doc. Mgr. Michal RŮŽIČKA, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585635306

Ústav speciálněpedagogických studií

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

docent

Zaměření: Etopedie, terapeutické metody ve speciální pedagogice. Metodika a nové trendy v ambulantní léčbě závislostí Mediace v netrestních věcech a rodinná mediace Kognitivně behaviorální terapie Po

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen AS fakulty (13. 10. 2011 – )

Redakční rada

  • Cognitive remediation journal (předseda, 2012–)
  • Journal of exeptional people (člen, 2012–)

Státnicová komise

  • Ústav speciálně pedagogických studií, PDF, UP, Speciální pedagogika (člen, 2010–)
  • Ústav speciálně pedagogických studií, PDF,UP, dramaterapie (člen, 2008–)
  • Ústav speciálně pedagogických studií, PDF,UP, etopedie (člen, 2008–)

Jiné komise a orgány

  • Akademický senát Pedagogické fakulty UP (člen, 2011–)
  • spolupráce s praxí (Rugby House, London, GB) (ostatní, 2008–)
  • Spolupráce s praxí (Středisko sociální prevence, Olomouc) (ostatní, 2007–)
  • Spolupráce s praxí (P-Centrum Olomouc) (ostatní, 2007–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Valenta M., Olejníčková J., Maštalíř J., Růžička M., Kantor J., Vávra J. How do patients from dynamic and cognitive behavioural groups perceive dramatherapy. Journal of Exceptional People. 2020. (ČLÁNEK)
Valenta M., Krahulcová K., Veitová L., Vávra J., Růžička M., Pospíšil J. Dramaterapeutická intervence u osob se závislostí. In Valenta M. (Eds.) 2017. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Novotná Z., Růžička M., Kantor J. ADHD a intervence u dětí – literární review. 2024.
Růžička M., Wittmannová J., Müller O., Růžičková L., Valenta M., Skopal O. Wellbeing and e-Health - the Web-Based Application for Relapse Prevention. Journal of Exceptional People. 2023.
Olejníčková J., Kantor J., Maštalíř J., Růžička M., Valenta M. Důvěra, dramaterapie a psychosociální rehabilitace pacientů s neurotickou poruchou osobnosti. Rehabilitacia. 2020.
Růžička M., Wittmannová J., Chacón-Lopez H., Stelzer J. Metoda „Five ways to wellbeing“ jako nástroj napomáhající sociální inkluzi osob se závislostí. In Kováčová B. (Eds.) Studia scientifica Facultatis paedagogicae. 2017.
Houšková T., Růžička M., Hrbáčová L., Sampey T. Student work placement in Build on Belief, a unique organization in London. In Ludíková L. (Eds.) Journal of Exceptional People. 2017.
Chacón-López H., Růžička M., González-García E., Caurcel MJ. Creative competence, artistic expression and art therapy: new psychoeducational horizons. ReiDoCrea. 2016.
Růžička M. Kam kráčíš, etopedie? Speciální pedagogika. 2016.
Růžička M., Hutyrová M., Wittmannová J. The current issues of aftercare in the Czech Republic. Journal of Exceptional People. 2014.
Procházka R., Růžička M. Zkušenosti s krátkým intervenčním programem pro osoby závislé na pervitinu. Cognitive Remediation Journal. 2013.
RŮŽIČKA M., Wittmann E. A Brief intervention programme for outpatient treatment for methamphetamine users. e-Pedagogium (online). 2011.
Procházka R., RŮŽIČKA M. Kognitivně behaviorální terapie a dramaterapie. Možnosti a meze. Arteterapie. 2011.
RŮŽIČKA M., Procházka R. Kognitivně behaviorální terapie a dramaterapie. Možnosti a meze. Arteterapie. 2011.
RŮŽIČKA M., Martinková K. Význam doléčovacího porogramu pro resocializaci osob s drogovou závislostí. e-Pedagogium (online). 2011.
Růžička M., Krahulcová K., Vožechová J. Dramaterapie na detoxikačním oddělení. e-Pedagogium (print). 2010.
Růžička M. Mediace v sociálních službách. Sociální služby. 2010.
Růžička M., Procházka R. Prvky dramatu v nácvikových technikách kognitivně behaviorální terapie. e-Pedagogium (print). 2010.
Růžička M. Rodinná terapie v kontextu léčby závislostí. e-Pedagogium (print). 2010.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Krahulcová K., Pastieriková L., Smolíková M., Růžička M. The school special education teacher in an inclusive education. In Krahulcová K. (Eds.) ICERI2020 Proceedings. 2020.
Koucun J., Špinarová G., Růžička M. Arts Therapies in the Czech Republic with a Focus on Dramatherapy. SGEM 2019 Conference Proceedings. 2019.
Michalík J., Hrubešová I., Růžička M., Baslerová P. Cooperation between School (Teachers) and Parents as an Important Factor in the Education of Pupils with Special Educational Needs. EDULEARN19 Proceedings. 2019.
Urbanovská E., Horníková L., Růžička M. Learners with Impaired Cognitive Performance in the Context of Native Language Education in the Czech Republic. EDULEARN19 Proceedings. 2019.
Špinarová G., Pelcová H., Růžička M. Parents of Children with Diabetes Mellitus and their Satisfaction with in the Context of Preschool Education. SGEM 2019 Conference Proceedings. 2019.
Růžička M., Stelzer J., Urbanovská E., Baslerová M. Teacher and assistant teacher in joint education in the Czech republic. EDULEARN19 Proceedings. 2019.
Růžička M., Kotrlová P. Cooperation between elementary school, educational and psychological counselling centre and parents – qualitative study. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. 2018.
Růžička M., Urbanovská E., Li Y., Klusoň V. Perception of bullying by teachers - a qualitative study. INTED2018 Proceedings. 2018.
Růžička M., Šrejberová L. Spiritualita jako nedílná součást osobnosti a její místo v expresivních terapiích. Expresívné terápie vo vedách o človeku. 2018.
Růžička M., Langer J., Finková D., Baslerová P., Kozáková Z., Horváthová I., Michalík J. The attitudes and opinions of the teaching staff concerning inclusion in the Czech Republic. INTED2018 Proceedings. 2018.
Baslerová P., Růžička M., Michalík J. The attitudes and opinions of the teaching staff concerning inlusion in the Czech republic: readiness for children with various types of impairment. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. 2018.
Stelzer J., Klimešová I., Růžička M., Ernest J. The connection between motivation and behaviors. In Vopava J., Douda V., Kratochvíl R., Konecki M. (Eds.) Proceedings of MAC 2018 in Prague. 2018.
Růžička M., Bohanesová A., Wittmannová J., Stelzer J. Third wave of cognitive behavioural therapy: saturation of spiritual needs in relapse prevention in addicted persons by means of the mindfulness method – case study. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. 2018.
Urbanovská E., Novotná B., Potměšil M., Růžička M. Citová vazba mezi matkou a dítětem s postižením z pohledu speciálního pedagoga. QUAERE 2017. 2017.
Růžička M. Kognitivně behaviorální dramaterapie v prevenci relapsu. In Růžička M. (Eds.) Expresívne terapie vo vedách o človeku 2017. Kooperácia rodín a inštitúcií v starostlivosti o klienta. 2017.
Růžička M., Wittmannová J., Li Y. The specifics of inclusin: Students with behavioural disorders in mainstream schools in the Czech Republic (EU). In . (Eds.) International conference of Academic Persective on Education and Quality of Life. 2017.
Růžička M. The third wave of cbt in addictology: 5 ways to wellbeing. In . (Eds.) SGEM2017 Conference Proceedings. 2017.
Pastieriková L., Růžička M. Inclusion in Universities in the Czech Republic. INTED2016 Proceedings. 2016.
Růžička M., Malinovská O., Kytnarová L., Šilarová L., Šilarová J., Wossala J., Trefilíková T., Tylšarová V., Švecová V., Pastieriková L., Ludíková L. Inspiration by inclusive environment at Valdosta State University to promote inclusion in tertiary education in the Czech republic. In . (Eds.) INTED2016 Proceedings. 2016.
Růžička M., Štěpánková H., Sviederová V., Chrastina J. Counselling for addicted persons-analysis of client satisfaction with social services. ICERI2015 Proceedings. 2015.
Růžička M., Červenková E. Galerie P-centra Olomouc nejen jako receptivní terapie pro osoby se závislostí. Expresívne terapie vo vedách o človeku. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 2015.
Růžička M., Urbanovská E., Mrhálková L. Snoozelen as an auxiliary in the education of pupils with multiple disabilities. In . (Eds.) ICERI2015 Proceedings. 2015.
Růžička M., Šebková L., Urbanovská E., Vitásková K. Storytelling as a method of development for preschool children in Kindergarden. EDULEARN15 Proceedings. 2015.
Růžička M., Krahulcová K., Kubisová S., Benešovská V. System of care for addicted persons in the Czech Republic with respect to maintaining abstinence in aftercare. ScieConf 2015 Proceedings. 2015.
Růžička M., Chrastina J., Finková D., Kubisová S., Valenta M., Ludíková L. The analysis of special preschool education of children with special needs in Czech Republic - the potentional for research. EDULEARN15 Proceedings. 2015.
Hutyrová M., Růžička M. Dítě s problémem v chování v institucionální výchově. Jinakost ve speciálněpedagogickém kontextu. 2014.
Urbanovská E., Růžička M., Kantor J. The Education of Students with Autism Spectrum Disorers from the Teacher‘s Viewpoint – A Czech/Polish Comparative Study at the Secondary Education Level. In . (Eds.) Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientifical Conference. 2014.
Růžička M. The quality of life in persons with persons with behavioural problems in professional institutes in the Czech republic. In . (Eds.) Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientifical Conference. 2014.
Hutyrová M., Růžička M. The Theory of Environment Enrichment in Institutions for Children with Behavioral Problems. In . (Eds.) INTED2014 Proceedings. 2014.
Hutyrová M., Spěváček J., Růžička M. Working with emotions and social relations in a cognitive context in children with behavioural problems. In . (Eds.) ICERI2014 Proceedings. 2014.
Hutyrová M., Růžička M. Follow-up care for adolescents and young adults with risk behaviours. In Gómez CL. (Eds.) ICERI 2013. 2013.
Hutyrová M., Růžička M. Follow-up Care for Adolescents and Young Adults with Risk Behaviours. ICERI2013 Proceedings. 2013.
Růžička M. Dokážu to? Londýnské zkušenosti s uživateli návykových látek v Londýně, Centrum primární péče Enfield (Primary care centre Enfield). In Růžička M. (Eds.) Dokážu to? Londýnské zkušenosti s uživateli návykových látek v Londýně. 2012.
Růžička M. Zkušenosti s krátkým intervenčním programem pro osoby závislé na pervitinu. In Dolejš M. (Eds.) PhD existence. 2012.
Růžička M., Wittmann E., Máchalová V. Zkušenosti s krátkým intervenčním programem pro osoby závislé na pervitinu. In Růžička M., Dolejš M., Charvát M., Procházka R., Krutilová D., Gray A. (Eds.) "Dokážu to?" - teorie a praxe léčby závislostí. 2012.
RŮŽIČKA M. Dokážu to? Aneb krátký intervenční program pro Ambulantní léčbu osob závislých na simulantech. In POTMĚŠIL M. (Eds.) Sborník textů z XII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 2011.
RŮŽIČKA M. Mediace v terapeutické práci s rodinou aneb příprava nového předmětu výuky. In POTMĚŠIL M. (Eds.) Sborník texků z XII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII. Mezinárodní dramaterapeutická konference. 2011.
Růžička M. Mediace v netrestních věcech. In . (Eds.) Sborník X. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. Dramaterapeutická konference. 2010.
Růžička M. Aspekty a možnosti rodinné mediace. Akční pole sociální práce aneb sociálněpedagogické otázky současnosti. 2007.
Růžička M. Dramaterapie, možný návrat k archaismu. XII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a druhá dramaterapeutická konference,. 2007.
Růžička M. Význam osobnosti C.V. Junga v současná dramaterapeutické intervenci. XI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a I. dramaterapeutická konference, Sborník. 2006.
KNIHA - CELEK
Kantor J., Marečková J., Červenková B., Hájková P., Smrčková A., Hlaváčková L., Lingerová A., Du J., Li J., Dvořák R., Svobodová Z., Sedláčková D., Častulíková N., Fajkusová E., Veselá K., Gerlichová M., Kameník J., Grohmann I., Jurkovičová P., Pryč Krahulcová K., Klugar M., Růžička M., Kantorová L., Nilius P., Krivošíková M., Sládková P., Majerová R., Hrubý P., Lipský M. Speciální pedagogika osob s omezením pohyblivosti a koncept praxe založené na důkazech. 2023.
Jochmannová L., Kimplová T., Palová K., Pešoutová M., Šucha M., Plevová I., Bártek M., Kvardová M., Krasniqi E., Cakirpaloglu P., Tomášková R., Pipová H., Aigelová E., Suchá J., Sluková PZ., Procházka R., Svoboda J., Puc J., Stanke L., Štýbnar M., Hlavinka A., Gütter Z., Pechová O., Rumlerová T., Kupka M., Verný I. Psychologie zdraví. Biologické, psychosociální, digitální a spirituální aspekty. In Jochmannová L., Kimplová T., Elavsky S., Raszka M., Růžička M. (Eds.) 2021.
Sedláčková D., Kantor J., Baslerová P., Růžička M., Zahradníková T., Přibylová T., Bohanesová A., Marečková J., Růžičková L., Szokalová L., Dömischová I., Finková D., Krahulcová K., Jeřábková K., Du J. Společné vzdělávání a role rodičů. 2021.
Müller O., Kantor J., Růžičková V., Kružíková L., Mlčáková R., Potměšilová P., Svoboda P., Dosedlová J., Holzer L., Polínková Z., Palarčíková A. Metodika expresivních přístupů u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání. In Müller O., Růžička M., Petráš P. (Eds.) 2020.
Růžička M., Kvapilová B., Zahradníková T., Růžičková L., Polínek MD., Baslerová P. Metodika pro inovace školních vzdělávacích programů konzervatoří. 2020.
Kružíková L., Axmanová T., Broulíková V., Dosedlová J., Zahradníková T., Valenta J., Kasíková H., Kulichová R., Valenta M., Mikotová Z., Müller O., Růžička M., Slavík J., Zvonek A., Axman Š. Oborová didaktika uměleckých disciplín v inkluzivním vzdělávání. In Kružíková L., Hanák P., Gerlichová M. (Eds.) 2020.
Růžička M., Pastieriková L., Krahulcová K., Finková D., Jeřábková K., Baslerová P., Kozáková Z., Dömischová I., Smolíková M., Sedláčková D., Zahradníková T., Bohanesová A., Vojtová S., Malínková V., Tichá M., Studená G., Miklová A., Krejčík D., Fialová K. Speciální pedagog a další aktéři školního poradenského pracoviště ve společném vzdělávání. In Růžička M., Listiakova I. (Eds.) 2020.
Polínek MD., Polínková Z., Růžička M., Růžičková L. Teatroterapeutické a skazkoterapeutické přístupy pro literárně-dramatické obory. In Szokalová L., Miklová A. (Eds.) 2020.
Růžička M., Smolíková M., Flekačová L., Baslerová P., Jeřábková K., Finková D., Pastieriková L., Bednárová L., Mužná V., Houšková T., Vojtová S., Bohanesová A. Učitel a asistent ve společném vzdělávání. 2019.
Valenta M., Maštalíř J., Ludíková L., Finková D. Dynamika dílčích funkcí u předškoláků a žáků mladšího školního věku. In Růžička M., Valenta J. (Eds.) 2018.
Michalík J., Baslerová P., Růžička M., Langer J., Finková D., Chrastina J., Kršková M., Hrubešová I., Maštalíř J., Pastieriková L., Pospíšilová I., Kozáková Z., Houšková T., Bohanesová A., Mužná V., Vojtová S., Hiršová A., Kubecová S., Vítková S., Pavlíčková V. Postoje pedagogických pracovníků k vybraným aspektům společného vzdělávání. 2018.
Polínek MD., Růžička M., Valenta M. Hra v terapii. In Valenta M. (Eds.) 2017.
Chrastina J., Finková D., Hrubešová I., Hřivnová M., Hubištová M., Jeřábková K., Kasáčková J., Kozáková Z., Krahulcová K., Kubisová S., Prachařová P., Růžička M., Smečková G., Švecová V. Percepce subjektivního dopadu zdravotního postižení / přítomnosti chronického onemocnění a pojetí zdravotního uvědomění a gramotnosti - výzkumy, teorie a jejich využití v práci s klientem. In Kachlík P., Kurucová R., Smékalová L. (Eds.) 2016.
Polínek MD., Polínková Z. Rozvoj žáka s jinakostí na ZUŠ (předcházení problémům). In Růžička M., Müller O. (Eds.) 2016.
Kroupová K., Hanáková A., Regec V., Pastieriková L., Krahulcová K., Urbanovská E., Růžička M., Martinková E., Baše L., Vožechová J. Slovník speciálněpedagogické terminologie. 2016.
Krahulcová K., Friedlová M., Géringová J., Olejníčková J., Gerlichová M., Čížková K., Sedláková B., Gueye T., Lhotová M., Kantor J., Polínek M., Polínková Z., Komzáková M., Růžička M., Šilarová J., Drlíčková S., Víšková A. Expresivní terapie pro pracovníky pomáhajících profesí. 2015.
Růžička M., Klimešová I., Wittmannová J., Prachařová P., Olejničková J., Hošková M., Jakubcová R., Krutilová D., Štěpánková H., Šebela S., Wittmann E., Šeda P. Teorie a praxe strukturovaných doléčovacích programů v adiktologii. In Růžička M. (Eds.) 2014.
Müller O., Růžička M., Křížkovská P., Potměšilová P., Valenta M., Polínek M., Svoboda P., Kantor J., Mlčáková R., Dvořák R., Mastnak W., Dosedlová J., Vítková M., Majerová R., Pfeiffer J., Gerlichová M., Rodová Z., Táborská S., Pakostová H., Palečková B., Pospíšilová L., Klech P. Terapie ve speciální pedagogice. 2014.
Růžička M., Valenta M. Dramika pro speciální pedagogy. 2013.
Růžička M., Horáková D., Kantor J., Hutyrová M., Kučera P., Polínek M., Wittmannová J., Wittmann E. Krizová intervence pro speciální pedagogy. 2013.
Ludíková L., Fink M., Horváthová I., Hutyrová M., Kantor J., Majerová H., Regec V., Růžička M., Tomalová P., Gebauerová M., Klusová K., Laštovičková V., Opavová K. Kvalita života osob se speciálními potřebami. 2013.
Hutyrová M., Růžička M., Spěváček J. Prevence rizikového a problémového chování. 2013.
Jeřábková K., Vitásková K., Růžičková V., Kučera P., Kantor J., Mlčáková R., Müller O., Růžička M. Školská integrace žáků se speciáloními vzdělávacími potřebami. 2013.
Růžička M., Procházka R., Wittmannová J., Brenza J., Havránková K., Jakubcová R., Prachařová P., Řeřichová L., Šteflová Z. "Dokážu to?" Pervitin - koncepce školení pro terapeuty. 2012.
RŮŽIČKA M., Kollnerová M. Mediace a rodinná mediace. 2011.
KAPITOLA V KNIZE
Růžička M., Kantor J. The education of selected groups of persons with special needs in the context of EU. Enterpreneurship via Creativity for European Citizenship in Education. 2015.
Kantor J., Růžička M. Understanding, respect and appreciation of diversity in the context of inclusive education. Enterpreneurship via Creativity for European Citizenship in Education. 2015.
Klimešová I. Role výživy v léčbě osob s alkoholovou a drogovou závislostí. In Růžička M., Prachařová P. (Eds.) Teorie a praxe strukturovaných doléčovacích programů v adiktologii. 2014.
Růžička M. Rodina a závislost. Pro rodiče nejen o výchově. 2013.
Wittmann E., RŮŽIČKA M., Procházka R., Řeřichová L., Havránková K., Gray A. Informační listy pro klienty. Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a terapeuticko intervenční program pro uživatele pervitinu. 2012.
Wittmann E., RŮŽIČKA M., Procházka R., Jakubcová R., Prachařová P., Řeřichová L., Havránková K., Gray A. Moduly terapeuticko-intervenčního programu pro uživatele pervitinu. In Růžička M. (Eds.) Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a terapeuticko intervenční program pro uživatele pervitinu. 2012.
Procházka R., RŮŽIČKA M. Než začneme s metodikou. Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a terapeuticko intervenční program pro uživatele pervitinu. 2012.
Růžička M., Wittmannová J., Šteflová Z. Současný stav ambulantní léčby osob závislých na pervitinu. „Dokážu to?” Pervitin - koncepce školení pro terapeuty. 2012.
Růžička M. Výchova a vzdělávaní osob se specifickými potřebami v Nizozemí. Reflexe speciální pedagogiky v kontextu opatření zemí Evropské unie. 2006.
Růžička M. Problematika kombinovaných vad z pohledu etopedie. Kombinované vady. 2005.
ABSTRAKT
Růžička M., Wittmannová J. Metoda 5 ways to well-being jako nástroj inkluze u osob se závislostí. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 2017.
Stelzer .., Růžička M., Klimešová I. How to improve the wellbeing of people with addiction. European Journal of Adapted Physical Activity. 2016.
Stelzer J., Růžička M., Klimešová I. The Improvement of Well-Being. Book of abstracts TIES conference. 2016.
Růžička M., Wittmannová J. Restart – hodnocení a prezentace výsledků projektu. Restart. Teorie a praxe léčby závislostí. 2014.
RŮŽIČKA M. Využití mediace v poradenské práci s osobami se specifickými potřebami. In Neubauer K. (Eds.) Komunikace a handicap. 2011.
Růžička M. Mediace v netrestních věcech. X. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. mezinárodní dramaterapeutická konference. 2009.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Růžička M., Skopal O., Wittmann E. Představení mobilní aplikace pro podporu abstinence. 2023.
Stelzer J., Klimešová I., Růžička M., Ernest J. The connection between motivation and behaviors. 2018.
Urbanovská E., Novotná B., Potměšil M., Růžička M. Citová vazba mezi matkou a dítětem s postižením z pohledu speciálního pedagoga. 2017.
Růžička M., Stelzer J., Klimešová I. How to improve the wellbeing of people with addiction. 2016.
Stelzer J., Růžička M., Klimešová I. The Improvement of Well-Being. 2016.
Procházka R., RŮŽIČKA M. KBT v léčbě závislosti na pervitinu. 2012.
Růžička M. Dokážu to? 2011.
Růžička M. Krátký intervenční program. 7. Česká konference kognitivně bihaviorální terapie. 2010.
Procházka R., Růžička M. Prvky dramatu v nácvikových technikách kognitivně-behaviorální terapie. XI. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VI. Mezinárodní dramaterapeutická konference. 2010.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Růžička M., Skopal O., Manková D., Valenta M. Prevence relapsu závislostního chování v digitální době. 2023.
Hřivnová M., Rašková M., Plevová I., Opletalová A., Růžička M., Slaná Reissmannová J., Nejedlá M. Vánoce a zdraví 2018. 2018.
Hřivnová M., Rašková M., Chrásková M., Hrubá K., Nejedlá M., Procházková L., Růžička M. Vánoce a zdraví 2017. 2017.
Hřivnová M., Rašková M., Hrubá K., Němcová L., Růžička M., Nejedlá M., Slaná-Reissmannová J., Sofková T. Vánoce a zdraví 2016. 2016.
Růžička M., Valenta M., Regec V., Chrastina J., Krahulcová K., Gray A., Sampey T. Adiktologická středa II. 2015.
Hutyrová M., Růžička M. Adiktologická středa. 2013.
Růžička M., Polínek M., Valenta M. Souběhy a přesahy Dramaterapie-KBT-Gestalt. 2012.
Krahulcová K., Polínek M., Vožechová J., Růžička M. Využití dramaterapie při práci s dětmi se speciálními potřebami. 2010.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Růžička M. KBT v léčbě závislosti na pervitinu. 8. Česká konference KBT. 2012.
SOFTWARE
Růžička M., Dragon T., Wittmannová J., Skopal O., Müller O., Valenta M. APPstinuj. 2023.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Růžička M. Emotional state and visual funcioning of people with rettinis pigmentosa. Oponentský posudek diplomové práce. 2013.
Burešová P. Rodina uživatele drog – možnosti podpory a poradenství. In Růžička M. (Eds.) 2013.
Matoušková I. Nový Prostor jako prostředek k sociální inkluzi. In Růžička M. (Eds.) 2011.
RŮŽIČKA M. Psychosociální specifika žen se závislostí. Oponentský posudek diplomové práce. 2011.
RŮŽIČKA M. Význam prožitku v léčbě drogových závislostí. Oponentský posudek diplomové práce. 2011.
Růžička M. Kasztová Irena: Důvody umístění dětí v diagnostických ústavech. Oponentský posudek diplomové práce. 2009.
Růžička M. Lokvencová Eva: Specifika práce v zařízeních ústavní péče. Oponentský posudek diplomové práce. 2009.
VEDENÍ PRÁCE
RŮŽIČKA M. Existenciální frustrace a zvládání stresu u matek v azylových domech. Bakalářská diplomová práce. 2011.
RŮŽIČKA M. Krátký intervenční program pro závislé na pervitinu. Bakalářská diplomová práce. 2011.
RŮŽIČKA M. Krizový plán řešení šikany na odborném učilišti. Závěrečná práce. 2011.
RŮŽIČKA M. Mediace v netrestních věcech. Bakalářská diplomová práce. 2011.
RŮŽIČKA M. Mediace v netrestních věcech. Bakalářská diplomová práce. 2011.
RŮŽIČKA M. Možnosti a formy ambulantní léčby osob závislých na pervitinu. Bakalářská diplomová práce. 2011.
RŮŽIČKA M. Nový prostor jako prostředek k sociální inkluzi. Bakalářská diplomová práce. 2011.
RŮŽIČKA M. Specifika práce v ústavních zařízeních (dětské domovy). Bakalářská diplomová práce. 2011.
RŮŽIČKA M. Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků. Závěrečná práce. 2011.
RŮŽIČKA M. Ústavní výchova a odchod z ní. Historie x současnost. Závěrečná práce. 2011.
RŮŽIČKA M. Význam snu v expresivních terapiích. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Růžička M. Kam kráčíš primární prevence? Bakalářská práce. 2010.
Růžička M. Význam výtvarných aktivit dětí v dětském domově. Bakalářská práce. 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
LI PDF Special Education 2018
ZAHRADNÍKOVÁ PDF Speciální pedagogika 2023
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)