Dny dobrovolnictví na Univerzitě Palackého vyvrcholí historicky prvním předáním rektorských cen

čtvrtek 5. říjen 2017, 9:13 – Text: OK

Olomouc (5. 9. 2017) – Rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller udělí studentům a univerzitním pracovníkům poprvé ceny za zásluhy v oblasti dobrovolnictví. Převezmou je při slavnostním zakončení druhého ročníku Dnů dobrovolnictví na UP, které se v Olomouci uskuteční od 9. do 11. října.

Ocenění obdrží vítězové sedmi kategorií, které zahrnují dobrovolnické aktivity při práci s dětmi a mládeží, v nemocnicích, v oblastech životního prostředí, sociálních služeb a kultury, při univerzitních akcích nebo v rámci projektu RomSpiDo, zaměřeného na odstraňování nerovností ve vzdělání dětí a žáků ze sociálně vyloučených skupin společnosti.  Nominace mohly do konce srpna zasílat organizace, v nichž dobrovolníci působili v předchozím akademickém roce, nebo univerzitní Dobrovolnické centrum. Slavnostní předání cen proběhne 11. října v Kapli Božího Těla jezuitského konviktu v 19 hodin.

Univerzita tak ocení své studenty a zaměstnance, kteří bez nároku na finanční odměnu věnují svůj volný čas pomoci druhým,“ uvedla Tatiana Matulayová, vedoucí Katedry křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty UP, která soutěž spolu s Dobrovolnickým centrem UP iniciovala. Ocenění by podle ní mělo zároveň posílit myšlenku dobrovolnictví na univerzitě i ve městě, motivovat potenciální zájemce, přijímající organizace i sponzory. „Dobrovolnictví je především vynikající životní zkušenost. Naše i zahraniční výzkumy potvrzují, že mnoho lidí, zejména mladých, pracuje dobrovolnicky proto, že se mohou něco naučit pro svou budoucnost, vytvořit si kontakty, něco zažít a vnímat, co všechno mohou dát druhým kolem sebe.  A ještě za to získávají ocenění své komunity a přátel,“ zdůraznila Tatiana Matulayová.

Vyhlášením Cen rektora UP pro dobrovolníky vyvrcholí druhý ročník akce Dny dobrovolnictví na UP, jejichž úspěšná česká premiéra se uskutečnila loni na podzim. I letos budou mít zájemci jedinečnou příležitost si na vlastní kůži vyzkoušet, jak by obstáli v dobrovolnické práci. „Na základě předchozí registrace se studenti nebo pracovníci UP jednorázově zapojí do konkrétní dobrovolnické aktivity u některé z olomouckých neziskových organizací,“ upřesnil Vojtěch Vodseďálek z Dobrovolnického centra UP.

K tématu dobrovolnictví budou připraveny také workshopy, besedy, panelové diskuze nebo studentská konference, která představí výstupy výzkumných studií dobrovolnictví. Zájemci se budou moci zároveň seznámit se zkušenostmi dobrovolníků v mezinárodních organizacích a získají informace o možnostech výjezdů do zahraničí prostřednictvím dobrovolnických programů.

Oficiální zahájení letošních Dnů dobrovolnictví na UP je připraveno na pondělí 9. října ve 13:30 na nádvoří Zbrojnice na Biskupském náměstí. Jednotlivé části programu budou pokračovat v přilehlých prostorách Knihovny UP a v hlavní budově Cyrilometodějské teologické fakulty UP až do středy 11. října. Podrobný program je k dispozici na internetových stránkách univerzity.

Dobrovolnické centrum UP, které funguje jako součást projektu RomSpiDo, je v současné době jediným dobrovolnickým centrem zřízeným univerzitou v České republice. Ve spolupráci se studenty, pracovníky a dalšími subjekty podporuje téma dobrovolnictví jako příležitost vlastního rozvoje a podporu občanské angažovanosti nejen ve svém blízkém okolí. Více informací naleznete zde.

 

Kontakty pro média:
Tatiana Matulayová | vedoucí katedry křesťanské sociální práce CMTF UP
E: tatiana.matulayova@upol.cz | M: 731 664 215

Vojtěch Vodseďálek | odborný pracovník
Děkanát CMTF UP | Dobrovolnické centrum UP
E: vojtech.vodsedalek@upol.cz | M: 605 362 578