prof. Mgr. Kamil KOPECKÝ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585635601, 777146808

Katedra českého jazyka a literatury

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

3.55

profesor

Vedoucí projektu E-Bezpečí Vedoucí Centra prevence rizikové komunikace PdF UP Manažer vzdělávání (e-learning, longlife education, ICT) Školitel SIPVZ P Oponent vzdělávacích kurzů, recenzent (SCIO, FRVS, MSMT, EU) Tvorba e-learningových vzdělávacích kurzů Tvorba multimedií / CD-ROMy Školitel Macromedia, Adobe, Microsoft Granty (ESF, FRVS, MSMT) Garant modulu Bezpečnost online Metodický portál RVP ZV e-learning, e-education, bezpečný internet

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Člen AS fakulty (1. 5. 2008 – )
 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 1. 2010 – )
 • Člen AS fakulty (1. 12. 2018 – )
 • Člen oborové rady (1. 9. 2022 – )
 • Člen AS fakulty (1. 9. 2023 – )

Vědecká společnost

 • garant modulu Bezpečný internet Metodický portál RVP VUP Praha (předseda, 2010–)
 • Česká pedagogická společnost (člen, 2008–)
 • SIIN - Safer Internet Institute (člen, 2008–)

Odborná komise

 • Člen expertní komise bezpečnostního výzkumu, vývoje a inovací (IS BVaVaI) MV ČR. (člen, 2011–)
 • Komise pro veřejné zakázky rektorát UP (člen, 2010–2010)
 • Komise pro přijímací řízení PdF UP (člen, 2007–)
 • Komise Ceny děkanky (předseda, 2009–)
 • Vedoucí odborné komise soutěže E-Bezpečí (předseda, 2009–)

Redakční rada

 • E-Bezpečí internetový portál (předseda, 2008–)

Oborová rada

 • DSP Didaktika literatury (člen, 2018–)
 • DSP Pedagogika (člen, 2018–)
 • DSP Education (člen, 2018–)

Státnicová komise

 • Učitelství SŠ (člen, 2009–)
 • Učitelství 2. stupeň ČJ, PdF UP (člen, 2006–)
 • Učitelství 1. stupeň ZŠ + SPP, PdF UP (člen, 2007–)

Jiné komise a orgány

 • Etické fórum České republiky (ostatní, 2011–)
 • Poradenský systém Centra PRVOK pro oblast rizikového chování na internetu (předseda, 2009–)
 • Člen komise pro výběrová řízení AS PdF UP (člen, 2008–)
 • Vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace PdF UP (předseda, 2009–)
 • Jednota školských informatiků (člen, 2005–2007)
ČLÁNEK
Romero-Rodríguez J., Francisco-Javier H., Kopecký K., Abel G. Digital Fatigue in University Students as a Consequence of Online Learning during the Covid-19 Pandemic. Educacion XX1. 2023.
Kopecký K., Szotkowski R., Ortiz B. Children's homes in the Czech Republic: Risk behavior in the virtual and media environment. Journal of Children and Media. 2023.
Kopecký K., Szotkowski R., Mičková H., Krejčí V. Sharenting u českých rodičů a jeho rizika. Pediatrie pro Praxi. 2023.
Kopecký K., Voráč D., Szotkowski R., Krejčí V., Mackenzie K., Ramos-Navas-Parejo M. Teachers in a World of Information: Analysis on Detecting False Information. Profesional de la Informacion. 2023.
Kopecký K., Szotkowski R., Krejčí V., Gómez-García G. Digital Safety and its Importance in Teacher Education. Analysis of Children's Online Behaviour in the Czech and Polish Context. Revista Interuniversitaria de Formacion del Profesorado-RIFOP. 2022.
Romero-Rodríguez J., Kopecký K., García-González A., Gómez-García G. Sharing Images or Videos of Minors Online: Validation of the Sharenting Evaluation Scale (SES). Children and Youth Services Review. 2022.
Kopecký K., Krejčí V. Útoky na učitele v online prostředí. Prevence. 2022.
Kopecký K., Fernández-Martín F., Szotkowski R., Gómez-García G., Mikulcová K. Behaviour of Children and Adolescents and the Use of MobilePhones in Primary Schools in the Czech Republic. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021.
Kopecký K., Krejčí V. Co je Roblox a proč je důležité o něm vědět? E-Bezpečí. 2021.
Mikulcová K., Kopecký K., Kutáčová P., Židová M. Jak může škola postupovat v případě kyberšikany. Prevence. 2021.
Kopecký K., Krejčí V. Jak na bezpečnost online výuky pro pedagogy. Řízení školy. 2021.
Mikulcová K., Střílková P., Kopecký K. Jak si ověřovat informace, fotografie a profily uživatelů internetu. Prevence. 2021.
Aznar-Díaz I., Kopecký K., Szotkowski R., Romero-Rodríguez JM. Self-expression and addiction: Instagram use by Czech and Spanish university students. Plaridel. 2021.
Morelli M., Urbini F., Bianchi D., Kopecký K., Szotkowski R. The Relationship between Dark Triad Personality Traits and Sexting Behaviors among Adolescents and Young Adults across 11 Countries. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021.
Kopecký K., Krejčí V. Úvod do online podvodů pro pedagogy a nepedagogy. Prevence. 2021.
Kopecký K., Szotkowski R., Gómez García G., Hinojo-Lucena F. Behaviour of Young Czechs on the Digital Network with a Special Focus on YouTube. An Analytical Study. Children and Youth Services Review. 2020.
Aznar-Díaz I., Kopecký K., Romero-Rodríguez JM., Cáceres-Reche MP., Trujillo-Torres JM. Patologías asociadas al uso problemático de Internet. Una revisión sistemática y meta-análisis en WOS y Scopus. Investigacion Bibliotecologica. 2020.
Střílková P., Mikulcová K., Kopecký K. Rizikové výzvy na internetu očima českých dětí. Prevence. 2020.
Kopecký K., Střílková P., Szotkowski R., Romero-Rodríguez J. Rizikové výzvy v on-line prostředí. Pediatrie pro Praxi. 2020.
Kopecký K., Voráč D. Syndrom FoMO (fear of missing out). Řízení školy. 2020.
Kopecký K. Téma: Mobilní telefon ve škole. E-Bezpečí. 2020.
Kopecký K., Szotkowski R., Aznar-Díaz I., Romero-Rodríguez J. The phenomenon of sharenting and its risks in the online environment. Experiences from Czech Republic and Spain. CHILDREN AND YOUTH SERVICES REVIEW. 2020.
Morelli M., Chirumbolo A., Bianchi D., Kopecký K., Szotkowski R. The role of HEXACO personality traits in different kinds of sexting: A cross-cultural study in 10 countries. COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR. 2020.
Kopecký K. Fenomén sharenting. Řízení školy. 2019.
Kopecký K. Fenomén sharenting. Školní poradenství v praxi. 2019.
Kopecký K. Jak zabezpečit počítač. E-Bezpečí. 2019.
Kopecký K., Szotkowski R. Sexting a právo. E-Bezpečí. 2019.
Kopecký K. K diagnostice kyberšikany. Portál E-Bezpečí. 2018.
Kopecký K. Kdo jsou vlastně pachatelé kyberšikany? Portál E-Bezpečí. 2018.
Kopecký K. Komentář: Mrtví lidé na Facebooku. Portál E-Bezpečí. 2018.
Kopecký K. Komentář: Zakázat mobilní telefon o přestávkách? Portál E-Bezpečí. 2018.
Kopecký K., Szotkowski R. Kybernemoci - úvod do problematiky. Portál E-Bezpečí. 2018.
Kopecký K. Nový druh rizikové výzvy - Momo Challenge. Řízení školy. 2018.
Kopecký K., Szotkowski R. Sexting in the Population of Children and Its Risks: A Quantitative Study. International Journal of Cyber Criminology. 2018.
Kopecký K. Fenomén Modrá velryba. Školní poradenství v praxi. 2017.
Kopecký K., Szotkowski R. Specifics of Cyberbullying of Teachers in Czech Schools – A National Research. Informatics in Education. 2017.
Kopecký K., Szotkowski R. Cyberbullying, cyber aggression and their impact on the victim - the teacher. Telematics and Informatics. 2016.
Kopecký K. Czech Children and Facebook – A Quantitative Survey. Telematics and Informatics. 2016.
Kopecký K., Tomczyk Ł. Children and Youth Safety on the Internet: Experiences from Czech Republic and Poland. Telematics and Informatics. 2016.
Szotkowski R., Kopecký K. Kyberšikana ve světle nových médií využívaných ve školním prostředí. Trendy ve vzdělávání. 2015.
Kopecký K. Sexting among Slovak Pubescents and Adolescent Children. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015.
Kopecký K. Když se řekne přiznání. E-Bezpečí. 2013.
Kopecký K. Komentář - Lidské hyeny a Facebook. E-Bezpečí. 2013.
Kopecký K. Podvodné mobilní platby na Facebooku. E-Bezpečí. 2013.
Kopecký K. Sebevražda Tylera Clementiho. E-Bezpečí. 2013.
Kopecký K. Sebevražda Tylera Clementiho. E-Bezpečí. 2013.
Kopecký K., Szotkowski R., Krejčí V. The Risks of Internet Communication IV. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2013.
Chráska M., Kopecký K., Krejčí V., Szotkowski R. Oběť útočníkem? Výzkum kyberšikany u dětí základních a středních škol v celé české republice I. Journal of Technology and Information Education. 2012.
Chráska M., Kopecký K., Krejčí V., Szotkowski R. Oběť útočníkem? Výzkum kyberšikany u dětí základních a středních škol v celé české republice II. Journal of Technology and Information Education. 2012.
KOPECKÝ K. Sexting among Czech Preadolescents and Adolescents. The New Educational Review. 2012.
Kopecký K., Szotkowski R., Krejčí V. The Risks of Internet Communication 3. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2012.
BARTONĚK J., KOPECKÝ K. Let´s talk about sext, baby. Konstrukt. 2011.
BARTONĚK J., KOPECKÝ K. (Ne)bezpečná komunikace. PORADCE ŘEDITELE - STRATEGIE ŘÍZENÍ A ROZVOJE ŠKOLY. 2010.
Kopecký K. Adobe Flash jako platforma pro tvorbu online multimediálního obsahu. Journal of Technology and Information Education. 2009.
Kopecký K., Krejčí V. Kyberšikana - Nová podoba šikany. Prevence. 2009.
Kopecký K., Jechová K. Reflexe e-learningového studia v rámci kurzu E-learning pro pedagogy. e-Pedagogium (print). 2007.
Jechová K., Kopecký K. Slovní zásoba české mládeže se zaměřením na přejatá slova. e-Pedagogium (print). 2007.
Kopecký K. E-learning, pedagogika a knowledge management. e-Pedagogium (online). 2006.
Kopecký K. E-learning v Evropě (Thematic Monitoring a analýza evropského e-learningu). EWIT - Education with Information Technology. 2005.
Kopecký K. E-learning v Evropě (Thematic Monitoring a analýza evropského e-learningu). EWIT - Education with Information Technology. 2005.
Kopecký K., Pokorný D. Standard SCORM v teorii a praxi. Sborník 2. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2005. 2005.
Kopecký K. Tvorba textů pro distanční vzdělávání ? příklad z praxe. Education with Information Technologies. 2005.
Kopecký K., Krejčí V., Coufalová R. Using the lens of a digital camera in project learning at the primary schools. Elearningeuropa.info portal. 2005.
Kopecký K. E-Learning for Teachers of Czech Language. Pau Education - Barcelona. 2004.
Kopecký K. Modely tzv. Blended Learning (Uvod do problematiky). e-Pedagogium (print). 2004.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Kopecký K. Slovenština v současné základní škole. Slovenština v současné základní škole. 2004.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Voráč D., Kopecký K. Media Education in the Czech Republic. Proceedings of The 4th International Academic Conference on Education, Teaching and Learning. 2021.
Střílková P., Mikulcová K., Kopecký K. Children and Adolescent and Dangerous Challenges on the Internet in the Czech Republic. Journal of International Scientific Publications. 2020.
Kopecký K., Szotkowski R. Use of mobile touch devices as part of lifelong learning with specific focus on tablets. In Titrek O. (Eds.) ICLEL 15 Coference Proceedings Book. 2016.
Hejsek L., Kopecký K., Kusá J., Polák M., Marešová H. Literacy in relation to cognitive theories and models of information processing. In . (Eds.) SGEM2015 Conference Proceedings. 2015.
Kopecký K., Hejsek L. Mobile Touch Devices as an Effective Tools of m-Learning and e-Learning. INTED2015 Proceedings. 2015.
Kopecký K., Szotkowski R., Hejsek L. Project Webrangers - the Example of Cooperation of Academic and Commercial Sector. INTED2015 Proceedings. 2015.
Kopecký K. Specifics of Communication of Children with a Focus on Risk Communication Associated with Social Networks in the Czech Republic. 6th International Conference LUMEN 2015 Rethinking Social Action. Core Values. 2015.
Kopecký K., Hejsek L., Kusá J., Polák M., Marešová H. Specifics of Children Communication and online Aggressors within the online Assaults on Children (Analysis of Selected Utterances). SGEM2015 Conference Proceedings. 2015.
Kusá J., Kopecký K., Hejsek L., Polák M., Marešová H. Writing as a way of development of communication competence and thinking of young language users. SGEM2015 Conference Proceedings. 2015.
Kusá J., Kopecký K., Hejsek L., Polák M. Coherence of written communiques of youngest language users. SGEM2014 Conference Proceedings. 2014.
Kopecký K. Cyberbullying and Sexting between Children and Adolescents - Comparative study. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014.
Kusá J., Kopecký K. Development of educational applications for complex syntactic analysis of simple and compound sentence. Conference proceedings of "eLearning and Software for Education". 2014.
Kopecký K., Szotkowski R. Formal and Semantic Analysis of Computer Passwords of Czech Internet Users. EDULEARN14 Proceedings. 2014.
Hejsek L., Kopecký K., Řeřichová V., Sladová J. How Czech Teachers in Lower Secondary Schools Understand. Transdisciplinary and Communicative Action. 2014.
Hejsek L., Polák M., Kopecký K., Kusá J., Marešová H. Chosen aspects of reading literacy development in lower secondary schools in the Czech Republic. SGEM2014 Conference Proceedings. 2014.
Polák M., Hejsek L., Kopecký K., Kusá J., Marešová H. Integration of Knowledge as One of the Basic Principles of the Current Teachings in the Czech Republic. SGEM2014 Conference Proceedings. 2014.
Kopecký K., Kusá J., Hejsek L., Polák M. Language Analysis of Czech Prepubescent and Pubescent Players of Minecraft Game. SGEM2014 Conference Proceedings. 2014.
Kusá J., Kopecký K., Sladová J. Literary education as a place for multicultural dialogue. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014.
Kusá J., Sladová J., Kopecký K., Mlčoch M. Multicultural literary education and its didactic aspects. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014.
Kopecký K. New trends in the development of m-Learning with focus on tablets and other mobile devices. Conference proceedings of "eLearning and Software for Education". 2014.
Kopecký K. New trends in the development of mLearning with focus on tablets and other mobile devices. Conference proceedings of "eLearning and Software for Education". 2014.
Kopecký K. Cyberbullying and Other Risks of Internet Communication Focused on University Students. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2013.
Malenovský M. DIE VERWENDUNG DES GENRES ANTIUTOPIE BEI DER IMPLEMENTATION DER QUERSCHNITTTHEMEN RBP. In Kusá J., Kopecký K., Sláma J., Sladová J. (Eds.) Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. 2011.
KOPECKÝ K. E-Bezpečí a jeho aktivity v oblastech prevence rizikového chování. In HABICH L. (Eds.) Dětská kybernetická kriminalita a sociální sítě. 2011.
KUSÁ J., SLADOVÁ J. Pregraduální vzdělávání učitelů ČJL v kontextu multikulturní výchovy. In SLADOVÁ J., KOPECKÝ K., KUSÁ J., SLÁMA J. (Eds.) Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. 2011.
Malenovský M. Využití žánru antiutopie při implementaci průřezových témat RVP ZV. In Kopecký K., Kusá J., Sladová J., Sláma J. (Eds.) Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. 2011.
Malenovský M., Kopecká Z. Anonymita, identita a vztahy v prostředí internetu. In Bartoňová J., Kopecký K. (Eds.) Rizikové chování v kyberprostoru. 2010.
Krejčí V. Nebezpečí elektronické komunikace. In Bartoňová J., Kopecký K. (Eds.) Rizikové chování v kyberprostoru. 2010.
Šobáňová P. NET ART - FENOMÉN VYUŽITELNÝ VE VÝCHOVĚ I PREVENCI. In Kopecký K., Bartoňová J. (Eds.) Rizikové chování v kyberprostoru. 2010.
Kopecký K. Projekt E-Bezpečí a jeho aktivity v oblasti prevence, edukace a intervence. In Kopecký K., Bartoňová J. (Eds.) Rizikové chování v kyberprostoru. 2010.
Kopecký K. Mediální gramotnost jako ústřední termín mediální výchovy. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2007.
Kopecký K. Několik příkladu nebezpečných komunikačních praktik vázaných na elektronickou komunikaci. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2007.
Kopecký K. Rozvoj internetového portálu Čeština (cestina.upol.cz). Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2007.
Kopecký K. E-learning jako pedagogický proces a evropská analýza e-learningu. Sborník 3. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2006. 2006.
Kopecký K. E-learningové vzdělávání pro učitele českého jazyka. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2005.
Kopecký K., Krejčí V. K projektovému vyučování na 1. stupni ZŠ objektivem digitální videokamery. Alternativní metody výuky. 2005.
Kopecký K. Slovenština v mezipředmětových vztazích a současná škola. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2005.
Kopecký K. Standard SCORM v teorii a praxi. SCO 2005 sborník z mezinárodní konference. 2005.
Kopecký K., Nocar D. Úvod do anatomie standardu SCORM. Úvod do anatomie standardu SCORM. 2005.
Mlčoch M., Kopecký K. Co je vlastně Škola za školou. Tradiční a netradiční metody a formy ve výuce českého jazyka na základní škole. 2003. 2004.
Kopecký K., Nocar D. Různé úrovně využití ICT k učení se, především v DiV. International Colloquium on the Acquisition Process Management - Vyškov 2004. 2004.
Kopecký K. Vzdělávání pracovníků MŠ. In . (Eds.) eLEARNING - sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2004. 2004.
KNIHA - CELEK
Kopecký K., Voráč D., Szotkowski R. Na pravdě záleží – Jak učit o pravdě a lži na internetu. 2023.
Voráč D., Kopecký K. Nová média ve výuce mediální výchovy. 2023.
Dobešová P., Szotkowski R., Kopecký K. Sexting u žáků na 1. stupni základní školy. 2023.
Kopecký K., Krejčí V. Sociální sítě - Úvod do problematiky. 2023.
Kopecký K., Szotkowski R., Kubala L., Krejčí V., Havelka M. Moderní technologie ve výuce (o moderních technologií ve výuce s pedagogy pro pedagogy). 2021.
Kopecký K., Szotkowski R., Dobešová P. Riziková komunikace a seznamování českých dětí v kyberprostoru. 2021.
Szotkowski R., Kopecký K., Dobešová P. Sexting u českých dětí. 2020.
Řeřichová V., Vicherková D., Sladová J., Cibáková D., Polák M., Marešová H., Kopecký K., Hejsek L. Úroveň čtenářských strategií patnáctiletých žáků na konci základního vzdělávání. 2016.
Kopecký K., Szotkowski R., Krejčí V. Risks of Internet Communication IV. 2014.
Szotkowski R., Kopecký K., Krejčí V. Nebezpečí internetové komunikace IV. 2013.
KOPECKÝ K., SZOTKOWSKI R., KREJČÍ V. Nebezpečí internetové komunikace III. 2012.
Kopecký K. Kybergrooming - nebezpečí kyberprostoru. Net University s.r.o. 2010.
Kopecký K., Krejčí V. Rizika internetové komunikace (příručka pro učitele a rodiče). Rizika internetové komunikace (příručka pro učitele a rodiče). 2010.
Kopecký K. Stalking a kyberstalking - nebezpečné pronásledování. Net University s.r.o. 2010.
Kopecký K. E-learningová forma vzdělávání na ZŠ a SŠ. E-learningová forma vzdělávání na ZŠ a SŠ. 2009.
Kopecký K. Moderní trendy v elektronické komunikaci. Moderní trendy v elektronické komunikaci. 2007.
Kopecký K. E-learning (nejen) pro pedagogy. E-learning (nejen) pro pedagogy. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Kopecký K., Kožíšek M., Kolouch J., Viewegová M., Kolouch J. Safer Internet for Kids and Youth. Safer Internet for Kids and Youth. 2021.
Kopecký K., Mikulcová K. Jak na sociální sítě - odpovědi a otázky. V digitálním světě. 2020.
Kopecký K., Mikulcová K. Jak to všechno zvládat - otázky a odpovědi. V digitálním světě. 2020.
Kopecký K., Szotkowski R. Edukace seniorů v oblasti bezpečného využívání internetových služeb. Edukacja i kompetencje seniorow. 2016.
Kopecký K., Kusá J., Sladová J. Kreativita jako ústřední faktor rozvoje dětí předškolního věku. Polytechnické vzdělávání v prostředí mateřské školy. 2015.
Kusá J., Sladová J., Kopecký K. Literatura faktu pro děti jako prostředek literární komunikace a polytechnického vzdělávání. Polytechnické vzdělávání v prostředí mateřské školy. 2015.
Kopecký K. Sexting jako specifická forma komunikace českých pubescentů a adolescentů. Komunikační výchova a školská praxe. 2012.
KOPECKÝ K. E-Bezpečí jako prostor pro realizaci mediální výchovy. In MLČOCH M. (Eds.) Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích. 2011.
PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
ABSTRAKT
Kopecký K., Krejčí V., Szotkowski R. Cyberbullying and other risks of internet communication focused on university students. 4th International Conference on Education & Educational Psychology 2013 (ICEEPSY). 2013.
Kusá J., Kopecký K., Sladová J. Multicultural literary education and its didactic aspects. 4 th International Conference on Education & Educational Psychology 2013 (Abstract Book). 2013.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Kopecký K., Szotkowski R. Umělá inteligence na vysoké škole. 2024.
Kopecký K., Szotkowski R. Umělá inteligence úvod do problematiky. 2024.
Kopecký K., Szotkowski R. Aktuální rizika kyberprostoru 1. 2023.
Szotkowski R., Kopecký K. Aktuální rizika kyberprostoru 2. 2023.
Kopecký K., Szotkowski R. Umělá inteligence na vysoké škole. 2023.
Kopecký K., Szotkowski R., Voráč D. Umělá inteligence úvod do problematiky. 2023.
Kopecký K., Szotkowski R. Sexting jako prostředek vydírání dětí. 2014.
Kusá J., Sladová J., Kopecký K. Multicultural literary education and its didactic aspects. 2013.
Kopecký K., Szotkowski R., Krejčí V. The Risks of Internet Communication 3. 2012.
Szotkowski R., Kopecký K., Krejčí V. Výzkum E-Bezpečí v číslech. 2012.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Kopecký K., Szotkowski R., Písecký V., Schweiner P. Aktuální trendy v kybernetické kriminalitě v době koronavirové. 2020.
Kopecký K., Szotkowski R. Nástrahy a nebezpečí kyberprostoru. 2014.
Hřivnová M., Machowská V., Rašková M., Kopecký K., Plevová I., Pugnerová M., Reissmannová J., Nejedlá M., Majerová J., Chrásková M., Tomanová J. Vánoce a zdraví 2013. 2013.
KOPECKÝ K., KREJČÍ V., SZOTKOWSKI R., Dobešová P. Rizika internetové komunikace – prevence a edukace. 2012.
KOPECKÝ K., KREJČÍ V., SZOTKOWSKI R., Dobešová P. Rizika internetové komunikace – teorie a praxe. 2012.
SBORNÍK - CELEK
Bartoňová J., Kopecký K. Rizikové chování v kyberprostoru. 2010.
Kopecký K. Slovenský jazyk na české škole. Slovenský jazyk na české škole. 2005.
Mlčoch M., Kopecký K., Vala J. Tradiční a netradiční metody a formy ve výuce českého jazyka na základní škole. Tradiční a netradiční metody a formy ve výuce českého jazyka na základní škole. 2002.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Kopecký K., Szotkowski R. Co je hoax? (Eduklip). 2018.
Kopecký K., Poláček M., Musilová A., Hlochová A., Stonawská I., Smejkal J., Zlámalová H. Dítě v ohrožení / první pomoc pro pedagogy a vychovatele. Dítě v ohrožení / první pomoc pro pedagogy a vychovatele. 2013.
Vyhlídal T., Janečka Z., Partyš M., Zajíček K., Paxa M., Mandová Vojnarová D., Buka M., Ješina O., Kudláček M., Hamřík Z., Vaca V., Kopecký K. Už to také dokážu. Už to také dokážu. 2013.
KOPECKÝ K., KADLEC T. Důvěra na internetu 2. 2011.
Kopecký K., Krejčí V. Nebezpečí elektronické komunikace 2. Centrum prevence rizikové virtuální komunikace. 2011.
KADLEC T., KOPECKÝ K. Sex a internet. 2011.
Kopecký K., Szotkowski R., Bednář V. Sexuální útočníci na internetu. Český rozhlas Olomouc. 2011.
Kopecký K., Kadlec T. Důvěra na internetu II. Český rozhlas Olomouc. 2010.
Kadlec T., Kopecký K., Tomančáková B. Rizika předvánočních online nákupů. Český rozhlas Olomouc. 2010.
Kopecký K. Online hra na procvičování pravopisu. Internetové stránky autora (WBT). 2007.
Kopecký K., Jechová K. Online hra na procvičování pravopisu 3. jazykový portál cestina.upol.cz. 2007.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Voráč D., Kopecký K. Mediální výchova pro 21. století. 2022.
Marešová H., Kopecký K. Kurzy ICT ve výuce pro pedagogické pracovníky (elektronická prezentace). Kurzy ICT ve výuce pro pedagogické pracovníky. 2013.
KOPECKÝ K. České děti o sextingu. Internetový portál E-Bezpečí. 2011.
KOPECKÝ K. E-Synergie klepe na dveře. Internetový portál E-Bezpečí. 2011.
KREJČÍ V., KOPECKÝ K. Nebezpečí elektronické komunikace II. (výzkumná zpráva). Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PdF UP. 2011.
Kopecký K. Nebezpečí zvané kybergrooming II - metody manipulace. Metodický portál RVP. 2011.
KOPECKÝ K. Několik poznámek ke smyslu komunikační výchovy. Internetový portál Komunikační výchova. 2011.
KOPECKÝ K., BARTONĚK J. Nuda. Počátek kybernetické šikany. Metodický portál RVP. 2011.
KOPECKÝ K., SZOTKOWSKI R., DOBEŠOVÁ P. Prohlášení E-Bezpečí ke změně zákona 127/2005 Sb. Internetový portál E-Bezpečí. 2011.
KOPECKÝ K. Tragický případ sextingu z USA. Internetový portál E-Bezpečí. 2011.
KOPECKÝ K. Úvod do boje s internetovým trollingem. Internetový portál E-Bezpečí. 2011.
KOPECKÝ K. Úvod do netolismu. Internetový portál E-Bezpečí. 2011.
KOPECKÝ K. Úvod do tzv. plankingu. Internetový portál E-Bezpečí. 2011.
Kopecký K. Internetový portál E-Bezpečí. Internetový portál E-Bezpečí. 2010.
Kopecký K. Kybergrooming - nebezpečí kyberprostoru. Nebezpečné komunikační jevy pro učitele se zaměřením na kyberšikanu, kyberstalking, kybergrooming a další sociálně-patologické jevy. 2010.
Kopecký K. Nebezpečí zvané kybergrooming I. Metodický portál RVP. 2010.
Kopecký K. Stalking a kyberstalking - nebezpečné pronásledování. Nebezpečné komunikační jevy pro učitele se zaměřením na kyberšikanu, kyberstalking, kybergrooming a další sociálně-patologické jevy. 2010.
Kopecký K. Stručný úvod do problematiky bezpečného internetu. Metodický portál RVP. 2010.
Kopecký K. Co je sexting. E-Bezpečí. 2009.
Kopecký K. E-learning a nástroje Web 2.0. Net University. 2009.
Kopecký K. Internetové stránky Centra prevence rizikové virtuální komunikace. Centrum prevence rizikové virtuální komunikace. 2009.
Kopecký K. Internetové stránky Poradny E-Bezpečí. E-Bezpečí. 2009.
Kopecký K. Kybergrooming aneb Kdo loví v chatu. Česká škola. 2009.
Kopecký K. Případy cyber groomingu I. E-Bezpečí. 2009.
Kopecký K. Sociální sítě budou bezpečnější. E-Bezpečí. 2009.
Kopecký K. Typologie stalkerů. E-Bezpečí. 2009.
Kopecký K. Úvod do problematiky tzv. slovních mraků (Word Clouds). Net University s.r.o. 2009.
Kopecký K. Co je flaming. E-Bezpečí. 2008.
Kopecký K. Co je hoax. E-Bezpečí. 2008.
Kopecký K. Co je stalking a cyberstalking. E-Bezpečí. 2008.
Kopecký K. E-learning jako fenomén ve školství a jeho využití. E-learning jako fenomén ve školství a jeho využití. 2007.
LEGISLATIVA, PŘEDPISY
RECENZE
Kopecký K. Zábavná mluvnice s broukem Koumesem. e-Pedagogium (print). 2005.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Kopecký K. The Representation of China in History Textbooks of the United Kingdom, 1991-2015. In Chudý Š. (Eds.) Oponentský posudek. 2018.
KOPECKÝ K. Výzkum možností zvýšení kybernetické bezpečnosti formou vzdělávání a osvěty. Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010-2015 (BV II/2-VS). 2011.
PROJEKT
Kopecký K., Szotkowski R., Voráč D. Central European Digital Media Observatory. cedmohub.eu. 2022.
Kopecký K., Szotkowski R. e-Bezpečí - nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele (etapa 2017-2018). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 2017.
Marešová H., Kopecký K., Valentová R. Inovativní e-learningový nástroj pro vzdělávání žáků-cizinců v oblasti českého jazyka. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 2017.
KOPECKÝ K., KREJČÍ V., SZOTKOWSKI R., Dobešová P. E-Bezpečí - nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele 3. etapa. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 2012.
Fasnerová M., Bartoňová J., Kopecký K. Inovace studijního předmětu Primární pedagogika 2. FRVŠ. 2010.
VEDENÍ PRÁCE
Kopecký K. Výukové CD-ROMy pro žáky ZŠ. Výukové CD-ROMy pro žáky ZŠ. .
Kopecký K. Analýza lexikální zásoby učitelů tělesné výchovy. Analýza lexikální zásoby učitelů tělesné výchovy. 2009.
Kopecký K. Bulvární portál Super.CZ a jeho vliv na děti 2. stupně ZŠ. Bulvární portál Super.CZ a jeho vliv na děti 2. stupně ZŠ. 2009.
Kopecký K. K možnostem synchronní e-komunikace u žáků 2. stupně ZŠ. K možnostem synchronní e-komunikace u žáků 2. stupně ZŠ. 2008.
Kopecký K. Komparace bulvárních versus seriózních časopisů pro děti a mládež 2. stupně ZŠ. Komparace bulvárních versus seriózních časopisů pro děti a mládež 2. stupně ZŠ. 2008.
Kopecký K. Komparace psaných projevů třináctiletých a patnáctiletých. Komparace psaných projevů třináctiletých a patnáctiletých. 2008.
Kopecký K. Možnosti využití výukových programů a multimediálních publikací pro ČJ na SŠ. Možnosti využití výukových programů a multimediálních publikací pro ČJ na SŠ. 2008.
Kopecký K. Problematika ženského rodu z pohledu genderu. Problematika ženského rodu z pohledu genderu. 2008.
Kopecký K. Vliv reklamy na českou mládež v koparaci vícepublikačních platforem. Vliv reklamy na českou mládež v koparaci vícepublikačních platforem. 2008.
Kopecký K. Využití ICT ve výuce českého jazyka v malotřídních školách. Využití ICT ve výuce českého jazyka v malotřídních školách. 2008.
Kopecký K. Využití mediální výchovy na 2. stupni ZŠ. Využití mediální výchovy na 2. stupni ZŠ. 2008.
Kopecký K. E-learning a jeho uplatnění ve vzdělávání mateřskému jazyku. E-learning a jeho uplatnění ve vzdělávání mateřskému jazyku. 2007.
Kopecký K. Jazyk moderní komunikace u žáků 2. stupně ZŠ. Jazyk moderní komunikace u žáků 2. stupně ZŠ. 2007.
Kopecký K. Jazyk současných e-médií se zaměřením na média dostupná české mládeži (věk 12 až 15). Jazyk současných e-médií se zaměřením na média dostupná české mládeži (věk 12 až 15). 2007.
Kopecký K. Slovní zásoba české mládeže se zaměřením na slova přejatá. Slovní zásoba české mládeže se zaměřením na slova přejatá. 2007.
Kopecký K. Využití výukových programů pro český jazyk na 2. stupni na vybraných ZŠ ve valašskomeziříčském regionu. Využití výukových programů pro český jazyk na 2. stupni na vybraných ZŠ ve valašskomeziříčském regionu. 2007.
ZPRÁVA
Kopecký K., Szotkowski R., Voráč D., Krejčí V., Dobešová P. Czech schools and artificial intelligence – research. 2023.
Kopecký K., Szotkowski R., Voráč D., Krejčí V., Dobešová P. České školy a umělá inteligence. 2023.
Kopecký K., Szotkowski R., Voráč D., Kvintová J., Křeménková L. Děti a kult krásy v online světě (výzkum). 2022.
Kopecký K., Szotkowski R., Mičková H., Nováková A. Sharenting u českých rodičů. 2022.
Kopecký K., Voráč D., Szotkowski R., Mikulcová K., Krejčí V. Český učitel ve světě médií. 2021.
Kopecký K., Szotkowski R. Český učitel ve světě technologií. 2020.
Kopecký K., Szotkowski R. České děti v kybersvětě. 2019.
Kopecký K., Szotkowski R. Rodič a prarodič ve světě technologií. 2018.
Kopecký K., Szotkowski R. Rodič a rodičovství v digitální éře. 2018.
Kopecký K., Szotkowski R. Starci na netu. 2018.
Kopecký K., Szotkowski R. Národní výzkum kyberšikany učitelů. 2016.
Kopecký K., Krejčí V. Nebezpečí internetové komunikace - výzkumná zpráva. Nebezpečí internetové komunikace. 2010.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
MIKULCOVÁ PDF Pedagogika 2023
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)