Mgr. Jaromír MAŠTALÍŘ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585635350

Ústav speciálněpedagogických studií

Pedagogická fakulta

Purkrabská 2, 4

1.18

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen AS fakulty (13. 5. 2017 – 12. 5. 2020)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Valenta M., Olejníčková J., Maštalíř J., Růžička M., Kantor J., Vávra J. How do patients from dynamic and cognitive behavioural groups perceive dramatherapy. Journal of Exceptional People. 2020. (ČLÁNEK)
Chrastina J., Maštalíř J., Ludíková L. „Breaking bad news“ – a short review of available models. SGEM 2017 Conference Proceedings. 2017. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Chrastina J., Večeřová H., Maštalíř J. Selected aspects of sexuality in adults with intellectual disabilities – a synthesis of international knowledge. SGEM 2017 Conference Proceedings. 2017. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Valenta M., Maštalíř J., Lištiaková I. Differences Between First-Grade Pupils in Partial Functions in Sindelar Visual Stimulus Tasks. Proceedings of the Fourth Annual International Symposium "Education and City: Quality Education for Modern Cities". 2021.
Maštalíř J., Mlčáková R., Mikulášková S. The Use of AAC Means in an Adult Individual with Severely Disrupted Communication Ability. ICERI2019 Proceedings. 2019.
Maštalíř J., Beranová D. The Use of Active Teaching Methods Among Pupils with Learning Disabilities in Practical Schools. 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019 SGEM Conference Proceedings. 2019.
Michalík J., Chrastina J., Maštalíř J., Hrubešová I., Silberová A. Communicating an unfavourable medical diagnosis of a child and the impact on the quality of life of caregivers. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. 2018.
Maštalíř J. Counseling and completion of compulsory attendance for students with special education needs in the UK and the Czech Republic – comparative study. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. 2018.
Michalík J., Chrastina J., Maštalíř J. Je u nás inkluze inkluzí? Inkluzívne prístupy v edukácii detí a žiakov. 2018.
Chrastina J., Smékalová L., Maštalíř J., Snopek P. Pedagogicko-psychologické aspekty života osob s diagnózou cystická fibróza - dopad do formálního vzdělávání a dalších forem celoživotního vzdělávání. Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2015. Přínosy, výzvy, očekávání. 2015.
Maštalíř J., Olejníčková J., Valenta M. Názory speciálních pedagogů a pracovníků vybraných sociálních služeb na problematiku ukončování povinné školní docházky studentů základních škol speciálních v souvislosti jejich přechodu do dalších navazujících sociálních služeb v Olomouckém kraji. In Dubayová T., Žolnová J. (Eds.) Študent na ceste k praxi II Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika 15. – 16. máj 2013. 2013.
Maštalíř J. Problematika přechodu absolventů základních škol speciálních se středně těžkým, těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami do systému sociálních služeb v návaznosti naproces individuálního plánování. Sborníktextů z odborné mezinárodní konference Posilování kompetencí v oblasti informačních technologií mladých vědeckých pracovníků při práci s osobami se zdravotním postižením. 2012.
Maštalíř J., Křížkovská P., Vymazalová E. Reálné faktory inkluze v kontextu problematiky institucionalizace a deinstitucionalizace. Speciální a inkluzivní vzdělávání a role speciální pedagogiky. 2012.
MAŠTALÍŘ J. Využití koncepce plánování zaměřené na člověka pro uživatele sociálních služeb se zdravotním postižení. In . (Eds.) XII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE K PROBLEMATICE OSOB SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI A VII. MEZINÁRODNÍ DRAMATERAPEUTICKÉ KONFERENCE „TEORIE PRAXI - PRAXE TEORII.“. 2012.
KNIHA - CELEK
Voženílek V., Michalík J., Sadílek M., Baslerová P., Vondráková A., Maštalíř J. Atlas vzdělávání, sociálních služeb a zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v České republice. 2022.
Baslerová P., Maštalíř J., Barvíková J., Maštalířová D., Čadilová V., Michalík J., Čadová E., Prázdná R., Felcmanová L., Simmerová M., Hanák P., Vrbová R., Housarová B., Žampachová Z., Janková J. Poradenství pro osoby se zdravotním postižením v systému činností Úřadu práce České republiky. 2022.
Maštalíř J., Škopová V., Baslerová P., Maštalířová D. Rukověť kariérového poradce žáků se SVP – individuální plánování a tranzitní program. In Chábová A., Hanák P. (Eds.) 2022.
Maštalíř J., Baslerová P., Grohmann I., Dziková J., Smoláková V., Vinkler JI., Biemann O., Havránková P., Šeneklová K., Řičánková R., Horutová M. Rukověť kariérového poradce žáků se SVP – individuální plánování a tranzitní program. Specifická část Jihomoravský kraj. 2022.
Maštalíř J., Baslerová P., Grohmann I., Dziková J., Smoláková V., Vinkler JI., Biemann O., Gaizurová B., Marková J., Dvořáková J., Jánová D., Řičánková R., Dohnalová I. Rukověť kariérového poradce žáků se SVP – individuální plánování a tranzitní program. Specifická část Kraj Vysočina. 2022.
Maštalíř J., Baslerová P., Grohmann I., Dziková J., Vinkler JI., Biemann O., Votrubová P., Šicová P., Bílková S., Řičánková R., Smoláková V., Raková Z. Rukověť kariérového poradce žáků se SVP – individuální plánování a tranzitní program. Specifická část Královéhradecký kraj. 2022.
Maštalíř J., Baslerová P., Grohmann I., Dziková J., Smoláková V., Vinkler JI., Biemann O., Šámalová V., Sochorová M., Řičánková R., Bittmanová L. Rukověť kariérového poradce žáků se SVP – individuální plánování a tranzitní program. Specifická část Liberecký kraj. 2022.
Maštalíř J., Baslerová P., Grohmann I., Dziková J., Smoláková V., Vinkler JI., Biemann O., Kirmanová M., Čechová I., Minářová M., Řičánková R., Barvíková J. Rukověť kariérového poradce žáků se SVP – individuální plánování a tranzitní program. Specifická část Moravskoslezský kraj. 2022.
Maštalíř J., Baslerová P., Grohmann I., Dziková J., Smoláková V., Vinkler JI., Biemann O., Volemanová L., Mikutová A., Hadačová M., Řičánková R., Majerová R. Rukověť kariérového poradce žáků se SVP – individuální plánování a tranzitní program. Specifická část Jihočeský kraj. 2022.
Maštalíř J., Baslerová P., Grohmann I., Dziková J., Smoláková V., Vinkler JI., Biemann O., Vojteková L., Zdražilová L., Pohlová I., Řičánková R., Selingerová J. Rukověť kariérového poradce žáků se SVP Individuální plánování a tranzitní program Specifická část Olomoucký kraj. 2022.
Maštalíř J., Baslerová P., Grohmann I., Dziková J., Smoláková V., Vinkler JI., Biemann O., Spurná M., Olivová M., Řičánková R., Tlapáková I. Rukověť kariérového poradce žáků se SVP Individuální plánování a tranzitní program Specifická část Pardubický kraj. 2022.
Maštalíř J., Baslerová P., Grohmann I., Dziková J., Smoláková V., Vinkler JI., Biemann O., Bolanová R., Mouleová L., Šístková K., Řičánková R., Krupařová J. Rukověť kariérového poradce žáků se SVP Individuální plánování a tranzitní program Specifická část Plzeňský kraj. 2022.
Maštalíř J., Baslerová P., Grohmann I., Dziková J., Smoláková V., Vinkler JI., Biemann O., Svobodová R., Volemanová L., Neknězová L., Němcová J., Jirsová I., Řičánková R., Čadilová V. Rukověť kariérového poradce žáků se SVP Individuální plánování a tranzitní program Specifická část Středočeský kraj. 2022.
Maštalíř J., Baslerová P., Grohmann I., Dziková J., Smoláková V., Vinkler JI., Biemann O., Vorochta T., Mutlová I., Řičánková R., Slavík V. Rukověť kariérového poradce žáků se SVP Individuální plánování a tranzitní program Specifická část Ústecký kraj. 2022.
Maštalíř J., Baslerová P., Grohmann I., Dziková J., Smoláková V., Vinkler JI., Biemann O., Kolibová R., Trčalová M., Cindler J., Janoušková P., Řičánková R., Jarmarová J. Rukověť kariérového poradce žáků se SVP Individuální plánování a tranzitní program Specifická část Zlínský kraj. 2022.
Mlčáková R., Maštalíř J., Zavadilová A., Holá D., Buchtelová N. TETRECOM Diagnostická pomůcka k rozpoznání znalosti písmen a čísel u začínajících školáků založená na technologii eye tracking. In Langer J., Kopečný P. (Eds.) 2022.
Valenta M., Morávková Krejčová L., Hlebová B., Hutyrová M., Baptie J., Baptie P., Maštalíř J., Finková D., Ludíková L. Znevýhodněný žák: Deficity dílčích funkcí a oslabení kognitivního výkonu. 2020.
Mlčáková R., Maštalíř J., Melounová Z., Rybaříková K. Narušená komunikační schopnost a speciální vzdělávání. In Souralová E., Hlásná E. (Eds.) 2019.
Valenta M., Maštalíř J., Ludíková L., Finková D. Dynamika dílčích funkcí u předškoláků a žáků mladšího školního věku. In Růžička M., Valenta J. (Eds.) 2018.
Michalík J., Baslerová P., Růžička M., Langer J., Finková D., Chrastina J., Kršková M., Hrubešová I., Maštalíř J., Pastieriková L., Pospíšilová I., Kozáková Z., Houšková T., Bohanesová A., Mužná V., Vojtová S., Hiršová A., Kubecová S., Vítková S., Pavlíčková V. Postoje pedagogických pracovníků k vybraným aspektům společného vzdělávání. 2018.
Tomalová P., Maštalíř J., Dupalová P., Michalík J., Houserová J., Hrubešová I., Rygalová I., Kolářová H. Co je dobré vědět? ... při péči o nemocné dítě... In Strašáková V., Kulhánek J. (Eds.) 2017.
Ludíková L., Kantor J., Maštalíř J., Růžičková V., Drlíčková S., Hrbáčová L., Kabelková K., Petrová N., Remešová Z., Těthalová L. Problematika kvality života osob se speciálními potřebami. 2017.
Maštalíř J., Valenta M., Tomalová P. Speciální pedagogika - uvedení do jednotlivých pedií. 2013.
Křížkovská P., Tomalová P., Maštalíř J., Müller O., Michalík J. Inkluzivní přístupy k dospělým osobám s mentálním postižením v pozdní dospělosti. 2012.
SOFTWARE
Mlčáková R., Maštalíř J., Kubečka P. TETRECOM. 2022.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)