Reprezentace UP na ČAH 2022

Informace pro sportovce z UP

Informace pro sportovní reprezentanty UP pro účast na ČAH 2022 v Českých Budějovicích

Přihlášky

Přihlašování bude možné do pondělí 13. června 2022. Studenti soutěží v kolektivních a individuálních soutěžích za školy včetně kvalifikací (výjimku tvoří fakulty s detašovanými pracovišti mimo univerzity). Přihlášky účastníků se podávají v elektronické podobě pouze prostřednictvím tělovýchovných pracovišť na jednotlivých VŠ na základě přidělených kódů. Pro bezproblémové přihlašování a registraci do vypsaných soutěží je třeba, aby studenti svým tělovýchovným pracovištím nahlásili: jméno, příjmení, datum narození, fakultu, e-mail, sport a disciplínu, eventuálně nejlepší výkon u atletiky, plavání, u orientačního běhu číslo SI. Uvádějte e-mailové adresy jednotlivých konkrétních sportovců a u kolektivních sportů označte kapitána – organizačního pracovníka družstva pro rychlou komunikaci s ředitelem soutěže. Součástí registrace je také nahlášení požadavku na ubytování.

GDPR

Údaje, které pořadatel shromažďuje, jsou v souladu se zpracováním osobních údajů v rámci pořádání sportovní akce (právním titulem je plnění úkolu ve veřejném zájmu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Vyhlášení výsledků účastníků je nedílnou a legitimní součástí soutěže. Co se týká fotografií (a videí), tak pokud není fotografie spojována se jménem ani jiným osobním údajem, nebude se pravděpodobně vůbec jednat o zpracování osobních dat ve smyslu článku 4 odst. 2 obecného nařízení. Kvůli zjednodušení ubytování na kolejích JU je tento rok nově při registraci vyžadováni číslo OP, datum narození a adresa trvalého bydliště. K této problematice odkazujeme na další informace Úřadu na ochranu osobních údajů (uoou.cz).

Podmínky účasti

ČAH se mohou zúčastnit studenti všech akreditovaných vysokých škol ČR nebo vyšších odborných škol (VOŠ), kteří se prokáží platným dokladem o studiu (index, ISIC karta, příp. kopií diplomu). Sportovec musí být studentem vysoké školy, která jej přihlašuje, nebo na příslušné škole řádně ukončil studia v kalendářním roce 2022. Účastnit se mohou také studenti, kteří byli přijati ke studiu v akademickém roce 2022/2023, na základě dopisu potvrzující přijetí ke studiu na dané vysoké škole. Dvojice a družstva tvoří studenti pouze z jedné školy, kromě soutěží ve stolním tenise a plážovém volejbale (je uvedeno v propozicích sportu). V případě, že student studuje dvě vysoké školy současně, může startovat pouze za jednu. ČAH 2022 se nemůže zúčastnit student, který má v době konání ČAH přerušené studium.

Výjimky:

 1. Start závodníků, kteří ukončili studia v roce 2021, je povolen pouze v případě, že závod bude součástí nominace na nejbližší AMS nebo SU a tato skutečnost bude řádně uvedena v propozicích závodu. Tito studenti nesmí být v době konání AMS nebo SU starší 25 let. U prezence se prokáží kopií diplomu o ukončení studia z předcházejícího školního roku. Bez prokázání těchto dokumentů nebude student připuštěn do soutěže.
 2. Start družstva z různých škol je povolen pouze v případě, že závod bude součástí nominace na nejbližší AMS nebo SU a předpokládá se účast konkrétního družstva. V propozicích závodu tato skutečnost musí být uvedena.

Účast v soutěžích

Kvalifikace kolektivních sportů probíhá ve 4 oblastech (Praha, Čechy, Morava S, Morava J). Na ČAH postupují vítězové oblastí, pořádající škola a druhá škola z té oblasti, ve které bylo zúčastněno nejvíce škol. Pokud se zúčastní ve 2 nebo více oblastí stejný počet škol, sehrají školy o druhé postupové místo vzájemné utkání. V kompetenci sportovních komisí je vytvořit i jiný postupový klíč, který bude danému sportu vyhovovat. V těch sportech, kde nebude nutná kvalifikace ve všech oblastech, zvolí předsedové komisí takový systém, aby postoupily 4 nebo 6 družstev. Kvalifikace musí proběhnout nejpozději do 5. 6. 2022. Za dodržení termínu odpovídají předsedové komisí. Výsledky kvalifikací zašlou pořadatelé na adresu dr. Slonkové: (slonkova@fsps.muni.cz) a webmasterovi ČAH 2022, PhDr. Tomáši Tlustému (tlusty@pf.jcu.cz).

Počty účastníků

Individuální sporty: minimální počet pro uskutečnění soutěže je 18 účastníků ze 4 vysokých škol ze 3 oblastí. V jednotlivých disciplínách je minimální počet 4 účastníků ze 2 škol. Při nižším počtu účastníků doporučujeme pořadatelům soutěž zrušit, protože vítězům nebudou udělovány medaile ani body do bodovací soutěže škol. Do pořadí se nezapočítávají dvojice, družstva ani štafety, která jsou tvořena závodníky z různých škol, (mimo výjimky – viz podmínky účasti – výjimky bod 2 a 3). Kolektivní sporty: minimální počet družstev v soutěži jsou 4 ze 3 různých oblastí. Maximální počet družstev v soutěži je 5 + pořádající škola. Maximální počty hráčů ve družstvu jsou následující:

 • basketbal: 12
 • florbal: 17
 • fotbal: 18
 • frisbee: 10
 • futsal: 14
 • házená: 14
 • volejbal: 12

Vedoucí, trenéři

Vedoucí a trenéři se zúčastní akce na náklady vysílajících škol. Ubytování je možné na studentských pokojích na kolejích. Pro stravování lze využít volnou kapacitu stravovacích zařízení JU – Menza Studentská.

Adresa:
Koleje a Menzy
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Studentská 800/15
370 05 České Budějovice

Zdravotní zabezpečení

Pořadatelé zajišťují případné potřebné akutní ošetření nebo zprostředkují ošetření v příslušném zdravotnickém zařízení.

Tituly a medaile

Vítěz ČAH získává titul "Akademický mistr ČR". První tři závodníci v pořadí obdrží medaile a diplomy.

Bodovací soutěž škol

U kolektivních a individuálních sportů je stejný systém. Bodují se zvláště ženy a muži, vítězná škola může získat za sport maximálně 6 bodů v kategorii mužů a 6 bodů v kategorii žen. V případě shodného umístění se body dělí (např. u karate dvě třetí místa – každý získává 3,5 bodu).

 • 1. místo: 6 bodů
 • 2. místo: 5 bodů
 • 3. místo: 4 body
 • 4. místo: 3 body
 • 5. místo: 2 body
 • 6. místo: 1 bod

Do soutěže nebudou bodovány dvojice, popř. družstva složená z několika VŠ. Vítězná škola obdrží putovní pohár České asociace univerzitního sportu.

Důležité termíny a informace

 • Otevření přihlášek: 30. 4. 2022.
 • Uzávěrka přihlášek: 12. 6. 2022.
 • Ukončení kvalifikace kolektivních sportů: 5. 6. 2022.

Předsedové komisí zodpovídají za včasné oznámení vítězů kvalifikací pořadateli ČAH. Více všeobecných informací pro školy i sportovce je v „Manuálu sportovních přeborů vysokých škol 2022“ a v „Manuálu pro uspořádání Českých akademických her“.

Akreditace sportovců

Sportovci a trenéři, kteří přijedou na ČAH, budou akreditováni v den dané soutěže přímo na sportovištích. Sportovci i hosté, kteří budou přihlášeni na ubytování den před zahájením soutěže, se po příjezdu do Českých Budějovic akreditují na hlavním akreditačním středisku ve Sportovní hale H2, Na Sádkách 2/1, České Budějovice 370 05.

K akreditaci si připravte:

 1. U kolektivních sportů – soupisku družstva (jméno, příjmení, rok narození, bydliště, číslo OP) opatřenou razítkem vysílající školy
 2. U individuálních sportů – jméno, příjmení, rok narození, bydliště, číslo OP, doklad o studiu (ISIC kartu)

Při akreditaci obdrží účastníci akreditační kartu, která je opravňuje k ubytování na vysokoškolských kolejích a účasti v soutěžích.

Stravování

Pořadatelem je hrazeno jedno hlavní jídlo v den konání soutěže. Sporty konané mimo dosah jídelen budou dostávat obědový balíček. Tato jídla budou vydávána v následujících dvou výdejnách:

 1. Koleje a Menzy
  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

  Studentská 800/15
  370 05 České Budějovice
 2. Restaurace v hale Lokomotiva Suché Vrbné (pouze oběd pro sporty konané v této hale a blízkém okolí - florbal, futsal, házená, fotbal, kuželky, bowling)

Doprava

Doprava sportovců a trenérů UPOL bude zajištěna kyvadlovou přepravou busem spol. Jan Žváček, který bude jezdit pravidelně každý den (kromě posledního dne) na trase Olomouc – Č. Budějovice a zpět. Přeprava bude realizována tak, že sportovci vždy pojedou do místa ČAH 1 den před svou soutěží a vracejí se v den, kdy byla jejich soutěž ukončena!!!

 • 15. 6. (st) Olomouc - ČB (počítám odj. 15,00 z OL - příjezd do ČB 19,00), po nezbytné pauze pro řidiče, návrat do OL bez sportovců!
 • 16. 6. 2022 trasa OL (15,00) - ČB (19,00)...... ČB (19,30 - OL 23,00 hod.)
 • 17. 6. 2022 trasa OL (15,00) - ČB (19,00)...... ČB (19,30 - OL 23,00 hod.)
 • 18. 6. 2022 trasa OL (15,00) - ČB (19,00)...... ČB (19,30 - OL 23,00 hod.)
 • 19. 6. 2022 trasa OL (15,00) - ČB (19,00)...... ČB (19,30 - OL 23,00 hod.)
 • 20. 6. 2022 trasa OL (15,00) - ČB (19,00)......  ČB (19,30 - OL 23,00 hod.)

Pro odvoz sportovců ze soutěží v házené a orientačním běhu (21. 6 a 22. 6.) bude využita a následně proplacena přeprava rychlíkem 2. tř.

Vyhledávání v mapách: Mapy.cz nebo Google Maps: Mapa sportovišť

Vyhledávání dopravního spojení po republice: https://idos.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/

Vyhledávání dopravního spojení v Českých Budějovicích: https://www.dpmcb.cz/

 

Přejeme všem reprezentantům UP hodně úspěchů na ČAH
Vítězslav Prukner, Ph. D

(koordinátor sportovní reprezentace UP)

Garanti sportů

České akademické hry se uskuteční 15.–22. 6. v Českých Budějovicích. K soutěžím je možno se přihlásit pouze přes garanty sportů níže.

Kolektivní sporty

Sport

Garant pro UP

E-mail

Basketbal M

Petr Reich

petr.reich@upol.cz 

Basketbal Ž

Svatopluk Horák

svatopluk.horak@upol.cz

Florbal M

Dagmar Sigmundová

dagmar.sigmundova@upol.cz

Florbal Ž

Dagmar Sigmundová

dagmar.sigmundova@upol.cz

Fotbal M

Michal Hrubý

michal.hruby@upol.cz

Frisbee MIX

Vítězslav Prukner

vitezslav.prukner@upol.cz

Futsal M

Michal Hrubý

michal.hruby@upol.cz

Futsal Ž

Michal Hrubý

michal.hruby@upol.cz

Házená M

Jan Bělka

jan.belka@email.cz

Házená Ž

Jan Bělka

jan.belka@email.cz

Volejbal M

Pavel Háp

pavel.hap@upol.cz

Volejbal Ž

Pavel Háp

pavel.hap@upol.cz

Individuální sporty

Sport

Garant pro UP

E-mail

Atletika

Vítězslav Prukner

vitezslav.prukner@upol.cz

Beach volejbal

Pavel Háp

pavel.hap@upol.cz

Bowling

Jiří Vaculík

jiri.vaculik@upol.cz

Golf družstev

Taťána Bank Navrátíková

tatana.bank@upol.cz

Judo

Jiří Štěpán

jiri.stepan@upol.cz

Kanoistika

Rudolf Rozsypal

rudolf.rozsypal@upol.cz

Karate

Jiří Štěpán

jiri.stepan@upol.cz

Kuželky

Jiří Vaculík

jiri.vaculik@upol.cz

Orientační běh

David Smékal

david.smekal@upol.cz

Plavání

Jiří Dub

jiri.dub@upol.cz

Plavání s ploutvemi

Zbyněk Svozil

zbynek.svozil@upol.cz

Stolní tenis

Jiří Buben

jiri.buben@upol.cz

Veslování

Rudolf Rozsypal

rudolf.rozsypal@upol.cz

Podrobné informace najdete na webu ČAH 2022.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)