Portál celoživotního vzdělávání

Nabízí kompletní informace o možnostech celoživotního vzdělávání (CŽV) na Univerzitě Palackého a jejích osmi fakultách. Najdete na něm přehled všech programů CŽV včetně zcela nových, po přihlášení do portálu je na ně možné se přihlásit.

Portál CŽV

Vzdělávání v akreditovaném studijním programu

Uchazeč ho získá studiem akreditovaného studijního programu podle studijního plánu, jenž je stanoven příslušnou formou studia.

Více informací

Specializační vzdělávání

Specializační vzdělávání je jednou z forem celoživotního vzdělávání, zvolíte si ho tehdy, pokud si chcete prohloubit svou kvalifikaci, a to zejména zdravotnického pracovníka.

Realizuje se v akreditovaných zařízeních, a to buď formou celodenních průprav, nebo formou rozvolněné přípravy. Na Univerzitě Palackého se jedná o vybrané programy lékařské fakulty.

Způsobilost k výkonu specializovaných činností příslušného zdravotnického povolání získá absolvent po úspěšném složení atestační zkoušky.

Více informací

Kvalifikační vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)

Programy kvalifikačního vzdělávání si vyberete v případě, že si chcete rozšířit odbornou kvalifikaci a doplnit znalosti a vědomosti vámi vystudovaného oboru. Absolventi získají rozšiřující či doplňující způsobilost vykonávat zejména přímou pedagogickou činnost na jiném druhu školy nebo na jiném stupni školy, nebo k vyučování jiných předmětů.

Na Univerzitě Palackého tyto programy nabízí pedagogická a přírodovědecká fakulta.

Více informací

Další vzdělávání

Programy dalšího vzdělávání přispívají ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce, na Univerzitě Palackého jsou zaměřeny na další profesní vzdělávání univerzitních zaměstnanců či doktorandů. Zvolíte si je v případě, že se chcete zdokonalit a doplnit si znalosti v rámci požadavků kladených na vybranou pozici.

Koncept dalšího vzdělávání zaměstnanců UP cílí na akademické pracovníky (AP), technicko-hospodářské pracovníky (THP), ostatní zaměstnance a na studenty doktorských studijních programů, kteří se aktivně podílejí na chodu kateder a ústavů.

Programy dalšího vzdělávání

Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP

Zájmové vzdělávání

Programy zájmového vzdělávání nabízí zaměstnancům či studentům UP a veřejnosti volnočasové a neformální vzdělávání a jsou doplňkem vzdělávání kvalifikačního. Jde o výukové, rekreační, poznávací a tvůrčí volnočasové aktivity, které jsou založeny na dobrovolnosti. Pokud toužíte po rozvoji osobnosti či posílení vazeb mezi kolegy, je zájmové vzdělávání právě pro vás.

Více informací

Rekvalifikační vzdělávání

Programy rekvalifikačního vzdělávání jsou určeny zájemcům, kteří hledají či mění zaměstnání a potřebují novou kvalifikaci, nebo těm, kteří si chtějí rozšířit stávající kvalifikaci k udržení současného zaměstnání.

Pokud žádáte o zařazení do rekvalifikace, musíte mít odpovídající vstupní předpoklady a musíte být zdravotně způsobilý/á pro daný kurz a pro výkon profese, na níž se chcete rekvalifikovat.

Více informací

Tematické vzdělávání

Tematické vzdělávání přináší nové přístupy a inovativní metody ke vzdělávání prostřednictvím seminářů, přednášek či odborného soustředění. Ty vedou odborníci z univerzity či z praxe a jsou zaměřeny především na aktuální zajímavá témata, která přispívající k hlubšímu vzdělání v různých oborech.

Více informací

Mezinárodně uznávané kurzy

Mezinárodně uznávané kurzy jsou realizovány se zaměřením na zvýšení odbornosti. Na Univerzitě Palackého mohou být uskutečňovány v českém či cizím jazyce, prezenční nebo distanční formě (případně v kombinaci obou forem).

Více informací

Univerzita třetího věku při UP

Univerzity třetího věku (U3V) jsou specifickou součástí celoživotního vzdělávání. Poskytují starším občanům nad 60 let vzdělávání na nejvyšší možné, tedy vysokoškolské (univerzitní) úrovni, čímž se liší od jiných forem osvětových a vzdělávacích činností. Vzdělávání na U3V má charakter osobnostního rozvoje, nikoliv profesní přípravy, a nezakládá nárok na vysokoškolský titul.

U3V při Univerzitě Palackého v Olomouci (UP) je nejstarší univerzitou svého druhu v naší republice, vznikla již v roce 1986 jako první v tehdejším Československu. Postupně se stala nedílnou součástí vzdělávacích, vědecko-výzkumných a společensko-kulturních aktivit olomoucké univerzity. U3V při UP úspěšně dokončí každoročně okolo 800 účastníků. Své pobočky má v Uherském Hradišti, Valašském Meziříčí, ve Vyškově nebo ve Šternberku.

Více informací

Dětská univerzita

Dětská univerzita je unikátní příležitost pro děti ve věku 8–12 let vyzkoušet si studium na vysoké škole a nahlédnout pod pokličku nejrůznějších vědních oborů. Dětští posluchači absolvují deset interaktivních přednášek z nejrůznějších vysokoškolských oborů. Zábavnou formou tak získají zajímavé poznatky, které je můžou inspirovat k další životní dráze. Cyklus přednášek je zakončen slavnostním aktem promoce, na kterém děti získávají diplom.

Více informací

Distanční vzdělávání

Distanční vzdělávání je specifická multimediální forma organizace výuky, v níž jsou vyučující a konzultanti v průběhu vzdělávání odděleni od vzdělávaných. Multimediálnost znamená využití distančních komunikačních prostředků, kterými lze prezentovat učivo, např. textové materiály, audiovizuální záznamy, elektronická pošta či počítačové online či offline platformy. Využívá se také e-learning (specializovaný online softwarový vzdělávací nástroj), který může sloužit pro krátké kurzy i pro graduální studijní programy. Jeho účastníkem může být na UP každý člověk od 18 let, pokud je schopen na odpovídající úrovni samostatně studovat, ovládá informační a komunikační technologie a má vlastní zodpovědnost za vzdělávací postup a cíl, kterého chce dosáhnout.

Celoživotní a další vzdělávání na fakultách UP

Oddělení dalšího vzdělávání a inovací ve výuce

Kontakty

Na Portále celoživotního vzdělávání najdete kontakty na všechna sídla celoživotního vzdělávání (CŽV) na Univerzitě Palackého a jejích osmi fakultách.

Kontakty (Portál CŽV)

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)