Pracovní doba a další pracovní podmínky pedagogických pracovníků

4. červen 2024, 9:00–12:00

Online seminář

Cílem semináře je seznámit posluchače s otázkami spojenými s rozvrhováním pracovní doby pedagogickým pracovníkům. Pozornost bude věnována zvláštní právní úpravě obsažené v zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, vyhlášce č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení a či v nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků.

Obsah webináře:
• Jak správně rozvrhovat pracovní dobu pedagogickým pracovníkům?
• Co vše zahrnuje přímá pedagogická činnost a co spadá pod práce související s přímou pedagogickou činností?
• Jak správně určovat přespočetné hodiny? Jaký je rozdíl mezi přespočetnou hodinou a prací přesčas?
• Na jak dlouhou dobu je možné uzavírat pracovní poměr s pedagogickými pracovníky?
• Jakou úpravu obsahuje zákoník práce a jaké jsou odchylky v zákoně o pedagogických pracovnících?

Lektor: JUDr. Petr Podrazil, Ph.D., odborný asistent a garant oboru pracovního práva na katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP. Působí jako lektor pro pořadatele vědeckých seminářů, pravidelně publikuje v českých a zahraničních vědeckých časopisech, účastní se národních a mezinárodních vědeckých projektů, je jedním ze spoluautorů prestižního komentáře k občanskému zákoníku.

Webinář je určen především pro ředitele, zástupce ředitele, personalisty, mzdové a daňové účetní, pedagogy základních, středních a mateřských škol a učilišť.

Registrace

Místo

online
Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)