prof. Mgr. PaedDr. Jan MICHALÍK, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585635309

Ústav speciálněpedagogických studií

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

2.14

profesor - proděkan

Zabývá se postavením osob se zdravotním postižením a osob pečujících ve společenském a právním systému ČR. Specializuje se na otázky ne/diskriminační legislativy a praxe, pilíři sociální ochrany a podmínkami vzdělávání osob cílové skupiny. Specifické zaměření na tzv. kvalitu života osob se ZP a osob pečujících oblast krizové intervence v rodinách pečujících o svého člena s těžkým zdravotním postižením či vzácným onemocněním.

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Člen AS fakulty (12. 5. 2008 – 31. 1. 2022)
 • Člen oborové rady (1. 6. 2014 – )
 • Proděkan (1. 2. 2022 – )

Vědecká rada

 • Vědecká rada NRZP ČR (člen, 2008–2018)

Odborná komise

 • Pacientská rada ministra zdravotnictví ČR (člen, 2017–)

Oborová rada

 • Specialnaja pedagogika (předseda, 2018–)

Státnicová komise

 • Speciální pedagogika - poradenství NMgr. (předseda, 2019–)
 • Komise pro SZZ oboru "Komplexní služby pro zdravotně postižené" (člen, 2008–)
 • Komise pro SZZ oboru Etopedie (předseda, 2008–2019)
 • komise pro státní závěrčné zkoušky (člen, 1995–)

Redakční kruh

 • Noviny zdravotně postižených Můžeš (člen, 1997–2005)

PhD. komise

 • Komise pro státní doktorské zkoušky a pro obhajoby disertačních prací (člen, 2009–)

Jiné komise a orgány

 • Monitorovací výbor Veřejného ochránce práv pro práva osob se zdravotním postižením (člen, 2020–)
 • Komise Českého statistického úřadu pro statistická sledování zdravotního postižení (člen, 2004–)
 • Společnost pro mukopolysacharidosu (předseda, 1994–)
 • Soukromá základní škola Integra-Správní rada (člen, 2000–)
 • Vládní výbor pro zdravotně postižené-komise pro vzdělávání (člen, 2003–)
ČLÁNEK
Michalík J., Chrastina J., Maštalíř J., Baslerová P. Assistant teachers for pupils with special educational needs in the czech republic – presentation of selected particular research results. Social welfare interdisciplinary approach. 2015.
Michalík J., Voženílek V. Level of Educational Needs for Pupils with Autistic Spectrum Disorders. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015.
Valenta M., Michalík J., Petrová A., Lečbych M., Slavík J. Возможности арт-терапии в работе с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья. Клиническая и специальная психология. 2014.
Michalík J., Valenta M., Honzík T., Magner M., Zeman J., Hůlková M., Ješina P. Kvalita života osob pečujících o dítě s dědičným metabolickým onemocněním. Česko-slovenská pediatrie. 2012.
Michalík J. Rare Diseases and the Quality of Life of Caregivers. Social welfare interdisciplinary approach. 2012.
MICHALÍK J. Citizens with disability – Crisis of the Welfare State in Europe? Social welfare interdisciplinary approach. 2011.
MICHALÍK J., VALENTA M., Slavík J., PETROVÁ A., Lečbych M. Efficiency of utilization of artefiletic concept in counseling of people caring for children with disabilities. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2011.
MICHALÍK J. Stanovisko k vyhl. č. 116/2011. Učitelské noviny. 2011.
Michalík J. Pregraduální příprava v oblasti sociálně právní a její význam pro výkon profese speciálního pedagoga. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Paedagogica specialis. 2010.
Michalík J., Valenta M., Raver S. Comparison of quality of life perceptions of caregivers of individuals with intellectual disabilities in the United States and the Czech Republic. The Journal of the International Association of Special Education. 2009.
Michalík J. Děti s postižením na základní škole. Učitelské noviny. 2003.
Michalík J. Jeden z otazníků školské integrace. Rodina a škola. 2002.
Michalík J. Nejednoznačný obraz integrace. Učitelské noviny. 2002.
Michalík J. Školská integrace v Itálii. Speciální pedagogika. 2002.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Haiclová Z., Grohmann I., Michalík J., Hájková P., Nováková L. Risk Factors in the Relationships between Parents of Children with Disabilities and Experts. ICERI2022 Proceedings. 2022.
Nováková L., Grohmann I., Michalík J., Hájková P., Pospíšilová I., Haiclová Z. RISK FACTORS IN THE RELATIONSHIPS BETWEEN WORKERS IN SOCIAL SERVICES AND THEIR CLIENTS. Proceedings of 9th SWS International Scientific Conference on Social Sciences - ISCSS 2022. 2022.
Michalík J., Grohmann I., Haiclová Z., Nováková L., Hájková P. Rizikové faktory ve vztazích rodičů dětí se zdravotním postižením a pracovníků ve vzdělávání. EDULEARN22 Proceedings. 2022.
Baslerová P., Michalík J., Hrubešová I. Evaluation of Special Education Needs Diagnostics in School Counseling Facilities in the Czech Republic. INTED2021 Proceedings. 2021.
Nováková L., Hrubešová I., Michalík J., Haiclová Z., Tomalová P. Relationship Fields in Inclusive Education - Power and Helplessness: an Overview Study. EDULEARN21 Proceedings. 2021.
Michalík J., Hrubešová I., Tomalová P., Haiclová Z., Nováková L. Situation of Parents of Children with Disease during the Diagnosis Communication as a Factor Affecting Communication in Special Education. 8th SWS International Scientific Conference on Social Sciences ISCSS 2021. 2021.
Michalík J., Hrubešová I., Haiclová Z., Tomalová P., Nováková L. Teaching Assistant and his Role in Czech Education. 8th SWS International Scientific Conference on Social Sciences - ISCSS 2021. 2021.
Michalík J., Baslerová P., Hrubešová I. Catalogue of Support Measures - an Excellent European Compendium of National Special Pedagogical Support. INTED2020 Proceedings. 2020.
Michalík J., Hrubešová I., Baslerová P. Catalogue of supportive measures - an excellent European compendium of national special pedagogical support. INTED2020 Conference proceedings. 2020.
Haiclová Z., Jurkovičová P., Michalík J., Hrubešová I., Vachalová V. Diagnostic tool for the diagnosis of communication competencies in children with intellectual disabilities. ICERI2020 Proceedings. 2020.
Baslerová P., Michalík J., Hrubešová I. I. level support measures in primary education. 7th SWS International Scientific Conference on Social Sciences ISCSS 2020. 2020.
Michalík J., Baslerová P., Hrubešová I., Haiclová Z., Jurkovičová P. School environment diagnostics as a part of special pedagogical diagnostics. ICERI2020 Proceedings. 2020.
Flekačová L., Baslerová P., Michalík J., Hrubešová I., Haiclová Z. Special pedagogical diagnostics in children with visual impairment: a review study. ICERI2020 Proceedings. 2020.
Silberová A., Haiclová Z., Hrubešová I., Flekačová L., Michalík J. Circumstances Affecting Relationships in a Family with a Child with Disability. SGEM 2019 Conference Proceedings. 2019.
Michalík J., Hrubešová I., Růžička M., Baslerová P. Cooperation between School (Teachers) and Parents as an Important Factor in the Education of Pupils with Special Educational Needs. EDULEARN19 Proceedings. 2019.
Flekačová L., Hrubešová I., Jurkovičová P., Pazourková L., Michalík J. Quality of Life in Relation to Persons of Senior Age with Visual Impairment: Survey Study. SGEM 2019 Conference Proceedings. 2019.
Pazourková L., Jurkovičová P., Flekačová L., Silberová A., Hrubešová I., Michalík J. Quality of Life of University Students with Visual Impairment: a Review Study. SGEM 2019 Conference Proceedings. 2019.
Jurkovičová P., Michalík J., Hrubešová I., Silberová A., Pazourková L. Self-Perceived Well-Being and Quality of Life of Adults with Hearing, Visual and Physical Impairment – a Systematic Review. SGEM 2019 Conference Proceedings. 2019.
Michalík J., Hrubešová I., Jurkovičová P., Silberová A. The Position of Persons Caring for a Family Member with Disabilities as a Prerequisite for Successful Support of Education. EDULEARN19 Proceedings. 2019.
Michalík J., Chrastina J., Maštalíř J., Hrubešová I., Silberová A. Communicating an unfavourable medical diagnosis of a child and the impact on the quality of life of caregivers. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. 2018.
Silberová A., Michalík J., Hrubešová I., Karunová H., Pospíšilová I. Factors that affect the relationship in the family that takes care of a child with disability: pilot study. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. 2018.
Michalík J., Chrastina J., Maštalíř J. Je u nás inkluze inkluzí? Inkluzívne prístupy v edukácii detí a žiakov. 2018.
Pospíšilová I., Hrubešová I., Michalík J., Karunová H., Šajdlerová M. Quality of working life of deaf people. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. 2018.
Růžička M., Langer J., Finková D., Baslerová P., Kozáková Z., Horváthová I., Michalík J. The attitudes and opinions of the teaching staff concerning inclusion in the Czech Republic. INTED2018 Proceedings. 2018.
Baslerová P., Růžička M., Michalík J. The attitudes and opinions of the teaching staff concerning inlusion in the Czech republic: readiness for children with various types of impairment. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. 2018.
Karunová H., Michalík J., Pospíšilová I., Silberová A., Vachalová V. The holistic dimension of the quality of life in students with visual impairment at the university. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. 2018.
Michalík J. Attitudes of Educational Professionals to the Implementation of Support Measures in the Context of Inclusive Education. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2016.
Michalík J., Voženílek V. Assessment of the Degree of the Profundity of Special Educational Needs. Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference. 2015.
Michalík J. Post-ústavní deinstitucionalizace a inkluzívní desegregace. Perspektivy speciální pedagogiky - potřeby, možnosti a výzvy. 2015.
Michalík J., Voženílek V. Assesment of the degree of the profundity of special educational needs. Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientifical Conference. 2014.
Voženílek V., Michalík J., Vondráková A., Brychtová A. Mapping and Visualisation of Activities in Special Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014.
Michalík J., Voženílek V. Organizational and Territorial Model of Identification of Special Educational Needs in the Czech Republic. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014.
Voženílek V., Michalík J., Brychtová A., Vondráková A. Spatial distribution of special education for vision impaired people. In . (Eds.) Society, Integration, Education, Proceedings of the International Scientifical Conference. 2014.
Michalík J., Langer J. The quality of undergraduate and postgraduate training of a teaching assistant. In . (Eds.) Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientifical Conference. 2014.
Michalík J. Možnosti studia speciální pedagogiky v České republice. Sborník z konference k projektu "Inovace propedeutických disciplín pro studijní obory se speciální pedagogikou". 2013.
Tomalová P., Michalík J. Profesijná identita pracovníkov pomáhajúcich profesií. Študent na ceste k praxi II. 2013.
Tomalová P., Michalík J. Vliv pracovníků školských poradenských zařízení na možnosti inkluzivního vzdělávání dětí, žáků a studentů se specifickými potřebami. Sborník příspěvků XXI. celostátní konference ČAPV Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. 2013.
Michalík J., Tomalová P. Kvalita života osob pečujících o člena rodiny se vzácným onemocněním. Speciální a inkluzivní vzdělávání a role speciální pedagogiky. 2012.
Tomalová P., Michalík J. Výběrové informace z výzkumu kvality života osob pečujících dlouhodobě o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením - rodiče pečující o dítě s těžkým zdravotním postižením - zjištění a otazníky. Sborník příspěvků z konferencí Ústavu pedagogických a psychologických věd a Dětského centra Čtyřlístek z let 2008-2010. 2012.
Michalík J. Kvalita života osob pečujících o člena rodiny jako zásadní předpoklad kvality této péče. In Haburajová-Ilavská L. (Eds.) Dni sociálnej práce a interra 8. 2010.
Dočkalová R., Michalík J. Problémy v poskytování dávek sociální péče pro občany se zdravotním postižením v České republice. In Haburajová-Ilavská L. (Eds.) Dni sociálnej práce a interra 8. 2010.
Michalík J., Tomalová P. Výběrové informace z výzkumu kvality života osob pečujících dlouhodobě o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením. In . (Eds.) Mámo, táto kde jsi aneb rodičovství jako výzva. 2010.
Michalík J. Dávky sociální péče pro občany se zdravotním postižením. X. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. mezinárodní dramaterapeutická konference. 2009.
Michalík J., Jeřábková K. A new type of counselling service in the Czech REpublic and its educational aspects. Sborník příspěvků mezinárodní konference Adult Education - Field for Inclusion and multiculturar understanding. 2008.
Michalík J. Nová právní úprava vzdělávání a sociálních služeb a její dopad ve speciálně pedagogické praxi. IX. mezinárodní konference. Speciální pedagogika ve světle legislativních změn a IV. mezinárodní dramaterapeutická konference. 2008.
Michalík J. Vztah právních norem a pedagogické situace - dopady do praxe školského managementu. Školský manažment v nových spoločenských podmienkach. 2008.
Michalík J., .. Holokaust zdravotně postižených. Sborník IV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 2004.
Michalík J. Některé "nové" právní aspekty tzv. šikany. Sborník příspěvků 1. celostátní konference Školní šikanování. 2004.
Michalík J. Nedostatky v současném systému poradenství pro osoby se specifickými vzdělávacími potřebami a návrh možného pojetí právní úpravy. Sborník II. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 2002.
Michalík J. Několik poznámek k současnému systému protidrogové prevence v resortu školství. Sborník referátů z celostátní konference Prevence sociálně patologických jevů. 2002.
Michalík J. Práva zdravotně postižených. Zpráva o stavu lidských práv v České republice v r. 2001. 2002.
Michalík J. Právní úprava postavení zdravotně postižených v systému školství a sociálního zabezpečení, náměty Lege Ferenda. Socialia 2001 - Sociální práce a ostatní společenskověední disciplíny. 2002.
Michalík J. Právní výchova jako důležitá součást pregraduální a postgraduální přípravy učitelů. Profesní růst učitele (Sborník příspěvků z 10. konference ČPdS). 2002.
KNIHA - CELEK
Michalík J., Hájková P. Metodika Centra provázení. 2023.
Michalík J., Grohmann I., Hájková P., Haiclová Z., Nováková L. Vztahové role ve speciální pedagogice - Dítě a osoba se zdravotním postižením. 2023.
Voženílek V., Michalík J., Sadílek M., Baslerová P., Vondráková A., Maštalíř J. Atlas vzdělávání, sociálních služeb a zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v České republice. 2022.
Michalík J., Voženílek V., Baslerová P., Sadílek M., Vondráková A. Atlas vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice. 2022.
Žampachová Z., Čadilová V., Perlínová A., Odehnal Budínová L., Loutocká L., Felcmanová L., Baslerová P., Michalík J. Metodika kariérového poradenství pro žáky s poruchou autistického spektra. 2022.
Čadová E., Dvořáčková D., Adámková K., Shánělová J., Průchová P., Chrzová D., Baslerová P., Michalík J. Metodika kariérového poradenství pro žáky s tělesným postižením a závažným onemocněním. 2022.
Janková J., Jílková A., Prázdná R., Míková V., Holá P., Aková N., Baslerová P., Michalík J. Metodika kariérového poradenství pro žáky se zrakovým postižením. 2022.
Baslerová P., Maštalíř J., Barvíková J., Maštalířová D., Čadilová V., Michalík J., Čadová E., Prázdná R., Felcmanová L., Simmerová M., Hanák P., Vrbová R., Housarová B., Žampachová Z., Janková J. Poradenství pro osoby se zdravotním postižením v systému činností Úřadu práce České republiky. 2022.
Valenta M., Müller O., Kozáková Z., Michalík J., Jurkovičová P., Ješina O. Psychopedie. Teoretické základy a metodika. In Konečný J., Švarcová I. (Eds.) 2021.
Michalík J., Grohmann I., Hájková P., Haiclová Z., Nováková L. Vztahové role ve speciální pedagogice – dítě a osoba s omezenou svéprávností. 2021.
Vrbická N., Řehořová D., Flekačová L., Vachalová V., Haiclová Z., Hrubešová I., Jurkovičová P., Barvíková J., Dvořáčková H., Janková J., Vrbová R., Žampachová Z., Michalík J., Baslerová P. Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb u dětí, žáků a studentů s potřebou podpůrných opatření ze zdravotních důvodů. 2020.
Barvíková J., Baslerová P., Bourková D., Doležalová I., Dvořáčková H., Koutská M., Mareš J., Michalík J., Nováková I., Tichá A. Katalog podpůrných opatření: dílčí část : pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení a oslabení sluchového vnímání. 2020.
Janková J., Balunová K., Baslerová P., Hamplová M., Holá P., Ješina O., Kulštrunková J., Ličeníková Z., Márkusová L., Matoušková E., Michalík J., Míková V., Paříková R., Trčková J., Vašťáková J. Katalog podpůrných opatření: dílčí část : pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení a oslabení zrakového vnímání. 2020.
Baslerová P., Felcmanová L., Michalík J., Barvíková J., Čadová E., Janková J., Ješina O., Kasíková H., Klenová I., Sladká Mikulášková L., Petráš P., Raindl M., Vrbová R. Katalog podpůrných opatření: obecná část : pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání. 2020.
Valenta M., Baslerová P., Hanák P., Jarmarová J., Klenová I., Morávková Krejčová L., Michalík J., Majer M., Mikulášková Sladká L., Muchová J., Műllerová J., Műller O., Petráš P., Petrášová J., Svoboda P. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu mentálního postižení nebo oslabení kognitivního výkonu: dílčí část. 2020.
Vrbová R., Baslerová P., Brozdová J., Housarová B., Jehličková J., Kynkorová H., Michalík J., Petrášová J. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené komunikační schopnosti: dílčí část. 2. 2020.
Čadová E., Adámková K., Baslerová P., Benoniová M., Dvořáčková D., Chrzová D., Ješina O., Kašníková P., Michalík J., Morávková M., Průchová P., Shánělová J. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu tělesného postižení nebo závažného onemocnění: dílčí část. 2020.
Silberová A., Flekačová L., Pazourková L., Hrubešová I., Jurkovičová P., Haiclová Z., Michalík J. Kvalita života osob se zdravotním postižením (osob pečujících) – 2019: specifika vybraných skupin. 2019.
Michalík J., Hrubešová I., Pospíšilová I., Karunová H., Silberová A., Haiclová Z., Majkusová E., Vachalová V. Kvalita života osob pečujících a osob se zdravotním postižením – výzkumná šetření 2018. 2018.
Valenta M., Michalík J., Müller O., Kozáková Z., Svoboda P., Petrová A. Mentální postižení. In Valenta M. (Eds.) 2018.
Michalík J., Baslerová P., Růžička M., Langer J., Finková D., Chrastina J., Kršková M., Hrubešová I., Maštalíř J., Pastieriková L., Pospíšilová I., Kozáková Z., Houšková T., Bohanesová A., Mužná V., Vojtová S., Hiršová A., Kubecová S., Vítková S., Pavlíčková V. Postoje pedagogických pracovníků k vybraným aspektům společného vzdělávání. 2018.
Tomalová P., Maštalíř J., Dupalová P., Michalík J., Houserová J., Hrubešová I., Rygalová I., Kolářová H. Co je dobré vědět? ... při péči o nemocné dítě... In Strašáková V., Kulhánek J. (Eds.) 2017.
Langer J., Horváthová I., Hubištová M., Kasáčková J., Kozáková Z., Krahulcová K., Matelová Z., Michalík J., Moučková M., Pastieriková L., Těthalová L., Švecová V., Vlková P. Pedagogičtí pracovníci jako klíčový faktor inkluzivního vzdělávání. 2016.
Valenta M., Hutyrová M., Kysučan J., Langer J., Ludíková L., Michalík J., Mlčáková R., Müller O., Polínek M., Potměšil M., Svoboda P., Vítková M. Slovník speciální pedagogiky. 2015.
Finková D., Langer J., Michalík J., Kozáková Z., Hutyrová M., Regec V., Pastieriková L., Joklíková H., Horváthová I., Křížkovská P., Hubištová M., Švecová V., Kasáčková J. Determinanty inkluze osob se zdravotním postižením. 2014.
Voženílek V., Michalík J., Brychtová A., Vondráková A. Atlas činnosti speciálně pedagogických center v ČR. 2013.
Jeřábková K., Michalík J., Müller O., Kučerová A. Komplexní péče o jedince s postižením či znevýhodněním. 2013.
Chrásková M., Krušinský R., Michalík J. Metodologické aspekty tvorby závěrečné práce. 2013.
Valenta M., Müller O., Vítková M., Michalík J., Kozáková Z., Jurkovičová P., Dosedlová J., Strnadová I., Mužáková M. Psychopedie. 2013.
Michalík J., Horáková J., Čadová E., Hanák P., Potměšil M., Vrbová R. Speciálně pedagogické centrum. 2013.
Langer J., Hanáková A., Kantor J., Růžičková V., Michalík J. Technické pomůcky pro osoby se zdravotním postižením. 2013.
Jeřábková K., Michalík J., Müller O., Valenta M., Hanáková A., Jurkovičová P., Kučerová A. Úvod do speciální pedagogiky. 2013.
Michalík J. Základy práva. 2013.
Jeřábková K., Michalík J., Stejskalová K., Tomalová P. Základy speciální pedagogiky pro speciální pedagogy. 2013.
Křížkovská P., Tomalová P., Maštalíř J., Müller O., Michalík J. Inkluzivní přístupy k dospělým osobám s mentálním postižením v pozdní dospělosti. 2012.
Valenta M., Michalík J., Potměšil M., Baslerová P., Petrová A., Lečbych M., Svoboda P. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb - Diagnostické domény pro žáky s mentálním postižením. 2012.
Valenta M., Michalík J., Svoboda P., Müller O., Petrová A., Lečbych M., Baslerová P., Doleželová B., Jarmarová J., Kulíšková O., Navrátilová M., Petráš P., Petrášová J., Procházka M., Stupňánková E. Mentální postižení v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním kontextu. 2012.
Valenta M., Petráš P., Michalík J., Čadová E. Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s mentálním postižením. 2012.
Vrbová R., Čadová E., Jehličková J., Michalík J., Mlčáková R., Šarounová J. Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s narušenou komunikační schopností. 2012.
Valenta M., Petráš P., Michalík J., Hanák P. Metodika práce se žákem s mentálním postižením. 2012.
Vrbová R., Hanák P., Grebeníčková L., Hanyková P., Hradilová L., Jehličková J., Michalík J., Mlčáková R., Šišková J. Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. 2012.
Michalík J., Vítková M., Lechta V., Květoňová L., Bartoňová M., Lopúchová J., Hájková V., Pešat P., Vitásková K., Strnadová I., Žovinec E., Nováková Z., Bízová N., Seifert M. Pohledy na inkluzivní vzdělávání zdravotně postižených. 2012.
MICHALÍK J., VALENTA M., Slavík J., PETROVÁ A., Lečbych M., CHRÁSKA M., KUČERA P., Pospíšil J. Kvalita života osob pečujících o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením. 2011.
MICHALÍK J., HANÁK P., Čadová E., POTMĚŠIL M., Vrbová R., Horáková J. Speciálně pedagogické centrum. 2011.
LUDÍKOVÁ L., MICHALÍK J., NOVÁK B., ŘEŘICHOVÁ V., VALENTA M. Výstupy edukace žáků se speciálními potřebami ve vazbě na jejich pracovní uplatnění. 2011.
MICHALÍK J., Krhutová L., MLČÁKOVÁ R., POTMĚŠIL M., Novosad L., VALENTA M. Zdravotní postižení a pomáhající profese. 2011.
Michalík J. Malý právní průvodce pečujících. Malý právní průvodce pečujících. 2010.
MICHALÍK J., ZEMAN J. Mukopolysacharidosa. 2010.
Ludíková L., Kozáková Z., Michalík J., Novák B., Řeřichová V., Valenta J., Valenta M. Specifika edukace žáků se speciálními potřebami s přesahem do sféry pracovního uplatnění. 2010.
Michalík J. Poradenství pro uživatele sociálních služeb. Poradenství pro uživatele sociálních služeb. 2009.
Michalík J. Poradenství pro uživatele sociálních služeb. Poradenství pro uživatele sociálních služeb. 2009.
Michalík J. Poradenství uživatelům sociálních služeb. Poradenství uživatelům sociálních služeb. 2008.
Michalík J. Smluvní vztahy v sociálních službách. Smluvní vztahy v sociálních službách. 2008.
Michalík J. Metodika přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Metodika přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. 2007.
Michalík J. Poradenství pro uživatele sociálních služeb. Poradenství pro uživatele sociálních služeb. 2007.
Michalík J. Právo a etika v péči o nemocné a postižené (nad zákonem o sociálních službách). Právo a etika v péči o nemocné a postižené (nad zákonem o sociálních službách). 2007.
Michalík J., Jesenská J. Standardy kvality odborného poradenství uživatelům sociálních služeb. Standardy kvality odborného poradenství uživatelům sociálních služeb. 2007.
Michalík J. Vybrané kapitoly z práva pro sociální pracovníky pedagogicko psychologických poraden. Vybrané kapitoly z práva pro sociální pracovníky pedagogicko psychologických poraden. 2007.
Michalík J. Vybrané kapitoly z práva pro sociální pracovníky středisek výchovné péče. Vybrané kapitoly z práva pro sociální pracovníky středisek výchovné péče. 2007.
Michalík J., Renotiérová M., Valenta M. Speciální pedagogika. Speciální pedagogika 1. 2006.
Valenta M., Michalík J. Speciální pedagogika VII. Speciální pedagogika VII. 2006.
Michalík J. Legislativa handicapovaných. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2002.
Michalík J. Škola pro všechny aneb integrace je když... Škola pro všechny aneb integrace je když... 2002.
KAPITOLA V KNIZE
Michalík J., Kočová H. Kvalita života osob pečujících o člena rodiny se vzácným onemocněním. Svalová atrofie v souvislostech. 2017.
Voženílek V., Brychtová A., Vondráková A., Michalík J. Atlas of Special Educational Centres in the Czech Republic. Service-Oriented Mapping 2012. 2012.
Michalík J., Valenta M., Potměšil M., Baslerová P. Metodika práce s Katalogem míry posuzování speciálních vzdělávacích potřeb. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb - Diagnostické domény pro žáky s poruchami autistického spektra. 2012.
Michalík J. Společnost a zdravotně postižení. Osoby se zdravotním postižením - speciálně pedagogické aspekty komunikace. 2012.
MICHALÍK J. Sociálněprávní disciplíny a jejich význam v pregraduální přípravě pedagogů. Pregraduální příprava učitelů primární a preprimární školy v kontextu kurikulární reformy. 2011.
LUDÍKOVÁ L., MICHALÍK J., VALENTA M. Výzkum výstupních kompetencí absolventů základních škol se speciálními potřebami. Pedagogické aspekty diagnostiky a poradenstva v teórii a praxi špeciálnej pedagogiky. 2011.
Potměšil M. Osoby se zdravotním postižením - speciálněpedagogické aspekty komunikace. In Michalík J. (Eds.) Osoby se zdravotním postižením - speciálněpedagogické aspekty komunikace. 2010.
Michalík J., Růžičková V. Erfahrungen mit der neuen schulischen Legislative im Bereich der integrierten Ausbildung der Schüler mit besonderen Bedürfnissen. Integration im vierten Jarzent. Bilanz und Perspektiven. 2009.
Michalík J. Nový systém sociálních služeb - rizika a příležitosti. Příručka sociálního pracovníka. 2008.
Michalík J. Proces transformace ve speciální pedagogice. Speciální pedagogika. 2004.
Michalík J. Současný stav školské integrace v ČR. Speciální pedagogika. 2004.
Michalík J. Obecné podmínky školské integrace v České republice. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. 2001.
ABSTRAKT
MICHALÍK J., VALENTA M., Slavík J., PETROVÁ A., LEČBYCH M. Efficiency of utilization of artefiletic concept in counseling practice of people caring for children with disabilities. In . (Eds.) ICEEPSY 2011. 2011.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Michalík J., Tomalová P. Společnost a pečující osoby. 2014.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Michalík J., Langer J., Křížkovská P., Švecová V. Pregraduální systém přípravy asistentů pedagoga. Prohuman. 2014.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Ostatní odborná publikace (RIV)
Janková J., Pýchová S., Cole L., Kameník J., Flekačová L., Loutocká L., Baslerová P., Michalík J. Analýza podmínek a předpokladů úspěšného pracovního uplatnění žáka se zrakovým postižením. 2022.
VEDENÍ PRÁCE
Michalík J. Kvalita života rodiny s těžce zdravotně postiženým členem. Kvalita života rodiny s těžce zdravotně postiženým členem. 2009.
Michalík J. Nový systém sociálních služeb. Bakalářská práce. 2009.
ZPRÁVA
Valenta M., Michalík J., Petrášová J., Balabánová H., Hloušek V., Lečbych M., Procházka M. Analýza diagnostických nástrojů užívaných vůči žákům ze sociokulturně znevýhodněného prostředí s přihlédnutím k romským dětem, žákyním a žákům. Analýza diagnostických nástrojů užívaných vůči žákům ze sociokulturně znevýhodněného prostředí s přihlédnutím k romským dětem, žákyním a žákům. 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
KOZÁKOVÁ PDF Speciální pedagogika 2006
RŮŽIČKA PDF Speciální pedagogika 2006
BASLEROVÁ PDF Speciální pedagogika 2017
PILÁT PDF Speciální pedagogika 2009
HRUBEŠOVÁ PDF Speciální pedagogika 2020
TOMALOVÁ PDF Speciální pedagogika 2016
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)