Mgr. Veronika RŮŽIČKOVÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585635316

Ústav speciálněpedagogických studií

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

2.72

odborný asistent

Výuka především v oblasti speciální pedagogiky osob se zrakovým postižením. Instruktor prostorové orientace zrakově postižených, Zrakový terapeut v oftalmologické ambulanci. Předsedkyně Asociace zrakových terapeutů. Speciální pedagog - tyfloped v ŠPZ.

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Člen AS fakulty (12. 5. 2008 – 30. 4. 2011)
 • Člen AS fakulty (1. 10. 2020 – )

Odborná komise

 • Ekonomická komise AS PdF UP (člen, 2018–)
 • Sociální a stipendijní komise Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. (člen, 2018–2021)

Státnicová komise

 • Teorie a praxe komunikační techniky (člen, 2007–2010)
 • Tyflopedie (člen, 2008–)
 • UP Olomouc, PdF KSP (tajemník, 2005–2007)

Vedení pedagogického týmu

 • USS PdF UP (ostatní, 2009–)

Jiné komise a orgány

 • Akademický senát PdF UP (člen, 2020–)
 • Asociace zrakových terapeutů (předseda, 2022–)
 • Legislativní komise AS PdF UP (člen, 2023–)
 • Legislativní komise UP (člen, 2021–2024)
 • Školská rada, STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROF. V. VEJDOVSKÉHO OLOMOUC - HEJČÍN (člen, 2015–2022)
 • Nadace prof. Vejdovského, Správní rada (člen, 2010–2022)
 • Přijímací komise do DSP (člen, 2005–)
 • Akademický senát PdF UP (člen, 2008–2011)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Vondráková A., Růžičková V., Kroupová K., Barvíř R., Brus J., Voženílek V. Tyflomapy-tyflografika-tyflokartografie: Percepce prostoru prostřednictvím audio-taktilních 3D map. In Vondráková A., Ryšlavá H., Severýnová Popková K., Malotová M. (Eds.) 2020. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Hanáková A., Hudcová B., Hrudová T., Krahulcová K., Kroupová K., Potměšil M., Růžičková V., Šimůnková K., Špinarová G., Urbanovská E., Vachalová V. Bezpečnost a vulnerabilita osob se specifickými potřebami. Paidagogos. 2023.
Vachalová V., Špinarová G., Růžičková V., Kroupová K. Bezpečnost na internetu u dětí se zrakovým postižením. Paidagogos. 2023.
Hanáková A., Hrudová T., Hudcová B., Kroupová K., Potměšil M., Růžičková V., Šimůnková K., Špinarová G., Urbanovská E., Vachalová V. Pocit bezpečí jako jedna z důležitých hodnot nejen lidí se specifickými potřebami. Paidagogos. 2023.
Růžičková V., Vachalová V., Špinarová G. Possibilities of Perceving Space and Developing Ideas about it through 3D Audio - Tactile Models. Journal of Exceptional People. 2023.
Jurkovičová P., Špinarová G., Vachalová V., Růžičková V., Sedláčková D. Promoting Independence for People with Disabilities. Journal of Exceptional People. 2023.
Kroupová K., Malinková K., Růžičková V., Vachalová V., Špinarová G. Přístupnost inkluzivního vzdělávání žáků se zbytky zraku. Paidagogos. 2023.
Růžičková V., Vachalová V., Vondráková A. Audio-tactile Maps as a Means to Increase Competence in Spatial Orientation of People with Visual Impairment. Journal of Exceptional People. 2022.
Hanáková A., Hudcová B., Kroupová K., Navrátilová I., Trávníčková L., Potměšil M., Růžičková V., Špinarová G., Urbanovská E., Zvědělíková J. Vliv úpravy prostředí na život člověka se zdravotním postižením. Paidagogos. 2022.
Trávníčková L., Haiclová Z., Růžičková V. Kunst im Leben von Personen mit Sehbehinderung. Paidagogos. 2021.
Hrbáčová L., Špinarová G., Vachalová V., Růžičková V., Kroupová K. Taktile Grafiken in das Leben von Menschen mit Sehbehinderung. Paidagogos. 2020.
Růžičková V., Jeřábková K., Vondráková A. The Support of Spatial Orientation of Persons with Visual Impairment by means of Modern Aids. Journal of Family, Counseling and Education. 2019.
Růžičková V. Early intervention as a determinant of quality of life of individual with visual impairment. Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych. 2017.
Finková D., Ludíková L., Regec V., Růžičková V., Voženílek V., Vondráková A., Němcová Z., Doležal J., Kozáková M. Hypsometry in Tactile Maps. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. 2012.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Růžičková V. ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOST A JEJÍ SPECIFIKA U NEVIDOMÝCH DĚTÍ. Školní připravenost a její specifika u nevidomých dětí. 2007.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Růžičková V. Osoby s centrální poruchou zraku ve speciálněpedagogické praxi. Expresívne terapie vo vedách o človeku 2024. 2024.
Růžičková V., Špinarová G., Vachalová V., Látalová O. Zrakový terapeut jako součást multidisciplinárního týmu. 2023.
Růžičková V., Špinarová G., Vachalová V., Látalová O. Zrakový terapeut jako součást multidisciplinárního týmu. 2023.
Hanáková A., Hudcová B., Hrudová T., Krahulcová K., Kroupová K., Potměšil M., Růžičková V., Šimůnková K., Špinarová G., Urbanovská E., Vachalová V., Zvědělíková J. Accessibility and Safety in the Context of Persons with Disabilities or Specific Needs - a Monitored Issue in Research Concepts. ICERI2022 Proceedings. 2022.
Hanáková A., Hrudová T., Hudcová B., Kroupová K., Šimůnková K., Potměšil M., Růžičková V., Špinarová G., Trávníčková L., Urbanovská E., Vachalová V. Accessibility of Intact Pupils towards Pupils with Disabilities through Interactive Teaching Materials. EDULEARN22 Proceedings. 2022.
Růžičková V., Krušinský R. Historical objects and their accessibility for people with visual impairments. ICLEL 2022 CONFERENCE BOOK VOLUME 8 Issue 1. 2022.
Hanáková A., Hudcová B., Hrudová T., Krahulcová K., Kroupová K., Potměšil M., Růžičková V., Šimůnková K., Špinarová G., Urbanovská E., Vachalová V. Safety from the Perspective of University Students with Disabilities. ICERI2022 Proceedings. 2022.
Růžičková V., Vondráková A., Vachalová V., Špinarová G., Kroupová K. 3D Audio-Tactile Maps and Models for People with Visual Impairement. ICERI2022 Proceedings. 2022.
Růžičková V., Vondráková A. 3D Models in Education and Understanding of Geospace. ICLEL 2022 CONFERENCE BOOK VOLUME 8. 2022.
Kroupová K., Růžičková V. The Development of Mental Model of People with Visual Impairment. SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION Proceedings of the International Scientific Conference (SIE 2021). 2021.
Urbanovská E., Hanáková A., Zvědělíková J., Kroupová K., Potměšil M., Navrátilová I., Růžičková V., Pazourková L., Hudcová B. Adaptation of the Environment in the Context of People with Disabilities/Specific Needs in the Czech Republic. ICERI2020 Proceedings. 2020.
Růžičková V., Kroupová K. Audiotactile Maps as a Facilitating Element in Spatial Orientation and Mobility. Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference (SIE 2020).). 2020.
Růžičková V., Pazourková L. Possibilities of Graphic Representations in the Education of People with Visual Impairment Theory and Practice. ICLEL 20 Conference Proceeding Book. 2020.
Růžičková V. Spatial Orientation of People with Visual Impairment. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2019.
Kroupová K., Růžičková V. The Media Representation of People with Visual Impairment. ICLEL 19 Conference Proceeding Book. 2019.
Hutyrová M. Utváření poradenského vztahu ve školském poradenském zařízení. In Růžičková V., Hutyrová M. (Eds.) 2019.
Růžičková V., Kroupová K., Vondráková A. Counselling for People with Visual Impairment in the Czech Republic. ICLEL 2018 Conference Proceeding Book. 2018.
Hrbáčová L., Růžičková V. Development if independent movement through tactile-auditory means. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. 2018.
Barvíř R., Vondráková A., Růžičková V. Graphics complexity of tactile maps and user study. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018. 2018.
Růžičková V., Hrbáčová L. Pohled na speciálního pedagoga v rezortu zdravotnictví. MMK 2018. 2018.
Růžičková V., Vondráková A., Kroupová K., Hrbáčová L., Melounová Z. Possibilities of development of spatial orientation and independent movement of persons with severe visual impairment. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. 2018.
Melounová Z., Růžičková V., Vondráková A. Technical means for the development of spatial orientation in the Czech Republic. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. 2018.
Vondráková A., Růžičková V. The Importance of User Issues in the Cartographic Education of People with Visual Impairment. ICLEL 2018 Conference Proceeding Book. 2018.
Vondráková A., Růžičková V., Barvíř R. User issues in tactile cartographic education. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. 2018.
Růžičková V. Visual therapist as a part of a team of proffessionals providing services and support to people with visual impairment. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. 2018.
Kozáková Z., Charvátová L. Lidé se zdravotním postižením v projektovém vyučování žáků základních škol. In Hutyrová M., Růžičková V. (Eds.) Koheze speciální pedagogiky v současnosti. 2017.
Kozáková Z., Charvátová L. Lidé se zdravotním postižením v societě pohledem žáků středního školního věku. In Hutyrová M., Růžičková V. (Eds.) Koheze speciální pedagogiky v současnosti. 2017.
Růžičková V., Kramosilová Z. Možnosti podpory samostatného pohybu a prostorové orientace u osob s kombinovaným postižením. IV. olomoucké speciálněpedagogické dny. 2017.
Polínek MD. Prevence rizikového chování na základní umělecké škole. In Hutyrová M., Růžičková V., Souralová E., Klenková J. (Eds.) Koheze speciální pedagogiky v současnosti. 2017.
Růžičková V. Selected Aspects Affecting the Quality of Life in Persons with Visual Impairment. SGEM2017 Conference Proceedings. 2017.
Růžičková V., Kramosilová Z. Rozšíření kompetencí speciálního pedagoga–tyflopeda v kontextu celospolečenských změn posledních dekád. In Růžičková V. (Eds.) Reflexie vývoja a trendy rozvoja špeciálnej pedagogiky na Slovensku v medzinárodných kontextoch. 2016.
Růžičková V., Kroupová K., Lopúchová J. The level of opinions of majority population on the quality of life in persons with visual impairment. In Růžičková V. (Eds.) SGEM2016 Conference Proceedings. 2016.
Růžičková V. Speciální pedagog-tyfloped jako součást života osob se zrakovým postižením. In Hutyrová M., Kroupová K., Langer J. (Eds.) Perspektivy speciální pedagogiky - potřeby, možnosti a výzvy. 2015.
Růžičková V. Raná péče a pomůcky, prostředky a techniky v ní využívané jako předpoklad pro úspěšnou školní docházku. Výdobytky techniky v modernizácii vzdelavania zrakovo postihnutých. 2014.
Růžičková V. Vzájemné vztahy osob se zrakovým postižením a současné legislativy. In . (Eds.) Interdisciplinární pohledy na jinakost. 2014.
Lacková K., Růžičková V. Frekvence využívání kosmetických služeb a úkonů u osob se zrakovým postižením ve srovnání s intaktní populací. In Ladislav H. (Eds.) Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika 15. – 16. máj 2013. 2013.
Růžičková V., Stejskalová K. Mediální obraz osob se zrakovým postižením. In Hutyrová M. (Eds.) Nové trendy výzkumu ve speciální pedagogice. 2013.
Růžičková V., Stejskalová K. Die Arbeitsmöglichkeiten sehbehinderten Menschen entsprechend ihrer Ausbildung in Tschechien. In Růžičková V. (Eds.) International vergleichende Heil - und Sonderpädagogik weltweit. 2012.
Lacková K. Komunikace s osobami se získaným zrakovým postižením. In Regec V., Růžičková V. (Eds.) Posilování kompetencí v oblasti informačních technologií mladých vědeckých pracovníků při práci s osobami se zdravotním postižením. 2012.
Růžičková V. Možnosti a přínosy e-learningového vzdělávání speciálních pedagogů-tyflopedů. In Růžičková V. (Eds.) Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967-2012. 2012.
Finková D., Růžičková V. E-learning education support in the field of special education for persons with visual impairment. In Růžičková V. (Eds.) First Part of the Pre-Cnferece Proseedings of the Special Focus on 10 th ICESKS: information, Communication, and Economic Sciences in the knowledge Society. 2010.
Finková D., Ludíková L., Růžičková V. Innovation of approaches in spatial orientation of persons with visual impairment through tactile maps. In Růžičková V. (Eds.) Antropotechnika, kulturotechnika, socjotechnika w pedagogice specialnej. 2010.
Finková D., Ludíková L., Růžičková V., Regec V., Voženílek V., Vondráková A. Integration of visually impaired people in the knowledge society. In Růžičková V. (Eds.) First Part of the Pre-Cnferece Proseedings of the Special Focus on 10 th ICESKS: information, Communication, and Economic Sciences in the knowledge Society. 2010.
Finková D., Růžičková V. Možnosti vzdělávání speciálních pedagogů - tyflopedů prostřednictvím e-learningu. In . (Eds.) Trendy a nové výzvy v špeciálnej pedagogike. 2010.
Voženílek V., Kozáková M., Finková D., Růžičková V., Ludíková L. Nové možnosti vnímání prostoru osobami s těžkým zrakovým postižením. In Ludíková L. (Eds.) X. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. Dramaterapeutická konference. 2010.
Růžičková V. A contemporary situation in the issue of spatial orientation of persons with visual impairment in the Czech Republic. 13. International Mobility Conference 2009 "More than a cane". 2009.
Ludíková L., Růžičková V. Current topics in special educations research at the Faculty of education of Placky Univerity in Olomouc. Pre - conference proceedings of the Special Focus Symposium on 8th ICESKS: information, Communication and Economic Sciences in Knowledge Society. 2009.
Finková D., Růžičková V. Improvement in Spatial Sensation for persons with visual impairment through the medium of tactile/Braille maps. Specjalne potrzeby edukacyjne. Wybrane aspekty funkcjonovania osob niepelnospravnoscia. 2009.
Růžičková V., Stejskalová K., Ludíková L., Finková D., Voženílek V., Kozáková M., Šťávová Z. Orientation and mobility of persons with visual impairment in the Czech Republic within the context of an evolving Europe. In . (Eds.) ICEVI Living in a changing Europe. 2009.
Růžičková V. Školní připravenost nevidomých dětí z pohledu speciálních pedagogů v ČR. Raná a predškolská staroslitvost´ o deti so zrakovým postihnutím na Slovensku. 2009.
Voženílek V., Kozáková M., Němcová Z., Ludíková L., Růžičková V., Finková D. 3D Printing Technology in Tactile Maps Compiling. The World's Geo_Spatial Solutions. 2009.
Růžičková V. Možnosti změn přístupů k osobám se zrakovým postižením. Sborník příspěvků ze závěrečné konference k projektu ESF. 2008.
Růžičková V. Pflege und Dienste für Sehbehinderte in der Tschechischen Republik im Laufe der Zeit. Begegnung und Differenz: Menschen - Länder - Kulturen. 2008.
Růžičková V., Ludíková L. Informační technologie v koncepci vzdělávání speciálních pedagogů na PdF UP v Olomouci. Niektoré technolgické inovácie v špeciálnej pedagogike. 2007.
Růžičková V. Poradenství pro zrakově postižené v rámci PIC. Kvalitní poradenství - záruka života. 2007.
Růžičková V. Stav školské integrace zrakově postižených v Olomouckém kraji. VII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 2007.
Růžičková V. Stav školské integrace zrakově postižených v Olomouckém kraji. VII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 2007.
Růžičková V. Výchovně-vzdělávací proces u osob hluchoslepých. Integrace zrakově a kombinovaně postižených žáků. 2007.
Růžičková V., Smečková G. Zpřístupňování studia pro studenty se zdravotním postižením na UP v Olomouci. Slunečnice aneb Zkvalitnění přístupu akademických pracovníků k handicapovaným studentům. 2007.
Smečková G., Růžičková V. Zpřístupňování studia pro studenty se zdravotním postižením na UP v Olomouci. Sborník příspěvků Mezinárodní konference Slunečnice. 2007.
Růžičková V. Žáci se zrakovým postižením v procesu integrace. Integrace zrakově a kombinovaně postižených žáků. 2007.
Stoklasová V. Možnosti rekvalifikace zrakově postižených v německy mluvících zemích. VI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifikými potřebami a I. Dramaterapeutická konference. 2006.
Stoklasová V., Bendová P. Možnost speciálně pedagogické podpory studentů VŠ. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Sociální a speciálně pedagogická péče. 2005.
Stoklasová V. School Integration of children with visual impairment in Czech republic. Conference Report, Education - aiming for excellence. 2005.
KNIHA - CELEK
Hanáková A., Urbanovská E., Hrudová T., Hudcová B., Krahulcová K., Kroupová K., Perczynská B., Potměšil M., Růžičková V., Šimůnková K., Špinarová G., Vachalová V., Vrbková T., Zvědělíková J. Bezpečnost v kontextu osob se specifickými potřebami. 2023.
Vondráková A., Růžičková V., Barvíř R., Brus J., Špinarová G., Vachalová V., Žejdlík J., Krušinský R., Fojtíková Roubalová M., Bečicová K. Tyflomapy – Tyflomodely – Tyflopomůcky: Rozvoj představivosti osob se zrakovým postižením prostřednictvím 3D modelů s auditivními prvky. 2023.
Hanáková A., Hrudová T., Hudcová B., Kroupová K., Potměšil M., Růžičková V., Šimůnková K., Špinarová G., Urbanovská E., Vachalová V., Zvědělíková J. Přístupnost v kontextu osob se zdravotním postižením. In Křížkovská P., Ryšlavá H. (Eds.) 2021.
Müller O., Kantor J., Růžičková V., Kružíková L., Mlčáková R., Potměšilová P., Svoboda P., Dosedlová J., Holzer L., Polínková Z., Palarčíková A. Metodika expresivních přístupů u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání. In Müller O., Růžička M., Petráš P. (Eds.) 2020.
Kroupová K., Hanáková A., Potměšil M., Urbanovská E., Růžičková V., Zvědělíková J., Navrátilová I., Hudcová B., Pazourková L., Špinarová G. Úprava prostředí pohledem osob se zdravotním postižením. In Křížkovská P., Ryšlavá H. (Eds.) 2020.
Růžičková V., Hanáková A., Dokoupilová I., Urbanovská E., Kmentová S., Štěpničková N., Zvědělíková J., Guo L., Hrbáčová L., Potměšil M. Speciální pedagog jako profese. 2018.
Ludíková L., Kantor J., Maštalíř J., Růžičková V., Drlíčková S., Hrbáčová L., Kabelková K., Petrová N., Remešová Z., Těthalová L. Problematika kvality života osob se speciálními potřebami. 2017.
Ludíková L., Kantor J., Kroupová K., Růžičková V., Baslerová P., Hrubešová I., Majerová H., Malinovská O., Petrová N., Remešová Z. Vybrané faktory ovlivňující kvalitu života osob se speciálními potřebami. 2016.
Růžičková V., Kroupová K., Kramosilová Z. Zrakový trénink a jeho podmínky. 2016.
Ludíková L., Kantor J., Kroupová K., Růžičková V., Majerová H., Malinovská O., Horváthová I., Petrová N., Remešová Z. Netradiční pohledy na kvalitu života osob se speciálními potřebami. 2015.
Dokoupilová I., Hanáková A., Kunhartová M., Potměšil M., Růžičková V., Stejskalová K., Urbanovská E., Zedková V. Speciálněpedagogická intervence u dětí v raném věku. 2015.
Bendová P., Růžičková V. Alternativní a augmentativní komunikace 2. 2013.
Jeřábková K., Vitásková K., Růžičková V., Kučera P., Kantor J., Mlčáková R., Müller O., Růžička M. Školská integrace žáků se speciáloními vzdělávacími potřebami. 2013.
Langer J., Hanáková A., Kantor J., Růžičková V., Michalík J. Technické pomůcky pro osoby se zdravotním postižením. 2013.
RŮŽIČKOVÁ V., FINKOVÁ D., Joklíková H., REGEC V., STEJSKALOVÁ K. Basics of special education of persons with visual impairment. 2012.
FINKOVÁ D., MITRYCHOVÁ L., RŮŽIČKOVÁ V., STEJSKALOVÁ K. Osoby se zrakovým postižením v procesu komunikace. 2012.
FINKOVÁ D., Joklíková H., RŮŽIČKOVÁ V. Otázky rehabilitace osob později osleplých. 2012.
FINKOVÁ D., RŮŽIČKOVÁ V., STEJSKALOVÁ K. Dítě se zrakovým postižením v raném a předškolním věku. 2011.
FINKOVÁ D., RŮŽIČKOVÁ V., STEJSKALOVÁ K. Edukační proces u osob se zrakovým postižením. 2011.
Voženílek V., Ludíková L., Růžičková V., Finková D., Vondráková A., Kozáková M., Doležal J., Regec V. Hmatové mapy technologií 3D tisku. 2010.
Finková D., Růžičková V., Stejskalová K. Úvod do speciální pedagogiky osob se zrakovým postižením. Úvod do speciální pedagogiky osob se zrakovým postižením. 2010.
Finková D., Ludíková L., Růžičková V. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. Specální pedagogika osob se zrakovým postižením. 2007.
Růžičková V. Integrace zrakově postiženého žáka do základní školy. Integrace zrakově postiženého žáka do základní školy. 2006.
Růžičková V., Bendová P., Jeřábková K. Kompenzační pomůcky pro osoby se specifickými potřebami. Kompenzační pomůcky pro osoby se specifickými potřebami. 2006.
Ludíková L., Stoklasová V. Tyflopedie pro výchovné pracovníky. Tyflopedie pro výchovné pracovníky. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Růžičková V., Špinarová G., Vachalová V., Látalová O. Zrakový terapeut jako součást multidisciplinárního týmu. Podpora osôb so zdravotným znevýhodnením v poradenskom systéme. 2023.
Růžičková V., Jeřábková K. Modern technologies as a Means of self - reliance and autonomy in persons of severe visual impairment. TELESEICT. Guide of Good Practices. 2019.
Růžičková V. Osoby se zrakovým postižením. Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. 2013.
Růžičková V. Samostatný pohyb a prostorová orientace osob se zrakovým postižením. Vzdělávací materiály pro účastníky programů. 2013.
Michalík J., Růžičková V. Erfahrungen mit der neuen schulischen Legislative im Bereich der integrierten Ausbildung der Schüler mit besonderen Bedürfnissen. Integration im vierten Jarzent. Bilanz und Perspektiven. 2009.
Růžičková V. Komunikace s osobami se zrakovým postižením. Specifika komunikace osob se zdravotním postižením. 2008.
Růžičková V. Spolková republika Německo a její přístupy ke vzdělávání dospělých osob se specifickými potřebami. Přístup k osobám se specifickými potřebami v zemích EU z pohledu vzdělávání dospělých. 2008.
Růžičková V. Moderní trendy v péči o osoby se zrakovým postižením. Základy speciální pedagogiky. 2007.
Růžičková V. Poradenství pro osoby se specifickými potřebami ve Spolkové republice Německo. Poradenství pro osoby se specifickými potřebami v zemích Evropské unie. 2007.
Růžičková V. Poradenství pro osoby se zrakovým postižením. Poradenství pro osoby se zdravotním postižením. 2007.
Růžičková V. Soudobé trendy v péči o osoby se specifickými potřebami. Základy speciální pedagogiky. 2007.
Stoklasová V. Problematika kombinovaných vad z pohledu tyflopedie. Kombinované vady. 2005.
ABSTRAKT
Haklová K., Růžičková V. Speciální pedagogové se zrakovým postižením - specifika vysokoškolské přípravy v kontextu s následným uplatněním na trhu práce. Zborník abstraktov zo Študentskej vedeckej konferencie v obore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika. 2013.
Růžičková V. Obraz rodiny dítěte a dospělého se zdravotním postižením v závěrečných pracích studentů. XI. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VI. mezinárodní dramaterapeutická konference. 2010.
Smečková G., Růžičková V. Charakteristika služeb Centra pomoci handicapovaným studentům se zdravotním postižením s ohledem na zvýšení jejich uplatnitelnosti na volném trhu práce. Sborník abstraktů 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika. 2009.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Růžičková V. Tyflokartografický výzkum. 2024.
Růžičková V., Pryč Krahulcová K., Jurkovičová P., Špinarová G., Vachalová V., Hovorková L. Podpora osob s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin v osamostatňování. 2023.
Hanáková A., Hudcová B., Hrudová T., Krahulcová K., Kroupová K., Potměšil M., Růžičková V., Šimůnková K., Špinarová G., Urbanovská E., Vachalová V., Zvědělíková J. Accessibility and Safety in the Context of Persons with Disabilities or Specific Needs - a Monitored Issue in Research Concepts. 2022.
Hanáková A., Hrudová T., Hudcová B., Kroupová K., Potměšil M., Růžičková V., Šimůnková K., Špinarová G., Urbanovská E., Vachalová V., Zvědělíková J. Patříme k sobě aneb Podpora přístupnosti intaktních žáků směrem k žákům se zdravotním postižením. 2022.
Kroupová K., Malinková K., Růžičková V. Přístupnost inkluzivního vzdělávání žáků se zbytky zraku. 2022.
Hanáková A., Hudcová B., Hrudová T., Krahulcová K., Kroupová K., Potměšil M., Růžičková V., Šimůnková K., Špinarová G., Urbanovská E., Vachalová V. Safety from the Perspective of University Students with Disabilities. 2022.
Růžičková V., Kroupová K. 3D a audiotaktilní mapy a modely. 2022.
Růžičková V., Vondráková A. 3D Models in Education and Understanding of Gespace. 2022.
Hanáková A., Potměšil M., Urbanovská E., Růžičková V., Kroupová K., Zvědělíková J., Navrátilová I., Hudcová B., Pazourková L., Špinarová G. Úprava prostředí pohledem osob se zdravotním postižením. 2020.
Růžičková V., Kroupová K., Vondráková A. Counseling for people with visual impairment in the Czech Republic. 2018.
Růžičková V., Vondráková A., Kroupová K., Hrbáčová L., Melounová Z. Possibilities of development of spatial orientation and independent movement of persons with severe visual impairment. 2018.
Urbanovská E., Potměšil M., Hanáková A., Růžičková V., Zedková V., Kunhartová M., Dokoupilová I., Soldánová J. Včasná péče ve speciálněpedagogickém kontextu. 2015.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Růžičková V., Špinarová G., Vachalová V., Vondráková A., Brus J., Barvíř R. TouchIt 2023. 2023.
Růžičková V., Vondráková A., Brus J., Barvíř R., Vachalová V., Špinarová G. Workshop TouchIT 2023. 2023.
Růžičková V., Hutyrová M., Pryč Krahulcová K., Langer J., Polínek MD., Hanáková A., Vitásková K., Vachalová V., Strnadová A., Tvarůžková K., Tumová M., Svozilová M., Hrudová T., Ptáčková M., Haroková M., Škodáková L., Pudelková VH. X. konference mladých vědeckých pracovníků – PORTA OMNIA. 2023.
Hutyrová M., Langer J., Polínek MD., Dolejš M., Růžičková V. IX. Olomoucké speciálně pedagogické dny. 2022.
Hutyrová M., Langer J., Polínek MD., Kozáková Z., Růžičková V., Kučera P., Jeřábková K., Mlčáková R., Müller O., Kantor J., Chrastina J. V. olomoucké speciálněpedagogické dny. 2017.
Hutyrová M., Müller O., Růžičková V., Kozáková Z., Svoboda P., Polínek MD., Mlčáková R., Kantor J., Kučera P., Chrastina J., Jeřábková K. IV. olomoucké speciálněpedagogické dny. 2016.
Hutyrová M., Kozáková Z., Kučera P., Růžičková V., Müller O., Chrastina J., Polínek M., Mlčáková R., Svoboda P. III. olomoucké speciálněpedagogické dny. 2015.
Růžičková V., Stejskalová K., Hutyrová M., Skácel J. 1. tyflopedická konference. 2012.
SBORNÍK - CELEK
Šmelová E., Vávra J., Zahradníková T., Pinkavová L., Szokalová L., Janýšková K., Zemko M., Sychra Rencci T., Pančocha K., Prokopová Z. Rozvoj kognitivních schopností nejen ve speciálněpedagogickém kontextu. In Hutyrová M., Růžičková V. (Eds.) 2021.
Kozáková Z., Krahulcová K., Karunová H., Janýšková K., Tang J., Lei X., Suková M., Odstrčilíková I., Korandová Z., Jamrichová J., Antov I., Čvrtečková K. Speciální pedagogika a její přínos ve společnosti. In Hutyrová M., Růžičková V. (Eds.) 2020.
Růžičková V., Bendová P., Jurkovičová P., Jeřábková K. Integrace zrakově a kombinovaně postižených žáků. Integrace zrakově a kombinovaně postižených žáků. 2007.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Hanáková A., Hrudová T., Hudcová B., Kroupová K., Navrátilová I., Šimůnková K., Potměšil M., Růžičková V., Špinarová G., Trávníčková L., Urbanovská E., Vachalová V., Zvědělíková J. Patříme k sobě. Soubor pracovních a metodických listů o lidech se zdravotním postižením pro 1. stupeň ZŠ. Patříme k sobě. Soubor pracovních a metodických listů o lidech se zdravotním postižením pro 1. stupeň ZŠ. 2021.
Hanáková A., Hrudová T., Hudcová B., Kroupová K., Navrátilová I., Šimůnková K., Potměšil M., Růžičková V., Špinarová G., Trávníčková L., Urbanovská E., Vachalová V., Zvědělíková J. Patříme k sobě. Soubor pracovních a metodických listů o lidech se zdravotním postižením pro 2. stupeň ZŠ. Patříme k sobě. Soubor pracovních a metodických listů o lidech se zdravotním postižením pro 2. stupeň ZŠ. 2021.
PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Barvíř R., Brus J., Růžičková V., Vondráková A., Žejdlík J. Tyflokartografická sada edukačních materiálů k vybraným památkám Česka. 2022.
Ludíková L., Finková D., Růžičková V., Regec V. Tyflomapa typ A: orientační plán. 2009.
Ludíková L., Finková D., Růžičková V., Regec V. Tyflomapa typu A - Hypsometrie. 2009.
Ludíková L., Růžičková V., Finková D., Regec V. Tyflomapa typu A - Kartogram. 2009.
Ludíková L., Růžičková V., Finková D., Regec V. Tyflomapa typu A - Politická mapa. 2009.
Ludíková L., Růžičková V., Finková D., Regec V. Vzorkovník pro tyflomapy typu A. 2009.
RECENZE
Stoklasová V. Atlas oftalmologie. e-Pedagogium (print). .
Stoklasová V. Základy pedagogiky mentálne postihnutých. e-Pedagogium (online). 2005.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Finková D., Růžičková V. Možnosti vzdělávání speciálních pedagogů - tyflopedů prostřednictvím e-learningu. Trendy a nové výzvy v špecialnej pedagogike. 2010.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Růžičková V. Jílková Romana: Cestování osob se zrakovým postižením. Oponentský posudek na diplomovou práci. 2010.
Růžičková V. Joklíková Hana: Senior se zrakovým postižením. Oponentský posudek na diplomovou práci. 2010.
Růžičková V. Belániová Michala: Poradenská péče v životě dospělých zrakově postižených osob. Oponentský posudek diplomové práce. 2009.
PROJEKT
Hanáková A., Potměšil M., Urbanovská E., Růžičková V., Kunhartová M., Zedková V. Včasná péče ve speciálněpedagogickém kontextu. Univerzita Palackého v Olomouci. 2014.
VEDENÍ PRÁCE
Růžičková V. Podpora komunikace na základě stanovené diagnózy Morbus Down. Magisterská diplomová práce. 2012.
Růžičková V. Specifika edukačního procesu u nadaných dětí v mateřské škole. Bakalářská diplomová práce. 2012.
Růžičková V. Vztah ortoptisty a speciálního pedagoga. Bakalářská diplomová práce. 2012.
RŮŽIČKOVÁ V. Canisterapie a její přínos pro osoby se zdravotním postižením. Magisterská diplomová práce. 2011.
RŮŽIČKOVÁ V. Poskytovatelé služeb pro osoby se zrakovým postižením. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Růžičková V. Postoje pedagogů k integraci studentů se zrakovým postižením. Magisterská diplomová práce. 2011.
RŮŽIČKOVÁ V. Příprava zrakově postiženého dítěte na školní docházku. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Růžičková V. Rodičovství a rodinný život osob se zrakovým postižením. Bakalářská diplomová práce. 2011.
RŮŽIČKOVÁ V. Role asistenčních a vodících psů v životě osob se zrakovým postižením. Magisterská diplomová práce. 2011.
RŮŽIČKOVÁ V. Specifické vývojové poruchy učení u osob se zrakovým postižením. Magisterská diplomová práce. 2011.
RŮŽIČKOVÁ V. Specifika integračního procesu dítěte v předškolním věku. Bakalářská diplomová práce. 2011.
RŮŽIČKOVÁ V. Specifika práce na počítači osobou se zrakovým postižením. Bakalářská diplomová práce. 2011.
RŮŽIČKOVÁ V. Specifika ve výtvarné výchově u žáků se zrakovým postižením. Bakalářská diplomová práce. 2011.
RŮŽIČKOVÁ V. Systematická práce s mládeží v nízkoprahovém zařízení. Bakalářská diplomová práce. 2011.
RŮŽIČKOVÁ V. Vliv postižení na možnost umístění dítěte do náhradní rodinné péče. Bakalářská diplomová práce. 2011.
RŮŽIČKOVÁ V. Výuka hudební výchovy u dětí a žáků se zrakovým postižením. Bakalářská diplomová práce. 2011.
RŮŽIČKOVÁ V. Význam výtvarných činností pro rozvoj osob se zrakovým postižením. Bakalářská diplomová práce. 2011.
RŮŽIČKOVÁ V. Zájmové aktivity osob se zrakovým postižením seniorského věku. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Růžičková V. Dobrovolnictví jako sociální služba poskytovaná osobám se zrakovým postižením v dospělém a seniorském věku. Dobrovolnictví jako sociální služba poskytovaná osobám se zrakovým postižením v dospělém a seniorském věku. 2010.
Růžičková V. Důsledky a náprava poruch binokulárního vidění. Důsledky a náprava poruch binokulárního vidění. 2010.
Růžičková V. Osoby nevidomé z pohledu laické veřejnosti. Osoby nevidomé z pohledu laické veřejnosti. 2010.
Růžičková V. Podmínky rozvoje a rozvoj kompenzačních činitelů u dětí se zrakovým postižením. Podmínky rozvoje a rozvoj kompenzačních činitelů u dětí se zrakovým postižením. 2010.
Růžičková V. Používané výtvarné techniky u žáků se zrakovým postižením v rámci výtvarné výchovy na 2. stupni základních škol. Používané výtvarné techniky u žáků se zrakovým postižením v rámci výtvarné výchovy na 2. stupni základních škol. 2010.
Růžičková V. Profesní poradenství pro žáky se zrakovým postižením. Profesní poradenství pro žáky se zrakovým postižením. 2010.
Růžičková V. Provázanost jednotlivých složek rehabilitace u osob zrakově postižených. Provázanost jednotlivých složek rehabilitace u osob zrakově postižených. 2010.
Růžičková V. Působení terapií na skupinu osob s mentální retardací. Bakalářská práce. 2010.
Růžičková V. Specifika práce s osobou později osleplou. Bakalářská práce. 2010.
Růžičková V. Úspěšní sportovci se zrakovým postižením. Bakalářská práce. 2010.
Růžičková V. Možnosti využití tyflotechniky u osob seniorského věku. Bakalářská práce. 2009.
Růžičková V. Pes a využití jeho schopností v životě osob s těžkým zdravotním postižením. Pes a využití jeho schopností v životě osob s těžkým zdravotním postižením. 2009.
Růžičková V. Pracovní uplatnění osob se zrakovým postižením. Pracovní uplatnění osob se zrakovým postižením. 2009.
Růžičková V. Specifika komunikace u osob se zrakovým postižením. Bakalářská práce. 2009.
Růžičková V. Symbol v dětské terapii. Symbol v dětské terapii. 2009.
Růžičková V. Tyflotechnika s přihlédnutím na hudební vzdělávání. Tyflotechnika s přihlédnutím na hudební vzdělávání. 2009.
Růžičková V. Úřady práce a jejich postoj k pracovnímu uplatnění osob se zdravotním postižením. Úřady práce a jejich postoj k pracovnímu uplatnění osob se zdravotním postižením. 2009.
Růžičková V. Vodící pes v historii a současnosti. Bakalářská práce. 2009.
Růžičková V. Volba povolání osob se zrakovým postižením s ohledem na stupeň a typ zrakové vady. Volba povolání osob se zrakovým postižením s ohledem na stupeň a typ zrakové vady. 2009.
Růžičková V. Výběr povolání zrakově postižených žáků středních škol s ohledem na zvolenou formu vzdělávání. Výběr povolání zrakově postižených žáků středních škol s ohledem na zvolenou formu vzdělávání. 2009.
Růžičková V. Vykonávání domácích prací nevidomými. Bakalářská práce. 2009.
Růžičková V. Výuka cizích jazyků na základních školách pro zrakově postižené. Výuka cizích jazyků na základních školách pro zrakově postižené. 2009.
Růžičková V. Využití canisterapie s mentálně postiženými. Bakalářská práce. 2009.
Růžičková V. Zaměstnanecké perspektivy osob s postižením v ČR. Zaměstnanecké perspektivy osob s postižením v ČR. 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
MITRYCHOVÁ PDF Speciální pedagogika 2014
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)