Setkání se školiteli a školitelkami podle oblastí - přírodní vědy

18. duben 2023, 12:30–14:00

Prezentace s náslenou diskusí

Aktuálně připravovaná novela Zákona o vysokých školách klade velký důraz na oblast doktorských studií. „Reforma doktorského studia“ s sebou přináší řadu témat, ať už standardy školitele, snižování dropoutu, financování doktorských studií, interdisciplinaritu, práva a povinnosti doktorandek a doktorandů, zvýšení kvality doktorských studií. Rádi bychom tato témata přiblížili v jednotlivých vědních oblastech a prodiskutovali aktuální problémy a možnosti změny na fakultách. Proto zveme školitele a školitelky, členy a členky oborových rad k diskusi na téma doktorské studium. 
Prezentací a následnou diskusí provede prof. Dušan Lužný. Setkání proběhne v českém jazyce. 

Registrace na setkání

Pořádá

Oddělení pro doktorské studium UP

Místo

Přírodovědecká fakulta UP, tř. 17. listopadu 12, aula
Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)