikační karty najdeš na stránce CVT UP.

K čemu ti karta bude?

 • Slušně a levně se najíš v univerzitních menzách, nakoupíš jídlo v bufetu. Za tímto účelem se peníze na kartu vkládají na hlavní pokladně menzy, v bufetech Fresh UP nebo na recepci kolejí.
 • Na identifikační kartu si půjčíš knihy v knihovnách UP a po jejím zaregistrování a zaplacení registračního poplatku i ve Vědecké knihovně v Olomouci.
 • Můžeš tisknout a kopírovat v knihovně ve Zbrojnici i v ostatních fakultních knihovnách. Nabití karty (tj. vložení peněz na účet spojený s kartou) je možné na označených nabíjecích místech (obvykle v každé studovně, kde se tiskne). Více na wiki.upol.cz – Identifikační karty.
 • Identifikační karta ti umožní vstupovat do objektů UP, tj. budov, učeben a laboratoří, které jsou přístupné pomocí čteček univerzitního přístupového systému.
 • ISIC průkaz s platnou mezinárodní licencí ti budou akceptovat na DPMO při vyřizování slevy a už nebudeš potřebovat žádná potvrzení, že jsi studentem UPOL.
 • ISIC průkaz můžeš používat v Olomouckém kraji v integrovaném dopravním systému jako jízdenku, podrobnosti na cvt.upol.cz, sekce Identifikační karty.
 • ISIC průkaz je celosvětově uznávaná studentská karta, díky které leckde leccos nakoupíš levněji. Více na www.isic.cz.

Validační známka

Validační známka (VZ) slouží pro zařazení do národní databáze platných průkazů ISIC a k ověření platnosti ISIC u poskytovatelů slev. Validační známku lze uhradit vždy až po zápisu do vyššího ročníku.

Informace o hromadném výdeji validačních známek jsou zveřejněné na stránce CVT. Mimo toto období výdeje si můžeš identifikační kartu nebo validační známku vyzvednout v kanceláři identifikačních karet (budova Zbrojnice, Biskupské nám. 1, dveře č. 387) v úředních hodinách.

Platba VZ kartou

Preferovaný způsob úhrady validační známky je přes platební bránu ve STAGu. Sekce Moje studiumMoje údaje, oddíl Prohlížení plateb studenta, Závazky studenta vůči škole, řádek Poplatek za validační známku, použitím tlačítka „Zaplatit online“, a to platební kartou. V tomto případě nemusíš při vyzvednutí validační známky předkládat potvrzení o platbě. Platbu online vidíme do pěti minut po její úhradě, a tak si můžeš validačku vyzvednout obratem na určeném výdejním místě, případně v kanceláři CVT UP.

Platba VZ na účet

VZ lze uhradit i převodem (č. ú.: 19-1096330227/0100) nebo složenkou se správně vyplněným variabilním symbolem (který je uveden v oddílu „Prohlížení plateb studenta“), a to od začátku září. Jestliže se nezobrazuje v době vyzvedávání validační známky na Portálu „uhrazeno“ (nejspíše nedošlo ke spárování platby), je třeba předložit doklad o zaplacení, tedy originální ústřižek složenky či doklad o převodu platby z účtu.

Výjezd do zahraničí

Pokud bys náhodou vyjížděl/a na studijní zahraniční pobyt před zahájením akademického roku a jsi zapsán/a ke studiu, lze ti vydat validační známku dříve, a to zpravidla od začátku srpna na pracovišti IK v CVT UP. Bohužel v takovém případě ještě nemáš v systému vygenerovaný variabilní symbol, proto úhrada VZ probíhá hotově v kanceláři IK. Je také nutné předložit k nahlédnutí finanční dohodu nebo účastnickou smlouvu vydanou na Zahraničním oddělení UP.

STAG

IS/STAG je označení pro elektronickou správu a evidenci STudijní AGendy UP. Systém vznikl na Západočeské univerzitě v Plzni a je neustále vyvíjen, mimo jiné proto, že musí odrážet změny v zákonech. Je to systém, který slouží ke správě studijních programů, oborů, studijních plánů a předmětů, k sestavování rozvrhů, zapisování na předměty a zkoušky, zapisování známek, evidenci bakalářských a diplomových prací a má mnoho dalších funkcí. Do systému vstupují nejen studenti a vyučující, ale také sekretářky a vedoucí kateder, pracovníci studijních oddělení, tvůrci rozvrhů a další osoby.

Funkce STAGu

 • zápis předmětů, pomocí něhož si tvoříš svůj individuální studijní plán,
 • zápisy na zkoušky,
 • zadání bankovního spojení a sledování plateb stipendií,
 • prohlížení a vyhledávání dalších údajů (vlastní rozvrh, informace o předmětech, studijních programech, oborech, vyučujících, katedrách),
 • vyplnění údajů o bakalářské nebo diplomové práci,
 • odevzdávání seminárních prací,
 • hodnocení kvality výuky – evaluace.

První přihlášení

Před úplně prvním přihlášením do STAGu si nejdříve musíš nastavit své přihlašovací heslo do univerzitních informačních systémů pomocí odkazu v e-přihlášce. Poté se už můžeš přihlašovat do STAGu přes stag.upol.cz, kde budeš své studium spravovat (což můžeš do velké míry i přes naši UPlikaci). Ve STAGu najdeš všechny informace týkající se tebe a tvého studia. Kromě zápisu předmětů a přihlašování se na zkoušky můžeš vyhledávat všechny možné údaje od rozvrhů a umístění učeben přes informace o učitelích až po anotace oborů a předmětů.

Architektem rozvrhu

Před začátkem každého semestru si sestavuješ svůj vlastní studijní plán, tedy rozvrh přednášek, seminářů a cvičení, a snažíš se ho z nabídnutých variant sestavit tak, aby ti co nejvíc vyhovoval. Pro dobře sestavený rozvrh a úspěšné studium musíš vědět, kolik máš nasbírat kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Všechny tyto informace uvidíš ve STAGu v části Předzápis. Povinné a povinně volitelné předměty jsou ve STAGu vložené, pouze si vybíráš z nabízených přednášek a cvičení, těch může být více v různé dny v týdnu. Volitelné předměty si vybíráš podle svých zájmů, a pokud se ti nezobrazují ve studijním plánu, musíš si je vyhledat v Předzápisu na záložce Vyhledat předmět. Potřebuješ k tomu znát kód předmětu, který najdeš ve STAGu v části zvané Prohlížení. Tak např. KBH/DLIK znamená katedra bohemistiky, předmět literární kritika. V seznamu předmětů, které se v Předzápisu zobrazují, ukazuje STAG u každého z předmětů jednu z těchto tří možností:

 • na předmět se můžeš zapsat,
 • předmět nemá rozvrh (zatím vyčkejte),
 • všechny akce obsazeny (tj. kapacita předmětu je vyčerpána).

Kapacita předmětu

Největším problémem bývá kapacita předmětů, které jsou atraktivní. Je jasné, že učebny nejsou nafukovací a vyučující jsou také jen lidé, proto není možné uspokojit všechny studenty, kteří se na nějaký zajímavý předmět hlásí. Proto radíme: připrav si více alternativ, kdyby se ti na některý předmět nepodařilo zapsat. Zkrátka měj předem rozmyšlené náhradní varianty. Zápis ve STAGu zůstává na některých fakultách otevřen i chvíli po začátku semestru, aby po absolvování úvodních seminářů bylo možné ještě dělat změny. Platí však pravidlo „Co není ve STAGu, jako by nebylo“, takže si zapsané předměty i své výsledky dobře zkontroluj. Studenti lékařské fakulty se do rozvrhu povinných předmětů zapisují tzv. „kroužkovým předzápisem“.

Zápisy předmětů

Jestli tě STAG přes veškerou vynaloženou energii nebude chtít poslouchat, zkontroluj, zda se zapisuješ ve správném čase (vidíš ve STAGu). Pokud by došlo k nějaké mimořádné události v provozu STAGu, dozvíš se o tom na úvodní straně Portálu, kde by svítilo upozornění v rubrice Nepřehlédněte. Zde jsou ostatně avizovány veškeré mimořádné události hlavních univerzitních informačních systémů, které se tě dotýkají. A k zápisům ještě jedna věc – nic ti nebudeme zastírat, zápisy jsou občas nervy drásající záležitost, ale věř, že je zvládli všichni před tebou a zvládnou je i studenti po tobě.

STAG v telefonu

Pokud máš chytrý telefon s operačním systémem Android nebo iOS, používej UPlikaci. Prostřednictvím této vychytané appky si můžeš nejen pročítat tento KudyKam – Průvodce studenta po UP, ale jakmile budeš mít své ID, budeš moci přejít do další části aplikace, která je dostupná po přihlášení. Budeš mít k dispozici aktuální přehled o studijních povinnostech, které se nacházejí v IS/STAG. Díky tomu budeš mít snadno po ruce nejen svůj rozvrh, ale rychle zjistíš i informace o svých předmětech, učitelích, učebnách či zapsaných zkouškách.

Univerzitní e-mail

V době mezi zápisem a začátkem akademického roku jsou prvákům postupně automaticky generovány oficiální univerzitní e-mailové účty tak, aby byly se začátkem výuky k dispozici. Rozhodně je velmi důležité svůj univerzitní e-mail nejen pravidelně sledovat, ale výhradně používat – dle studijního a zkušebního řádu UP je to dokonce tvá povinnost.

Pracovníci univerzity nejsou povinni reagovat na tvé dotazy odeslané z e-mailových adres typu „laskonka123“. Na univerzitní e-mail ti budou přicházet zprávy od vyučujících, ze studijního či z knihovny. Tvá univerzitní e-mailová adresa je zveřejněná také na portálu ve vyhledávání kontaktů. Univerzitní e-mailovou adresou získáváš i prestižní vizitku pro oficiální komunikaci, deklarující, že jsi spojen s Univerzitou Palackého v Olomouci. Tvá adresa je uvedena v záhlaví tvé smlouvy o výpůjčce identifikační karty neboli průkazu studenta (tuto smlouvu podepisuješ při jejím převzetí).

Dlužno dodat, že e-mailová adresa studenta je odvozena od jména a příjmení a na konci je doplněna pořadovým číslem. Svou poštu si můžeš pohodlně prohlížet pomocí webového rozhraní, které najdeš na adrese outlook.com/upol.cz. Tuto adresu si nemusíš pamatovat, neboť tě na ni snadno zavede odkaz E-mail, který najdeš na Portálu. Při přihlašování k tvé emailové poště použiješ tvé portálové ID, jen je musíš zadat ve tvaru portalID@upol.cz (pozor, toto ale není tvar tvé e-mailové adresy), heslo je stejné jako do Portálu. Změnou hesla do Portálu změníš současně heslo i v elektronické poště. Všechny potřebné informace, které se týkají univerzitního e-mailu, najdeš na cvt.upol.cz/email . Kdyby bylo něco v nepořádku, obrať se na fakultního správce sítě. Kontakty na všechny správce najdeš opět na univerzitní Wiki.

Webové rozhraní pro univerzitní e-mail: outlook.com/upol.cz

Hesla

Nově nastupujícím studentům bude informačním systémem po zápise a po zpracování údajů studijním oddělením vygenerován (či aktualizován) přístup do IS. Pokud jsi podával/a přihlášku přes prihlaska.upol.cz, nalezneš své přihlašovací jméno (Portal ID) do informačních systémů UP (STAG, Portál, Moodle aj.) v elektronické přihlášce, a to v části Osobní údaje v části Obecné. Tvé Portal ID je zobrazeno hned pod univerzitním číslem. Pozor, uživatelské údaje do elektronické přihlášky nejsou uživatelské údaje do informačních systémů UP! Pokud jsi zapomněl/a své heslo do elektronické přihlášky, zvol na přihlašovací stránce do přihlášky možnost Zapomenuté heslo.

Pokud jsi získal/a nový přístup do IS, budeš e-mailem vyzván/a k nastavení přístupového hesla, přičemž tvé Portal ID bude zobrazeno jak v přihlášce, tak i na stránce, kde se nastavuje heslo. To si nastavíš kliknutím na odkaz Nastavit heslo.

Jak má heslo vypadat

Nejlepší hesla jsou ta, která si zapamatuješ, ale zároveň splňují základní pravidla bezpečného hesla. Phishingové či jiné (nejen) e-mailové útoky se staly součástí všedního dne, a tak je dobré dodržovat při tvorbě hesla – a jeho pravidelné aktualizaci – několik zásad. Tak předně, heslo musí být dlouhé, to je asi ta nejdůležitější vlastnost. Ideálně alespoň patnáctiznakové. Dále pak používej kombinaci velkých a malých písmen, číslic a symbolů. Další tipy a triky a více informací najdeš v sekci Kyberbezpečnost.

Počítačová síť

Existují pravidla, která jsou pro uživatele počítačové sítě UP závazná, a každý, kdo chce jakýmkoliv způsobem využívat počítačovou síť na UP, by se s nimi měl seznámit. Pravidla užívání počítačových sítí, provozování programového vybavení či zvláštní ustanovení o přípojkách wi-fi a veřejných pevných přípojkách a připojeních najdeš na Wiki UP.

Pevné připojení

Volně přístupné zásuvky jsou v Ústřední knihovně ve Zbrojnici a na kolejích. Na připojení kabelem do označených zásuvek je třeba mít vlastní UTP kabel s koncovkami RJ-45 (klasický síťový kabel).

Připojení k wi-fi

Svůj notebook, tablet nebo mobil můžeš prakticky na celé univerzitě připojit v pohodě k wi-fi. Sítě, ke kterým se na UP k wi-fi připojuješ, mají označení eduroam nebo UPOL. Pro přístup do bezdrátové internetové sítě (eduroam) je nutné mít přihlašovací jméno a heslo. Jméno pro přihlášení k síti eduroam tvoří přihlašovací jméno do Portálu (Portal ID) a zadává se ve tvaru PortalID@upol.cz (Upozornění: Toto není e-mailová adresa!). Své Portal ID nalezneš ve e-přihlášce. O připojení osobních počítačů a notebooků na kolejích se pak dozvíš na webu kolejnet.upol.cz.

Problémy s připojením

V prvním patře Zbrojnice najdeš IT Helpdesk, kde na tebe v odpoledních hodinách čeká ajťák Centra výpočetní techniky. Za fakultním správcem sítě se svým problémem zajdi až v případě, že všechny tvé předchozí pokusy selhaly. Kontakty na správce najdeš opět na wiki. Pokud síť dlouhodobě nefunguje podle tvých představ a porucha přitom není na tvém přijímači, můžeš se obrátit na univerzitní Helpdesk, kde po přihlášení nalezneš kategorii Koleje – internet (LAN nebo Eduroam).

Počítačové studovny

Po celou dobu studia jsou ti k dispozici počítačové studovny na jednotlivých fakultách. A některé fakulty nabízejí svým studentům skutečně výborné vybavení. Nezapomeň mít s sebou vždy svou identifikační kartu, na požádání správce studovny jsi povinen prokázat, že jsi opravdu náš student. Navíc v některých studovnách funguje systém, který přihlašuje uživatele k počítačům právě pomocí této karty.

Cloudová uložiště

V průběhu tvého studia jsou ti k dispozici dvě univerzitní cloudová uložiště – OneDrive pro firmy, který je součástí Office 365, a OwnCloud od sdružení CESNET. OneDrive ti nabízí volnou kapacitu 1 TB, OwnCloud pak pro začátek 100 GB s možností navýšení. OneDrive pro firmy se instaluje jako volitelná část balíku Office 2013. Po instalaci se ti na počítači vytvoří složka s názvem OneDrive – Univerzita Palackého v Olomouci a veškeré soubory umístěné v této složce jsou automaticky synchronizovány s cloudem. Ke svým souborům pak můžeš přistupovat prostřednictvím webového rozhraní nebo z mobilních zařízení. Pro webový přístup k OneDrive a dalším aplikacím Office 365 můžeš použít přímý odkaz portal.upol.cz/office365 nebo odkaz na Portálu UP. Po přihlášení přejdi na záložku Office 365, poté vyber možnost Vstupte do OneDrive.

Pro synchronizaci dat na disku počítače do OwnCloudu je třeba instalovat program dostupný na www.owncloud.org. Pro přihlášení používáš stejný formát uživatelského jména a hesla jako v případě OneDrive, i když autorizace se provádí prostřednictvím České akademická federace identit eduID.cz.

FileSender

Službu FileSender provozuje sdružení CESNET a jedná se o akademickou verzi dnes velice populárních internetových úschoven. Odesílatelem zásilky musí být student nebo zaměstnanec UP, příjemcem však může být kdokoliv. Pro odeslání zásilky je proto třeba se přihlásit prostřednictvím portálového ID doplněného textem „@upol.cz“ a stejným heslem jako do Portálu UP. Prostřednictvím FileSenderu můžeš poslat až 500 GB dat, která lze neomezeně stahovat a k dispozici budou 30 dní.

Elektronické informační zdroje

Další službou, kterou ti univerzita zpřístupňuje, jsou tzv. elektronické informační zdroje (EIZ), které ale musíš využívat výhradně pro akademickou potřebu. Univerzita ti nabízí především licencované zdroje, u kterých uzavřela smlouvu s dodavatelem. Elektronické informační zdroje mohou být dostupné z celé UP, nebo jen z některých fakult. U některých zdrojů je pak licence omezená na počet současně pracujících uživatelů. S licencovanými informačními zdroji (s výjimkou zdrojů Shibboleth) je možné pracovat na počítačích zapojených v počítačové síti UP nebo odkudkoli prostřednictvím sítě VPN. K elektronickým zdrojům přistupuješ z ezdroje.upol.cz.

Shibboleth

Technologie Shibboleth umožňuje uživatelům pohodlný přístup k chráněným zdrojům, které má UP právo využívat, a to bez nutnosti nastavování počítače. Shibboleth umožňuje vstup do licencovaných databází pouze pomocí přihlašovacího jména a hesla. Jméno a heslo je shodné s tím, které uživatel zadává při přihlášení do Portálu UP. Databáze, do kterých je možné vstupovat prostřednictvím Shibboleth, najdeš na ezdroje.upol.cz a jsou označeny nápisem Shibboleth v hranatých závorkách (kromě zdrojů ScienceDirect a Scopus). Bližší návod k Shibbolethu najdeš na Wiki UP.

EBSCOhost

Úplně totožný postup jako u Shibbolethu funguje i u dalších databází, např. databází na platformě EBSCOhost, kde se opět přihlásíš pod stejným jménem a heslem jako do Portálu UP.

ScienceDirect a Scopus

Do těchto dvou databází se lze přihlásit stejným způsobem. Jediný rozdíl v postupu přihlášení je ten, že po vstupu na stránku klikneš v pravém horním rohu na Login a zvolíš Go to Athens / Institution login. Následně je pak již postup stejný jako u předchozích databází.

Online výuka

Asi si není třeba říkat, že poslední rok byl pro všechny jedním velkým kurzem práce s výukovými online nástroji. I přesto neškodí si některé z nich připomenout, nebo si dokonce představit další, tobě dosud neznámé. Obecné informace k e-learningu najdeš i na Wiki UP.

Zoom.us

Jedna z nejrozšířenějších platforem nabízí možnosti jako hlásit se, tleskat, odpovídat hromadně na otázky tlačítky ANO/NE, žádat o přednášku nebo zpomalení výkladu. Součástí je také funkce sdíleného sledování filmových nahrávek – kdokoliv může film zastavit apod. Licencovaná verze pojme velké množství účastníků. Do Zoomu se přihlásíš prostřednictvím eduID – Shibboleth (stejně jako do Portálu). Více o připojení k videokonferenci přes webový prohlížeč a o vytvoření videokonference.

Microsoft Teams

Do MS Teams se přihlásíš prostřednictvím jména ve tvaru PortalID@upol.cz a hesla do Portálu. Lze je využít pro administrativní chod kateder a sekcí a sdílení pracovních dokumentů (živé editování), vytváření pracovních skupin, vedení konferenčních hovorů. Lze je stáhnout jako aplikaci na desktop, anebo využívat online přes portál. Webináře k MS Teams najdeš na Wiki UP.

Moodle

Pod tímto tajuplným názvem se skrývá takzvaný Learning Management System (LMS), tedy aplikace řešící administrativu a organizaci výuky. Kromě všeobecně známých funkcí zadávání instrukcí, možnosti odevzdávání úkolů či psaní testů je platformu také možné využít pro kontrolu prezence studentů. Prezenční kontrola může proběhnout např. vytvořením krátkého testu z obsahu sdílené prezentace, kdy vyučující zadá tzv. multiple-choice test ověřující studentovu pozornost při čtení prezentace. Studentovi se okamžitě zobrazí, jestli na otázku správně odpověděl, a vyučující nemusí test opravovat. Test slouží k ověření studentovy pozornosti a jeho prezence při studiu materiálů. Náš Moodle najdeš na moodle.upol.cz a přihlásíš se svými přihlašovacími údaji jako do Portálu UP. Práce s ním je poměrně intuitivní, ale pokud bys potřeboval/a náhodou poradit, provede tě vším propracovaná nápověda.

Skype

Skype funguje velice dobře, lze zakládat permanentní skupiny pro tvou třídu, respektive ročník. Před vytvořením je nutné spolužákům zaslat tvůj Skype kontakt nebo vyžádat kontakty kolegů. Po přidání spolužáků do tvých Skype kontaktů můžeš jejich kontakty dále rozřadit do jednotlivých tříd. Při větším počtu účastníků (cca nad 20–30) doporučujeme platformu Zoom nebo MS Teams.

BigBlueButton

K přihlášení do výuky nemusíš být aktuálně přihlášen/a do Portálu, přičemž od vyučujícího ti některým z komunikačních kanálů přijde konkrétní link, přes který se dostaneš na příslušnou stránku BigBlueBotton. Na stránce uvidíš název tzv. „místnosti“, do které máš vstoupit, a vlevo jméno vyučujícího, který tě zve. Ty jen vyplníš své jméno a klikneš na PŘIPOJIT SE / JOIN. Více o platformě najdeš na Wiki UP.

Google Docs

Tato online služba nabízí možnost společného psaní esejí, kdy všichni s přístupem k dokumentu vidí, co kdo píše. Vyučující má možnost dát studentovi feedback do komentářů. Platformu lze využít také pro živou participaci. Každý účastník se přihlásí pod svým jménem.

Microsoft Word / Office 365

Stejně jako v Google Docs i zde existuje funkce simultánního real-time psaní textů. Funkce je dostupná jako součást balíčku Office pro studenty a zaměstnance, přičemž soubory nahrané prostřednictvím Microsoft Teams mohou v daném týmu upravovat všichni jeho členové. Přístup je možný z Portálu.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)