doc. PhDr. Radka DOFKOVÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585635701

Katedra matematiky

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

3.41

docent - proděkan

Didaktika matematiky pro 1. stupeň ZŠ - koncepční a obsahové aspekty vysokoškolské přípravy učitelů matematiky pro základní školu. Přesvědčení o připravenosti a vnímání vlastní zdatnosti budoucích učitelů pro výuku matematiky.

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 8. 2020 – )

Vědecká společnost

  • Jednota českých matematiků a fyziků (člen, 2002–)

Odborná komise

  • Studentská vědecká a umělecká odborná činnost (SVOUČ) (člen, 2020–2020)
  • Studentská vědecká a umělecká odborná činnost (SVOUČ) (člen, 2019–2019)

Redakční rada

  • Elementary Mathematics Education Journal (člen, 2019–)
  • Výzkum v oborových didaktikách PdF UP v Olomouci (člen, 2019–)

Oborová rada

  • Matematická gramotnost ve vzdělávání (člen, 2020–)

Státnicová komise

  • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (předseda, 2020–)
  • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (člen, 2015–2019)
ČLÁNEK
Dofková R., Surá M. Nonstandard math word problems and analysis of the partial stages. Problems of Education in the 21st Century. 2021.
Dofková R., Laitochová J. Připravenost budoucích učitelů primárního stupně na práci s gradovanými úlohami v matematice. Magister : refexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu. 2019.
Dofková R., Nocar D., Zdráhal T. Reflexe připravenosti budoucích učitelů používat digitální technologie ve výuce matematiky. ELEMENTARY MATHEMATICS EDUCATION JOURNAL. 2019.
Dofková R. Tandemová výuka v matematice jako instrument reflektivního modelu vzdělávání. e-PEDAGOGIUM, nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice. 2019.
Dofková R., Chudý Š. Weak and strong points in the perception of own preparedness of prospective math teachers. Prosodi:Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra. 2019.
Dofková R., Bártek K., Fačevicová K., Hodaňová J., Laitochová J., Nocar D., Uhlířová M., Zdráhal T. Identifikace výukových metod používaných při přípravě budoucích učitelů matematiky. Trendy ve vzdělávání. 2017.
Dofková R. Possibilities for Motivation in Hard Sciences Teaching. The Anthropologist. 2016.
Dofková R. Přesvědčení o připravenosti budoucích učitelů matematiky 1. stupně ZŠ. Magister : refexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu. 2016.
Dofková R. Possibilities for Motivation in Mathematics Teaching. The Anthropologist. 2015.
Dofková R. Can we Play with Mathematics? e-Pedagogium (print). 2008.
Dofková R. Heuristické principy při řešení problémových úloh na 1. stupni ZŠ. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Mathematica. 2008.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Dofková R., Najdek A., Wossala J. Possibilities of Using QR Code Cubes in Primary Mathematics Teaching. EDULEARN22 Proceedings. 2022.
Dofková R., Macháčková V. The Teaching Activities for Digital Literacy in Mathematics Teaching. ICLEL2022 CONFERENCE BOOK. 2022.
Škultéty M., Dofková R., Suchánek J. Analysis of Educational Situations in Mathematics Education. ICERI2021 Proceedings. 2021.
Wossala J., Dofková R., Novotná S. Analysis of Selected Word Problems in the Integration of Clil into Mathematics Teaching. ICERI2021 Proceedings. 2021.
Wossala J., Dofková R., Novotná S. Higher Education Changes during the Covid-19 Crisis by Students Point of View. EDULEARN21 Proceedings. 2021.
Dofková R., Wossala J., Šebestová B. On-line teaching reflection during the COVID-19 pandemic in the future teachers and business training. ICLEL21 Conference proceeding book. 2021.
Dofková R., Wossala J., Novotná S. Tasks for the mathematical literacy development in primary prospective teachers training. ICERI2021 Proceedings. 2021.
Dofková R., Škultéty M. Using an educational TV series as an environment for teaching mathematics. SEMT21 Proceedings: Broadening experiences in elementary school mathematics. 2021.
Nocar D., Dofková R., Bártek K. Apollonius’ Problem LLC at High School Using ICT. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) ICERI2020 Proceedings. 2020.
Nocar D., Dofková R. Apollonius’ Problems in Secondary Education Using ICT. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) EDULEARN20 Proceedings. 2020.
Laitochová J., Nocar D., Dofková R. Teachers‘ perception of the introduction of digital technology in teaching mathematics. INTED2020 Proceedings. 2020.
Dofková R., Tauferová E. The Context of Mathematical tasks as an Assumption of their Successful Solution. EDULEARN20 Proceedings. 2020.
Dofková R., Laitochová J., Nocar D. Using Open Educational Resources by Primary Teachers for Mathematic Teaching. INTED2020 Proceedings. 2020.
Nocar D., Dofková R., Bártek K., Zdráhal T. Development of Pupils' Digital Literacy in Teaching Mathematics. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) EDULEARN19 Proceedings. 2019.
Nocar D., Dofková R. Dualita výukových cílů ve vyučování matematice. In Vužňáková K., Hnatová J. (Eds.) Premeny školy a učiteľské vzdelávanie v historickom kontexte a nové perspektívy. 2019.
Dofková R., Laitochová J. Graded Tasks as a Specific Teaching Situation in Mathematics. ICLEL 19 Conference Proceeding Book. 2019.
Plischke J., Dofková R. Learning tasks as important didactic category for the development of key competencies. ICLEL 2019 Conference Proceedings Book. 2019.
Dofková R. Perception of mathematics anxiety among prospective teachers while solving word and nonstandard problems in mathematics. International Symposium Elementary Mathematics Teaching SE19MT. 2019.
Nocar D., Dofková R., Pastor K., Laitochová J. Primary School Teachers Preparedness to Develop Pupils' Digital Literacy in Teaching Mathematics. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) EDULEARN19 Proceedings. 2019.
Laitochová J., Dofková R. Teaching Situations that Support Functional Thinking. In Titrek O., Ahmadov F., Sezen-Gultekin G. (Eds.) ICLEL 19 Conference Proceedings Book. 2019.
Zdráhal T., Dofková R., Nocar D. The Effects of ICT on Student Achievement in Mathematics. ICERI2019 Proceedings. 2019.
Dofková R., Kvintová J. Webb efficacy scale applied to pre-service elementary school maths teachers. EDULEARN18 Proceedings. 2018.
Dofková R., Nocar D. Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky. In . (Eds.) Primárne matematické vzdelávanie teória, výskum a prax. 2017.
Dofková R., Kvintová J. Development of the Attitude to Mathematics in Future Primary School Teachers as a Determinant of their Self-Efficacy. In Chova G., Martínez L., Torres C. (Eds.) EDULEARN17 Proceedings. 2017.
Nocar D., Tang Q., Laitochová J., Bártek K., Zdráhal T., Dofková R. ICT in Mathematics at Elementary Schools in China and Czech Republic. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) INTED2017 Proceedings. 2017.
Uhlířová M., Dofková R., Laitochová J. Mathematical literacy of primary school pupils in the context of international comparisons. In Chova LG., Martínez AL., Torres Ic. (Eds.) ICERI2017 Proceedings. 2017.
Uhlířová M., Dofková R. Pre-service Primary Teacher attitudes towards Mental Mapping in Mathematics. In Chova LG., Martinéz AL., Torres LC. (Eds.) EDULEARN17 Proceedings. 2017.
Dofková R., Uhlířová M. Teaching Methods Using in Mathematics Primary Pre-Service Teachers Training. In . (Eds.) ICERI2017 Proceedings. 2017.
Dofková R. The External Control Scale Applied to Pre-Service Elementary School Math Teachers. In . (Eds.) ICLEL 2017 Proceeding Book. 2017.
Uhlířová M., Dofková R. Lifelong learning as a way of mathematics teacher ICT skills development. In Chova L., Martinez L., Torres C. (Eds.) INTED2016 Proceedings. 2016.
Dofková R., Uhlířová M. Next Generation Classroom as an Instrument for Motivation in Mathematics. INTED2016 Proceedings. 2016.
Uhlířová M., Dofková R. Pre-service primary teachers professional self-assessment with respect to mathematics. In . (Eds.) ICERI2016 Proceedings. 2016.
Dofková R., Zdráhal T. Prospective Mathematics Teachers´Abilties to Exploit Computer Algebra Systems. EDULEARN16 Proceedings. 2016.
Zdráhal T., Dofková R. Geometric Interpretation of Gauss-Jordan Elimination. XXIX. Mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. 2011.
Dofková R. Cabri Geometry as an effective instrument of motivation. XXI. DIDMATTECH 2008. 2009.
Dofková R. Matematika očima žáků 1. stupně ZŠ - výsledky výzkumu. Matematika z pohladu primárného vzdelávania. 2009.
Dofková R. Aktuální trendy ve výuce matematiky. Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. 2008.
Dofková R. Aktuální trendy ve výuce matematiky. XXVI. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávácího procesu: sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků na CD-ROMu. 2008.
Dofková R., Novák B., Eberová J., Stopenová A., Hotová E., Hodaňová J., Navrátilová D., Uhlířová M., Slouka J., Laitochová J. Hrátky s matematikou. Možné cesty pozitivní změny postoje mládeže k přírodním vědám. 2008.
Dofková R. Playful mathematics review - two years with "Different" Mathematics. Možnosti motivace mládeže ke studiu přírodních věd. 2008.
Dofková R. Two Years with Different Mathematics. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava (2008). 2008.
Skalková R. Playful mathematics as a method of motivation. 978-80-7290-307-8. 2007.
Novák B., Dofková R., Stopenová A. Reflexe netradičních matematických aktivit na základní škole. Možnosti motivace mládeže ke studiu přírodních věd. 2007.
Novák B., Dofková R., Stopenová A. Reflexe netradičních matematických aktivit na základní škole. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava (2007). 2007.
Skalková R. Reflexe školních akcí ve světle pedagogického výzkumu. In Kvítek L. (Eds.) Aktivity k popularizaci matematiky na ZŠ. 2007.
Skalková R. Využití motivačních aktivit v hodinách matematiky. 978-80-244-1760-8. 2007.
Skalková R. Konstruktivistický způsob vzdělávání ve vyučování matematice z hlediska motivace žáků k učení. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží (2006). 2006.
Skalková R., Nocar D. Motivační aspekt multimediálních výukových programů ve výuce matematiky na ZŠ. Matematika V. Elektronické médiá vo vyučovaní matematiky. 2006.
Skalková R. Využití motivace jako nástroj učitele k upoutání žákovy pozornosti. Matematika jako prostředí pro rozvoj osobnosti žáka primární školy. 2006.
Skalková R. Shrnutí dosažených výsledků k problematice motivace v matematice. Pedagogický výzkum: Reflexe společenských potřeb a očekávání? 2005.
Skalková R. Teoretická východiska motivace a jejich aplikace na učivo o zlomcích. VI. konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. 2005.
Skalková R. Motivace v matematice: konkrétní návrhy motivačních aktivit. História, súčastnosť a perspektívy učiteľského vzdelávania. 2004.
Skalková R. Motivace v matematice v primární škole. Cesty (k) poznávání v matematice primární školy. 2004.
Skalková R. Význam motivace v matematice a jejich konkrétní aplikace na učivo o zlomcích. XXII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. 2004.
Skalková R. Motivace v matematice. Reflexe problémů pedagogiky v disertačních pracích studentů DSP. 2003.
Skalková R. Motivace v matematice s využitím didaktických her a zajímavých úloh. The Decidable and the Undecidable in Mathematics Education. 2003.
Skalková R. Využití pohádky a křížovky k průběžné motivaci v matematice. Trendy ve vyučování matematice na ZŠ. 2003.
Skalková R. Základy teorie her jako motivační činitel v matematice. XXI. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. 2003.
ABSTRAKT
Dofková R. Mathematics through the Eyes of Primary School Pupils - the Results of Research. Mathematics from Primary Education View. 2009.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Uhlířová M., Nocar D., Dofková R., Laitochová J., Zdráhal T., Talášek T., Pastor K., Bártek K., Wossala J., Vaško J., Bártková E. Challenges of primary mathematics education as a part of teaching for the 21st century. 2023.
Bártek K., Dofková R., Hodaňová J., Laitochová J., Nocar D., Pastor K., Talášek T., Uhlířová M., Vaško J., Wossala J., Zdráhal T. Actual Challenges of Primary Mathematics Education in the 21st Century. 2021.
Chudý Š., Kropáč J., Vyhnálková P., Nováková Z., Balaban V., Koribská I., Šemberová M., Pitnerová D., Buchtová T., Peng D., Plischke J., Fasnerová M., Dvořáková Kaněčková E., Dofková R. Výzvy pro učitele v 21. století: mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů. 2019.
Bártek K., Dofková R., Gáborová V., Hodaňová J., Laitochová J., Nocar D., Stopenová A., Uhlířová M., Wossala J., Zdráhal T. Perspectives of primary mathematics education. 2018.
Uhlířová M., Laitochová J., Nocar D., Novák B., Hodaňová J., Zdráhal T., Stopenová A., Dofková R. Primární matematické vzdělávání v souvislostech (EME2016). 2016.
PROJEKT
Dofková R. Inovace didakticko–matematických předmětů v rámci pregraduální přípravy učitelů. Rozvojové projekty v rámci institucionárního plánu Univerzity Palackého v Olomouci. 2019.
Dofková R. Prospective mathematics teachers training. Norské fondy a fondy EHP. 2016.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Matematika jako prostředí pro rozvoj KMT/KMRO@ ZS 6
Didaktika matematiky KMT/KTMA@ ZS 11
Didaktika matematiky B KMT/KUMBQ LS Se 3
Didaktika matematiky B KMT/KUMBQ LS 3
Didaktika matematiky 1 KMT/MD1@ ZS 1
Didaktika matematiky 1 KMT/MD1@ ZS Se 4
Didaktika matematiky 2 KMT/MD2@ LS Se 4
Obhajoba kvalifikační práce KMT/MKVAL LS Se 0
Matematika s didaktikou KMT/SZZM@ ZS Cv 0
Didaktika matematiky KMT/TMA@ ZS Se 4
Didaktika matematiky KMT/TMA@ ZS 1
Didaktika matematiky A KMT/WDM1X ZS 4
Didaktika matematiky A KMT/WDM1X ZS Se 0
Didaktika matematiky B KMT/WDM2X ZS Se 0
Didaktika matematiky B KMT/WDM2X ZS 4
Didaktika pro 2. stupeň ZŠ KMT/WZDD ZS Se 0
Didaktika pro 2. stupeň ZŠ KMT/WZDD ZS 6
Didaktika matematiky 1 KMT/KMD1@ ZS 11
Didaktika matematiky 2 KMT/KMD2@ LS 3
Elementární matematika 1 KMT/WZE1 ZS Se 0

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)