Olomoucké právní kliniky pronikly do prestižních publikací

Právní kliniky jsou stále častěji předmětem zájmu odborných publikací. Foto: Eva Hrudníková
pátek 4. leden 2019, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Přestože jsou právní kliniky vnímány především jako metoda výuky, jsou stále častěji také inspirací a předmětem zájmu odborných publikací. Dlouholeté zkušenosti olomoucké právnické fakulty s právními klinikami byly v loňském roce zúročeny ve třech prestižních publikacích. Potvrzuje se tak význam klinického právního vzdělávání nejen pro výukovou, ale také pro vědeckou činnost fakulty, která v této oblasti patří k evropské špičce.

Jako první vyšla v roce 2018 v nakladatelství Cambridge University Press kniha Reinventing Legal Education: How Clinical Education Is Reforming the Teaching and Practice of Law in Europe, kterou editovali Alberto Alemanno z New York University School of Law a Lamin Khadar z advokátní kanceláře DLA Piper, kteří se na pařížské HEC (École des hautes études commerciales de Paris) a New York University School of Law podílí na realizaci společné právní kliniky zaměřené na právo EU.

Kniha Reinventing Legal Education reaguje na dynamický rozvoj právních klinik na západoevropských univerzitách, mapuje vývoj tohoto „panevropského fenoménu“ a jako první přináší ucelený přehled o klinickém právním vzdělávání na univerzitách v západní Evropě. Jejím hlavním motivem je otázka, jak klinické právní vzdělávání transformuje výuku práva a právní praxi.

Editoři knihy v úvodu představují klinické právní vzdělávání jako jednu z nejslibnějších inovací výuky práva v současné Evropě. Uvádí, že díky činnosti Evropské sítě právních klinik (European Network of Clinical Legal Education) se klinické právní vzdělávání stalo skutečně panevropským fenoménem, který souvisí mimo jiné s europeizací a internacionalizací práva. Součástí knihy je také kapitola o olomouckých zkušenostech s klinickým právním vzděláváním, ve které Maxim Tomoszek a Veronika Tomoszková bilancují dosavadní vývoj právních klinik v Olomouci i celé České republice a zasazují jej do širšího evropského a mezinárodního kontextu.

„Kniha je zajímavá také svým celkovým pojetím, které jí editoři vtiskli vhodně promyšlenou strukturou jednotlivých kapitol, konzultacemi s jejich autory a provázáním jednotlivých kapitol navzájem, které je výsledkem setkání všech autorů na jednodenní konferenci v Paříži ještě před finalizací výsledného textu," řekla Veronika Tomoszková, vedoucí Centra pro klinické právní vzdělávání PF UP.

Sociální spravedlnost v právním vzdělávání

Druhou publikací k právním klinikám je kniha Social Justice and Legal Education editovaná Chrisem Ashfordem a Paulem McKeownem (vyšla v nakladatelství Cambridge Scholars Publishing). Oba editoři působí na Northumbria Law School v Newcastle. Paul McKeown je na zdejší fakultě vedoucím Studentské právní poradny a Chris Ashford vede Centrum pro inovace a výzkum. Editorům se podařilo dát dohromady příspěvky dalších dvaceti autorů, kteří se zaměřili na téma sociální spravedlnosti v právním vzdělávání. Zvláštní roli v tomto kontextu hrají právě právní kliniky, jejichž rolí pro rozvoj sociální spravedlnosti v postkomunistických zemích se ve své kapitole zabýval Maxim Tomoszek.

Sociální spravedlnost je klíčovým prvkem klinického právního vzdělávání, který právní kliniky odlišuje od klasické výuky práva a umožňuje se ve výuce efektivně věnovat hodnotám v právu. Budoucím právníkům tak pomáhá nalézt smysl v dostupné právní pomoci a uvědomit si společenskou odpovědnost právních profesí. „Na olomoucké právnické fakultě je tento klíčový prvek naplňován především činností Studentské právní poradny, ve které studenti pod vedením supervizorů poskytují bezplatnou právní pomoc nemajetným osobám, ale také dalšími aktivitami zaměřenými na rozšiřování právní gramotnosti například street law," doplnila Veronika Tomoszková.

Jak učit právo

Triádu zahraničních publikací završila na konci roku 2018 kniha Reimagining Clinical Legal Education, která vyšla v nakladatelství Hart Publishing. Knihu editovali Linden Thomas, Steven Vaughan, Bharat Malkani a Theresa Lynch. Všichni editoři působí na právnických fakultách ve Velké Británii a publikace vznikla z úvah nad tím, jak zapojení do právních klinik ovlivňuje u vyučujících styl výuky a představu o tom, jak právo učit. Kniha obsahuje čtrnáct kapitol, které přináší zajímavou inspiraci, jak je možné (nejen) právní kliniky inovovat. Do knihy přispěl svými úvahami také Maxim Tomoszek, který jako prezident Evropské sítě klinického právního vzdělávání glosoval otázky řešené v knize z pohledu právních klinik realizovaných v kontinentální Evropě.

Evropská síť klinického právního vzdělávání, z.s., známá pod anglickou zkratkou ENCLE, byla založena v roce 2013 a sídlí v Olomouci. Usiluje o podporu právních klinik jako metody výuky práva po celé Evropě. Každý rok pořádá mezinárodní konferenci a několik praktických workshopů. Příští mezinárodní konference ENCLE se bude konat v červenci 2019 v Bratislavě.