Univerzita Palackého otevírá nový distanční program Etika a kultura krizové komunikace

Středa 27. březen 2024, 9:45

Olomouc (27. března 2024) – Studijní nabídku Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (UP) obohatí nově schválený navazující magisterský program Etika a kultura krizové komunikace. V distančním formátu bude nabízet online studijní materiály – přednášky největších kapacit z oboru. Posluchači se mohou během dvou let studia těšit na interaktivní kurzy i online webináře. Přihlášky na novinku mezi studijními programy fakulta přijímá do 30. dubna 2024. Ke studiu mohou být přijati uchazeči s bakalářským titulem. Přijímací zkouška se bude skládat z motivačního dopisu a ústního pohovoru. Jde o druhý distanční program, který vedle Teologie online fakulta nabízí.

Hlavní myšlenkou oboru, který reaguje na aktuální požadavky praxe, je připravit absolventa, který bude umět analyzovat strategie sdílení informací v průběhu krizí a aktivně se na nich podílet. Naučí se připravit a vést komunikační strategii, poskytovat odborné konzultace a kvalifikovaně rozhodovat pod tlakem.

„S rostoucím vlivem sociálních sítí, rozšířením kybernetických útoků, dezinformací a konfliktů vzniká ve společnosti naléhavá potřeba znalosti krizových komunikačních strategií. S myšlenkou na tyto kontexty jsme začali připravovat podklady pro akreditaci nového studijního programu,“ uvedl jeho garant doc. Jaroslav Franc.

Studium bude probíhat v prezenční i kombinované formě. Studenti se v rámci výuky setkají s řadou profesionálů, kteří se na novém studijním programu podílejí – například krizovou komunikaci a její etické aspekty budou vyučovat Jan Tomandl z České tiskové kanceláře či Jan Kučmáč, specialista na krizovou komunikaci v AMI Communications.

„Program je postavený na myšlence trvale udržitelné komunikace, která se nejlépe osvědčí v komunikaci krizových situací. Je designovaný pro studenty, kteří mají zájem o etické otázky provázející komunikační strategie během krize ve všech jejich fázích,“ doplnil Franc.

Absolventi programu porozumí příčinám společenských, informačních, mezináboženských a interkulturních konfliktů a jimi motivovaného násilí. Budou schopni poučeně posoudit etické aspekty navržených strategií a citlivě je implementovat do praxe s ohledem na vzniklý krizový kontext a sociální dopady řešené situace. Uplatnění najdou v komerční i státní sféře či v neziskových organizacích.

Informace k navazujícímu magisterskému studijnímu programu Etika a kultura krizové komunikace jsou k dispozici na webové stránce www.krizovakomunikace.cz.

 

Kontaktní osoba:
doc. Jaroslav Franc | garant studijního programu
Cyrilometodějská teologická fakulta | Univerzita Palackého v Olomouci
E:  jaroslav.franc@upol.cz | M: 721 009 422

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)