Kvestor/ kvestorka

Friday 3 September 2021, 9:00

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Kvestor/ kvestorka.

Pracoviště: Rektorát UP
Úvazek: 1,0
Místo výkonu práce: Olomouc
Termín nástupu: 01.01.2022

Pracovní náplň

V souladu s §16 zákona č. 111/1998 SB., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů, řídí  hospodaření a vnitřní správu univerzity a v rozsahu stanoveném opatřením rektora jedná a vystupuje jeho jménem.

Kvalifikační požadavky

 • Vysokoškolské vzdělání magisterského stupně, nejlépe ekonomického nebo právního zaměření,
 • Minimální doba praxe ve vedoucích funkcích 5 let,
 • Praxe s řízením většího počtu zaměstnanců v ekonomicko-správní oblasti,
 • Zkušenosti v oblasti investiční výstavby, řízení rozvojových programů a projektů, zadávání veřejných zakázek, z oblasti správy budov, správy majetku,
 • Organizační, manažerské, prezentační, komunikační a vyjednávací schopnosti na vysoké úrovni,
 • Analytické myšlení,
 • Schopnost orientace v právních předpisech a zákonu o vysokých školách,
 • Schopnost systémové koordinace a samostatného tvůrčího řešení problémů,
 • Znalost angličtiny slovem i písmem na úrovni B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky, znalost dalšího jazyka výhodou,
 • Velmi dobrá uživatelské znalost MS Office,
 • Zkušenost ekonomických informačních systémů výhodou,
 • Zkušenosti s vysokoškolským prostředím výhodou,
 • Zkušenosti s vytvářením rozpočtu VŠ,
 • Schopnost samostatného tvůrčího řešení složitých ekonomických a správních problémů,
 • Kreativitu, proaktivní přístup, inovativnost, flexibilitu, odolnost vůči stresu, samostatnost, systematičnost, spolehlivost,
 • Předpoklady pro výkon funkce podle zákona č. 451/1991 Sb.,
 • Občanskou a morální bezúhonnost.

Co nabízíme

 • Zázemí stabilní instituce a zaměstnanecké benefity,
 • Příjemný kolektiv, dobré pracovní prostředí v centru Olomouce,
 • Motivující pracovní podmínky,
 • Příležitost k seberealizaci a osobnímu růstu.

Dokumenty k výběrovému řízení

Strukturovaný profesní životopis v českém jazyce

Sken dokladu o dosaženém vzdělání

Motivační dopis

Výpis z rejstříku trestů

Čestné prohlášení ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb.

Stručná koncepční představa o metodice řízení hospodaření a vnitřní správě vysoké školy (v rozsahu max. 3 A4 strany)

Požadované dokumenty v elektronické formě uchazeč vkládá do přihlašovacího formuláře

Kontaktní osoba

Kysučanová Milena, Mgr., milena.kysucanova@upol.cz, +420585631148


Chci odpovědět na nabídku


Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je 03.10.2021.


Poznámka

Přihlášku k výběrovému řízení je možné zaslat také elektronicky na email: milena.kysucanova@upol.cz, popř. doručit poštou na adresu:

Mgr. Milena Kysučanová,
Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci
Křížkovského 8, 779 00 Olomouc

Obálku označte: Výběrové řízení - kvestor/ka 


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Back