24. mezinárodní setkání mladých lingvistů

15. květen – 16. květen 2023

Téma: (Ne)srozumitelný svět

Jste srdečně zváni na setkání mladých lingvistů rozvíjející tradici započatou v roce 2000 v Ústavu pro jazyk český AV ČR v Praze a od roku 2001 pokračující na FF UP v Olomouci.

Ústřední témata letošního ročníku:

 • Jaký obraz světa prezentuje jazyk médií?
 • Znáte „buzzwords“ momentálně rezonující mediálním prostorem?
 • Jsme více než kdy jindy vystaveni manipulativním textům?
 • Můžeme na základě jazyka jasně vymezit tzv. dezinformační texty?
 • Existuje jazyková objektivita?
 • Může být někdy nesrozumitelnost žádoucí?
 • Jaké překážky v komunikaci plynou z kulturních rozdílů?
 • Jak dobře si navzájem rozumí mluvčí různých slovanských jazyků?
 • Jak významnou úlohu hrají neverbální prvky komunikace při interpretaci sdělení?
 • Může současná situace ve světě ovlivnit jazykový vývoj?
 • Jak velké jsou mezigenerační jazykové bariéry?
 • Mění se v čase schopnost interpretovat texty?
 • Přispívá jazyk k rozdělení společnosti?
 • Můžeme prostřednictvím jazyka naopak sociální propast překlenout?

Více informací najdete na mladilingviste.upol.cz

Pořádá

Katedra bohemistiky FF UP, olomoucká pobočka Jazykovědného sdružení ČR

Místo

Filozofická fakulta UP, Křížkovského 10
Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)