CED Talks ve spolupráci s 27DF

20. květen 2024, 10:00–15:30

Divadlo a diverzita II: WOMEN LEADERS

KONFERENCE
Interní workshop pro divadelní profesionály a profesionálky. Registrační formulář zde.

Je vyžadována závazná registrace předem a to prostřednictvím tohoto formuláře.

Mezinárodní diskuzní platforma CED Talks DIVADLO A DIVERZITA vytváří prostor pro diskuzi o současném stavu a podmínkách divadelní tvorby, kterou je nutno více otevírat inspirativním vlivům přesahujícím národní narativy a zároveň obohacovat o různorodé hlasy a perspektivy místních menšin a komunit. Nepřehlédnutelným aspektem diverzity a aktuálním tématem je rovněž stále nedostatečný počet žen působících ve vedoucích funkcích divadelních a kulturních institucí, stejně jako jejich slabá až minimální účast na podobném typu akcí konajících se ve veřejném prostoru a v médiích. Pravidelné setkávání, sdílení a výměna zkušeností s výraznými osobnostmi – women leaders – z řad zahraniční odborné veřejnosti je tedy podstatnou podporou a inspirací nejen pro jejich protějšky z České republiky, ale i pro širokou kulturní a akademickou obec.
Iniciátorem a garantem projektu je Centrum experimentálního divadla Brno. Kurátorky programové řady jsou dramaturgyně a překladatelka Viktorie Knotková a režisérka a scénografka Kamila Polívková.

Nultý ročník se uskuteční 19. + 20. 5. 2024 ve spolupráci s festivalem Divadelní Flora Olomouc a zaměří se na německojazyčné prostředí. Tématem je pronikání / protínání a propojování různých kulturních vlivů s důrazem na „východoevropský“ diskurz.

Druhá část CED Talks DIVADLO A DIVERZITA: WOMEN LEADERS propojuje výrazné ženské osobnosti z německojazyčného a českého divadelního prostředí. Ve společné diskuzi se setkají intendantka Dortmundské činohry Julia Wissert s ředitelkou Divadla X10 Lenkou Havlíkovou a šéfdramaturgyně Curyšské činohry Katinka Deecke s dramaturgyní Sodjou Lotker. Všechny čtyři kreativní producentky budou prezentovat svou práci a sdílet zkušenosti a témata, která spojují jejich profesní zájmy a činnost, tedy především mezinárodní a mezioborové přesahy. Diskuze se rovněž dotkne působení žen ve vedoucích funkcích a nutných systémových změn, které by v budoucnu vedly k jejich většímu zastoupení a vlivu na pracovní a životní podmínky – tedy k výraznější diverzitě divadelního prostředí.

10:00 – 10:30
Shermin Langhoff: Manifest diverzity
Keynote 

10:30 – 12:00
Julia Wissert a Lenka Havlíková
debatu moderuje Viktorie Knotková

Setkání těchto dvou osobností německého a českého divadla otevře prostor pro diskuzi o nutnosti strukturálních a systémových změn a kultivaci prostředí, ve kterém umělci a umělkyně pracují jak ve sféře zřizované, tak nezávislé scény.

12:00 – 13:30
Obědová pauza

13:30 – 15:00
Katinka Deecke a Sodja Lotker
debatu moderuje Viktorie Knotková

Dialog dvou výrazných dramaturgyň a kurátorek umění se bude odvíjet od jejich zkušenosti s mezinárodními projekty, oborovými přesahy a výzkumem či rozvíjením progresivních dramaturgických metod. Tématem bude rovněž sdílená dramaturgie, resp. nehierarchické vedení tvůrčích týmů.

15:00 – 15:30
závěrečná diskuze: Julia Wissert, Lenka Havlíková, Sodja Lotker, Katinka Deecke a publikum

Pořádá

CED Talks DIVADLO A DIVERZITA

Místo

Šapitó na Parkánu, Umělecké centrum UP, Univerzitní 3
Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)